Hírek

A Hírek menüpontba kerülnek a Honlap tulajdonosának (Lelkes János) friss hírei, amiket tudatni szeretne a Honlap látogatóival


2016-06-15 08:58:26 Több mint 19 milliárd forint kisméretű terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére, korszerűsítésére

Újabb, mintegy 19,68 milliárd forint keretösszegre pályázhatnak a mezőgazdasági termelők és csoportjaik a Miniszterelnökség 2016. június 6-án meghirdetett felhívásának köszönhetően. A gazdálkodók a Vidékfejlesztési Program „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című pályázat keretében juthatnak támogatáshoz.
A most megjelent felhívás elsődleges célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak, valamint erőforrás-hatékonyságának biztosításával.

A pályázat keretében maximum 12 t/h teljesítménnyel terményszárító létesítésére, maximum 5000 tonna termény tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás (amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval), valamint 60 t/h névleges kapacitásig univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók kialakítására nyílik lehetőség. Az ügyfelek egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén pedig maximum 300 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek.

A pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak az érintettek. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be a www.mvh.gov.hu weboldalon 2016. augusztus 5. és 2018. augusztus 6. között. Az első értékelési határnap 2016. október 5. Ezen időszak alatt benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

A terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére és korszerűsítésére kiírt felhívással együtt ez idáig a Vidékfejlesztési Program keretében összesen 32 darab pályázat jelent meg. A rendelkezésre álló mintegy 1300 milliárd forintos keretből a Miniszterelnökség eddig mintegy 845 milliárd forintot hirdetett meg a gazdálkodók számára, amely a teljes keret közel kétharmada.

(Miniszterelnökség/MVH)2016-05-09 15:11:23 Az áprilisi fagykárok május 23-ig folyamatosan bejelenthetők

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2016. áprilisi fagykárok folyamatosan bejelenthetőek az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján elérhető Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer elektronikus alkalmazáson keresztül egészen 2016. május 23-ig.

A korai és enyhe tavasz után 2016. április 20-tól kezdődően az ország számos megyéjében fagykárokat szenvedtek el a termelők, akik elsősorban az agrárkár-enyhítési rendszeren keresztül igénybe vehető kárenyhítő juttatás formájában részesülhetnek kompenzációban.

Csatlakozás a Kárenyhítési Rendszerhez

Kárenyhítő juttatásra azonban csak azok a termelők lehetnek jogosultak, akik az agrárkár-enyhítési rendszer tagjaiként vannak regisztrálva, ezért fontos, hogy a fagykárban érintett, de az agrárkár-enyhítési rendszerben még nem tag termelők - beleértve az 1 hektár területnél kisebb területet használó, területalapú támogatást egyébként nem igénylő termelőket is – a 2016. május 23-ig nyitva lévő Egységes Kérelem felületen jelezzék a kárenyhítési rendszerhez való csatlakozási szándékukat.

Kárbejelentés

Az agrárkár-enyhítési rendszerben tavaszi fagykárnak a mínusz 2 vagy annál alacsonyabb, várhatóan legalább 30%-os hozamkiesést eredményező fagy miatti károsodás minősül. A termelőknek az agrárkár-enyhítési rendszerben kezelt mezőgazdasági károkat, beleértve a tavaszi fagykárt is be kell jelenteniük az MVH honlapján elérhető Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer elektronikus alkalmazáson keresztül. A kárbejelentéseket az Egységes Kérelem felületen az aktuális, károsodott terület megjelölésével, főszabály szerint, a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül kell megtenni. Amennyiben a kárbejelentések határideje az Egységes Kérelem benyújtásának időszakára esik, a kárbejelentések a 15 napos bejelentési határidő lejártától függetlenül folyamatosan megtehetők. A kárbejelentési határidő meghosszabbítására az FM a szükséges jogszabály-módosítást már kezdeményezte, így a 2016 áprilisában bekövetkezett fagykárok bejelentésére álló határidő 2016. május 23-a lesz.

A károsodott termelőnek az egységes kérelem benyújtási időszakában szintén lehetősége van az MVH portálján a „kérdés-válasz” menüpont alatt egy rövid szöveges üzenetben a kár tényét jeleznie az MVH-nak, amely a későbbi kárbejelentést ugyan nem helyettesíti, viszont a kárbejelentési határidő ezáltal is megtartottnak tekintendő. Ebben az esetben is fontos, hogy a termelő a tényleges bejelentést a lehető legkorábban megtegye.

A támogatás mértéke

A kárenyhítési feltételeket teljesítő termelő, ha a hozamértékének legalább 50%-ára valamilyen releváns biztosítással rendelkezik, akkor a hozamérték csökkenésének 80%-át, ha nem rendelkezik biztosítással, akkor a 40%-át kaphatja meg kárenyhítésként. Fontos, hogy a mezőgazdasági biztosítások még folyamatosan köthetők. A fagykárt szenvedett termelők esetében az újonnan megkötött biztosítás vélhetően nem fagykárbiztosítás lesz, hanem például jég, tűz vagy viharbiztosítás, amelyhez a termelő a Vidékfejlesztési Programból legfeljebb 65 % díjtámogatást igényelhet, szintén az egységes kérelmében.

Megemlítendő, hogy a károsult termelő a kárenyhítési törvény alapján földbérleti díj mérséklésre is jogosult, melyet szintén célszerű érvényesítenie.

(MVH)


2016-05-09 15:10:33 Az Irányító Hatóság felfüggeszti Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése című felhívást

A kötelezettségvállalási keret kimerülése miatt Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatároló építése című (VP-5-4.1.1.6-15) pályázati felhívást az Irányító Hatóság május 6. napjától felfüggeszti.

Az intézkedés a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemmérettel, és az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelőkre is vonatkozik.

Részletes információk az alábbi linken találhatóak:

https://www.palyazat.gov.hu/felfggesztsre-kerl-az-llattenysztsi-gazat-fejlesztse-trgyatrolk-ptse-cm-felhvs

(MVH)


2016-05-09 15:09:26 VÁRHATÓAN MEGHOSSZABBÍTJÁK AZ EGYSÉGES KÉRELEM BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJÉT

Egy héttel több idő jutna a szankciómentes beadásra

Várhatóan meghosszabbítják a gazdálkodók számára az egységes kérelem benyújtási határidejét, így egy héttel tovább, május 23-ig nyújthatják be szankciómentesen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) az idei kérelmeiket - mondta Gyuricza Csaba, az MVH elnöke hétfőn az MTI-nek.

Hozzátette: az Európai Bizottság néhány tagállam kérésére lehetővé kívánja tenni az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbítását, várhatóan maximum egy hónappal, ennek részletei jogilag egyelőre még nem kidolgozottak.

Magyarország élni kíván a bizottság kínálta lehetőségekkel, de legfeljebb 1 héttel. A hivatal úgy ítéli meg, hogy az egy hónapos hosszabbításra Magyarországon nincs lehetőség, mert az októberi előlegfizetést kockáztatná a határidő túlzott módosítása - mondta az MVH elnöke. Gyuricza Csaba közölte: az idén május 1-jéig mintegy 61 ezer egységes kérelmet nyújtottak be az MVH-hoz; ez valamivel kevesebb, mint tavaly.

Elmondta azt is, mivel a beadási határidő várhatóan változik, az egységes kérelmekhez kapcsolódó egyéb időpontok is módosulnak. Az elnök közölte: az új struktúra 32 jogcímen teszi lehetővé a támogatás igénylését. A hivatalnál az idén mintegy 170-172 ezer kérelem beérkezésére számítanak, ebből megközelítőleg 50 ezer lesz az egyszerűsített kérelem. A 2016-ban igényelhető támogatási összeg 410-420 milliárd forintot tesz ki összességében; ez hasonló az előző évihez. Az idei támogatásokból a hivatal eddig mintegy 373 milliárd forintot fizetett ki a jogosult gazdálkodóknak. A fennmaradó 40-45 milliárd forint körüli összeget június 30-ig, a végkifizetés végső határidejéig fizetik ki - mondta Gyuricza Csaba.

(MVH)


2016-02-17 09:12:38 Változások a nitrát adatszolgáltatásban 2017-től

2016. január 1-én lépett hatályba a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása, mely az adatszolgáltatással kapcsolatban több változást tartalmaz.

Az eddigi gazdálkodási év (szeptember 1-től december 31-ig) helyett a következő időszaktól kezdve naptári évre vonatkozóan kell a nitrát jelentést megtenni. Ennek megfelelően az adatlapokat január 1. és március 31. között kell majd elektronikusan, ügyfélkapun keresztül beküldeni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) részére. Az adatszolgáltatási időszak változása miatt a 2016. évről szóló jelentésben a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti gazdálkodási tevékenységről kell az adatlapot kitölteni. Átalakul az adatlap legeltetésre vonatkozó része, valamint a trágyakijuttatásra megjelenítésére szolgáló táblázat kiegészül a termesztett növényre vonatkozó oszloppal is. A kitöltési útmutató nem képezi részét a rendeletnek, a Földművelésügyi Minisztérium honlapján kerül majd megjelentetésre, de elérhető lesz a NÉBIH honlapjáról is.

Az adatszolgáltatók köre (nitrátérzékeny területen gazdálkodók, és a háztartási igényt meghaladó mértékben állatállománnyal rendelkezők), valamint az elektronikus benyújtás módja nem változik.

(Nébih)


2016-02-10 12:54:45 Már 610 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra pályázhatnak a gazdálkodók

Hat új pályázati felhívás jelent meg a Vidékfejlesztési Program keretében, mintegy 138 milliárd forint keretösszegben. A Miniszterelnökség az eddig kiírt pályázatokkal a rendelkezésre álló 1300 milliárd forint forrás csaknem 50 százalékát a gazdák rendelkezésére bocsájtotta.

A 2016. február 9-én megjelent pályázati felhívások az önkormányzatok, a mezőgazdasági termelők, valamint a magánjogi erdőgazdálkodók számára biztosítanak fejlesztési forrást.

A 2000 lakos egyenérték alatti települések autonóm és természetközeli szennyvízkezelési megoldásait 12 milliárd forint, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztését 26,9 milliárd forint szolgálja. A gazdálkodók a most megjelent pályázatoknak köszönhetően a Natura 2000 erdő-, valamint mezőgazdasági területek, illetve a természeti hátránnyal érintett területek számára nyújtott kompenzációs kifizetésekre is beadhatják kérelmüket mintegy 74,97 milliárd forint kimerüléséig. A mezőgazdasági biztosítási díjhoz 23,7 milliárd forint támogatást különített el a szaktárca.

A most megjelent felhívásokkal együtt a Miniszterelnökség mintegy 610 milliárd forint pályázati forrást nyitott meg a Vidékfejlesztési Program keretében. Ez, a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban a rendelkezésre álló keretösszeg közel fele. A fennmaradó forrás az éves fejlesztési keretben foglaltak szerint még az idei évben kiírásra kerül.

A Miniszterelnökség a továbbiakban is azon dolgozik, hogy a Kormány által elfogadott éves fejlesztési keret feszes tempójának megfeleljen.

A megjelent felhívások megtalálhatók a www.szechenyi2020.hu weboldalon.

(www.palyazat.gov.hu)


2016-02-10 11:47:19 Több pályázat is megjelent a kertészeti ágazat fejlesztésére!

A kertészeti ágazat versenyképességének fokozására, valamint innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatására jelentetett meg pályázati felhívásokat a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága.

Az ágazat fejlesztése és az érintett mezőgazdasági termelők versenyképességének javítása érdekében az alábbi témakörökben lehet pályázatot benyújtani.

I. Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével (VP-2-4.1.3.1.-16) A támogatás kiterjed új építésű üveg- és fóliaházak építésére, a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítésekre és felújításokra. Ezen felül a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásának támogatásával elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását, illetve az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.

II. Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével (VP-2-4.1.3.2.-16) A gyümölcstermesztési ágazat további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, korszerű ültetvények kialakítása, fajtaválaszték korszerűsítése, termésátlagok és minőség javítása, öntözés korszerűsítése, így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatásával. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség.

III. Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése (VP2-4.1.3.3-16) A jelen felhívás célja a kertészeti ágazat versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatásával. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítésére és korszerűsítésére, új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése lehet támogatást igényelni. A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig van lehetőség.


IV. Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése (VP2-4.1.3.4-16) A kertészeti ágazat további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gombatermesztés és a hűtőházak versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatásával. Új gombatermesztő létesítmények építésére, új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítésére és gombakomposzt-előállító üzem létesítésére nyílik lehetőség, ezen felül támogatás igényelhető e létesítmények energiahatékonyság-javítását célzó beruházásokra és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásának bevezetésére, korszerűsítésére is. A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 4. napjától 2018. március 3. napjáig van lehetőség.

A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

MikroTSzK


2016-02-10 11:32:39 Megkezdődött a 2016 évi átmeneti nemzeti és termeléshez kötött anyajuhtartás támogatási kérelmek benyújtása

A termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatási kérelmek 2016.02.01-2016.03.20. közötti időszakban nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

Ezzel egyidejűleg az Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége megkezdte a K1350 Instruktori igazolások kiadását, mely a támogatási kérelem kötelező melléklete.Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az Instruktori igazolás másolati példányát elektronikus formában a kérelemhez szükséges csatolni!

A 4/2016 (I.26.) számú MVH Közlemény tartalmazza a termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló feltételeket.

MikroTSzK


2016-02-10 11:28:09 Elindult az e-monitoring adatszolgáltatás!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, 2016. január 25-én elindult.

Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az 1/2016. (I.22.) számú MVH közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt, mely az alábbi linken érhető el:
https://www.mvh.gov.hu/monitoring-hirek/-/content/zBWoRw1124Cf/1-2016-i-22-szamu-mvh-kozlemeny

Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.

MikroTSzK


2015-12-03 09:11:51 Ügyfélfogadás szünetel

Tisztelt Szaktanácsadó, Tisztelt Gazdálkodó!


Ezúton tájékoztatom, hogy Szaktanácsadói Irodánk személyes ügyfélfogadása 2015. december 21 - 2016. január 3. között szünetel a Főiskola téli leállása miatt.

Utolsó ügyfélfogadási nap: 2015. december 18. péntek 8 – 12 óráig.
Sürgős esetben a telefonos elérhetőségek működnek.
2016. január 4-től az ügyfélfogadás a megszokottak szerint működik.

Megértését köszönjük!

Gombos Edit, MikroTSzK

2015-11-23 13:34:47 Trágyatárolók építésére pályázhatnak a termelők

rágyatárolók és hozzájuk kapcsolódó trágyakezelési technológiák építésére és beszerzésére írt ki pályázatot a Miniszterelnökség november 20-án, amelyre a mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) nyújthatják be pályázatukat.

A felhívás célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak, valamint tovább csökkentjen az ágazat üvegházhatású gáz-, valamint az ammónia kibocsátása. A trágyaelhelyezés problémájának megoldása továbbá hozzájárulhat a mezőgazdasági eredetű, pontszerű nitrát szennyezések csökkentéséhez, ezáltal a felszín alatti vizek minőségének javításához, valamint a tápanyag-körforgási folyamatok és az agrotechnológiai igények összehangolásához is.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő trágyatárolók megépítését az üvegházhatású gázkibocsájtás csökkentése végett. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a most megjelent felhívásban foglalt feltételek mentén.

A pályázatok benyújtására kizárólag mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 5,6 milliárd forintos keretösszegből trágyatárolók kialakítására, trágyakezelésre vonatkozó beruházásokra, csapadék trágyarendszertől való elvezetésére, trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítására, valamint trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzésére lehet támogatást igényelni.

A pályázatra a támogatási kérelmeket első benyújtási időszak szerint 2015. december 20. és 2016. január 20. között kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a pályázók az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:

- 2015. december 20 - 2016. január 20.
- 2016. április 20 - 2016. május 20.
- 2016. augusztus 21 - 2016. szeptember 21.
- 2016. december 20. – 2017. január 20.
- 2017. április 20. – 2017. május 20.
- 2017. augusztus 21. – 2017. szeptember 21.

A felhívás részletes megismerésében és a pályázatok leadásában a www.szechenyi2020.hu weboldal, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondozásában megjelent kézikönyv ad részletes tájékoztatást és segítséget.

(MVH)


2015-11-23 09:04:07 A Miniszterelnökség meghosszabbítja a pályázatok benyújtásának határidejét


A gazdálkodók érdekeit figyelembe véve a Miniszterelnökség meghosszabbítja az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel megjelent pályázatok benyújtásának határidejét. A kérelmeket egységesen 2015. december 31-ig elektronikus úton küldhetik be az érintettek.

A Vidékfejlesztési Program keretében a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési időszakban elsőként az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása címmel megjelent felhívásokat ismerhették meg az aktív mezőgazdasági termelők. A nagyszámú érdeklődésre, valamint a pályázati felhívások előírásainak változásaira tekintettel a Miniszterelnökség a szakmai szervezetekkel egyetértésben döntött a kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbításáról.

Az érintettek a felhívásokra 2015. december 7. helyett, 2015. december 31-ig kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kötelezettségeket 2016. január 1. és 2020. december 31. között kell teljesíteni.

A felhívás részéletes megismerésében és a pályázatok leadásában a www.szechenyi2020.hu weboldal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondozásában megjelent kézikönyv, valamint a területileg illetékes falugazdászok adnak részletes tájékoztatást és segítséget.

(Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárság)2015-11-18 12:00:19 Újra lehet pályázni AKG és ÖKO kifizetésekre

A Széchenyi 2020 keretében megjelentek az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) és az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” (VP-4-11.1.-11.2.-15 kódszámú) című pályázati felhívások.
Jelen felhívásokra támogatási kérelmet az aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.

A támogatási kérelmek benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 7. között van lehetőség.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

A felhívások az alábbi linken érhető el:
http://palyazat.gov.hu/megjelent_az_agrar_kornyezetgazdalkodasi_kifizetes_cimu_felhivas

Szaktanácsadó Irodánk vállalja: AKG előzetes konzultáció, támogatási kérelem benyújtása szaktanácsadói igazolás kiállításával, tápanyag-gazdálkodási terv készítése szakértőként, Gazdálkodási Napló vezetés, jelentések beküldése.

Bármely további kérdés esetén Szaktanácsadó Irodánk áll az Ön rendelkezésére.

Gombos Edit, MikroTSzK2015-10-01 10:17:35 Október 16-tól indul a SAPS+zöldítés előleg kifizetése

A Földművelésügyi Minisztérium honlapján megjelent tájékoztatás szerint 2015. október 16-tól indul a 2015. évi SAPS+zöldítés támogatás előlegének kifizetése.
A jogcímek maximális keretösszegei euróban kerülnek meghatározásra, aminek forintra való átváltása az Európai Központi Bank által szeptember 30-án megállapított árfolyamon történik, amely 313,45,- forint/euró. (A többi közvetlen támogatási jogcím, mint például a fiatal gazda támogatás, termeléshez kötött támogatások stb. is ezen az árfolyamon kerülnek kifizetésre.)
Mivel még minden, a kérelmekkel kapcsolatos ellenőrzés nem zárult le, ezért jelenleg csak előzetes adatokat közöl a Minisztérium.
SAPS támogatás összesen 45 525 Ft/ha, ebből előleg legfeljebb 31 868 Ft/ha.
Zöldítés támogatás összesen 25 354 Ft/ha, ebből előleg legfeljebb 17 748 Ft/ha.
Mindösszesen: 70 879 Ft/ha, ebből előleg legfeljebb 49 616 Ft/ha.
A zöldítésért járó támogatás előleg csak abban az esetben fizethető ki a termelőnek, ha a SAPS támogatásnál nem áll fenn jogvita vagy adategyeztetési kötelezettség, a termelő nem kérelmezett ökológiai fókuszterületre kompenzációt és ahol a zöldítésre vonatkozó előírt ellenőrzéseket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal már elvégezte és lezárta.

A teljes cikk itt olvasható:
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ismertte-valt-a-teruletalapu-es-egyeb-kozvetlen-tamogatasokra-alkalmazando-atvaltasi-arfolyam

Gombos Edit, MikroTSzK


2015-08-07 09:55:51 Kedvező feltételek a kistermelők támogatásában: augusztus 15-ig

Az új támogatási összegekkel frissült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapján található KAP kalkulátor, amely segítséget nyújt a kistermelői támogatási rendszerhez történő csatlakozásról való döntésben. A NAK különösen azok figyelmét hívja fel a várható támogatásainak újbóli kiszámítására, akik 5 hektár körüli, vagy ennél kisebb területen gazdálkodnak. Nekik érdemes lehet a kistermelői rendszerhez csatlakozniuk.

Akik viszont ennél nagyobb területtel, így 1250 eurót meghaladó támogatással bírnak, de jelezték csatlakozási szándékukat az egyszerűsített kistermelői rendszerhez, veszíthetnek támogatásukból. A kistermelői rendszerhez való csatlakozási szándék még augusztus 15-éig módosítható.

Az egységes kérelemben megadott adatok alapján pontosított várható közvetlen támogatási összegek a NAK 2015-ös támogatási kalkulátorában is elérhetőek. Ezek az összegek még mindig csak becslésen alapulnak, hiszen a végleges fajlagos összegek kiszámítására csak a helyszíni és adminisztratív ellenőrzések lefolytatását követően lesz lehetőség, amikor kiderül, hogy az igénylők közül kik a valódi jogosultak. A mostani összegek azonban már pontosabban jelzik a várható támogatást, mint a kérelmezést megelőző, modellezésen alapuló kalkulációk.

A korábbi várakozások 80 ezer kistermelő csatlakozását vetítették előre, azonban a kérelmezett adatokat vizsgálva mindezidáig meglepően kevesen használták ki a kistermelői rendszer jelentette egyszerűsítéseket: a 178 ezer kérelmezőből eddig alig több mint 49 ezren jelezték belépési szándékukat.

A Kamara éppen ezért kiemelten felhívja annak a mintegy 6 ezer kistermelőnek a figyelmét, akinek a beadott igénylési adatok alapján anyagi, vagy adminisztratív ellenőrzési előnyt jelentene a csatlakozás (támogatását felkerekítik 500 euróra), azonban belépési szándékát még nem jelezte a kistermelői rendszerbe, hogy számolja újra a KAP kalkulátor alapján várható támogatási összegét. Továbbá érdemes kiemelni, hogy 772 olyan gazdálkodó is jelezte csatlakozási igényét, akik számára a kistermelői rendszerbe történő belépés egyértelműen a támogatási összeg csökkenésével járna (támogatásának 1250 eurót meghaladó részét elveszíti). Őket falugazdászaink személyesen felkeresik, hogy szakértelmükkel segítsenek kiválasztani a számukra legkedvezőbb támogatási formát. A rendszerhez történő csatlakozási határidő 2015. augusztus 15. Az idei évre vonatkozóan eddig az időpontig jelezhetik a gazdálkodók kilépési szándékukat is.

A kistermelői rendszerrel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy annak, akinek az egész gazdaságra jutó közvetlen támogatása 500 euró alatt lenne (csupán 1-2 hektárral rendelkezők), nem csak adminisztratív, de anyagi szempontból is megéri csatlakozni a rendszerhez, mert támogatását felkerekítik 500 euróra. Viszont annak, akinek az egész gazdaságra jutó közvetlen támogatása meghaladja az 1250 eurót, számolnia kell azzal, hogy amennyiben a kistermelői rendszerbe belép, elveszíti az ezt meghaladó összeget, mert támogatását 1250 euróra lekerekítik.

Éppen ezért kérjük, augusztus 15-éig számolják újra, hogy milyen támogatásra számíthatnak, és a friss eredmények alapján döntsenek a kistermelői rendszerhez csatlakozásról. Az ehhez szükséges alkalmazás a frissített számokkal továbbra is elérhető a NAK honlapján.

(NAK)


2015-08-07 09:53:07 Módosult a határidő: augusztus 15-ig lehet befizetni a kamarai tagdíjat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Országos Elnökségének döntése értelmében 2015. július 31-e helyett 2015. augusztus 15-ig lehet befizetni az idei tagdíjat. Szintén eddig az időpontig van lehetőség késedelmes bevallásra is. Azon kamarai tagok, akik 2015. június 30-ig nem tettek bevallást, de azt legkésőbb 2015. augusztus 15-ig pótolják, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő késedelmi pótlékot kell megfizetniük a tagdíj mértékével egyidejűleg.

Bevallás hiányában a Kamara ügyintéző szervezete a tagot a rendelkezésre álló adatok alapján sorolja tagdíjfizetési osztályba. A tagdíj mértéke ebben az esetben természetes személyeknél nem lehet kevesebb évi 10.000 Ft-nál, más személy, szervezet esetében pedig évi 50.000 Ft-nál, továbbá pótlék kivetésére is sor kerülhet.

Bővebb információ:www.nak.hu/hu/tagdijbevallas2015

Gombos Edit, MikroTSzK


2015-07-15 11:28:45 Tanyafejlesztés 2015.

Tisztelt Gazdálkodó!


Megjelentek a Tanyafejlesztési Program pályázati felhívásai a Herman Ottó Intézet honlapján.

Főbb tudnivalók a tanyagazdaságok fejlesztésével (2. célterület) kapcsolatban:

Keretösszeg: 400 millió Ft.

A megítélhető támogatás: maximum 3 millió Ft pályázatonként (csökkentés lehetséges)

Támogatás mértéke: 75% - a 40. életévüket betöltött pályázók részére

90% - a 40. életévüket még be nem töltött pályázók részére

Minimális önrész: 25% - a 40. életévüket betöltött pályázók részére

10% - a 40. életévüket még be nem töltött pályázók részére

Pályázati adatlap kitöltése: kizárólag elektronikus úton a www.hermanottointezet.hu oldalon történhet.

A kitöltött adatlapot véglegesíteni kell és 3 példányban nyomtatni szükséges.

Pályázati anyag: a) Pályázati adatlap 3 példányban kinyomtatva, mindegyik eredeti aláírással ellátva

b) Kötelező mellékletek: 1 eredeti + 2 másolati példány

Pályázati adatlap elektronikus kitöltésének határideje: 2015. július 15 – 2015. augusztus 14-ig

Pályázati anyag postára adásának határideje: 2015. augusztus 19. (tértivevényes küldeményként, nem összetűzve)

Benyújtás helye: Herman Ottó Intézet

1223 Budapest, Park u. 2.


Hiánypótlásra felszólítás: a pályázat beérkezését követő 15 naptári napon belül

Hiánypótlás teljesítése: a felszólítás kézhezvételét követő 10 naptári napon belül

Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. október 19.

Nyertesekkel hatósági szerződés megkötése: a támogatási döntésről szóló értesítést követő 30 naptári napon belül

Projekt/fejlesztés megkezdése: a rendelet hatályba lépésének napjától (2015. július 1.)

Projekt/fejlesztés befejezése: legkésőbb 2016. április 30.

Pénzügyi elszámolás: a hatósági szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 15 naptári napon belül, saját névre szóló számlákkal igazoltan

Esetleges visszafizetés: a visszafizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 naptári napon belül


A részletes pályázati kiírások (1 – 4. célterület) itt érhetők el:

http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php


Szaktanácsadó Irodánk vállalja Tanyafejlesztési pályázatok megírását, utógondozását.

Gombos Edit, MikroTSzK2015-06-03 14:28:23 NAK tagdíjbevallás

Tisztelt Szaktanácsadó, Tisztelt Gazdálkodó!

Ezúton tájékoztatom, hogy megkezdődött a NAK tagdíjbevallási időszak.
A Nemzeti Agárgazdasági Kamara (NAK) felhívja tagjai figyelmét arra, hogy a 2015-re fizetendő tagdíj bevallási időszaka június 1-jével megkezdődött. Az önbevallás határideje: 2015. június 30. Az eddig gyakorlatnak megfelelően önbevallásukat online tehetik meg a NAK Ügyfélkapura belépve.
A 2015. évre vonatkozó tagdíjat a 2014. lezárt üzleti év nettó árbevétele alapján kell megállapítani. Kiemelendő, hogy a nettó árbevételbe, mint tagdíjalapba a kapott támogatások, valamint a megfizetendő és a vissza nem térített vagy meg nem térülő jövedéki adó különbségének összege nem tartozik bele.
Bővebb információ a NAK oldalán olvasható: http://www.nak.hu/hu/tagdijbevallas2015

Gombos Edit, MikroTSzK


2015-05-27 09:09:24 Június végéig köthetők a díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások

Az egyre népszerűbbé váló díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások iránti támogatási kérelmek benyújtási határidejét a Földművelésügyi Minisztérium egy hónappal meghosszabbítja. Így a díjtámogatott mezőgazdasági biztosítások igénybe vételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtási határideje 2015. június 30-ára módosul.
A 2015-ben finanszírozott mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást igénybe vevő termelőnek a biztosítási ajánlat megtételét követő 5 napon belül támogatási kérelmet kell benyújtania az MVH honlapján közzétett nyomtatvány felhasználásával. A határidő meghosszabbítását a rendelkezésre álló források minél szélesebb körű felhasználása, illetve a díjtámogatott biztosítások kérelmezésének az elmúlt évekhez képest eltérő gyakorlati megvalósítása tette indokolttá.
Lényeges, hogy a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást igénybe venni szándékozó gazdák a támogatási kérelem benyújtására még rendelkezésre álló időben felkeressék biztosítójukat és megkössék a számukra leginkább megfelelő mezőgazdasági biztosítást.
A mezőgazdasági biztosítások megkötése ezért is lényeges, mert a kárenyhítési rendszerben a termelő akkor részesülhet teljes mértékű kárenyhítő juttatásban, amennyiben tárgyévi referencia hozamértékének legalább 50 %-ára mezőgazdasági biztosítással rendelkezik.
(Földművelésügyi Minisztérium)2015-05-14 14:09:53 Egységes kérelem határidő meghosszabbítása

Tisztelt Szaktanácsadó, Tisztelt Gazdálkodó!

Ezúton tájékoztatom, hogy megjelent a 22/2015 (V.13.) FM rendelet (66. sz. Magyar Közlöny) az egységes kérelem benyújtási határidejének meghosszabbításáról és egyéb módosításokról.

Rövid összefoglaló a változásokról:

- a jogszerű földhasználat igazolását június 16-ig kell rendezni
- csemegekukorica, borsó stb. esetében vis maior jelentéssel lehetőség lesz a későbbi vetőmag igazolás benyújtására, ha a számla és a szállítás a termelő önhibáján kívüli okból nem realizálódhat meg az egységes kérelem beadási határidejéig
- amennyiben a számla tartalmazza a szükséges adatokat, úgy a címkék, csomagolások csatolása nem szükséges a termeléshez kötött támogatások esetében

Mindezek alapján a 2015. évi egységes kérelmek beadására előírt határidők az alábbiak szerint módosulnak:
- a 2015. évi egységes kérelem benyújtására május 15-e helyett 2015. május 22-ig;
- szankciómentes módosításra május 31-e helyett június 15-ig;
- a támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentését eredményező módosításra június 9-e helyett június 16-ig

Gombos Edit, MikroTSzK2015-04-28 09:28:20 Újra meghirdetésre kerülő ÚMVP pályázatok (2007-2013 maradvány keret felhasználása)

Tisztelt Szaktanácsadó, Tisztelt Gazdálkodó!

Ezúton tájékoztatom, hogy a közeljövőben újra megnyílik három pályázati lehetőség:

1. Fiatal gazdák induló támogatása: utoljára a 2014. évi feltételekkel! Várható benyújtási időszak: 2015. május 18 - június 1.

2. Kertészeti gépbeszerzés: támogatás intenzitás 35%, fontos az idei évi megvalósítás és elszámolás 2015. december 31-ig. Várható benyújtás: 2015. május 18-tól

3. Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése: Önkormányzatok, non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek részére. Várható benyújtás 2015. május 5-től. Fontos az idei évi megvalósítás és elszámolás 2015. december 31-ig.
forrás: Miniszterelnökség

Bármely további kérdés esetén Szaktanácsadó Irodánk áll az Ön rendelkezésére.

Gombos Edit, MikroTSzK


2015-04-28 09:24:01 Megjelentek az idei egységes kérelem benyújtásának szabályaiMegismerhetik a gazdálkodók az idei évben egységes kérelemben benyújtható EMVA támogatási és kifizetési kérelmek csoportját, valamint a benyújtás körülményeit, feltételeit és előírásait is.

A Magyar Közlönyben ugyanis már elérhető a 2015. évi agrár-vidékfejlesztési célú támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeiről szóló, 17/2015. (III. 30.) MvM-rendelet.

Az eltérő forrású támogatásokhoz kapcsolódó támogatási, illetve kifizetési kérelmet ugyanazon „egységes kérelem” keretében kell benyújtani. A rendelet szoros összefüggésben áll a Földművelésügyi Minisztérium által jegyzett, a 2015. évi támogatások igénybevételének egységes eljárási szabályairól szóló EMGA-rendelettel, hiszen rendkívül fontos, hogy azonos kérelemhez azonos eljárási szabályok tartoznak.

A rendelet segít a pontos, hibáktól mentes kérelembenyújtásban. Így a gazdálkodóknak nem kell szembenézniük az esetleges hibák következményeivel, a támogatás részleges vagy akár teljes elvesztésének veszélyével.

Az egységes kérelem kifizetési kérelemnek minősül az alábbi jogcímeknél:

Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás
Erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás
Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatás
Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás
Évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás
Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás
Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás
Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás
Kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatás
Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatás
Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás
Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás
Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás

Az egységes kérelem támogatási és kifizetési kérelemnek minősül a következő jogcímek esetében:

Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.

(Földművelésügyi Minisztérium)2015-02-24 11:27:34 Kötelező monitoring adatszolgáltatás 2015.

Megjelent az MVH 28/2015.(II.20.) számú Közleménye a 2015.évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítéséről, illetve a 29/2015.(II.20.) számú Közleménye a 2015 évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatási kötelezettségről az EMVA által társfinanszírozott vidékfejlesztési program keretében igénybe vett támogatások felhasználásának ellenőrzése céljából.

A 28/2015.(II.20.) számú MVH Közlemény értelmében azoknak a gazdálkodóknak is kell monitoring jelentést készítenie, akik csak szaktanácsadási támogatással rendelkeznek!

A monitoring adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül teljesíthető. Ügyfélkapus jogosultsággal kizárólag természetes személy rendelkezhet, ennek értelmében nem természetes személy nevében a monitoring adatszolgáltatás Ügyfélkapun keresztül történő teljesítésekor csak elsődleges képviselő, meghatalmazással rendelkező természetes személy, vagy technikai közreműködő járhat el.

A kiegészítő adatszolgáltatás a monitoring adatszolgáltatással megegyező módon és azzal egyidejűleg teljesíthető 2015.évben február 17.és március 19.között.

Amennyiben az ügyfél nem tett még eleget az éves kötelező ügyfél-nyilvántartási adatokat érintő adatellenőrzésnek, azt a monitoring adatszolgáltatás előtt meg kell tenni!

A kapcsolódó jogszabály és kitöltési útmutató elérhető az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu).

Gombos Edit, MikroTSzK


2015-02-23 11:44:51 Kérődző nyilatkozat 2014.évhez

Tisztelt Szaktanácsadó, Tisztelt Gazdálkodó!

Ezúton tájékoztatom, hogy megjelent az MVH 31/2015.számú Közleménye a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódó 2014.évi feltétel teljesüléséről.Bővebb információ az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu)olvasható.

Gombos Edit, MikroTSzK
2015-02-20 10:25:41 Utolsó lehetőség kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódó képzés elvégzésére Szarvason!!!

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) az idei esztendőre vonatkozóan is lehetőséget kíván nyújtani a 22/2012. (III. 9.) VM rendeletben szabályozott feltételek teljesítéséhez a húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevők számára önköltséges (50.000.Ft), akkreditált szakmai képzések indításával.

A Mikroöntözési Kft., mint Területi Szaktanácsadási Központ (5540, Szarvas Deák F. u. 64/1.) a NAKVI partnereként idén is részt vesz a képzések lebonyolításában.

Utolsó képzésünk a Szent István Egyetem Szarvasi Karán (volt mezőgazdasági Főiskola: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.) kerül megrendezésre. Képzési időpont: 2015.március 2-5.

Idén négy szakmai képzés közül lehet választani, viszont az előző években végzett képzés újra nem választható!
Képzések: - Ökológiai és természetközeli gazdálkodás (32 óra)
- Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek (32 óra)
- Helyi termék, hozzáadott érték - Piacrajutás, rövid ellátó rendszer (32óra)
- Legeltetés és gyephasználat (32 óra)

A képzés időtartama: 32 óra (4x1nap). A képzés díja: 50.000. Ft, melyet a képzés megkezdése előtt kell befizetni átutalással a NAKVI számlaszámára: 10032000-01743276 (1223 Budapest, Park u. 2.) Az utalás megjegyzés rovatában kérjük megadni a résztvevő (képzésre kötelezett) nevét és címét!

Jelentkezés: A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a képzési díj befizetését igazoló átutalási megbízás másolatát a képzés megkezdése előtt legalább két héttel korábban megküldeni a következő címre: Mikroöntözési Kft. 5540 Szarvas, Deák F. u. 64/1. A borítékon tüntessék fel „Kérődző szerkezetátalakítási képzés”.
A jelentkezési lap letölthető a www.mikrotszk.hu honlap "Dokumentumok"menüjéből.

A képzési időpontokról, helyszínekről telefonon lehet érdeklődni, jelentkezni Gombos Edit (20/770-0071) és Dr.Lelkes János (30/903-3738) szervezőknél.

A képzés névre szóló írásos tesztvizsgával zárul, ahol követelmény az egyes témakörökhöz kapcsolódó tesztlapok legalább 51-%-os eredményű kitöltése. Az eredményes teljesítés esetén a képzésben részt vevő számára tanúsítvány kerül kiállításra. Tananyagot a képzők biztosítanak elektronikus formában, azaz CD-n.
Valamennyi kötelezettnek 2015. március 10-ig tanúsítványt kell, hogy szerezzen, hiszen 2015. március 15-ig jelenteni kell az MVH felé a vállalt feltétel teljesítését.


Szarvas, 2015.február 20.

Gombos Edit, MikroTSzK


2014-12-03 15:33:57 Kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódó képzési lehetőség a NAKVI szervezésében

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) az idei esztendőre vonatkozóan is lehetőséget kíván nyújtani a 22/2012. (III. 9.) VM rendeletben szabályozott feltételek teljesítéséhez a húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevők számára önköltséges (50.000.Ft), akkreditált szakmai képzések indításával.

A Mikroöntözési Kft., mint Területi Szaktanácsadási Központ (5540, Szarvas Deák F. u. 64/1.) a NAKVI partnereként idén is részt vesz a képzések lebonyolításában. Közös célunk, hogy a tanfolyamok az állattartók lakóhelyéhez közel legyenek.

A képzések a Szent István Egyetem Szarvasi Karán (volt mezőgazdasági Főiskola: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.) kerülnek megrendezésre, de megfelelő létszám esetén más településén is vállaljuk képzés indítását. A képzés abban az esetben indítható, ha a jelentkezők létszáma eléri a minimális 25 főt, egy képzési csoport létszáma azonban nem lehet több 35 főnél.

Idén négy szakmai képzés közül lehet választani, viszont az előző években végzett képzés újra nem választható!
Képzések: - Ökológiai és természetközeli gazdálkodás (32 óra)
- Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek (32 óra)
- Helyi termék, hozzáadott érték - Piacrajutás, rövid ellátó rendszer (32óra)
- Legeltetés és gyephasználat (32 óra)

A képzés időtartama: 32 óra (4x1nap). A képzés díja: 50.000. Ft, melyet a képzés megkezdése előtt kell befizetni átutalással a NAKVI számlaszámára: 10032000-01743276 (1223 Budapest, Park u. 2.) Az utalás megjegyzés rovatában kérjük megadni a résztvevő (képzésre kötelezett) nevét és címét!

Jelentkezés: A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a képzési díj befizetését igazoló átutalási megbízás másolatát a képzés megkezdése előtt megküldeni a következő címre: Mikroöntözési Kft. 5540 Szarvas, Deák F. u. 64/1. A borítékon tüntessék fel „Kérődző szerkezetátalakítási képzés”.

A jelentkezési lap letölthető a www.mikrotszk.hu honlap "Dokumentumok"menüjéből.

A képzési időpontokról, helyszínekről telefonon lehet érdeklődni, jelentkezni Gombos Edit (20/770-0071) és Dr.Lelkes János (30/903-3738) szervezőknél.

A képzés névre szóló írásos tesztvizsgával zárul, ahol követelmény az egyes témakörökhöz kapcsolódó tesztlapok legalább 51-%-os eredményű kitöltése. Az eredményes teljesítés esetén a képzésben részt vevő számára tanúsítvány kerül kiállításra. Tananyagot a képzők biztosítanak elektronikus formában, azaz CD-n.
A tanfolyamokat folyamatosan indítjuk annak érdekében, hogy valamennyi kötelezett 2015. március 10-ig tanúsítványt szerezhessen, hiszen 2015. március 15-ig kell az MVH felé jelenteniük a vállalt feltétel teljesítését.

Tervezett képzési időpontok:
2015. január 12-13-14-15.: Dévaványa
2015. január 19-20-21-22.: Szarvas
2015. január 26-27-28-29: Békéscsaba
2015. február 2-3-4-5: Szarvas
2015. február 9-10-11-12.: Békéscsaba
2015. február 16-17-18-19.: Szeghalom
2015. február 23-tól március 10-ig csak Szarvason indítunk képzést!
A jelentkezések függvényében időpont és helyszín módosítás előfordulhat!

Szarvas, 2014.december 2.

Gombos Edit, MikroTSzK


2014-11-13 09:43:01 Szakmai rendezvény Szarvason

Tisztelt Gazdálkodó, Tisztelt Szaktanácsadó!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Szent István Egyetem Szarvasi Kara Szaktanácsadó Irodánk együttműködésével szakmai rendezvényt szervez 2014. november 20-án "Tudás a gazdálkodók szolgálatában" címmel. A rendezvényt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jóváhagyta, így az beszámít a névjegyzéki szaktanácsadók éves kötelező továbbképzéshez, 7,2 kreditpont értékű.
A rendezvény meghívója és a jelentkezési lap letölthető a honlap "Dokumentumok" menüjéből. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezési szándékát kérem november 17-ig jelezni szíveskedjen a tovabbkepzes@gk.szie.hu e-mail címen.

Gombos Edit, MikroTSzK2014-11-13 09:41:28 Fontos határidők

2014. szeptember 1 – november 30. AKG programban résztvevők webGN jelentése ügyfélkapun keresztül.

2014. október 31-ig bekövetkezett káresemények (pl. belvíz) papír alapú bejelentése legkésőbb 15 napon belül az Agrárkár enyhítő rendszerbe. A 2009-2014. évi referenciaárak és a kapcsolódó dokumentumok a www.mikrotszk.hu honlapról elérhetők. Változás, hogy a
november 1. után bekövetkezett káresemények bejelentése már kizárólag elektronikus úton, az MVH felületről történhet.

2014. szeptember 1 – december 31. Nitrát adatszolgáltatás.

2014. november 15 – december 15. Szaktanácsadási díj visszaigénylése elektronikus úton, az MVH felületén.

Partnereinknek segítséget nyújtunk!

Gombos Edit, MikroTSzK


2014-11-05 15:39:15 Kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódó képzések 2014.

Ezúton tájékoztatom, hogy a Mikroöntözési Kft, mint Területi Szaktanácsadási Központ, a NAKVI partnereként idén is részt kíván venni a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódó képzések lebonyolításában. Közös célunk, hogy a tanfolyamok az állattartók lakóhelyéhez közel legyenek, ezért kellő létszám esetén a kívánt helyszínen tartjuk meg a képzést. A tanfolyamok szervezését várhatóan november végétől, december elejétől tudjuk megkezdeni. A tanfolyamok indulásával kapcsolatos információk, tájékoztatók nyomon követhetőek honlapunkon keresztül.

Gombos Edit, MikroTSzK2014-10-17 09:13:46 MIKROTSZK Hírlevél

A Hírlevél a Mikroöntözési Kutató Szolgáltató Kft. mint Területi és Szakmai Szaktanácsadási Központ szaktanácsadó eszköze. Összefoglaljuk benne a legfontosabb, szaktanácsadást érintő határidőket, aktualitásokat, teendőket és a kérdéseikre adott választ. Az aktuális számot minden elektronikus postacímmel rendelkező ügyfelünknek térítésmentesen küldjük megilletve a www.mikrotszk.hu honlap "Dokumentumok" menüjében elérhető.

Gombos Edit, MikroTSzK


2014-10-17 08:59:23 Megkezdték a területalapú támogatások utalását a gazdáknak

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter elindította a területalapú támogatások és a különleges tejtámogatások elektronikus utalási rendszerét csütörtökön a komáromi Solum Zrt.-nél tartott sajtótájékoztatón. A 2014-es kérelmezési évre területalapú támogatásra összesen 341,4 Mrd Ft fizethető ki. Az első ütemben 102 ezer kérelmezőhöz juttatnak el 47 milliárd forintot meghaladó összeget.
A miniszter elmondta, az előlegfizetések második ütemében, a következő hetekben további 50 ezer ügyfél kapja meg a támogatást, közel 80 milliárd forint értékben. Fazekas Sándor emlékeztetett arra, hogy a hosszú ideje tartó csökkenés után 2012-ben nőtt először a területalapú támogatást igénylők száma, az idén 177 ezret meghaladó kérelmet nyújtottak be. A most átutalásra kerülő 34 178 Ft/hektár összeg az előlegfizetésben részesülő gazdálkodók teljes területalapú támogatásának 50 százalékát teszi ki, amely jelentősen megkönnyíti az őszi munkák elvégzését. A benyújtott kérelmek több mint fele a dél-alföldi és az észak-alföldi régióból érkezett. A fajlagos támogatási összeg az elmúlt hét évben több mint a duplájára nőtt.
A tej ágazatban 2010 óta nyújtott, termeléshez kötött különleges tejtámogatás előlegének kifizetése is megindult. Ezen a jogcímen 2200 ügyfélnek 6 milliárd Ft-ot utal a hivatal a következő napokban. A különleges tejtámogatás második részletét még az idén, decemberben kapják meg a jogosult termelők. A különleges tejtámogatás teljes kerete 13,4 Mrd Ft, tejkilogrammonként ez 8,94 Ft-ot jelent, vagyis előlegként e fajlagos támogatási összeg fele, azaz 4,47 Ft/kg fizethető ki.
Czerván György, a minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára elmondta, az idén már nem kellett Brüsszeltől engedélyt kérni az előleg folyósítására, mert 2014-től a kifizetés nemzeti hatáskörbe került. Az unió közös agrárpolitikára fordított költségvetése 11 százalékkal csökkent, eközben a Magyarország agrár- és vidékfejlesztésre hét év alatt 1,9 milliárd euróval többet kap a közösség forrásaiból. Az államtitkár az őszi munkákkal kapcsolatban felhívta a gazdálkodók figyelmét, hogy a zöldítési támogatás egyik feltétele a megfelelő vetésforgó alkalmazása. Tíz hektáros terület alatt elég egyfajta növényt termelni, 10 és 30 hektár között legalább kétféle, 30 hektár fölött legalább háromféle kultúrát kell termeszteni. Czerván György elmondta, 2015 és 2020 között az állattenyészetési ágazat támogatására 212 milliárd forint többlettámogatást terveznek, melyből 180 milliárd forintot a magyar költségvetés biztosít.
(MTI/Földművelésügyi Minisztérium Sajtóirodája)
2014-10-16 10:14:52 Fizethető a 2014. évi területalapú támogatás és a különleges tejtámogatás előlege

A jövő héten indul a területalapú támogatás (SAPS) és a különleges tejtámogatás előlegének kifizetése – jelentette be Fazekas Sándor Jászladányban.
A földművelésügyi miniszter elmondta: október 16-tól 177,4 milliárd forint kifizetése kezdődik meg, így a SAPS előlegként tehát 35 351 forint hektáronkénti támogatás, a különleges tej előlegként pedig 4,47 forint tejkilogrammonkénti összeg kifizetésére nyílik lehetőség.
A területalapú támogatás és a különleges tejtámogatás előlegének kifizetésével a termelőknek kevesebb hitelt szükséges felvenniük a mezőgazdasági munkák elvégzéséhez – tette hozzá a tárcavezető.
Mintegy 170 ezer mezőgazdasági termelő részesül az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás nyújtotta forrásokból. Különleges tejtámogatást körülbelül 2.500 termelő kap.
(Földművelésügyi Minisztérium)
2014-10-16 10:12:08 Az Agrárkamara átvette az OSZK feladatait

Október 1. óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara látja el az Országos Szaktanácsadási Központ feladatait. A zökkenőmentes átadás érdekében együttműködési megállapodást kötött a NAK a NAKVI-val.
Szeptember 23-i ülésén tájékoztatta Tószegi-Faggyas Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vidékfejlesztési igazgatója az Országos Szaktanácsadási Bizottságot arról, hogy 2014. október elsejétől a NAK átveszi az Országos Szaktanácsadási Központ (OSZK) feladatait. A szervezet és az OSZK-t korábban működtető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet célja, hogy a szaktanácsadók semmit se vegyenek észre a változásokból. Ennek érdekében a NAKVI és a NAK együttműködési megállapodást kötött.
Székely Erika, a NAK vidékfejlesztési szakértője tájékoztatta a jelen lévőket arról, hogy az Országos Szaktanácsadási Bizottság elnevezése Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottságra változik. A szervezet a NAK tervei szerint a rendszer szereplői által delegált személyekből áll majd össze a Regionális és Területi Szaktanácsadási Központok (RSZK-k és TSZK-k), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, az FM és a NAKVI részvételével. Székely Erika közölte, hogy hosszú távú cél a piaci alapon működő szaktanácsadási rendszer kialakítása, hogy ne csak a támogatási lehetőség miatt vegyék igénybe a gazdák a szaktanácsadók közreműködését.
A NAK és az OSZK-t korábban működtető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet mindkét félnek elfogadható együttműködési megállapodást írt alá. Ez alapján a TSZK szerződéskezelő felületet a NAKVI üzemelteti, illetve a szaktanácsadói tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat látja el. Október 1-jétől a NAK feladata a szaktanácsadók továbbképzése, a programok végleges elfogadása (várhatóan 2015. február) az ehhez használt tananyag elkészíttetése és a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság titkársági feladatainak ellátása. A NAK-honlapról elérhetők lesznek a NAKVI oldalának szolgáltatásai is, ez a felület október 1-jétől megkezdi a működését.
Wayda Imre, az FM vezető főtanácsosa elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Program egyelőre „laza keretrendszere” az intézkedéseknek. Jelentős feladat a Miniszterelnökség és az FM közötti feladatmegosztás kialakítása, illetve az európai uniós előírásoknak megfelelően a szaktanácsadási és képzési szolgáltatást nyújtó szervezet kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás elindítása is szükséges lenne.
Jávor András megköszönte a tájékoztatást, és a továbbiakra nézve felajánlotta az RSZK-k segítségét a szaktanácsadási rendszer javítására, egyben megköszönte a bizalmat és az együttes munkát a bizottsági tagoknak. Hangsúlyozta: a jövőben mindannyiuk feladata a kamara segítése, hogy minél előbb rend legyen és a szaktanácsadási rendszer ne szenvedjen csorbát. Gratulált a NAK-nak az akkreditációs formai követelményeinek teljesítéséhez és reményét fejezte ki, hogy a tartalmi követelmények is rendben vannak.
Forrás: NAKVI2014-07-16 08:31:24 „ Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. ” kötelező képzés indul Szarvason!

A Mikroöntözési Kft. a „VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképtő Iskola és Kollégium Jánoshama” Képző Központ konzorciumi partnereként az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által támogatott képzéseket szervez a mezőgazdasági termelők számára. A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján egy ügyfél egy naptári évben 4 képzésre nyújthat be támogatási-kifizetési kérelmet, legfeljebb 570.000.Ft értékben.

Soron következő képzésünket „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II.” témakörben szervezzük.

A képzés tartalma:
1. A jogcímrendelet változásai
2. Az AKG intézkedés kapcsolata az ÚMVP II. intézkedéscsoportjának egyéb intézkedéseivel
3. Az AKG hatásindikátorainak monitoringja
4. A Gazdálkodási Napló kitöltésével kapcsolatos tapasztalatok
5. Gyakran ismételt kérdések
6. A parlagfű elleni védekezés módszerei.

A tanfolyam időtartama a kötelező óraszámok miatt 1 nap (7 elméleti óra).

Képzési időpont, helyszín: 2014. július 31. (csütörtök)
5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. (volt Mg.Főiskola)
Körösparti tanácsterem, kezdés 9 óra

A tanfolyam díja 12.700. Ft, mely regisztrált mezőgazdasági termelő esetében 100 %-ban visszaigényelhető. Feltétel MVH regisztrációs szám megléte saját maga vagy munkáltatója révén! A képzési program előfinanszírozással valósul meg.

Jelentkezés előzetesen telefonon, a képzés helyszínén pedig jelentkezési lapot és csekket biztosítunk!

A képzés részleteiről telefonon lehet érdeklődni, jelentkezni: Gombos Edit (20/ 70-0071) és Dr.Lelkes János (30/ 903-3738) szervezőknél. A jelentkezést követően további részletes tájékoztatást nyújtunk! Egy tanfolyam abban az esetben indítható, ha a jelentkezők száma eléri a minimális 5 főt, a maximális létszám 35 fő.
A képzés befejezését követően az ügyfél kérésére Szaktanácsadó Irodánk segítséget nyújt a képzési díj visszaigénylésében!

Értesítse gazdatársait is!

Szarvas, 2014.július 15.2014-04-22 14:08:08 Tájékoztató az ÚMVP által támogatott képzések szervezéséről

A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) részeként vissza nem térítendő képzési támogatást vehetnek igénybe. A tanfolyamon bárki részt vehet, de a képzési díj csak a regisztrált mezőgazdasági termelők esetében igényelhető vissza. Feltétel MVH regisztrációs szám megléte saját maga vagy munkáltatója révén! A tanfolyamok díja 100 %-ban visszaigényelhető. Az érintett vállalkozók egy naptári évben 4 képzésre nyújthatnak be támogatási és kifizetési kérelmet legfeljebb 570.000.Ft értékben. A képzési program előfinanszírozással valósul meg.

A támogatott képzések szervezése az alábbi célterületeken történik:
1. célterület, a szabadon választható képzések:
Célja, a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére.
Szakképesítést nem adó tanfolyamok (Időtartamuk 22-30 óra):
Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei; Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése; Ökológiai gazdálkodás; Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók számára.Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele; Jó Mezőgazdasági Gyakorlat; Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintő terület), Víz Keretirányelv fő követelményei; 2012-től új választható képzések: Agrárvállalkozói ismeretek, Pályázatírási ismeretek és Természetközeli gazdálkodás

2. célterület, a kötelező képzések: Annak a vállalkozónak, akinek az ÚMVP intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelme van, a pályázatát jóváhagyták, vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik, azoknak az FVM által előírt tanfolyamokat is el kell végezniük. Képzések :
Kötelező képzések (Időtartamuk 14 óra): Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben ; Beruházások az állattenyésztésben; Gazdanet; Évelő ültetvények telepítése; A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása; Meződasági termékek értéknövelése; A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása; Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések; Natura 2000 kifizetések; Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítményfejlesztés

A képzési időpontokról, helyszínekről telefonon lehet érdeklődni, jelentkezni: Gombos Edit (20/ 770-0071) és Dr.Lelkes János (30/ 903-3738) szervezőknél. A jelentkezést követően további részletes tájékoztatást nyújtunk! Egy tanfolyam abban az esetben indítható, ha a jelentkezők száma eléri a minimális 5 főt, 10 főtől igény szerint a kívánt helyszínre megyünk.
Képzéseinkre jelentkezhetnek folyamatosan, a képzési időpontokat a jelentkezők igényei alapján határozzuk meg! A képzés befejezését követően az ügyfél kérésére Szaktanácsadó Irodánk segítséget nyújt a képzési díj visszaigénylésében! Értesítse gazdatársait is!

Szarvas, 2014. április 22.


2014-04-01 10:02:43 „NATURA 2000” pályázaton támogatási határozattal rendelkezők részére kötelező képzés indul!

A Mikroöntözési Kft. a „VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképtő Iskola és Kollégium Jánoshama” Képző Központ konzorciumi partnereként az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által támogatott képzéseket szervez a mezőgazdasági és termelők számára. A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján egy ügyfél egy naptári évben 4 képzésre nyújthat be támogatási-kifizetési kérelmet, legfeljebb 570.000.Ft értékben.

Soron következő képzésünket „Natura2000 kifizetések” témakörben szervezzük.

A képzés tartalma:
1. Általános ismeretek a természetvédelemről és a Natura 2000 területekről:
természetvédelmi alapismeretek; a mezőgazdaság kulcsszerepe a környezet- és
természetvédelemben; a hazai természetvédelem működése; az EU ökológiai hálózata: a
Natura 2000 hálózat bemutatása; jogi szabályozás; a Natura 2000 területeken előforduló
közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelyek, valamint a növény- és állatfajok
bemutatása.
2. A Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz
3. A Gazdálkodási Napló vezetése.
4. Az agrár-szakigazgatás rendszere
A tanfolyam időtartama a kötelező óraszámok miatt 2 nap (14 elméleti óra).

Tervezett képzési időpontok:
2014. április 9-10.: Szarvas
2014. április 23-24.: Dévaványa

A tanfolyam díja 20.000. Ft, mely regisztrált mezőgazdasági termelő esetében 100 %-ban visszaigényelhető. Feltétel MVH regisztrációs szám megléte saját maga vagy munkáltatója révén! A képzési program előfinanszírozással valósul meg.

Jelentkezés előzetesen telefonon, a képzés helyszínén pedig jelentkezési lapot és csekket biztosítunk!

A képzés részleteiről telefonon lehet érdeklődni, jelentkezni: Gombos Edit (20/ 70-0071) és Dr.Lelkes János (30/ 903-3738) szervezőknél. A jelentkezést követően további részletes tájékoztatást nyújtunk! Egy tanfolyam abban az esetben indítható, ha a jelentkezők száma eléri a minimális 5 főt. A képzéseinkre jelentkezhetnek folyamatosan, a képzési időpontokat a jelentkezők igényei alapján határozzuk meg! 10 főtől a kívánt helyszínre megyünk. A képzés befejezését követően az ügyfél kérésére Szaktanácsadó Irodánk segítséget nyújt a képzési díj visszaigénylésében!

Értesítse gazdatársait is!

Szarvas, 2014.március 31.2014-02-25 10:34:04 Megjelent az MVH közleménye a kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódó 2013. évi feltételek teljesítéséről

Megjelent az MVH 31/2014 (II.20.) számú Közleménye a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2013. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek teljesítéséről.

A kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozatot a Közlemény 1. számú mellékletét képező K2013 számú nyomtatványon kell benyújtani.
A nyomtatványt a Közlemény 2. számú mellékletét képező Kitöltési útmutató alapján kell kitölteni. Javasoljuk, hogy a K2013 számú nyomtatványt tértivevényes küldeményként adja postára.

A nyomtatvány 1. odalát minden programban részt vevő ügyfélnek ki kell tölteni! Az 1. oldalon alá kell írni, aláírás nélkül a nyilatkozat nem fogadható el. A 2. 3. és 4. oldalakat a válaszott feltételnek megfelelően csak az egyiket kell kitölteni!

A nyomtatvány benyújtásának helye: az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltség.
A nyomtatvány benyújtásának határideje: 2014. március 15., mivel azonban a benyújtási idő utolsó napja munkaszüneti napra esik, így a nyilatkozat végső benyújtási határideje 2014. március 17.

Bővebb információ, illetve a nyomtatvány elérhető a www.mvh.gov.hu oldalon.

MikroTSzK
2014-02-12 10:34:00 "Last minute" a gazdaképzésben: utolsó lehetőség kérődző szerkezetátalakítási képzés elvégzésésre Szarvason!!!

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) az idei esztendőre vonatkozóan is lehetőséget kíván nyújtani a 22/2012. (III. 9.) VM rendeletben szabályozott feltételek teljesítéséhez a húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevők számára önköltséges (50.000.Ft), akkreditált szakmai képzések indításával.

A Mikroöntözési Kft., mint Területi Szaktanácsadási Központ (5540, Szarvas Deák F. u. 64/1.) a NAKVI partnereként idén is részt vesz a képzések lebonyolításában. Közös célunk, hogy a tanfolyamok az állattartók lakóhelyéhez közel legyenek.

A képzés a Szent István Egyetem Szarvasi Karán (volt mezőgazdasági Főiskola: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.) kerül megrendezésre, 2014.március 3-6. közötti időpontban „Legeltetés és gyephasználat témakörben”

A képzés időtartama: 32 óra (4x1nap) A képzés díja: 50.000. Ft, melyet a képzés megkezdése előtt kell befizetni csekken, vagy átutalással a NAKVI számlaszámára: 10032000-01743276 (1223 Budapest, Park u. 2.)
Mindkét esetben kérjük megadni a résztvevő (képzésre kötelezett) nevét és címét.

Jelentkezés: A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a képzési díj befizetését igazoló csekk feladóvevényének másolatát vagy az átutalási megbízás másolatát a képzés megkezdése előtt megküldeni a következő címre: Mikroöntözési Kft.;5540 Szarvas, Deák F. u. 64/1.
A borítékon tüntessék fel „Kérődző szerkezetátalakítás képzés”.

A jelentkezési lap letölthető a honlap „Dokumentumok” menüjéből.

A képzés körülményeiről telefonon is lehet érdeklődni, jelentkezni, csekket igényelni: Gombos Edit (20/ 770-0071) és Dr.Lelkes János (30/ 903-3738) szervezőknél.

Valamennyi kötelezett 2014. március 10-ig tanúsítványt kell, hogy szerezzen, hiszen 2014. március 15-ig kell az MVH felé jelenteniük a vállalt feltétel teljesítését.

Szarvas, 2014.február 12.2014-02-05 08:36:46 Tájékoztató az ÚMVP által támogatott képzések szervezéséről

A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) részeként vissza nem térítendő képzési támogatást vehetnek igénybe. A tanfolyamon bárki részt vehet, de a képzési díj csak a regisztrált mezőgazdasági termelők esetében igényelhető vissza. Feltétel MVH regisztrációs szám megléte saját maga vagy munkáltatója révén! A tanfolyamok díja 100 %-ban visszaigényelhető. Az érintett vállalkozók egy naptári évben 4 képzésre nyújthatnak be támogatási és kifizetési kérelmet legfeljebb 570.000.Ft értékben. A képzési program előfinanszírozással valósul meg.

A támogatott képzések szervezése az alábbi célterületeken történik:
1. célterület, a szabadon választható képzések:
Célja, a gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére.
Szakképesítést nem adó tanfolyamok (Időtartamuk 22-30 óra):
Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei; Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése; Ökológiai gazdálkodás; Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelői ismeretek gazdálkodók számára.Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele; Jó Mezőgazdasági Gyakorlat; Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintő terület), Víz Keretirányelv fő követelményei; 2012-től új választható képzések: Agrárvállalkozói ismeretek, Pályázatírási ismeretek és Természetközeli gazdálkodás

2. célterület, a kötelező képzések: Annak a vállalkozónak, akinek az ÚMVP intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelme van, a pályázatát jóváhagyták, vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik, azoknak az FVM által előírt tanfolyamokat is el kell végezniük. Képzések :
Kötelező képzések (Időtartamuk 14 óra): Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben ; Beruházások az állattenyésztésben; Gazdanet; Évelő ültetvények telepítése; A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása; Meződasági termékek értéknövelése; A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása; Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések; Natura 2000 kifizetések; Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítményfejlesztés

A képzési időpontokról, helyszínekről telefonon lehet érdeklődni, jelentkezni: Gombos Edit (20/ 770-0071) és Dr.Lelkes János (30/ 903-3738) szervezőknél. A jelentkezést követően további részletes tájékoztatást nyújtunk! Egy tanfolyam abban az esetben indítható, ha a jelentkezők száma eléri a minimális 5 főt, 10 főtől igény szerint a kívánt helyszínre megyünk.
Képzéseinkre jelentkezhetnek folyamatosan, a képzési időpontokat a jelentkezők igényei alapján határozzuk meg! A képzés befejezését követően az ügyfél kérésére Szaktanácsadó Irodánk segítséget nyújt a képzési díj visszaigénylésében! Értesítse gazdatársait is!

Szarvas, 2014. február 4.2013-12-11 14:04:36 Kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódó képzési lehetőség a NAKVI szervezésében

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) az idei esztendőre vonatkozóan is lehetőséget kíván nyújtani a 22/2012. (III. 9.) VM rendeletben szabályozott feltételek teljesítéséhez a húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevők számára önköltséges (50.000.Ft), akkreditált szakmai képzések indításával.

A Mikroöntözési Kft., mint Területi Szaktanácsadási Központ (5540, Szarvas Deák F. u. 64/1.) a NAKVI partnereként idén is részt vesz a képzések lebonyolításában. Közös célunk, hogy a tanfolyamok az állattartók lakóhelyéhez közel legyenek.

A képzések a Szent István Egyetem Szarvasi Karán (volt mezőgazdasági Főiskola: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.) kerülnek megrendezésre, de megfelelő létszám esetén más településén is vállaljuk képzés indítását. A képzés abban az esetben indítható, ha a jelentkezők létszáma eléri a minimális 25 főt.
A tavaly végzett képzés újra nem választható! A választható tanfolyamok számát növeltük, idén négy szakmai képzés közül lehet választani:
- Ökológiai és természetközeli gazdálkodás (32 óra)
- Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek (32 óra)
- Helyi termék, hozzáadott érték- Piacrajutás, rövid ellátó rendszer(32óra)
- Legeltetés és gyephasználat (32 óra)

A tanfolyamokat folyamatosan indítjuk annak érdekében, hogy valamennyi kötelezett 2014. március 10-ig tanúsítványt szerezhessen, hiszen 2014. március 15-ig kell az MVH felé jelenteniük a vállalt feltétel teljesítését.

A képzés időtartama: 32 óra (4x1nap)
A képzés díja: 50.000. Ft, melyet a képzés megkezdése előtt kell befizetni csekken, vagy átutalással a NAKVI számlaszámára: 10032000-01743276 (1223 Budapest, Park u. 2.)Mindkét esetben kérjük megadni a résztvevő (képzésre kötelezett) nevét és címét.
Jelentkezés: A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és a képzési díj befizetését igazoló csekk feladóvevényének másolatát vagy az átutalási megbízás másolatát a képzés megkezdése előtt megküldeni a következő címre: Mikroöntözési Kft.;5540 Szarvas, Deák F. u. 64/1.
A borítékon tüntessék fel „Kérődző szerkezetátalakítási képzés”.

A jelentkezési lap letölthető a honlap "Dokumentumok"menüjéből.

A képzési időpontokról, helyszínekről telefonon lehet érdeklődni, jelentkezni, csekket igényelni: Gombos Edit (20/770-0071) és Dr.Lelkes János (30/903-3738) szervezőknél.

Tervezett képzési időpontok:
2014. január 6-9.: Dévaványa
2014. január 13-16.: Szarvas
2014. január 20-23: Békéscsaba
2014. január 27-30.: Békéscsaba
2014. február 3-6.: Szeghalom
2014. február 10-től.: Szarvas

A jelentkezések függvényében időpont és helyszín módosítás előfordulhat! Egy tanfolyam abban az esetben indítható, ha a jelentkezők száma eléri a minimális 25 főt.

Szarvas, 2013.december 3.2013-11-12 09:06:37 Figyelem! 2013. november 30-áig van lehetőség kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtására

A kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjáról lehet letölteni. A kitöltött nyomtatványokat a kérelmező lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani 2013. november 30-áig.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben részt vevő termelők figyelmét arra, hogy csak az szerezhet jogosultságot kárenyhítő juttatásra, aki korábban bejelentette a káreseményt, amelyről az illetékes kormányhivatal hatósági bizonyítványt állított ki, továbbá a kárenyhítési hozzájárulást határidőben megfizette, és a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet határidőben benyújtotta.
A további feltételeket a mezőgazdasági kockázatkezelő rendszer működését meghatározó jogszabályok részletesen tartalmazzák, amelyek elérhetők az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu).

(Forrás:www.kormany.hu)2013-11-07 09:55:18 Az egységes területalapú támogatások (SAPS) előlegfizetéséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. október 16-án megkezdte a területalapú támogatások, és a különleges tejtámogatások előlegének folyósítását az arra jogosult termelőknek.
A jogszerű földhasználók érdekeinek védelmében az MVH fokozottan ellenőrzi ezt a jogosultsági kritériumot. A kérelmet benyújtott 177 ezer gazdálkodó közel háromnegyedénél fennállnak az előlegfizetés feltételei, így számukra már megtörtént a pénzutalás, illetve november közepéig várhatóan a számlájukon lesz az előleg összege.
Az MVH kockázatelemzésen alapuló vizsgálattal határozta meg azon igénylők körét, ahol különösen indokolt a tételes ellenőrzés. A kifizetések november 30-ával befejeződhetnek az ellenőrzések sikeres lezártát követően.
A különleges tejtámogatás előlegét a gazdálkodók több mint 92 százalékának már kiutalta a Hivatal, a további kifizetések is folyamatosak, és ennél a jogcímnél is lezárulhat novemberben az előlegfizetés.

(Forrás:www.mvh.gov.hu)


2013-10-10 09:16:11 Október közepén indul a területalapú támogatások előlegfizetése

Az Európai Bizottság döntése alapján, többek között magyar kezdeményezésre, 2013-ban a tagállamok felhatalmazást kaptak a területalapú támogatás előlegfizetésére.
Magyarország 2010-től minden évben törekedett arra, hogy a legelső időpontban elindulhasson a legtöbb gazdálkodót érintő támogatás utalása. Idén október közepétől kezdi el az 50 százalékos előleg kifizetését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).
A fennmaradó 50 százalékot 2014. június 30-ig utalja az MVH.
A támogatás előlegének utalása minden olyan kérelemnél elindul, ahol kalkulálható az előleg összege, ellenőrzésekkel lezárt a megállapított terület és megfelel a jogszabályokban előírt valamennyi feltételnek.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-10-10 09:15:31 Legkésőbb 2013. október 18-ig igényelhető a kertészeti géptámogatás

Közeleg a határidő, legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig – vagy forráskimerülésig - lehet még a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzésére - kizárólag elektronikus úton - pályázni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH). Továbbra is nyitva áll a kérelem benyújtásának lehetősége mind a kisértékű, mind a nagyértékű gépbeszerzésekre vonatkozóan. Forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság közleményben rendelkezik a benyújtási időszak lezárásáról.

Azok a gazdálkodók, akik eddig nem nyújtották be a támogatási kérelmüket, megtehetik még a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. A kérelmeket az MVH a beérkezés sorrendjében bírálja el, ezért a nagy érdeklődés miatt sem érdemes várni a támogatás igénylésével.

(Forrás:www.mvh.gov.hu)


2013-08-14 11:18:49 Szeptember 15-ig kell a kárenyhítési hozzájárulást befizetni!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) július 15-ig postázta azon határozatokat, amelyben értesítette az érintett termelőket a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségükről. A határozatokban előírt fizetési kötelezettség teljesítésére 2013. szeptember 15-ig beérkezően van lehetőség!
Ez a határidő nem a banki átutalási megbízás feladása vagy az átutalás időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg MVH számlájára történő beérkezés, azaz a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírásra!
Az átutalást tehát ajánlatos annak időigényére figyelemmel, a befizetendő összeg ismertében mielőbb megtenni! Az összeget az MVH 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára banki átutalással kell befizetni, amely során a közlemény rovatban meg kell adni az ügyfél-azonosítót.
A kárenyhítési törvény értelmében a fizetési kötelezettségét elmulasztó, illetve határidőn túl fizető gazdálkodó a 2013. évi károk tekintetében kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult. A kárenyhítési hozzájárulás egyéb kifizetésre váró támogatásokból történő visszatartása nem lehetséges, csak a befizetési határidőt követően, lejárt esedékességű tartozásként kerülhet beszedésre, azonban az így beszedett összeg már nem tekinthető a fizetési kötelezettség teljesítésének.
A mezőgazdasági kockázatkezelő rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetők az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu).

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-08-14 11:15:52 Meghosszabbítja a kamarai tagdíjbevallás határidejét a NAK

2013. augusztus 31-ig meghosszabbítja az adategyeztetés és tagdíjbevallás határidejét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A tagdíj befizetésére továbbra is augusztus végéig van lehetőségük a gazdálkodóknak. A közhiteles adatbázisból időközben érkező adatok alapján további kamara által regisztrált tagok kapnak majd levelet a NAK-tól a következő hónapban, amely a bevalláshoz szükséges jelszót és minden nélkülözhetetlen információt tartalmaz majd.
Az adategyeztetést és a tagdíjbevallást egyébként elektronikusan, a www.bevallasnak.hu oldalon lehet megtenni. Amennyiben valakit a kamarai törvény nem kötelez a tagságra, úgy ennek az oldalnak az üzenetküldőjén keresztül kérheti regisztrációjának törlését. Ebben az esetben nem kell bevallást tennie.
Ha a gazdálkodóknak nincs internetelérése, bizalommal fordulhatnak a kamarai tanácsadókhoz is, akik segítenek a bevallás kitöltésben.
Fontos tudni, hogy a tagdíj önbevalló lapot aláírva mindenképpen el kell juttatni a kamara adott megyei igazgatóságára. A tagdíj befizetésének két módja lehetséges: vagy átutalással a 11749008-20190244 számlaszámra, vagy sárga csekken, melyet a NAK megyei igazgatóságán vehetnek át, illetve a kamarai tanácsadójuktól kérhetnek az érdekeltek. Mind az átutalásnál, mind a csekknél a közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási számot fel kell tüntetni!
A NAK egyúttal felhívja tagjai figyelmét, hogy a már meglévő és a tervezett kamarai szolgáltatásokkal kapcsolatban online kérdőívet tett közzé. A szervezet arra kéri a gazdálkodókat, lehetőség szerint minél többen vegyenek részt a felmérésben, hogy a szolgáltatások fejlesztése és minőségük javítása azáltal még inkább az érdekeiket szolgálja. A kérdőív a NAK nyitólapján érhető el (www.nak.hu).

(Forrás: agrarkamara.hu)


2013-07-08 14:29:11 Elkezdődött a tagdíjbevallás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK)

A NAK minden tagját levélben értesíti és tájékoztatja a 2013. évi adategyeztetési és tagdíjbevallási időszakkal kapcsolatos teendőkről. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján (www.agrarkamara.hu) tehető meg az adategyeztetés és a tagdíjbevallás is, amelynek határideje 2013. július 31. Amennyiben valakit a kamarai törvény nem kötelez a tagságra, úgy kérheti a www.bevallasnak.hu üzenetküldőjén keresztül regisztrációjának a törlését és nem kell bevallást tennie. Nagyon fontos, hogy a tagdíj önbevalló lapot aláírva el kell juttatni a kamara adott megyei igazgatóságára!
A tagdíjat 2013. augusztus 31-ig kell megfizetni a kamara 11749008-20190244 számú bankszámlájára, vagy sárga csekken, amit a kamarai munkatársaktól kell igényelni. A befizetéskor a közleményben fel kell tüntetni a kamarai nyilvántartási számot!

MikroTSzK


2013-07-03 10:08:10 Tájékoztató a vis maior illetve az attól elkülönülő agrárkár bejelentésekről

I. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007 FVM (VI. 8.) rendelet szerinti vis maior esemény bejelentése szükséges MINDENKINEK, aki valamely támogatás igénylésével kapcsolatosan követelményt nem tud teljesíteni.

1.) Az egységes kérelemben szereplő támogatási/kifizetési kérelmek esetében ezt az E-KÉRELEM felületen szükséges megtenni (ez évtől lehetőség van az ügyfél halála esetének bejelentését elektronikusan is megtenni az MVH elektronikus ügyek intézésére nyitva álló felületen a „Regisztráció kezelés” menüpont alatt.).
Vis maior bejelentési kérelem – W0133 számú nyomtatványon nyújtható be.
Vis maior bejelentést (W0133) akkor lehet indítani, ha nincs rögzítés alatt lévő (be nem nyújtott) másik adatváltozás (W0132), illetve vis maior (W0133) bejelentés a rendszerben.
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000005
Bejelentés módja:
A vis maior bejelentést vis maior esemény bejelentéshez kapcsolódó, az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat – a lentiekben részletezett kivételektől eltekintve – a vis maior bejelentéssel egyidejűleg papír alapon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye szerint területileg illetékes kirendeltségéhez (a továbbiakban: az MVH területileg illetékes kirendeltsége).
NEM KELL PAPÍR melléklet amennyiben a vis maior körülmény az alábbi események miatt merült fel:
• a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (pl. árvíz, belvíz),
• az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző
megbetegedés,
• az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása,
A többi esetben az alábbi dokumentumokkal szükséges igazolni a vis maior eseményt:
• az ügyfél halálát halotti anyakönyvi kivonattal,
• az ügyfél hosszú távú munkaképtelenségét kórházi zárójelentéssel vagy orvosi igazolással,
• a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterületnek a kisajátítását vagy jogszabály alapján történő átminősítését, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illetve a kérelem benyújtása időpontjában nem volt előrelátható a kisajátítást vagy átminősítést elrendelő hatósági döntéssel,
• a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartást, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységet szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő megsemmisülését a jegyző által kiadott hatósági bizonyítvánnyal,
• zárlati, vagy a Magyar Köztársaság területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellenhozott hatósági intézkedést az azt elrendelő hatósági döntéssel,
• az intervenciós tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett, előre nem látható, váratlan vagy tartós akadályt – melynek elhárítására az ügyfél önerejéből képtelen és az alternatív útvonal használata jelentős többletköltséggel jár – a szállítás módjától és útvonalától függően az igazolás kiállítására jogosult szerv (pl. Közútkezelő, MÁV, stb.) által kiállított igazolással
• vis maior esemény továbbá a 48/2009. (IV. 22.) számú MVH közlemény szerint a közcélra, illetve közérdekből igénybevett ingatlanon végzett tevékenységek általi káresemény is, melyhez csatolni kell a közérdekű célból jogot gyakorló szervezettel (Ovit, MOL, stb.) kötött
szerződés hiteles másolatát, mely tartalmazza a károsodott terület nagyságát, továbbá egy vázrajzot, melyen pontosan fel van tüntetve a vezeték nyomvonala és a káresemény helye
Bejelentés határideje: A vis maior bejelentést 15 naptári napon belül kell benyújtani, attól az időponttól számítva, amikor a mezőgazdasági termelő olyan helyzetbe kerül, amely ezt lehetővé teszi, de legkésőbb 6 hónapon belül. A vis maior esemény bejelentése 2013. június 9-e után is megtehető, emiatt külön jogkövetkezményre nem kell számítani.
FONTOS! Abban az esetben, amikor a bejelentő felületen a vis maior bejelentéssel egyidejűleg az érintett terület hasznosítási kódját például „pihentetettre” minősítette át, azonban később az derül ki, hogy a tavaszi vetésű kultúra elvetésére mégis van mód, a hasznosítás pontosítását a „W0132” felületen kell jelölni. Amennyiben az akadály elhárulása nem csak a terület bevethetőségét teszi lehetővé, hanem az egyéb támogatási feltételek betartását is, javasoljuk a vis maior kérelem visszavonását, ugyancsak a „W0133” elektronikus felületen. Az ilyen esetek száma csökkenthető, ha a vis maior bejelentésre nem elhamarkodottan kerül sor.
2.) Nem az egységes kérelemhez kapcsolódó támogatás esetén pl. erdészeti jogcímek – ügyfél halála esetén is ezen nyomtatvány alkalmazható a 118/2010 (VIII. 8.) MVH közlemény szerint, annak mellékletét képező Z0001 nyomtatványon.
A bejelentés időpontja a fentiekkel megegyező -
Benyújtás helye, módja:
• Amennyiben a vis maior esemény egy intézkedést, vagy több intézkedést, de egy benyújtási helyet érint, úgy a vis maior bejelentést postai úton azon MVH kirendeltséghez vagy igazgatósághoz kell benyújtani, ahová a kérelmet az ügyfél benyújtotta.
• Amennyiben a vis maior esemény több intézkedést és több kérelem benyújtási helyet érint, úgy a vis maior bejelentést az MVH központi szervéhez kell benyújtani postai úton.
TEHÁT amennyiben a vis maior eseményt az egységes kérelem keretében igényelt támogatási jogcím kapcsán jelenti be az ügyfél, abban az esetben elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell megtenni, melyben segítséget kérhet a Meghatalmazottjától, Technikai segítségnyújtójától, így a Kamarai Tanácsadóktól is.
Agrárkár-enyhítési rendszer keretében fennálló kárbejelentési kötelezettség
Az agrár kárenyhítési rendszerben érvényes tagsággal rendelkező mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtására való jogosultság megszerzéséhez – az előírt hozzájárulás-fizetési kötelezettség maradéktalan és határidőben való befizetése mellett –belvíz-, jégeső- vagy fagykár elszenvedése esetén határidőben be kell jelentsék a káreseményt az alábbiak szerint.
Bejelentés módja:
A káreseményt a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló - 21/2012. (III. 9.) VM rendelet (agrárkár-enyhítési rendelet) nyomtatványán, annak 1. számú melléklete szerinti adattartalommal - az NéBIH által a honlapján (www.nebih.gov.hu) közzétett bejelentőlapon a termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósághoz kell bejelenteni
Figyelem! A vis maior bejelentése illetve a káresemény bejelentése két, egymástól független esemény, azokat külön-külön kell megtenni fentiek szerint.

(Forrás: www.agrarkamara.hu)


2013-06-18 11:35:33 Idén is zökkenőmentesen zajlott az egységes kérelem beadása

A június 10-i végső határidőig összesen 180 123 egységes kérelem érkezett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), területalapú támogatást több mint 5 millió hektárra igényeltek.
A támogatások alapjául szolgáló, úgynevezett SAPS bázisterületet Magyarország esetében 4,829 millió hektár, az egy hektárra jutó tényleges összeg megállapításához arányos visszaosztást kell alkalmazni.
Az MVH az idén hektáronként hozzávetőlegesen 233 eurós területalapú támogatást utalhat ki, és ez mintegy 8 százalékkal haladja meg a tavalyi 213,99 eurót. A konkrét hektáronkénti összeg azonban nemcsak a visszaosztási rátától, hanem a forint/euró árfolyamtól is függ, amelyet az Európai Központi Bank 2013. október 1-jén érvényes forint/euró átváltási értéke alapján határoznak meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekkel mindent megtesz annak érdekében, hogy a kifizetés is zökkenőmenetes legyen.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-06-17 11:42:34 Június 24-ig jelenthetők be a júniusi árvíz okozta mezőgazdasági károk

A 2013. júniusi dunai árvízi védekezést követő helyreállítási feladatvégzés részeként megkezdődött az elöntéssel érintett mezőgazdasági területek és károk felmérése. A kárbejelentéseket legkésőbb 2013. június 24-ig a falugazdásznál személyesen tehetik meg az érintettek a NÉBIH honlapjáról is letölthető adatlap kitöltésével.
A lehetőséggel azon termelők élhetnek, akiknek mezőgazdasági területét elöntési kár vagy a védekezéssel, mentéssel magas vízállással kapcsolatosan másodlagos kár érte. A kárfelmérés kiterjed az ártéren és az azon kívül elhelyezkedő mezőgazdasági területekre (gyep, rét, legelő, kaszáló, szántó, kertészeti kultúrák).
Káreseménynek tekinthető az árvíz által okozott közvetlen elöntési kár, valamint annak közvetett hatásai is, például a védekezés, mentés során bekövetkezett taposási kár, a magas vízállás hatására kialakult belvízkár (fakadóvíz, átszivárgás, buzgár, talajvízszint emelkedés), valamint a menekülő vad által okozott kár.
Fontos, hogy a 2013. évi dunai árvíz kárfelmérése során tett bejelentés nem helyettesíti az agrár-kockázatkezelési rendszerben előírt kárbejelentést.
Az „Árvíz 2013 – adatszolgáltató lap” az alábbi linken érhető el: http://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/arviz

(Forrás: www.kormany.hu)2013-06-13 13:42:13 Továbbra is lehet vis maior bejelentést tenni!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem beadási határideje után is lehetőség van vis maior bejelentésre.

Bejelentést akkor kell tenni, ha a 2013. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán.
A vis maior eseményt a bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. Ha az esemény a gazdálkodót ebben akadályozza, akkor attól az időponttól számított 15 napon belül, amikor olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi a bejelentést, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell megtenni, elektronikus úton.
Fontos tudnivaló, hogy a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag csökkenésre, vagy a termés kiesésre vonatkozó káreseményt nem a vis maior formanyomtatványon kell bejelenteni! Erre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett bejelentőlap szolgál, melyet a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani!

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-06-11 08:55:49 Rendezvény Szarvason: A vetőmag előállítás öntözésfejlesztésének lehetőségei az Alföldön

A Mikroöntözési Kutató Szolgáltató Kft. (MikroTSzK) a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusával és a Bázismag Kft-vel együtt 2013. június 20-án (csütörtökön) Szakmai Továbbképzést szervez névjegyzéki szaktanácsadók és érdeklődők részére "„A vetőmag előállítás öntözésfejlesztésének lehetőségei az Alföldön ”címmel.

A Továbbképzés a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusán kerül megrendezésre (5540 Szarvas, Szabadság út 1-3., Tessedik előadó terem).

Rendezvényünket a NAKVI jóváhagyta, így az beszámít a névjegyzéki szaktanácsadók 2013.évi kötelező továbbképzéséhez, 6 kreditpontot ér. A rendezvény díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot legkésőbb 2013.június 17-ig kell jelezni a szaktanacsadas@gk.szie.hu címen.

Részletes program a "Dokumentumok" menüben található meghívóban olvasható.

Tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

MikroTSzK
2013-06-10 09:14:32 Három fontos határidőre kell figyelni a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatással kapcsolatosan

A 2013. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénylésének határideje (az összes, Egységes Kérelmen benyújtandó támogatáshoz hasonlóan): 2013. június 10.
A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásra, azok a termelők jogosultak, akik az egységes kérelemben bejelentett, szántóföldi kultúrák termelésére, valamint ültetvény művelésére szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában „A", „B" vagy „C" típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek.
A támogatással kapcsolatban három fontos határidőre kell figyelni:
2013. június 10-ig lehet a díjtámogatást az egységes kérelmen igényelni.
2013. augusztus 31-ig a termelőknek meg kell küldeniük a megkötött biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványának és kötvényének másolatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.
2013. november 15-ig a biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolásnak be kell érkeznie az MVH-hoz. Ezt a biztosítónak, illetve a szerződő félnek is (ha a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő) az ügyfélkapun keresztül történő belépést követően elektronikus úton kell igazolnia az MVH részére.
A mezőgazdasági biztosítások díjához a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe. 2013-ban országosan 10,67 millió eurónak megfelelő forintösszeg áll rendelkezésre a támogatás forrásaként.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-06-10 09:13:50 Megkezdődött a szőlőültetvény szerkezetátalakítási támogatások utalása

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) június első hetében megkezdte a szőlőültetvény szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetését a – nemzeti program 2013. pénzügyi évében – még rendelkezésre álló, mintegy 3 milliárd forint erejéig.
A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet értelmében a támogatási kérelmeket - a jóváhagyott egyéni tervekben foglalt és elvégzett tevékenységek alapján - 2013. április 1-től kezdődően lehetett benyújtani az MVH-hoz. A kérelmek feldolgozása, adminisztratív és helyszíni ellenőrzése folyamatos - az MVH a kérelembenyújtási időszak elején beadott kérelmekben foglalt jogos igények kifizetését kezdte most meg.
Figyelem! A kérelembenyújtási időszak utolsó napja 2013. július 16. Fontos megjegyezni továbbá, hogy az említett keretösszegen felüli jogos támogatási igények kifizetésére 2013. október 16-a után, a következő pénzügyi évben rendelkezésre álló keret terhére kerül majd sor.
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány - amely a 12/2013. (I. 22.) MVH közlemény melléklete - letölthető az MVH honlapjáról.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-06-05 09:39:43 Figyelem: Június 10-ig még lehet benyújtani Egységes Kérelmet

Az Egységes Kérelem benyújtásának elsődleges határideje 2013. május 15. volt. Aki május 15. és június 10. között nyújtja be kérelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, annak már munkanaponként 1 %-kal csökken az elfogadott támogatási összege.
A május 15-ig benyújtott kérelmen támogatás-csökkentés nélkül idén június 2-án éjfélig lehet módosítani. Ezután, a változtatás június 10-ig már az érintett táblára járó támogatási összeg munkanaponkénti 1%-os csökkentésével jár.
2013. június 11-től sem módosításra, sem új kérelem benyújtására nincs lehetőség.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-06-05 09:38:57 Június 10-ig még igényelhető a díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás

A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy annak, aki még nem tagja a kockázatkezelési rendszernek, és önkéntes csatlakozási szándékát az egységes kérelemben nem jelezte, június 10-ig még megteheti.
Fontos, hogy a díjtámogatott biztosítás igénybevételét is az egységes kérelemben kell jelezni. Aki ezt elmulasztotta, annak június 10-ig még lehetősége van a kérelmét módosítania.
Az utóbbi hetek időjárása a mezőgazdasági termelők egy részének jelentős károkat okozott. A természeti események által okozott károk csökkentése érdekében a tárca az öngondoskodás jelentőségére hívja fel a mezőgazdasági termelők figyelmét.
Az új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillére keretében (államilag támogatott kárenyhítés) a jégesőkár, felhőszakadáskár, a viharkár és az árvízkár esetében egyaránt igénybe vehető kárenyhítő juttatás, amennyiben a károsodás az adott növénykultúra legalább 30%-os mértékű hozamcsökkenését okozza.
A termelők az alábbi feltételek teljesítése esetén vehetik igénybe a kárenyhítő juttatást:
Feltétel, hogy a termelő a kockázatközösség tagja, és a káresemény észlelését, illetve a növénykultúrában észlelhető károsodást követő 15 napon belül bejelenti a kárt az agrárkár-megállapító szervhez, valamint - az Országos Meteorológiai Szolgálat adatait felhasználva - a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelési igazgatósága (agrárkár-megállapító szerv) igazolja a bejelentett kárt. További feltétel, hogy a gazdálkodó szeptember 15-ig maradéktalanul megfizeti a kárenyhítési hozzájárulást, és a kárenyhítő juttatás iránti igényét november 30-ig benyújtja az agrárkár-megállapító szervnek.
A kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő a neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, amennyiben a kárenyhítő juttatás iránti kérelmének benyújtásakor nem köt az adott növényi kultúrára jellemző, legalább egy mezőgazdasági káreseményre kiterjedő biztosítást.
A mezőgazdasági biztosítás kötése tehát egyrészt alacsonyabb kockázati kitettséget jelent a biztosító által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, másrészt pedig lehetővé teszi a teljes mértékű kárenyhítő juttatást.

(Forrás: www.kormany.hu)


2013-06-05 09:36:55 A magyar föld megtartása a cél

A politikai haszonlesők akciói alkalmat adnak az agrártárcának arra, hogy hitelesen és valósághűen tájékoztassa a magyar társadalmat az új földtörvény tervezetéről. A hangos kisebbség szakmai érveket nélkülöző támadásaival méltánytalanul félrevezeti az ország népét. Magyarország Kormánya szilárd elkötelezettségével védi a magyar nemzet érdekeit.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslatot 2012. július 12-én nyújtotta be a Kormány az Országgyűlés elé. Az általános vita során 2012. november 9-ig 204 módosító javaslat érkezett. Igen széles körű társadalmai-szakmai vita folyt a készülő törvényi szabályozásról. Ezek nyomán szükségessé vált a törvényjavaslat szövegének koncepcionális jellegű átdolgozása.

Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozásakor a tagállamokkal kötött nemzetközi szerződésben vállalta, hogy egy 7+3 éves átmeneti időszakot követően összhangba hozza a földjogi szabályozását az uniós rendelkezésekkel, azaz a tőke szabad áramlását, valamint a letelepedés szabadságát biztosító előírásokkal. A Csatlakozási Okmány rendelkezései szerint az átmeneti időszak lejártát követően nem tehető különbség a magyar és a tagállami állampolgárok között a föld tulajdonjogának megszerzésének körében.

A törvényjavaslat a földszerzésre jogosultak körét jelentősen szűkíti: főszabályként a meghatározott képzettséggel vagy szakmai gyakorlattal rendelkező földművesek (természetes személyek) számára teszi lehetővé a föld tulajdonjogának megszerzését, ami mellett az elővásárlásra jogosultak sorrendjét is statuálja, miszerint elsősorban a helyben lakó személyek számára nyílik meg a földszerzés lehetősége. A gazdálkodók közösségéből álló helyi földbizottság számára az átdolgozott javaslat vétójogot biztosít a földszerzést engedélyező hatósági eljárás során. A földszerzési maximum a hatályos 300 hektár mértéket viszi tovább, a birtokmaximum (azaz a tulajdonolható és bérelhető terület együttes nagysága) azonban kevesebb, mint felére csökken a jelenlegi mértékeknek, és 1200 hektárban került meghatározásra. Ez alól csak kis körben, agrárszakmai indokok alapján enged a javaslat legfeljebb 1800 hektárig terjedő túllépést: állattartáshoz szükséges takarmánytermő terület, vetőmag-előállítás és közös gazdálkodás esetében.

A Vidékfejlesztési Minisztérium által kidolgozott, és a Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatokból összeálló új törvényszöveg a beadott képviselői módosító javaslatok jelentős részét magáévá tette, valamint a társadalmi egyeztetés során érkezett észrevételek többségét is befogadta. Megjegyzendő, hogy igen nagy számban érkezett kritika olyan civil szervezetektől, amelyek mezőgazdasághoz kapcsolódó szakértelme és tapasztalata jelentősen megkérdőjelezhető, azonban a Minisztérium az ezekkel való konzultációtól sem zárkózott el egy esetben sem. Az egyeztetések során a Minisztérium minden irányból érkező javaslatra nyitott volt.

Az átdolgozott törvényjavaslatban szereplő objektív méret-korlátok nem teszik lehetővé a jelenleg működő, akár több tízezer hektáros nagybirtokok további létrejöttét, illetve hosszú távú fennmaradását, a helyiek szerzésének preferálásával organikusan végbemenő birtokkoncentráció veszi kezdetét, az állattartó tevékenységet végzők irányába történő kedvezés segíti a versenyképességüket, a hatósági engedélyezési régime pedig a spekulatív, tőkebefektetési célú földszerzések kizárásának hatékony eszköze.

A törvényjavaslat biztosítja, hogy a jövőben magyar földművesek és magyar gazdálkodók vehessenek termőföldet, s véget vet annak az "1100 éves vitának", hogy kié legyen a föld. Az új nemzetérdekű földtörvény lesz a Vidék Magyarországának Alaptörvénye.

(Forrás: www.kormany.hu)2013-06-05 09:36:04 Megjelent a 39/2013. (V. 24.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosításáról

A módosítással beemelésre került az uniós joggal való megfeleltetés érdekében az állatjóléti követelmények miatt az alábbi 3 irányelv is:
- a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 2008/119/EK tanácsi irányelv;
- sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 2008/120/EK tanácsi irányelv;
- a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 98/58/EK tanácsi irányelv
A rendelet 1. számú melléklete kiegészült a JFGK-16-18. követelményekhez kapcsolódó szankciókkal a következők szerint:
JFGK 16 célja: A borjak védelme megfelelő életfeltételek biztosítása
JFGK 17 célja: A sertések védelme
JFGK 18 célja: A mezőgazdasági haszonállatok védelme
Súlyosság
Enyhe: az előírás megszegése az érintett állatok jóllétére nincs hatással vagy legfeljebb a borjak jó közérzetet veszélyezteti, de az alapvető, létfenntartáshoz nélkülözhetetlen szükségleteiket nem érinti, biztonságukra es egészségükre nézve ártalmatlan.
Közepes: az előírás megszegése az érintett állatok biztonságát, egészségét közvetetten veszélyezteti vagy veszélyeztetheti, illetve az állatoknak szükségtelen szenvedést, fájdalmat okozhat.
Súlyos: az előírás megszegése az érintett állatok biztonságát, egészségét közvetlenül veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.
Tartósság
Rövidtavon helyrehozható: az állatjólléti hiányosság okozta káros hatás azonnal vagy rövid időn belül megszüntethető.
Hosszútávon helyrehozható: az állatjólléti hiányosság megszüntetése, illetve az előírás megszegése által kiváltott hatás helyrehozatala az ésszerű lehetőségek figyelembevételével csak hosszútávon lehetséges.
Maradandó: az előírás megszegése nem szüntethető meg, az az állatok egészségének maradandó károsodását okozza, illetve okozhatja.
Hatályba lépés: 2013. június 1.
Rendelet és mellékleteinek elérhetősége:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13080.pdf

(Forrás: www.agrarkamara.hu)


2013-05-28 15:00:36 Elindult a kérődző szerkezetátalakítási támogatás kifizetése

Május 28-ától több mint 12 milliárd forint utalása kezdődik meg 10 ezer gazdálkodónak a húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatás keretében.
Május végén kapják kézhez az érintett gazdák a támogatásról szóló határozatukat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól, mellyel párhuzamosan az összegek is utalásra kerülnek. A programban résztvevők jogosultságaik alapján kapják a támogatást, 2013-ban az alábbi összegek szerint:
• anyatehén szerkezetátalakítási jogosultság: 171,83 euró
• hízottbika szerkezetátalakítási jogosultság:75,61 euró
• szarvasmarha extenzifikációs többletjogosultság: 60,14 euró
• anyajuh szerkezetátalakítási jogosultság: 11,17 euró
• anyajuh kiegészítő többletjogosultság: 6,87 euró.
Az euróban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre, az átváltási árfolyam: 284,89 Ft/Euro.
A program célja, hogy az ágazatban tevékenykedő gazdálkodók ne szoruljanak ki a helyi gazdasági hálózatokból, az érintett területeken ne csökkenjen a gazdasági aktivitás szintje, valamint a húsmarha- és juhtenyésztő területeket ne vonják ki a hasznosításból és jó ökológiai állapotban maradjanak.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-04-17 13:44:44 Termésadatok kötelező megadása a 2013. évi egységes kérelem benyújtása során

A 2012. január 1-jével hatályba lépett, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: MKK tv.) 18. § (3) bekezdése rendelkezik az egységes kérelem benyújtásakor kötelezően teljesítendő adatszolgáltatásról, melynek kapcsán az alábbiakra hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét:
Az MKK tv. 6. § (1) és (2) bekezdései szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelőnek és/vagy az MKK tv. 16. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénylő mezőgazdasági termelőnek az egységes kérelemben nyilatkoznia kell a tárgyévet megelőző évben használatában lévő összes termőterület nagyságáról, valamint e termőterületen megtermelt összes termény mennyiségéről a kockázatkezelési rendszer szerinti besorolásban szántóföldi növény és/vagy ültetvény minősítésű és/vagy a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatás szempontjából releváns kultúrák szerinti bontásban.
Az MVH termelőnként meghatározza a 2012. évben megállapított összes termőterület nagyságát a releváns kultúrák szerinti bontásban, így Ügyfeleinknek az egységes kérelmükben csak a 2012. évre vonatkozóan megtermelt összes termény mennyiségéről (tonnában, két tizedes jegy pontossággal) kell nyilatkozniuk az adott kultúra vonatkozásában.
Mindezek miatt kérjük azokat az Ügyfeleinket, akik (kötelező vagy önkéntes alapon) az agrárkár-enyhítési rendszerben részt vesznek, illetve biztosítási díjtámogatást igényelnek, hogy a 2013-as Egységes Kérelem kitöltését, beadását a vonatkozó termésadatok birtokában kezdjék meg.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-04-17 13:44:07 Indul a 2013. évi egységes kérelem beadása

Április 10-től nyílik lehetőség a legtöbb gazdálkodót érintő, egységes területalapú támogatás, valamint további 25 jogcímen elérhető támogatás igénybevételéhez szükséges egységes kérelem benyújtására.
Az egységes kérelmeket elektronikus úton, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján lévő „e-Egységes kérelem" menüponton keresztül, ügyfélkapus bejelentkezés után lehet kitölteni és beadni.
A benyújtás határideje a jogszabály alapján 2013. május 15. Aki május 15. után nyújtja be kérelmét, annak már munkanaponként egy százalékkal csökken az elfogadott támogatási összege. A jogszabály szerint 2013. június 9. - mivel ez idén munkaszüneti napra esik, így ez a dátum június 10. - után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A kérelmeken módosítást szankciómentesen a jogszabály szerint május 31-ig - idén június 2-ig - lehet végezni, ezután -június 10-ig - viszont már a támogatási összeg csökkentésével jár a módosítás.
A beadással kapcsolatban felmerült kérdésekkel telefonon az MVH ügyfélszolgálatához a 06-1/374-3603, 06-1-/374-3604 telefonszámokon, elektronikusan a honlapon található „Kérdések / Kérdés feltevése" menüponton keresztül lehet fordulni, melyre a Hivatal munkatársai rövid időn belül válaszolnak.
Az egységes kérelem benyújtásáról további részletek a 66/2013 (IV.10.) számú MVH Közleményben olvashatók.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-03-25 10:41:16 Víz Világnapja rendezvény 2013. Szarvason

A Mikroöntözési Kutató Szolgáltató Kft. (MikroTSzK) a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusával és a Magyar Öntözési Egyesülettel együtt 2013. március 20-án Szakmai Továbbképzést szervezett a névjegyzéki szaktanácsadók és érdeklődők részére „Szaktanácsadók öntözési továbbképzése II.- Öntözési szaktanácsok a szarvasi iskolából ” címmel. A Továbbképzés a SZIE GAEK Tessedik Campusán került megrendezésre.
Rendezvényünket a NAKVI jóváhagyta, így az beszámít a névjegyzéki szaktanácsadók 2013.évi kötelező továbbképzéséhez, 6 kreditpontot ér.
A Kar dékánja, Dr. Puskás János köszöntötte az előadókat és a résztvevőket. Az első előadást Szépe Ferenc, a Vidékfejlesztési Minisztérium mezőgazdasági főosztályának vezetője tartotta „Az öntözéses gazdálkodás szerepe a mezőgazdaságban” címmel.
Őt követte Fehér Ferenc a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetségének elnöke „Az öntözés és vízrendezés aktuális kérdései” című előadásával.
A rendezvényt Dr. Szalóki Sándor folytatta „A növényállományok vízigénye”című előadásával , akit Prof. Dr. Tamás János a Debreceni Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetének vezetője követett „A Mezőgazdasági körzetek öntözési kihasználása” című előadásával. Dr. Lelkes János a Mikroöntözési Kft vezetője „tervezés és szaktanácsadás az öntözésben” című előadását mutatta be, majd az utolsó előadást Máté Péter a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének helyettes vezetője tartotta „Az EU források felhasználása az öntözésben” címmel.
Az előadásokat követően került átadásra az Oroszlány István Díj, mellyel minden évben egy arra érdemes, a vízgazdálkodás területén tevékenykedő és alkotó szakembert tüntet ki a Magyar Öntözési Egyesület. Ez évben Dr. Horváth Ákos Zoltán az egyesület elnöke a díjat Dr.Szitó Jánosnak adta át , akinek ezúton is szívből gratulálunk!Az előadások anyaga letölthető a dokumentumok menüből.

MikroTSzK


2013-03-12 15:45:20 Víz Világnapja rendezvény Szarvas

A Mikroöntözési Kutató Szolgáltató Kft. (MikroTSzK) a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusával és a Magyar Öntözési Egyesülettel együtt 2013. március 20-án (szerdán) Szakmai Továbbképzést szervez névjegyzéki szaktanácsadók és érdeklődők részére „Szaktanácsadók öntözési továbbképzése II.- Öntözési szaktanácsok a szarvasi iskolából ” címmel.

A Továbbképzés a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusán kerül megrendezésre (5540 Szarvas, Szabadság út 1-3., Tessedik előadó terem).

Rendezvényünket a NAKVI jóváhagyta, így az beszámít a névjegyzéki szaktanácsadók 2013.évi kötelező továbbképzéséhez, 6 kreditpontot ér. Részletes program a meghívóban olvasható, mely a Dokumentumok menüben érhető el.

A rendezvény díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot legkésőbb 2013.március 14-ig kell jelezni a szaktanacsadas@gk.szie.hu címen.

MikroTSzK


2013-02-26 09:06:34 Kérődző szerkezetátalakítási programhoz kapcsolódó feltételek teljesítése

Megjelent az MVH 48/2013.(II.25.) számú Közleménye a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérdző szerkezetátalakítási nemzeti program különleges támogatásának 2012. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek teljesítéséről. A közleményt, az MVH-hoz benyújtandó nyilatkozatot és a kitöltési útmutatóját a "Dokumentumok" menüben olvashatják.

MikroTSzK2013-02-21 11:27:45 Képzési díj visszaigénylése

Megjelent az MVH 45/2013(II.19.)számú közleménye a képzési díjak visszaigénylésével kapcsolatban. Az ügyfelek 2013. március 1. és április 29.között igényelhetik vissza elektronikusan ügyfélkapun keresztül a legkésőbb február 19-ig lezárt képzések díjait.

MikroTSzK


2013-02-21 11:23:03 Rendelet módosítás kérődző szerkezetátalakítás

Megjelent 8/2013. (II.28.) VM rendelet, amely a kérődző szerkezetátalakítási program rendeletének 22/2012. (III. 9.) VM rendelet) pontjait módosítja. A rendelet megtekinthető a Magyar Közlöny 25.számában a "Dokumentumok" menüben.

MikroTSzK2013-02-14 08:46:26 Elkészült az engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázis keresőjének teszt verziója

Egy informatikai fejlesztésnek köszönhetően régi adósságát kívánja rendezni Hivatalunk az ügyfeleivel szemben. Elkészítettük az engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisának kereső programját. A programot mindenki ingyenesen veheti igénybe.
A kereső programot jelenleg teszt verzióban lehet használni az alábbi linkre kattintva: http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/ noveny_talajvedelmi_ig/aktualitasok/ novenyvedoszerek_adatbazisa
Annak érdekében, hogy a program véglegesíthető legyen, számítunk mind kereső funkciójában, mind pedig az adattartalom szempontjából az ügyfelek észrevételeire.
Az adatbázissal, valamint a kereső működésével kapcsolatos észrevételeket a kereső programban a cím melletti „Növényvédő szer engedélyezés ügyfélszolgálat” szövegre kattintva lehet elküldeni.
A készítményeket a képernyőn szereplő valamely (egy vagy több) szűrési feltétel alapján lehet megkeresni.
A készítmény „törzskönyve” tartalmazza az engedély legfontosabb jellemzőit, ezen belül pedig letölthető maga az engedélyokirat, illetve annak módosításai.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a törzskönyvi adatok csak tájékoztató jellegűek, a felhasználásnál minden esetben a hatályos engedélyokirat szövegét kell figyelembe venni.

(Forrás: nebih.gov.hu)2013-02-14 08:45:02 Indul a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás!

Február 13-tól kezdődően egy hónap áll az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatást kapott ügyfelek rendelkezésére, hogy teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az adatszolgáltatás kiterjed minden meghirdetett támogatási formára és csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felé.
Az E-monitoring benyújtása összesen 25 ezer ügyfelet érint. A tavalyi évhez hasonlóan a monitoring adatszolgáltatás egyszerűsítésnek köszönhetően néhány jogcímre nem vonakozik az adatszolgáltatás, mert az adatok más forrásból rendelkezésre állnak. Az érintett jogcímek részletes listáját az MVH Közleménye tartalmazza.

Új jogcímmel bővült ugyanakkor az adatszolgáltatásra kötelezettek köre: idén a GAZDANet Programhoz nyújtott támogatások felhasználóitól is várunk információkat.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon. Amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat.

Az adatszolgáltatás elvégezhető technikai közreműködő vagy meghatalmazott útján is, kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes. Abban az esetben, ha valaki elveszítette vagy elfelejtette, a „G946" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról is.

A monitoring adatszolgáltatás kitöltését útmutatók és segédletek könnyítik, melyek az MVH honlapjáról szintén letölthetők.

A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtását megelőzőn öt nappal előbb postára kell adni.

A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgálata, a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók nyújtanak segítséget.

Az MVH az elmúlt évek során elvégezte az adatszolgáltatási rendszer korszerűsítését, továbbá informatikai megoldásokat fejlesztett ki az adatok egy részének más adatforrásból való beszerzésére, mely tevékenység eredményeképpen jelentősen csökkent és egyszerűsödött ügyfeleink adatszolgáltatási kötelezettsége.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-02-07 09:41:29 A földhasználati regisztrációról

A Vidékfejlesztési Minisztérium törvénymódosítást nyújt be annak érdekében, hogy a mezőgazdasági területek használatának bejelentése illeték- és díjmentes legyen. A belterületi fekvésű 1 hektár alatti területekre – amit sokan tévesen „kiskerteknek” neveznek - ez a jogszabály eddig sem vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk 6000 forintos regisztrációs díjat fizetni.
Ajánljuk, hogy akik politikai haszonlesésből és hangulatkeltés céljából szakmaiatlanul fogalmakat kevernek össze, tanulmányozzák az egyes ingatlanok közti különbségről szóló irodalmat.

Az erdő művelési ágú területek kivételével minden földterület használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként van nyilvántartva. A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy a földhasználati viszonyok átláthatóak legyenek.

(Forrás: www.kormany.hu)


2013-02-07 09:40:51 Február 15-ig igényelhető a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtott támogatás!

Módosult a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtott, a 121/2012. (XI. 28.) VM rendeletben részletezett támogatás határideje.
A támogatási kérelmeket 2013. február 15-ig lehet benyújtani a 36/2013 (II.05.) számú MVH Közleményben foglaltak szerint.
Ismételten felhívjuk azon fiatal gazdák figyelmét, akik a 2012. évi támogatási kérelem alapján támogatásban részesülnek és a támogatási kérelmükben vállalták, hogy átvevőként részt vesznek a gazdaságátadási intézkedésben, akkor az átadandó gazdaság vezetőjének támogatási kérelmet kell benyújtania legkésőbb 2013. február 15-ig az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kérelemben a gazdaság átvevőjeként a támogatásban részesülő fiatal gazda ügyfelet kell megjelölni.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-02-07 09:39:43 Figyelemfelhívás a GAZDANet jogcím alapján támogatott ügyfelek részére

Meghosszabbodott a jóváhagyott konfiguráció megrendelésére és a proforma számla teljesítésére nyitva álló időszak a GAZDANet program kapcsán!
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: GAZDANet rendelet) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az ügyfél legkésőbb 2013. február 10-ig a NAKVI elektronikus felületén megrendeli a támogatási határozattal jóváhagyott konfigurációt. Az elektronikus felületről kinyomtatott megrendelőt aláírásával ellátja, és a konfiguráció átvételekor átadja a NAKVI képviselője részére."
Az ügyfél a korábbi szabályozás alapján a támogatási kérelmét jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 8 napon belül, de legkésőbb 2013. január 15-ig köteles volt a konfigurációt megrendelni. Ezen szabályozás változott, tehát a támogatási határozattal jóváhagyott konfigurációt az új határidőn belül, 2013. február 10. napjáig kell megrendelni a NAKVI elektronikus felületén.

A GAZDANet rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az ügyfél a NAKVI által részére megküldött proforma számla kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a konfiguráció ellenértékét a proforma számlán megjelölt számlaszámra befizetni."
Az ügyfél a NAKVI által részére megküldött proforma számla kézhezvételét követő korábbi szabályozás alapján irányadó 5 napos határidő helyett a módosítás alapján a proforma számla kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a konfiguráció ellenértékét, a proforma számlán megjelölt számlaszámra befizetni.
A GAZDANet rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2013. (II. 4.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2013. (II. 4.) VM rendelet] által megállapított 3. § (6) és (11) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 4/2013. (II. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell."
A fenti módosítások minden ügyfelet érintenek.

A GAZDANet rendeletben nevesített jogkövetkezmények a módosított határidők elmulasztása esetén alkalmazandók.
További információ, tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu, illetve a nakvi@nakvi.hu e-mail címen kérhető.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-02-06 09:23:53 A földhasználók bejelentési kötelezettségeiről

A Vidékfejlesztési Minisztérium nem engedi, hogy többletterhet jelentsen a földhasználati bejelentési kötelezettség a gazdálkodóknak. A tárca felhívja a figyelmet, hogy minden földhasználónak be kell jelentenie a földhasználatát a földhivatalhoz. A földhasználati bejelentési kötelezettség a földhasználókat terheli. Ha a tulajdonos maga a földhasználó, akkor a földhasználati bejelentési kötelezettség a tulajdonosé. Közlemény.
Újdonság, hogy minden négyzetméter földterület használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként van nyilvántartva. Kivétel az erdő művelés ágú terület használata, melyet az erdőgazdálkodói nyilvántartásba kell bejelenteni.

2012. december 31-ig a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár fölötti földhasználatra vonatkozott. Eddig sem mentesült a földhasználati bejelentési kötelezettség alól az, aki országosan 1 hektárnál nagyobb földterületet használt, függetlenül attól, hogy ez a használat hány darab földrészletet érintett.
A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja: a földhasználati viszonyok teljes átláthatósága, országos ellenőrzése.

A Kormány tervezi, hogy a földhasználati bejelentés illeték-, és díjmentes lesz, az ezzel kapcsolatos törvénymódosításhoz szükséges előterjesztést soron kívül az Országgyűlés elé terjeszti.

A földhasználati bejelentéstől függetlenül 2013. március 30-ig a magánszemélyeknek a személyi azonosítót, (személyi számot) és az állampolgárságot, gazdálkodó szervezetnek a törzsszámot is be kell jelenteniük. Ezen azonosító adatok közlése jelenleg is díjmentes.

(Forrás: www.kormany.hu)


2013-02-04 09:19:06 Be kell jelenteni a földhasználatot

Idén január elsejével, illetve február elsejével több ponton változtak és változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A részletekről Zátonyi Richárd, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatalának vezetője beszélt. A személyi azonosítót és az állampolgárságot is be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnál.
— A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 2013. február elsejével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A jogszabály új bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját („személyi szám”) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé — tudtuk meg Zátonyi Richárdtól. Hozzátette, ezen rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akiket tavaly december 31-éig a földhasználati nyilvántartásba bejegyeztek.
Ezek a földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek március 30-áig a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is. Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csak akkor, ha azzal együtt változás bejelentésére nem kerül sor.
Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak. Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.
— Január elsejével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdő művelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé — hangsúlyozta Zátonyi Richárd. Hozzátette, a további változásokról bővebben a www.foldhivatal.hu honlapon lehet tájékozódni. Innen letölthetők az új bejelentőlapok is.
BEOL/AgroLine2013-02-04 09:15:53 Figyelem: Február 1-től csak elektronikus úton nyújthatók be kifizetési kérelmek számos beruházási támogatásnál!

2013. február 1-jén nyílik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb időszaka.
Az érintett jogcímek az alábbiak:
• Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK)
• Baromfi telepek korszerűsítése
• Kertészet korszerűsítése
• Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés)
• Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése 1-2. (Erdészeti gépbeszerzés)
• Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító)
• Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (Öntözés)
• Mezőgazdasági utak fejlesztése (Mezőgazdasági út)
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP)
• Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (Nyersszesz, nyersolaj)
• Falumegújítás és -fejlesztés (Falufejlesztés)
• Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (Mikrovállalkozás)
• Turisztikai tevékenységek ösztönzése (Turizmus)
• Vidéki örökség megőrzése
• Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének egyes jogcímei (LEADER)

Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében a felsorolt jogcímek tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, az MVH által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Az aktuális beadási időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart.

Felhívjuk az érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a rendelet hatályos verziója a www.magyarorszag.hu jogszabálykeresőjében (https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso) elérhető. Javasoljuk az említett rendeletben, valamint az egyes jogcímrendeletekben foglalt feltételek alapos megismerését, a kapcsolódó MVH közlemények áttanulmányozását, illetve az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) megjelenő tájékoztató anyagok folyamatos figyelemmel kísérését.

További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-01-28 14:15:06 Gazdálkodói Kézikönyv 2013.

Tisztelt Gazdálkodók!

Megjelent a 2013.évi Gazdálkodói Kézikönyv, mely elektronikus formában letölthető a Dokumentumok menüből.

MikroTSzK


2013-01-28 14:07:13 Februárban már igényelhető a kedvezményes Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

Még kedvezőbb feltételekkel igényelhetik a gazdálkodók 2013 februárjától az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot, mondta Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár pénteken Pécsett a Mecsek Takarék Szövetkezet ügyféltalálkozójával egybekötött szakmai rendezvényen.
Az államtitkár hangsúlyozta: az agrárgazdaság kedvezményes forgóeszköz finanszírozását célzó program módosításai várhatóan 2013 februárjától lépnek életbe. A jövőben a baromfi és a sertés mellett a nyúl és a szarvasmarha ágazatban termeltető tevékenységet végző vállalkozások is igényelhetnek forgóeszköz, illetve tenyészállat-vásárlási célú hitelt.
Változik a program maximális futamideje 3-ról 6 évre, illetve a tőketörlesztés maximális türelmi ideje 1-ről 3 évre. A termeltetők által maximálisan igényelhető hitelösszeg 250 millió forintról 500 millió forintra emelkedik. Újdonság még, hogy a hitel a jövőben felhasználható lesz meglévő hitel kiváltására is. Jelentős segítség a gazdálkodóknak, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a programban felvett hitelek kamatfizetéshez 50%-os, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosít, így a termelőknek mintegy 3,6%/év kamatot kell fizetniük.
Czerván György kiemelte: jól halad az Agrár Széchenyi Kártya és a hozzá kapcsolódó Agrár Széchenyi Kártya Folyószámla Hitel forgalmazása.
A 2011 szeptembere óta elérhető folyószámlahitel a kis- és közepes méretű vállalkozási (KKV) kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozások és természetes személyek (többek között a családi gazdálkodók, őstermelők, kistermelők) kedvezményes finanszírozását szolgálja, kamattámogatott, szabad felhasználású hitellel.
A felvehető hitel ősszege maximum 25 millió forint, futamideje legfeljebb 3 év, kamata jelenleg 9,75%/év, amelyhez a VM évi 2 százalékpont kamattámogatást nyújt, továbbá átvállalja az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott kezesség díjának 50%-át is. A mezőgazdasági vállalkozás a hiteligénylést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a VOSZ területileg illetékes szervezeti egységeinél (Regisztrációs Irodák) folyamatosan nyújthatja be. Jelenleg 88 regisztrációs irodában igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel-tette hozzá az államtitkár.

(Forrás: www.kormany.hu)


2013-01-28 13:59:46 Figyelem! Megjelent a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási támogatás kötelezettségének teljesítésének mértékéről szóló nyomtatványt tartalmazó MVH közlemény

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a zöldség-, gyümölcs- és dohány szerkezetátalakítás jogcímmel érintett ügyfelek figyelmét, hogy a feltételek és kötelezettségek teljesítésének mértékéről nyilatkozatot kell benyújtani, melynek határideje 2013. február 15.
A K0127 számú nyomtatvány megtalálható a 8/2013 (I.21.) MVH Közlemény mellékletében, valamint letölthető az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu). A dokumentumot az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre kell elküldeni, kizárólag postai úton!
A szerkezetátalakítási program alapján vállalt élőmunka ráfordítási kötelezettség feltételeinek nem vagy csak részleges teljesítése esetén nem teljesítési bírságot szab ki a Hivatal.
A gazdálkodók a benyújtott nyilatkozatuk valóságtartamáért felelnek, a nyomtatványok hiányos, vagy határidőn túli benyújtását az MVH mulasztási bírsággal szankcionálja.
Megkérünk minden zöldség-, gyümölcs- és dohány szerkezetátalakítási támogatást igénylő ügyfelet, amennyiben természetes személyként igényelte a támogatást a 29/2010 (III.30.) FVM rendelet 4§. (3) pont szerinti a köznyelvben elhíresült „bónusz" munkaórát mindenképp tüntessék fel a nyomtatványon különben az MVH nem tudja figyelembe venni a bírálat során.
Kérjük, hogy azon Ügyfelek is töltsék ki és adják be, akik még nem kaptak döntést a jogosultságukról.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-01-16 14:19:57 Februártól változnak a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program feltételei

Kedvezőbbé válnak a kérődző szerkezetátalakítási program egyes elemei; átalakulnak a nemzeti feltételekhez kapcsolódó szabályok. Az egy éve futó kérődző szerkezetátalakítási program módosításai kedvező változásokat tartalmaznak az állattartóknak a folyamatban lévő ügyeikre vonatkozóan is. Közlemény.
A kérődző szerkezetátalakítási programot tavaly indította el a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a juh és húsmarha-tartóknak. A program lényege, hogy az állattartó vállalkozások a referencia állatállományukkal arányos, megemelt területalapú támogatást kapnak, cserébe vállalniuk kell, hogy foglalkoztatnak, beruháznak, vagy a szakmai fejlődés érdekében képzésen vesznek részt.

Az átdolgozott programban a vállalt feltételeknél pontosodik a beruházás és a felújítás fogalma.

Bővül a teljes munkaidős foglalkoztatás fogalma, ezzel szélesebb munkaerő elszámolási lehetőséget biztosít a termelőknek. Ezzel együtt a VM átvezeti a 2013. január 1-től érvényes kisadózói és kisvállalati adószabályokat is.

Egyértelműbbé válik, hogy egy képzés elvégzésének vagy lezárt félév teljesítésének igazolása csak egy kérelemhez kapcsolódóan vehető figyelembe. A nemzeti programban vállalt valamennyi feltételnél jelentős változás, hogy a választott kötelezettség a tárgyév december 31. helyett a tárgyévet követő március 15-ig módosítható és a kapcsolódó nyilatkozat eddig leadható a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál.

Pontosodnak a kérődző szerkezetátalakítási program támogatási jogosultságainak átruházási feltételei is.

Újdonság, hogy a gazdálkodóknak nyilvántartást kell vezetni a támogatással összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos gazdasági eseményekről. Így egyszerűbben és gyorsabban ellenőrizhető, hogy a programban előírt kötelezettségeket hogyan teljesítette az állattartó.

(Forrás: www.kormany.hu)2013-01-15 15:10:43 Kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programhoz kapcsolódó képzés SZARVASON!

A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez a 22/2012 (III.9.) VM rendelet alapján a támogatás igénybevételének 3 feltétele ( - minden 80 ÁE-e után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, - árbevétel 10%-nak megfelelő összegben beruházás, - szakmai továbbképzésen való részvétel. ) közül elegendő egyet teljesíteni.
Akik korábban az egységes kérelmükben úgy nyilatkoztak, hogy a „Húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program” feltételei közül a képzésen történő részvételt választják, a 22/2012.VM rendelet értelmében a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által meghirdetett képzések valamelyikével teljesíthetik vállalásukat a Mikroöntözési Kft (5540, Szarvas Deák F. u. 64/1.) a NAKVI partnereként, amely mint képzőhely részt vesz a képzések bonyolításában.
A képzés szervezője a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet ( NAKVI ), 1223 Budapest, Park u. 2, és a képzés helyszíne, a képző Mikroöntözési Kft SZMSZI irodája 5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3 ( Szarvas, Főiskola )
A képzés abban az esetben indítható, ha a jelentkezők létszáma eléri a meghatározott minimális 25 főt, de nem lehet több 35 főnél.A képzés díja 50.000.- Ft. Egy képzés akkor indítható, ha a díj befizetés mind a 25-35 fő részéről megtörtént.

A képzés szakmai témakörei:
Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek
A képzés tartalma:
A vállalkozás tervezése, vállalkozási formák:
- a stratégiakialakítás,
- tőkeköltségvetés,
- beruházás,
- a kisvállalkozás működésére ható kockázati tényezők, kockázatmenedzselés,
- humánerőforrás jelentősége, szerepe, meghatározott végzettségek,
A vállalkozás működtetése:
- a vállalkozás finanszírozása,
- költséggazdálkodás,
- a vállalat működésének elemzése,
- egyszerűsített mérleg, eredmény-kimutatás,
- a nyereség növelésének lehetőségei,
- fontosabb pénzügyi mutatók.
Üzleti terv készítése
Adózási ismeretek
Társadalombiztosítási alapismeretek

A képzés névre szóló írásos tesztvizsgával zárul, ahol követelmény az egyes témakörökhöz kapcsolódó tesztlapok legalább 51-%-os eredményű kitöltése. Az eredményes teljesítés esetén a képzésben részt vevő számára tanúsítvány kerül kiállításra. Tananyagot a képzők biztosítanak, elektronikus formában.

Tervezett képzési időpontok Szarvason:
Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek (32 óra)
2013. február 4-7. ( H-K-Sz-Cs )

A képzés körülményeiről telefonon is lehet érdeklődni, illetve jelentkezés : Gombos Edit ( 06-20/ 770-00-71 ) és Lelkes János ( 06-30/ 903-37-38 ) szervezőknél.

MikroTSzK


2013-01-15 15:02:49 Szakmai Szaktanácsadási Központ Cím

A Mikroöntözési Kft. a tavalyi évhez hasonlóan, ezév októberében is pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Szakmai Szaktanácsadási Központ” (SzSzK) cím elnyerésére.

Az SzSzK-k célja, hogy tudományos hátteret biztosítsanak a mezőgazdaságban tevékenykedő szaktanácsadóknak, akkreditált szaktanácsadó szervezeteknek. Idén tizennégy Szakmai Szaktanácsadási Központ működött az Országos Szaktanácsadási Bizottság támogatásával, térítésmentes szakmai tanácsadást nyújtva az agrár-szaktanácsadók, valamint a gazdák számára.

Társaságunk egyike a most kihirdetett 16 nyertes pályázónak- köztük egyetemek, főiskolák, kutatóközpontok és nonprofit társaságok-, akiket a következő három évre Szakmai Szaktanácsadási Központként ismert el a Vidékfejlesztési Minisztérium.


Az SzSzK-elismerés okleveleit 2012. december 11-én, a II. Nemzeti Vidékfejlesztési Nap alkalmával adták át V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Jávor András az Országos Szaktanácsadási Bizottság elnöke, illetve Mezőszentgyörgyi Dávid a NAKVI főigazgatója a Vajdahunyad Várában.

MikroTSzK


2013-01-14 13:17:16 Tájékoztatás a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtott támogatás igénybevételéről – a 2012. évi fiatal gazda támogatáshoz kapcsolódóan

A 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet alapján újra lehetőség nyílt támogatási kérelem benyújtására a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához igényelhető támogatás keretében.
A támogatási kérelmeket 2012. december 17. és 2013. január 31. között lehet benyújtani a 173/2012. (XII. 7.) számú MVH Közleményben foglaltak szerint.

Felhívjuk azon fiatal gazdák figyelmét, akik a 2012. évi támogatási kérelem alapján támogatásban részesülnek és a támogatási kérelmükben vállalták, hogy átvevőként részt vesznek a gazdaságátadási intézkedésben, akkor az átadandó gazdaság vezetőjének támogatási kérelmet kell benyújtania legkésőbb 2013. január 31-ig az MVH-hoz. A kérelemben a gazdaság átvevőjeként a támogatásban részesülő fiatal gazda ügyfelet kell megjelölni.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2013-01-14 13:16:30 Megkezdődött a területalapú agrártámogatások második ütemének kifizetése

Megkezdődött az elmúlt évben esedékes területalapú agrártámogatások második ütemének kifizetése, a gazdák 140 milliárd forintot vehetnek át a következő hónapokban - jelentette be Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter szerdán sajtótájékoztatón Tökön.
Tavaly októbertől az év végéig az első ütemben 141 milliárd forinthoz jutottak hozzá az érintettek. A két ütemben kifizetett több mint 294 milliárdos összeg a gyakorlatban hektáronként csaknem 60 ezer forint támogatás. Ez 30 százalékkal több, mint két évvel korábban volt, s várhatóan tovább növekszik, ami az EU-n belül a magyar agrárdiplomácia sikerét is jelzi - tette hozzá a miniszter.
Most hozzávetőleg 175 ezer gazda részesül támogatásban, akiknek ily módon kevesebb hitelt, kölcsönt kell felvenniük a tavaszi munkálatok beindításához - hangsúlyozta Fazekas Sándor.
Palkovics Péter, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke arról adott tájékoztatást, hogy a gazdák döntő többsége már januárban hozzájuthat a támogatási összeghez. Ám mintegy 3000-en csak márciusban vehetik fel a pénzt, az ő esetükben elsősorban a még zajló birtokviták hátráltatják a kifizetéseket. Megjegyezte, az igények benyújtásánál a falugazdák is segítettek, ennek eredménye, hogy a néhány évvel ezelőttihez képest a hibák száma nagyságrendekkel csökkent, tavaly már az egy százalékot sem érte el.
Kérdésre válaszolva Fazekas Sándor kifejtette: a tavalyi aszály és a Föld népességének növekedése következtében az élelmiszerárak világszerte emelkednek, és Magyarországon is mérsékelt árnövekedéssel kell számolni. Féken tartásához a kormányzat is erőfeszítést tesz, és nagy jelentőséget tulajdonít az önellátás régi formái felelevenítésének, a ház körüli jószágtartás elterjesztésének is.
A miniszter szólt arról, hogy az EU-ban folynak a tárgyalások a 2014 utáni időszak támogatási rendszerének kialakítására. A magyar álláspont szerint az agrárszférának nyújtott támogatás kereteit fenn kell tartani, a gazdák megélhetéshez, az egészséges élelmiszerek előállításához erre van szükség.

(Forrás: www.kormany.hu)


2013-01-14 13:15:12 Be kell jelenteni a termőföld használatát!

A földtörvény módosítása miatt minden földhasználónak be kell jelentenie az általa használt termőföldet az illetékes járási földhivatalnál. Ezzel együtt a magánszemélyeknél a személyi számmal, szervezeteknél a cégjegyzékszámmal is meg kell ezt tenni március végéig.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. módosítása alapján a földhasználati nyilvántartás kötelező tartalmi elemévé vált magánszemély földhasználók esetén a személyi azonosító szám (személyi szám), gazdálkodó szervezet esetén a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám. A bejelentést a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett adatlapon kell megtenni. Az adatlap kötelező használatával a földhasználók az azonosító adatközlési kötelezettségüknek 2013. március 30-ig tehetnek eleget a járási földhivatal felé. A határidő elmulasztása földhasználati bírság kiszabását vonja maga után. Magánszemély földhasználóknak a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya mindkét oldala!), míg gazdálkodó szervezet földhasználóknak a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is csatolniuk kell.

A bejelentés ingyenes, amennyiben a földhasználatban egyéb változás bejelentésére nem irányul. Az adatbejelentő lapon földrészlet használatát, illetve annak megszűnését bejelenteni nem lehet, az kizárólag a törvény által előírt azonosító bejelentésére szolgál! Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területén is használ termőföldet, vagy minden földhivatalnál be kell nyújtania az adatlapot és a másolatot, vagy csak a választása szerinti járási földhivatalba nyújtja be egy példányban, de ebben az esetben az adatlapon fel kell tüntetnie azon általa használt földrészleteket, melyek nem az adott járási földhivatal illetékességi területén fekszenek. Ily módon értesülhet a járási földhivatal arról, hogy a nyilvántartásba vétel után hivatalból meg kell keresnie a többi érintett járási földhivatalt az azonosító nyilvántartásba vétele végett.

2013-tól minden földhasználónak be kell jelentenie az általa használt termőföldet az illetékes járási földhivatalnál, függetlenül az általa használt összes termőföld mennyiségétől. Ez a rendelkezés az 1 hektár alatti, jellemzően zártkerti földrészletek használóira is vonatkozik. Abban az esetben is be kell jelenteni a földhasználatot, ha a tulajdonos saját maga használja a termőföldet! - hívja fel a figyelmet Holczheim Gábor, a Fejér-megyei kormányhivatal földhivatal-vezetője.

(Forrás: www.szaktanacsadas.hu)


2012-12-04 13:35:45 Kérődzők szerkezetátalakítási programjához kapcsolódó képzés

Felhívás szakmai képzésre

A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez a 22/2012 (III.9.) VM rendelet alapján a támogatás igénybevételének 3 feltétele ( - minden 80 ÁE-e után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, - árbevétel 10%-nak megfelelő összegben beruházás, - szakmai továbbképzésen való részvétel. ) közül elegendő egyet teljesíteni.
Akik korábban az egységes kérelmükben úgy nyilatkoztak, hogy a „Húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program” feltételei közül a képzésen történő részvételt választják, a 22/2012.VM rendelet értelmében a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által meghirdetett képzések valamelyikével teljesíthetik vállalásukat a Mikroöntözési Kft (5540, Szarvas Deák F. u. 64/1.) a NAKVI partnereként, amely mint képzőhely részt vesz a képzések bonyolításában.
A képzés szervezője a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet ( NAKVI ), 1223 Budapest, Park u. 2, és a képzés helyszíne, a képző Mikroöntözési Kft SZMSZI irodája 5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3 ( Szarvas, Főiskola )
A képzés ről bővebben a dokumentumok menüben „Kérődző szerkezetátalakítás 2012.” Tömörített mappában olvashat, de telefonon is lehet érdeklődni : Gombos Edit ( 06-20/ 770-00-71 ) és Lelkes János ( 06-30/ 903-37-38 ) szervezőknél.

Dr.Lelkes János, Gombos Edit


2012-11-22 10:33:14 Újabb milliárdok az állattartóknak

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Palkovics Péter a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elnöke közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be a napokban induló jelentős agrártámogatási kifizetésekről.
Fazekas Sándor elmondta, állatjóléti támogatásoknál a megemelt és előrehozott kifizetéssekkel összesen 12 milliárd forint utalása indul novemberben. Baromfi állatjóléti támogatásokra 4,8 milliárd, míg sertés állatjóléti támogatásokra 7,2 milliárd forintot fizet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A kormány erre egy rendeletmódosítással teremtett lehetőséget, melyben a két intézkedés keretösszegét 20-20%-kal megemelte, és a kifizetéseket 2012-re előrehozta.
Palkovics Péter beszámolt arról, hogy az előző évekhez képest korábban, már novemberben elkezdi utalni az MVH a mezőgazdasági területek erdősítésére nyújtott támogatásokat, mintegy 2300 ügyfélnek indul meg a kifizetés 1,4 milliárd forint összegben.
Szintén hamarosan indul a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás esetében a kérelmek kifizetése. Az intézkedés keretében közel 600 állattartó 1,1 milliárd forintot kap.
A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás esetén a 2012. augusztusban benyújtott kérelmek kifizetése is novemberben megtörténik, 72 millió forintot kap mintegy 3500 ügyfél.
December 1-jén teljesül a különleges tejtámogatás második felének kifizetése, melynek keretében 2 555 ügyfélnek 6 milliárd forintot utal az MVH.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy több kiemelt beruházási jogcím esetében a következő hetekben megszületnek a döntések. Így hamarosan a fiatal gazda támogatás, a mezőgazdasági termékek értéknövelése és az állattartó telepek korszerűsítése jogcímnél is kézhez kapják a gazdálkodók a támogatási határozatokat.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2012-11-22 10:32:25 November 30-ig lehet EMVA-AKG-ban támogatott ügyfeleknek a 3. gazdálkodási évre (2011/2012) vonatkozóan a gazdálkodási naplót benyújtani.

Felhívjuk figyelmüket, hogy november 30-ig kell az EMVA-AKG-ban támogatott ügyfeleknek a 61/2009. (V. 14.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló FVM rendelet 18. §. alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz a 2011. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig tartó gazdálkodási évre vonatkozóan benyújtani a gazdálkodási naplót, amelynek része a tápanyag-gazdálkodási terv is.
A határidő jogvesztő hatályú, így az ezt követően benyújtott gazdálkodási naplók nem kerülnek elfogadásra, és a 2012. évi kifizetési összeg 30%-kal csökkentésre kerül. A szántóföldi és ültetvényes célprogramoknál a gazdálkodási napló része a tápanyag-gazdálkodási terv is, ezért a gazdálkodási napló be nem küldése ezeknél a célprogramoknál még 30%-os szankcionálást eredményez a tápanyag-gazdálkodási terv be nem küldése miatt.
A gazdálkodási napló benyújtásánál figyeljenek, hogy a jelenleg hatályos nyomtatványon nyújtsák be. A benyújtásról NÉBIH honlapján (www.nebih.gov.hu) találnak további információt.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2012-11-22 10:31:39 Újabb milliárdok a fiatal mezőgazdasági termelőknek

Lezárult a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához nyújtandó támogatások elbírálása, a döntés nyomán az induló gazdálkodóknak újabb 11,6 milliárd forint támogatásról szóló döntést postáz ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal(MVH).
A 2012 augusztusában benyújtott támogatási kérelmek nyomán az Irányító Hatóság (VM) meghatározta azt a ponthatárt, mely felett elnyerhető a fiatal gazdálkodók induló támogatása a Darányi Ignác Vidékfejlesztési Programból.
A nagyszámú támogatói kérelemre tekintettel a Vidékfejlesztési Minisztérium a korábban rendelkezésre álló 4 milliárd forint összegű forrást 11,6 milliárd forintra emelte meg. Ennek következtében összesen 931 kérelmező nyerte el a támogatást. A jogszabályban előre meghirdetett értékelési rendszerben a legalább 131 pontot elérő kérelmeket hagyhatja jóvá a Hivatal.
Az MVH megkezdte a határozatok kipostázását az ügyfelek részére. A támogatási összeg 90 %- ának igénylésére az ügyfeleknek a döntés kézhezvételétől számított 90 napjuk van.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2012-11-08 10:23:01 Jövőre üzemanyagként is felhasználható lesz a saját előállítású növényi olaj

A termelők 2013. január 1-jétől legálisan tölthetik munkagépeikbe a saját gazdaságukban megtermelt növényből kisajtolt, tiszta növényi olajat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló törvénymódosítás tervezete alapján. A jogszabályt az Országgyűlés a napokban tárgyalja.
A saját előállítású, tiszta növényi olaj után az üzemanyag célú gázolajra érvényes adómérték 18%-át kell megfizetni.
A következő évtől tehát a mezőgazdasági termelő által - kizárólag saját célú felhasználásra - termelt alapanyagból, tiszta növényi olajat előállító üzemre is adható ásványolaj-adóraktári engedély.
Jövedéki adót a tiszta növényi olaj-gyártó adóraktárban előállított, maximum 97 liter/ha/év mennyiségben felszanált ásványolaj után kell majd fizetni.
További kedvezmény, hogy ha a jövedéki biztosíték összege nem éri el az 500.000 forintot, akkor a jövedéki biztosíték nyújtásától el kell tekinteni.
Az adóraktári engedélyezésre, az adóraktár-engedélyes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási kötelezettségre vonatkozó általánosnál kedvezőbb szabályokat a jelenleg is hatályos jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló törvény végrehajtási rendelete fogja tartalmazni.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-11-08 10:22:07 Háztáji munkabizottság alakult

Újra lesz háztáji Magyarországon – mondta Fazekas Sándor a szektor feltérképezésére és népszerűsítésére létrehozott szakmai munkabizottság alakuló ülésén. A vidékfejlesztési miniszter szerint kormányzati cél, hogy erősödjön a ház körüli állattartás, s hogy új konyhakertek és gyümölcsösök jöjjenek létre. A testület élén Szabó Csaba miniszteri biztos áll.
A tárcavezető hangsúlyozta, a háztáji szerves része volt a vidéki Magyarország életének, s a bizottság feladata, hogy újra erőre kapjon. Még ma is sokan foglalkoznak kertészkedéssel, s vannak, akik nemcsak önellátásra termelnek.
Szabó Csaba a háztáji gazdálkodást a vidéki élet újjáélesztésre méltó sajátosságaként jellemezte. Felkutatják a még működő mintagazdaságokat és jó példaként állítják az otthon körüli állattartásra és növénytermesztésre fogékony rétegek elé – tette hozzá.
A miniszteri biztos a terület nemzetgazdasági súlyát érzékeltetve emlékeztetett: egykor a 10 milliós magyar sertésállomány felét a háztáji gazdálkodás adta. A bizottság vezetője rögzítette, eddig önkormányzati rendeletek tiltották a ház körüli állattartást, ám a nemzeti ügyek kormánya megváltoztatta az erre vonatkozó jogi szabályozást. Ez teremtett lehetőséget a testület megalakulására, a háztáji gazdálkodás újjáteremtésére.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-10-04 10:33:02 Munkanélküli pályakezdők figyelmébe - Gyakornok foglalkoztatás az AGRYA Országos Irodában

A pályakezdő diplomásnak lenni nem egyszerű, nehéz munkát találni. A cégek előnyben részesítik azokat, akiknek már van munkatapasztalata. Munkahely nélkül nincs munkatapasztalat, a nélkül meg nehéz munkahelyet találni. Ördögi kör. Emiatt indítja el az AGRYA a gyakornoki programját pályakezdő diplomásoknak, hasonlóan a brüsszeli gyakornoki programhoz.

Az AGRYA Gyakornoki Program célja, hogy a résztevők munkatapasztalatot szerezzenek és így nagyobb esélyük legyen az elhelyezkedésre.
A foglalkoztatás jogi kereteit az önkéntes munka adja. Az AGRYA regisztrált önkéntes foglalkoztató.
A gyakornok munkabérben nem részesül, de kap étkezési utalványt és budapesti helyi közlekedési bérletet.
A munkavégzés az AGRYA normál munkavállalóival megegyező munkarendben történik, Budapesten, az AGRYA Országos Irodában.
A gyakornokot legfeljebb 6 hónapig foglalkoztatja az AGRYA, ami automatikusan megszűnik ez idő letelte után, vagy ha a gyakornok máshol munkát talál.
Egy időben legfeljebb 2 gyakornokot foglalkoztat az AGRYA.
A gyakornok feladatai elsősorban a projekt menedzsmenthez, rendezvény szervezéshez és a nemzetközi kapcsolattartáshoz kapcsolódnak.

A jelentkezési feltételek:
- felsőfokú végzettség, amelyet a jelentkezést megelőzően legfeljebb 1 évvel szereztek
- nyelvismeret, B kategóriás jogosítvány előny, de nem feltétel
A jelentkezők közül személyes meghallgatás után választjuk ki a gyakornokokat.
A jelentkezéshez egy önéletrajzot és egy fényképet kell küldeni a callcenter@agrya.hu címre.
További információ: AGRYA Call Center 06 1 270 4874, munkaidőben.

(Forrás www.agrya.hu)
2012-09-20 08:55:31 2012-09-20 08:50:11 Legkésőbb október 1-ig igényelhető a GazdaNet támogatás

A hatályos jogszabályok alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe internet csatlakozásra alkalmas számítógép konfiguráció beszerzéséhez a legkisebb üzemméretű gazdálkodók esetében.
A támogatás mértéke az eszköz beszerzési árának 40, fiatal mezőgazdasági termelők esetében 50%-a, de legfeljebb 90 000 Ft.
A GazdaNet program célja, hogy olyan informatikai tudással, lehetőséggel és eszközökkel vértezze fel a gazdákat, amely útján hatékonyan használhatják az Internet és az informatikai alkalmazások nyújtotta lehetőségeket, ezáltal javítva gazdaságuk teljesítményét.
A GazdaNet program nemcsak egy támogatással megvásárolható eszközt, hanem a GazdaNet portálon keresztül használható szolgáltatás csomagot is jelent.A támogatás feltétele, hogy a számítógépet 5 évig működtetni kell, rendszeresen használni kell az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel (NAKVI) való kapcsolattartásra, ügyintézésre, és el kell végezni egy egyhetes számítógépes tanfolyamot is. A kurzus költsége a szakképzésre fordítható támogatásból visszaigényelhető.

Az igényelt számítógépeket a NAKVI munkatársai adják át a nyertes pályázóknak legkésőbb 2013. március 31-ig.


Bővebb információt a Dokumentumok menüben a "Gazdanet 2012." mappában olvashat.

Gombos Edit
MikroTSzK


2012-09-19 10:30:03 Módosultak az MVH ügyfél-nyilvántartás szabályai

Megjelent az MVH 146/2012.(IX.18.) számú Közleménye, mely szerint módosultak az MVH ügyfél-nyilvántartás szabályai.
A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a G0001 jelű Regisztrációs Lap nyomtatványon, a változásokat a G0002 jelű Regisztráció módosító lapon személyesen,
vagy postai úton lehet benyújtani az MVH bármely kirendeltségéhez. A G0001 jelű Regisztrációs Lapot kiegészíti a G0003 betétlap, ami a telephelyek, fióktelepek, termelőegységek,szervezetek alszerveinek bejelentésére szolgál. A telephelyek, fióktelepek, termelőegységek,szervezetek alszerveinek változását a G0004 betétlapon jelentheti be.
A közleményt, a nyomtatványokat és azok kitöltési útmutatóit megtalálják a dokumentumok menüben "MVH ügyfél- nyilvántartási rendszer (2012.szeptember 18-tól)" mappa néven.

Gombos Edit
MikroTSzK


2012-09-18 15:20:45 2012. augusztus 1. és 2012. december 31. között folyamatosan nyújthatók be kifizetési kérelmek egyes EMVA-ból társfinanszírozott jogcímek esetén

2012. augusztus 1-jén nyílt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb időszaka.
A támogatás kifizetése iránti kérelem a meghosszabbított benyújtási időszakban a következő jogcímek keretében nyújtható be:
• Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése I-II. (Erdészeti gépbeszerzés)
• Állattartó telepek korszerűsítése I-II-III. (ÁTK)
• Baromfi telepek korszerűsítése (BaTeK)
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése I-II. (ÉLIP)
• Mezőgazdasági termékek értéknövelése - Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (Nyersszesz, nyersolaj)
• Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése I-II-III-IV. (Öntözés)
• Kertészet korszerűsítése I-II-III.
• Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés)
• Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító)
• Mezőgazdasági utak fejlesztése I-II. (Mezőgazdasági út)
• Turisztikai tevékenységek ösztönzése I-II-III. (Turizmus)
• Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése I-II-III. (Mikrovállalkozás)
• Vidéki örökség megőrzése I-II.
• Falumegújítás és -fejlesztés I-II. (Falufejlesztés)
• LEADER I-II.
Javasoljuk Tisztelt Ügyfeleinknek, hogy lehetőség szerint minél előbb nyújtsák be kifizetési kérelmeiket. Ezáltal elkerülhető az időszakok végén eddigi tapasztalataink szerint rendszeresen jelentkező kérelemtorlódás és ügyfeleink részére a támogatás rövidebb idő alatt kifizetésre kerül, bizonyos feltételek teljesülése esetén pedig akár két kifizetési kérelem is benyújtható ugyanazon kifizetési időszakon belül.
Kiemelten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2010. december 23-án hatályba lépett módosítása értelmében az EMVA-ból támogatott egyes jogcímek vonatkozásában azon ügyfelek, akik a módosító rendelkezések hatályba lépéskor még nem rendelkeztek jogerős támogatási határozattal, a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg legalább 50%-ával kötelesek elszámolni. Fontos szem előtt tartani, hogy ha a jogszabály által a kifizetési kérelem benyújtására meghatározott határidő lejártakor éppen nincs nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a határidő lejártát megelőzően nyitva lévő kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig kell benyújtani a feltétel teljesítéséhez szükséges elszámolást.
A beruházások megvalósítása és az elszámolások benyújtása során kérjük, hogy erre szíveskedjenek különös gondot fordítani, mivel ennek elmulasztása súlyos jogkövetkezményeket vonhat maga után. A jogszabályban meghatározott ezen feltétel abban az esetben tekinthető teljesítettnek, amennyiben a határidőben benyújtott kifizetési kérelemre hozott döntésben a megítélt támogatási összeg eléri az előírt 50 %-os teljesítési arányt.
A kifizetési kérelmek benyújtásához kapcsolódóan feltétlenül javasoljuk elolvasni az MVH honlapján az alábbi linkeken elérhető:
- Módosultak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jogcímek esetén az első kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szabályok
és a
- Módosult határidők egyes beruházási támogatásoknál
című - tájékoztatókat.
Figyelem! Egyes jogcímrendeletek az első kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak és ahhoz kapcsolt minimálisan elszámolandó összeg tekintetében szigorú előírásokat rögzítenek, amelyek miatt javasolt az adott intézkedésre vonatkozó jogi háttér, illetve a kapcsolódó MVH közlemények alapos áttanulmányozása, mivel az előírások nem teljesítése jogkövetkezményeket vonhat maga után.
További információk megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

(Forrás:www.mvh.gov.hu)


2012-09-18 15:19:58 Vis maior bejelentéseket vár a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a gazdálkodók figyelmét a 2012-es egységes kérelemhez kapcsolódóan benyújtható vis maior bejelentésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra.
A vis maior bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a káreseménytől számított 6 hónapon belül kell benyújtani.
A bejelentés csak akkor teljes, ha az ügyfél a vis maior eset tényét alátámasztó dokumentumot postai úton megküldi a területileg illetékes MVH megyei kirendeltség részére. Kivételt jelent, ha a vis maior eseményt többek között természeti csapás - az idei évben különös tekintettel a fagykárra és az aszályra -, illetve szélsőséges időjárási körülmény okozza, mert ezen vis maior események bejelentését az MVH és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egyszerűsített eljárásban kezeli, és ezért nem kell igazolást beküldeni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az országos aszálykár meghirdetésére a kárenyhítési rendszerre vonatkozó rendelkezések alapján került sor, de nem pótolja az aszálykár okozta, az egységes kérelem jogcímeihez kapcsolódó vis maior bejelentések benyújtását!
A vis maior bejelentésről részletes tájékozató a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) olvasható.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2012-09-17 10:09:37 Indulhat az öntözésfejlesztés!

Zöld utat adott a kormány az öntözés fejlesztéséhez szükséges jogszabály-módosításoknak, így egyszerűbben és gyorsabban lehet megteremteni az öntözés feltételeit a mezőgazdaságban. Az egynyári öntözési engedélyek bevezetése a 100 hektárnál kisebb területet művelő gazdáknak nyújt könnyebbséget, a jövőben egyszerűbb lesz egy idényre szóló öntözési engedélyt kérni. Közlemény.
A rendeletmódosításokra több szempontból is szükség van, hiszen az egyre gyakoribb aszályok már a takarmány-termelést is veszélyeztetik. A kisebb gazdaságok érzékenyebbek a csapadékhiányra, és nehezebben tudják a szolgáltatásokat igénybe venni.
Az egyre növekvő szárazság és az egyenetlen csapadékeloszlás komoly hatással van hazánk mezőgazdaságának intenzitására. A nagymértékű csapadékhiány miatt az állattenyésztőknek nem csak a magas árakkal, hanem a takarmányhiánnyal is számolniuk kell. A jogszabály-módosításokkal a Vidékfejlesztési Minisztérium azt szeretné elérni, hogy a másodvetésű-, illetve az őszi vetésű növények kelesztő öntözése megoldható legyen.
Az egynyári öntözési engedélyek bevezetése megteremti az egyszerűbb és gyorsabb öntözés lehetőségét. Ezt azok a gazdák tudják alkalmazni, akiknek kicsi, maximum 100 ha területet kell öntözniük, és ezt ideiglenes szivattyúval, gyorskapcsolású vezetékekkel, vagy szórófejekkel meg tudják oldani. Így ugyanis nincs szükség vízépítési munkára, vagyis vízjogi létesítési engedély helyett elegendő csak üzemeltetési engedélyt igényelni. További egyszerűsítés, hogy a módosításokkal az egynyári öntözési engedély kiadásához mindössze egy egyszerűsített talajvédelmi terv szükséges.
A jelenlegi szabályozás szerint csak olyan helyen lehet öntözőtelepet kialakítani, ahol erre igazolhatóan legalább 5 évig szükség van. A mostani módosítás célja, hogy kis területen, ideiglenes szivattyúállásokkal, maximum egy öntözési idényre egyszerűbb eljárással lehessen öntözési engedélyt kérni.
A csapadékhiányos időszakok egyre gyakoribbak, a záporok hevesek, és csak kis területre, térségre koncentrálódnak. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás nagy károkat okoz, és a termelés kockázatát is növeli, ezért minden eszközzel segíteni kell a termelők alkalmazkodását.

(Forrás: www.kormany.hu)2012-09-06 10:15:12 Figyelem: közeledik a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére biztosított időszak szeptember 15-i végdátuma!

A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) július 15-ig határozatban értesítette az érintett termelőket a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségről. A határozatokban előírt fizetési kötelezettség teljesítésére 2012. szeptember 15-ig beérkezően van lehetőség!
Figyelem! Ez a határidő nem a banki átutalási megbízás megadása vagy az átutalás időpontjára vonatkozik, hanem a megfizetett összeg MVH által vezetett számlára történő beérkezésre, a kárenyhítési lebonyolítási számlán történő jóváírásra!
Az összeget az MVH által vezetett 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlára kell utalni, a közlemény rovatban az ügyfél-regisztrációs szám megadásával.
A kárenyhítési törvény értelmében a fizetési kötelezettségüket elmulasztók a 2012. évi károk tekintetében kárenyhítő juttatásra nem lesznek jogosultak.
Az új mezőgazdasági kockázatkezelő rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetők az MVH hivatalos honlapján (www.mvh.gov.hu).

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2012-09-03 10:12:48 Képzési díjak visszaigénylése

Megjelent az MVH 132/2012.(VIII.16.)számú közleménye az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről.

A közlemény értelmében a szeptember 1. és október 31. közötti időszakban lehetőség van a legkésőbb augusztus 22-én lezárult tanfolyamok képzési díjának visszaigénylésére.

A kérelmeket legkorábban szeptember 1-jén, legkésőbb október 31-én lehet elektronikus úton benyújtani az MVH-hoz.

Gombos Edit
MikroTSzK
2012-09-03 10:10:42 A termelők megsegítésére több intézkedést hozott a kormány

Bár az aszály okozta károkat csak a betakarítás után lehet pontosítani, a kormány több kárenyhítő intézkedésről is döntött már, a kárenyhítési alapban jelenleg lévő 8,3 milliárd forintot pedig szükség esetén bővíteni lehet - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára pénteken, Martonvásáron.
Czerván György, az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának Mezőgazdasági Intézetében tartott kukorica fajtabemutatón mintegy félezer agrárszakember előtt elmondta: augusztus második feléig 8100 termelő jelentett be 727 ezer hektárra aszálykárt, de a falugazdászoknál továbbra is van lehetőség a bejelentésre, s megfelelő feltételek esetén a kárenyhítő juttatás igénylésére.

A gazdálkodókat segítő intézkedések sorából az államtitkár egyebek között kiemelte: október 16-tól megkezdik a területalapú támogatások és a különleges tejtámogatások előlegének kifizetését. Erre a célra 157 millió forint áll rendelkezésre.

Az állattartók megsegítésére forrásokat csoportosított át a kormány a számukra nyújtható támogatások növelésére, idei kifizethetőségére, így a korábbinál 10 milliárd forint többlettámogatást fizethetnek ki különböző állatjóléti támogatásokra, illetve előrehozott kifizetésekre.

Az állattartásban tevékenykedőket segíti az is, hogy forgóeszköz finanszírozással kapcsolatos meglevő hitelkonstrukciók átalakításával azok kedvezőbbé és könnyebben elérhetővé válnak az érintettek számára. Felhívta a figyelmet arra, hogy a lehetőséggel a baromfi és sertéstartókon kívül már a szarvasmarha - és nyúlágazatban tevékenykedők is élhetnek.

A kormány által elfogadott sertéságazati stratégiáról az államtitkár elmondta, célja, hogy hét év alatt a jelenlegi 3 millió darabról 6 millióra nőjön a hazai sertésállomány. A stratégia szerint átfogó, az ágazat valamennyi szereplőjét érintő intézkedéseket indítanak el. Azok egyebek között érintik majd a takarmány finanszírozási kérdések kezelését, a piaci lehetőségek felkutatását, a marketinggel kapcsolatos kérdéseket, azaz az ágazattal kapcsolatos minden olyan részletet, amely révén pozitív irányba lehet terelni a sertéságazat jövedelmezőségét és életképességét.

A kitűzött célok megvalósítása segíti majd a magasabb hozzáadott érték előállítását, a vidéki foglalkoztatottság növelését, s hozzájárul a mezőgazdaság jelenlegi torz szerkezetének kedvező átalakulásához - mondta. A stratégia beindítására a 2013-as költségvetésben - az elfogadott sarokszámok szerint - 2,6 milliárd forint áll majd rendelkezésre - közölte Czerván György.

Azt, hogy a kárenyhítésre nagy szükség van, az idei várható terméshozamok is bizonyítják: kukoricából hektáronként négy tonnás termés várható. A korábbi, mintegy nyolcmillió tonnával szemben az idén várhatóan betakarításra kerülő mintegy 4,7 tonnányi termésmennyiség elegendő lesz a hazai takarmány- és ipari szükséglet kielégítésére, de az elmúlt évekhez hasonló mértékű exportra messze nem lesz lehetősége az ágazatnak.

Bár a tavasszal 1 millió 267 ezer hektáron vetettek kukoricát a termelők, betakarítani 117 ezer hektárral kevesebbről fognak. 70 ezer hektárt ugyanis le kellett silózni, a többi pedig kipusztult.

A szárazság okozta károkat sikeresen enyhíteni lehet a jó általános alkalmazkodóképességgel rendelkező, a szélsőségesebb klimatikus viszonyokat, a gyakori hő-stresszt is tűrő fajták nemesítésével, illetve termesztésével - hangsúlyozta az MTI-nek Bedő Zoltán az Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatója.

Tájékoztatása szerint a martonvásári nemesítők által előállított fajták megfelelnek ezeknek a követelményeknek: korai-és középkorai vetésűek, s jól alkalmazkodnak a szárazabb termőhelyi viszonyokhoz.

A takarmánybázis, a megtermelt zöldtömeg növelése végett több új, úgynevezett többleveles, martonvásári nemesítésű silókukoricából is választhatnak a termelők.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-09-03 10:09:48 Tűzgyújtási tilalom feloldása

A Vidékfejlesztési Minisztérium azonnali hatállyal feloldotta az országos tűzgyújtási tilalmat. A megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által elrendelt tiltások továbbra is érvényben vannak.
A minisztérium felhívja a lakosság és a kirándulók figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalommal nem érintett erdőkben tüzet gyújtani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig minden esetben gondoskodni kell eloltásáról.
A tárca felhívja továbbá figyelmet arra, hogy az erdőn kívüli területeken történő avar, gyom illetve növényi hulladék égetésénél is minden esetben fokozott figyelemmel kell eljárni, mert a tűz felügyelet nélkül könnyen továbbterjedhet és súlyos károkkal járó közvetlen tűzeset forrása lehet.

(Forrás: www.kormany.hu)2012-09-03 10:08:43 Országos aszályhelyzet meghirdetése – igényelhető a kárenyhítő juttatás

Azért, hogy a szárazság miatt kárt szenvedett mezőgazdasági termelők a kockázatkezelési törvény alapján kárenyhítő juttatásban részesülhessenek, országos aszályhelyzetet hirdet Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.
Az országos aszálykár meghirdetésével a vidékfejlesztési tárca minden segítséget megad ahhoz, hogy a gazdálkodók őszi munkájukat kevesebb teherrel végezhessék.
A 2012. január elsejétől hatályos kockázatkezelési törvény szerint az aszálykár után akkor fizethető kárenyhítő juttatás, ha
• a termelő az aszálykárt bejelenti a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósághoz (az agrárkár-megállapító szervhez),
• az aszálykárt és a hozamcsökkenést az Országos Meteorológiai Szolgálat adatait felhasználva agrárkár-megállapító szerv igazolja,
• a termelő a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig beérkezőleg maradéktalanul megfizeti,
• a kárenyhítő juttatás iránti igényét november 30-ig benyújtja,
• az adott termelő hozamérték-csökkenése üzemi szintjén mérve a 30%-os mértéket meghaladja,
• az aszályhelyzetről a miniszter a közleményt kiadja.
Az új kockázatkezelési rendszerben kockázati közösség tagjai azok a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő mezőgazdasági termelők, akik egységes támogatási kérelmen jelezték csatlakozási szándékukat, vagy a termesztésre szolgáló terület nagysága meghaladja ültetvényeknél az 1 hektárt, szántóföldi zöldség termesztésénél az 5 hektárt, vagy egyéb szántóföldi kultúrák termesztésénél a 10 hektárt.
A kárenyhítő juttatás teljes összegére azok a termelők jogosultak, akik mezőgazdasági biztosítást kötöttek az üzemi szintű referenciahozam-értékének legalább felére kiterjedően. Ennek hiányában az uniós szabályok alapján a gazdálkodók csak az egyébként járó kárenyhítő juttatás felére jogosultak.
Az új kockázatkezelési rendszernek mintegy 74 000 termelő a tagja és várhatóan 8,3 milliárd forint lesz a 2013. év elején kifizethető kárenyhítő juttatás.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-08-27 09:28:15 Megkezdődik a 2012. évi egységes kérelmekhez kapcsolódó első körös adategyeztetés folyamata

Felhívjuk a Tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy 2012. augusztus 9. után megkezdődik az egységes kérelmek keretében igényelt területek keresztellenőrzése alapján a hivatal által előállított adategyeztető végzések kipostázása.

Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy:
• a fizikai blokkok területével összefüggő idei keresztellenőrzés (blokktúligénylés-vizsgálat) és adategyeztetés két körben valósul meg: a napokban induló augusztusi, valamint a várhatóan szeptember végén kezdődő folyamatok során,
• az augusztusi adategyeztetés során az MVH kizárólag a adategyeztetésre felszólító és a túligényelt blokkokat bemutató végzés postai úton történő kiküldésével értesíti az érintett ügyfeleket (az egységes kérelemben az elektronikus ügyintézést igénylő ügyfeleket is), ami azt jelenti, hogy a hivatal az adategyeztetésre szolgáló korábbi években megismert papír alapú betétlapot nem küld az érintett ügyfelek részére,
• az adategyeztetésre szolgáló papír alapú betétlap helyett az ügyfelek a hivatal honlapján, az egységes kérelem benyújtás kapcsán már megismert menüpont alatt, az adategyeztető végzésben található egyedi jelszó felhasználásával érhetik el az adategyeztetés célját szolgáló elektronikus rögzítő felületet („W0129 egységes kérelem Adategyeztetés elektronikus felület”). Az egységes kérelemnél megismert módon kell benyújtani ügyfélkapun keresztül a felülvizsgált területadatokat és parcellarajzokat tartalmazó mentett adatokat.
Az MVH az adategyeztetésre felszólító végzéssel – az első, augusztusi körben – csak a fizikai ellenőrzéssel, változás-vezetési kérelemmel és EMVA erdő igényléssel nem érintett, de az igényelt területek alapján túligényelt fizikai blokkok vonatkozásában szólítja fel az érintett ügyfeleket a terület adataik felülvizsgálatára. A további fizikai blokkok keresztellenőrzése és a szükséges adategyeztetés a második körben -- várhatóan szeptember végén -- valósul meg. Egy ügyfél ezáltal túligénylés kapcsán akár két adategyeztető végzést is kaphat, illetve mindkét körben szükséges lehet a W0129 adategyeztető elektronikus felület kitöltése és a kérelem benyújtása.

A W0129 azonosítójú kérelem benyújtásának módjáról az adategyeztetésre felszólító végzéssel együtt postázásra kerülő „Tájékoztató az egységes kérelem adategyeztetés felületre történő belépéssel kapcsolatban” című értesítő lap ad felvilágosítást.

A W0129 kérelmet a végzés kézhezvételétől, illetve a kérelembe történő belépés napjától számított 8 napon belül kötelező kitölteni és benyújtani.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2012-08-27 09:26:55 Tájékoztató a GAZDANet jogcím elektronikus ügyintézéséről meghatalmazás esetén.

Felhívjuk a figyelmet a 133/2012. (VIII.17.) MVH közleménnyel kapcsolatban, hogy azon ügyfelek, akik meghatalmazással kívánják benyújtani a GAZDANet támogatási kérelmüket, a GAZDANet jogcím és a hozzá kapcsolódó eljárási cselekmények megjelölésével kell rögzíteniük egy meghatalmazást.
Amennyiben 2012.08.17-én vagy azt követően beadott minden jogcímre kiterjedő meghatalmazása van, abban az esetben semmilyen új meghatalmazás nem szükséges.

(Forrás: www.vkszi.hu)2012-08-27 09:24:18 Őstermelői igazolvány egyszerűbben

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) egyszerűsítette az őstermelői igazolványok kiváltásának feltételeit, így a közel 340 ezer őstermelő könnyebben juthat hozzá a gazdálkodáshoz szükséges őstermelői igazolványhoz. A kormány elfogadta a tárca előterjesztését. Közlemény.
A VM intézkedéseinek köszönhetően csökken az ügyintézési idő és az adminisztráció, egyszerre három adóévre váltható ki az őstermelői igazolvány és a három különböző adóévre szóló értékesítési betétlap. Ügyintézésre ezentúl csak akkor van szükség az igazolvány teljes érvényességi ideje (3 év) alatt, ha a személyes adataikról, a gazdaságaikról, vagy a termelési adataikról jelentenek be változást. A termelőknek erre minden évben június 15-ig van lehetőségük.
Jelentős változás továbbá, hogy csupán 3 évente kell új igazolványt kérnie annak, aki tovább folytatja az őstermelői tevékenységét, így az őstermelői adatbázis a korábbihoz képest gyakrabban frissül.
A gazdálkodó az őstermelői igazolvánnyal tudja bizonyítani, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az ennek megfelelő adózásra.
Az igazolványokat továbbra is a falugazdászoknál lehet kiváltani.
Az intézkedés része a Kormány Egyszerűsítési Programjának illetve a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programnak, mely a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentését, a jogszabályok nyelvezetének közérthetőbbé tételét célozza meg.

(Forrás:www.kormany.hu)


2012-08-27 09:21:46 Országos tűzgyújtási tilalom

Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2012. augusztus 22-étől átmeneti időre.
Az utóbbi időben a rendkívüli meleg, és a hosszabb ideje tartó csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az ország teljes területén lévő erdőkre, valamint az erdők határától számított kétszáz méteren belüli területre a vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is.
A miniszter felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy az égő cigarettát ne dobják el, mert ez fokozott tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

(Forrás:www.kormany.hu)


2012-08-27 09:20:28 Nem lesz fordított áfa a sertéságazatban

A Vidékfejlesztési Minisztérium nem kezdeményezi a fordított áfa bevezetését a sertéságazatban. Ezt a döntést a tárca a sertéstartókkal és a szakmai érdekképviseleti szervekkel egyeztetve, javaslataikat figyelembe véve hozta meg.
Az előző, szocialista agrárvezetés intézkedései oda vezettek, hogy a 2002-ben még 5 milliós hazai sertésállomány 2010-re 3 millió 168 ezerre csökkent. A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) ezért visszautasítja azok követeléseit és tanácsait, akik tevékenységükkel a sertéságazatot az elmúlt két kormányzati ciklusban a jelenlegi súlyos állapotba sodorták. A szocialista mintát az agrártárca nem alkalmazza, hiszen az a magyarországi sertésállománynak hatalmas károkat okozott. A VM jelenlegi célja ezzel szemben az, hogy az állattenyésztés és ezen belül a sertéstartók problémáit megoldja.
A VM által készített fejlesztési stratégia több lehetőséget is vizsgált az ágazat megsegítésére.
Júliustól a gabonatermékeknél életbe lépett a fordított adózás, így jelentősen csökken a feketekereskedelem a gabonapiacon, és a költségvetés áfa-bevétele is folyamatosan emelkedik. A gazdákkal és a szakmai érdekképviseleti szervekkel egyeztetve, javaslataikkal összhangban a szaktárca nem kezdeményezi a fordított áfa bevezetését.
A kormány a VM javaslatait figyelembe véve folyamatosan tárgyal az állattartókat megsegítő lehetőségekről, és mindent megtesz az ágazat versenyképességének és jövedelmezőségi viszonyainak stabilizálásáért.
A magyar termelők október 16-tól megkaphatják az egységes területalapú támogatások (SAPS) és a különleges tejtámogatás előlegét. Az Európai Unió Bizottsága július 25-én döntött a közvetlen támogatások előlegfizetéséről.
Továbbá a vidékfejlesztési tárca vizsgálja a hőség és szárazság miatt mezőgazdasági károkkal sújtott termelők támogatási lehetőségeit.

(Forrás: www.kormany.hu)2012-08-27 09:19:19 Befejeződött az idei aratás, jó minőségű gabona termett

Befejeződött az idei aratás, az előzetesen várt 4 millió tonna őszi búza már a magtárakban van. A termés minősége jó, illetve kiváló - mondta Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) agrárgazdaságért felelős államtitkára hétfőn az MTI-nek.
A termés mennyisége megegyezik az előző évivel. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a tavalyinál alacsonyabb, hektáronként 3,7 tonna az idei termésátlag, a betakarítható terület viszont 100 ezer hektárral több volt ebben az évben, összesen 1,081 millió hektáron vetettek őszi búzát - közölte az államtitkár.
A termésátlagok között az átlagosnál nagyobb volt az eltérés az idén, Nógrád megyében például alig 2 tonnát arattak egy hektárról, míg Baranyában 5 tonnánál is többet - ismertette Czerván György, hozzátéve, hogy a betakarításnak viszont kedvezett a száraz idő, amelynek köszönhetően gombafertőzések sem jelentkeztek.
A hazai élelmezéshez körülbelül 1,2 millió tonna búzára van szükség, a takarmányozás 0,9-1 millió tonnát köt le, és néhány százezer tonna a vetőmagszükséglet. Czerván György közölte: az éves belföldi felhasználást jelentősen meghaladó mennyiség termett, így több mint 1 millió tonna juthat exportra.
Az államtitkár szerint nem lesz gond az értékesítéssel, mivel egész Európában, illetve a kontinensen kívül is a csapadékhiány rontotta a hozamot. A hazai búza legnagyobb felvevőpiaca hagyományosan Olaszország, Románia és Ausztria.
A végleges adatok szerint az őszi árpa 177 ezer hektáron 675 ezer tonnát termett az idén, a termésátlag 3,8 tonna hektáronként. A tavaszi árpa vetésterülete 102 ezer hektár volt, erről 327 ezer tonnát takarítottak be, a termésátlag hektáronként 3,2 tonna. Czerván György jelezte: ezek az eredmények átlagosnak számítanak.
A kisebb területen termelt nyári gabonáknál - rozs, zab, tritikálé - is átlagos eredmények születtek, rozsból csaknem 82 ezer tonna, zabból 144 ezer tonna, tritikáléból 358 ezer tonna termett. Minden kalászos gabona minősége átlagon felüli - tájékoztatott az államtitkár.
Az őszi káposztarepcéből a 163 ezer hektáros betakarítható területről 400 ezer tonna került a tárolókba, ez 28 százalékkal elmarad az elmúlt öt év átlagától. A gyenge eredményt az őszi vetési időszakban jelentkező szárazság okozta, amely csaknem 100 ezer hektárral csökkentette a betakarítható termést.

(Forrás:www.kormany.hu)


2012-08-06 14:03:01 Augusztustól indul a kötelező agrárkamarai regisztráció!

Tisztelt Gazdálkodó!

Augusztustól indul a kötelező agrárkamarai regisztráció! Bővebb információt az alábbi linken olvashat:

http://www.agrarkamara.hu/Bemutatkoz%C3%A1s/K%C3%B6telez%C5%91Agr%C3%A1rkamarairegisztr%C3%A1ci%C3%B3.aspx#reg

Gombos Edit / MikroTSzK


2012-08-01 14:03:41 Mától 40 milliárd forintra lehet pályázni az állattartó telepek korszerűsítésére

Mától augusztus 31-ig 40 milliárd forintot igényelhetnek a gazdák az állattartó telepek korszerűsítésére. A támogatási kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) kell benyújtani. A pályázattal a Vidékfejlesztési Minisztérium célja az állattenyésztés és a növénytermesztés felborult arányának helyreállítása. Közlemény.
Azok a gazdák pályázhatnak, akik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilvántartásában szereplő állattartó telepet üzemeltetnek. Egy pályázó legfeljebb 870 millió forintot igényelhet, míg a kisértékű beruházásokra maximum 25 millió forintot kérhetnek a jelentkezők. A keretösszeg 10%-át a kisértékű (maximum 25 millió forintos támogatási igényű) beruházásokra különítette el a tárca. A hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások 40-60%-a lehet.
A támogatást az állattartó telepek bővítésére, a takarmányozási és a műszaki színvonal, az állategészségügyi és az élelmiszerbiztonsági feltételek, az infrastruktúra, valamint a munkakörülmények javítására lehet felhasználni. A forrás azt is elősegíti, hogy a telep megfeleljen a trágya elhelyezését szabályozó uniós előírásoknak.
A tárca elszánt az állattenyésztés talpra állításában, ezért az ágazat kiemelt támogatást kap az európai uniós és a nemzeti forrásokból is.

(Forrás:www.kormany.hu)


2012-08-01 14:02:53 Újra lehet pályázni juhok és kecskék elektronikus jelölésére

Augusztus 1-től 31-ig újra lehet támogatásra pályázni juhok és kecskék elektronikus jelöléséhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH). A Vidékfejlesztési Minisztérium a Darányi Ignác Terv forrásaiból a hagyományos és a 2010-ben bevezetett, elektronikus egyedi azonosító eszközök költsége közötti árkülönbséget téríti meg. Közlemény.
A támogatás keretösszege a 2011-2013 közötti időszakra összesen 800 millió forint. Gazdaságonként évente legfeljebb 2,8 millió forintot lehet igényelni az állatlétszámtól függetlenül.
A hozzájárulást maximum öt éven keresztül vehetik igénybe azok az őstermelők, egyéni vagy társas vállalkozók, családi gazdálkodók, akik juh- vagy kecsketartással foglalkoznak, és szerepelnek a Tenyészet Információs Rendszerben.
Az elektronikus jelölőeszközök használatával az állatszállítmányok és az állategyedek követhetők, azonosíthatók lesznek, ezáltal jelentősen nő az élelmiszerbiztonság.

(Forrás:www.kormany.hu)


2012-07-23 08:47:49 Megjelenhet a magyar termék rendelet

A kormány úgy döntött, hogy megjelenhet a magyar termék rendelet. A jövőben önkéntes alapon feltüntethető az élelmiszereken a „magyar termék”, a „hazai termék” és a „hazai feldolgozású termék” jelölés. A vidékfejlesztési miniszteri rendelet a hazai vásárlók jobb tájékoztatását, a magyar termékek kiemelt pozícióját biztosítja.
A fogyasztók egyre gyakrabban keresik a boltokban a magyar termékeket, nő a magyar élelmiszerek iránti igény, ugyanakkor a vásárlók nehezen igazodnak el a különféle címkék és jelölések között. Ezért a szaktárca elkészítette „az egyes önkéntes megkülönböztető jelölések élelmiszereken történő használatáról szóló” rendeletet, amely szabályozza, hogy milyen feltételek mellett tüntethető fel a jövőben az élelmiszerek csomagolásán a "magyar termék", a "hazai termék" és a "hazai feldolgozású termék" megjelölés.
A röviden csak magyar termék rendeletként emlegetett jogszabály három kategóriába sorolja a magyar eredetű élelmiszereket.
A magyar termék minősítés, vagy bármely más, az élelmiszer magyar származását tartalmazó állítás kizárólag akkor tüntethető fel az árun, ha az magyar alapanyagból, Magyarországon készült. Vagyis a növényi eredetű élelmiszer alapanyagait belföldön termesztették, a vadon termő növényt Magyarországon gyűjtötték, kezelték, csomagolták. Az állati eredetű élelmiszerekhez felhasznált állatok itt születtek, azokat határokon belül tenyésztették, dolgozták fel, illetve a halakat honi vizekből fogták ki, a vadakat pedig Magyarországon ejtették el.
Hazai terméknek akkor nevezhető az élelmiszer, ha összetevőinek legalább 50 százaléka magyar és a feldolgozás minden egyes lépése Magyarországon történt.
A harmadik kategória a hazai feldolgozású termékek köre. Ide tartoznak a Magyarországon feldolgozott, de többségében import eredetű összetevőket tartalmazó élelmiszerek.
A rendelet nem teszi kötelezővé a kategóriák használatát, mindössze a tájékoztató szöveg önkéntes feltüntetésének szabályairól intézkedik, és nem kapcsol hozzá védjegy, vagy logó használati kötelezettséget. Ennek megfelelően a Vidékfejlesztési Minisztérium nem tervezi logók, vagy tanúsító védjegyek bevezetését, ugyanakkor támogatja a rendeletnek megfelelő civil tanúsító védjegyek használatát.
A Vidékfejlesztési Minisztérium az EU-s szabályoknak megfelelően még a múlt év végén kiküldte notifikációs eljárásra Brüsszelbe a Bizottság részére a magyar termék rendelet tervezetét. Az unió a dokumentum több pontját kifogásolta, de a kormány úgy döntött, hogy a tervezet kiállja az uniós próbát.

(Forrás: www.kormany.hu)2012-07-19 09:58:39 Figyelem: Július 30-ig várja az MVH a mezőgazdasági biztosítási szerződéseket!

Július 30-ig kell megküldeniük a biztosítási szerződés másolatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) azoknak a gazdálkodóknak, akik az egységes kérelemben igényelték a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást.
Fontos tudnivaló, hogy a szerződés nemcsak a kötvényt jelenti, hanem amellett további dokumentumok (ajánlat, adatközlő, nyilatkozat, területazonosító, általános és különös szerződési feltételek) beküldése is szükséges, a székhely/lakóhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre. Integrátori szerződések esetén postázni kell a biztosított és a szerződő fél (integrátor) között létrejött meghatalmazást, a szerződéssel egyidejűleg, egy borítékban! Amennyiben az egységes kérelemben bejelölésre került a biztosítási díjtámogatás igénylése, azonban a szerződés megkötése mégsem történt meg, a támogatás igénylés visszavonása szükséges, melyet szintén legkésőbb 2012. július 30-ig lehet megtenni.
További információkat az MVH holnapján található 67/2012. (V.08.) MVH közlemény tartalmaz.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)
2012-07-17 09:02:36 Elindult a Tanyafejlesztési Program

Július 9-én nyílt a Tanyafejlesztési Program új pályázati időszaka, augusztus végéig 240 alföldi településről lehet beadni a pályázatokat. Idén 1,5 milliárd forint jut a tanyás térségek fejlesztésére – mondta V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.
A pályázatot hasonló rendszerben hirdettük meg, mint az elmúlt esztendőben: az önkormányzatok, az önkormányzati társulások és a tanyagazdaságok is forráshoz juthatnak. Az önkormányzatok 90, míg a tanyagazdaságok 75 százalékos támogatást kaphatnak. Jövőre reményeink szerint kétmilliárd forinttal folytathatjuk a programot – hangsúlyozta az államtitkár.
A tavalyi pályázati forduló tapasztalatairól szólva kiemelte, hogy az egyik legnépszerűbb célterület a tanyasi utak karbantartása volt. A Vidékfejlesztési Minisztérium törekvéseivel összhangban az önkormányzatok nem aszfaltozásra költötték a forrást, hanem munkagépeket vásároltak, hogy a sajátos viszonyoknak megfelelően tudják fenntartani az utakat. Erre idén 300 millió forintot különített el a tárca.
Ugyancsak sokan pályáztak támogatásra a tanyasi termékek piacra juttatásához, melyre idén 450 millió forint jut. A tárca minden eszközzel próbálja az élelmiszerellátási láncot lerövidíteni, hogy a termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz jusson a termék. Ennek érdekében lehet például védjegy vagy minőségtanúsítási rendszer kidolgozására is forrást igényelni. Többen jelezték, hogy fővárosi vagy megyeszékhelyi piacok fejlesztésére kérnének támogatást, mert fontos, hogy ott is megjelenjenek a tanyasi termékek – emelte ki V. Németh Zsolt a Kossuth Rádióban.
A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) három állomásból álló tájékoztató rendezvénysorozatot szervez a leendő pályázóknak a Magyar Tanyákért Programiroda közreműködésével. Július 10-én Kecskeméten, 13-án Mezőtúron, 17-én Kállósemjénben ismerhetik meg a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők. Bővebb információ a www.nakvi.hu honlapon érhető el.
A pályázatokat augusztus 31-ig lehet beadni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet elektronikus kitöltő felületén.

(Forrás: kormany.hu)2012-07-17 09:01:52 Mától pályázhatnak a fiatal gazdák!

Mától augusztus 16-áig négymilliárd forintra pályázhatnak a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságuk elindításához. Azok a 18 és 40 év közötti gazdák indulhatnak a pályázaton, akik először kezdenek gazdálkodni, megfelelő szakmai tudással rendelkeznek, és vállalják, hogy gazdaságukat 5 évig egyéni vállalkozóként vezetik. A fiatal gazdák mellett augusztus 15-éig azok a pályázók is beadhatják kérelmeiket az MVH-hoz, akik Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítéséhez kérnének támogatást. Az új pályázaton a költségvetési szervek, a civil szervezetek és a gazdasági társaságok igényelhetnek forrást a csaknem 550 millió forintos keretből.
A Vidékfejlesztési Minisztérium arra törekszik, hogy a legjobb jelentkezők kapjanak támogatást, ezért a Nemzeti Vidékstratégia céljainak megfelelő kritériumrendszert állított fel a pályázóknak. A pályázatok elbírálásakor pluszpontot kapnak az állattenyésztők és a kertészek, hiszen ezek a kézimunka-igényes ágazatok növelik a foglalkoztatást, és segítik a növénytermesztés és az állattartás felborult arányának helyreállítását. Szintén előnyt élveznek majd azok a pályázók, akik vállalják, hogy lakóhelyük a lehető legközelebb lesz a gazdasághoz, illetve azok, akik főállású mezőgazdasági termelők lesznek. Egy pályázó legfeljebb 12 millió forintot igényelhet. A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) lehet beadni. Többletpontot kap az az ifjú gazda is, aki tanyán, vagy 1000 főnél kisebb lakosságszámú településen él.
A támogatás célja, hogy hozzájáruljon az ifjú agrárszakemberek vállalkozásának elindításához, a birtokstruktúra átalakításához, a mezőgazdaságban dolgozók korösszetételének javításához, valamint a vidék népességmegtartó erejének növeléséhez. A Vidékfejlesztési Minisztérium a Darányi Ignác Tervben olyan jogszabályi környezetet és támogatási rendszert igyekszik kialakítani, amely a fiataloknak a legjobb feltételeket biztosítja a gazdálkodáshoz.
A fiatal gazdák mellett augusztus 15-éig azok a pályázók is beadhatják kérelmeiket az MVH-hoz, akik Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítéséhez kérnének támogatást. Az új pályázaton a költségvetési szervek, a civil szervezetek és a gazdasági társaságok igényelhetnek forrást a csaknem 550 millió forintos keretből. A pályázat benyújtásának feltétele a Vidékfejlesztési Minisztériumban létrejött Szakmai Bizottság ajánlása.
A Natura 2000 területeket, melyek az Európai Unió ökológiai hálózatának részei, a természetes élőhelyek, valamint az állat- és növényfajok védelmében jelölték ki. Ezeken a területeken össze kell hangolni a gazdálkodást a természetvédelmi célkitűzésekkel. A fenntartási terv a Natura 2000 területen élő állat- és növényfajok védelmével és a terület céljaival összhangban fogalmaz meg ajánlásokat, és segíti a gazdálkodókat, hogy megismerjék a terület természeti értékeit, a gazdálkodási és területhasználati irányelveket.

(Forrás:www.kormany.hu)


2012-07-17 08:58:08 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jogcímek esetén a megvalósítási határidő módosult

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló, az alábbiakban felsorolt beruházási jogcímek jogcímrendeleteinek 2012. június 22-én hatályba lépett módosítása értelmében megváltoznak a megvalósítási határidőre vonatkozó szabályok a következőkben részletezett feltételek teljesülése esetén. A változások az 56/2012. (VI.21.) VM rendeletben olvashatók.
A módosítással érintett jogcímrendeletek:
••Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez (ÁTK I.-II. 2007.04.23. - 2007.05.23. és 2007.08.13. - 2007.09.17. közötti benyújtási időszakok) nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
••Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet (Kertészet korszerűsítése I.; 2008.04.01. - 2008.05.30. közötti benyújtási időszak)
••Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (Öntözés I-II. 2008.03.28. - 2008.05.02. és 2008.06.16. - 2008.07.16. közötti benyújtási időszakok)
••Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Szárítók jogcím)
••Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (ÉLIP I.; 2008.05.05. - 2008.06.16. közötti benyújtási időszak)
A módosítás azon ügyfeleket érinti, akik esetében a megvalósítási idő, az esetleges egyéb okból történő megvalósítási idő meghosszabbodást (vis maior, közbeszerzés) is figyelembe véve, a módosító rendelet hatályba lépésekor már lejárt, továbbá
••az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17. § (3) bekezdésében szabályozott - egyéves időszak még nem telt le, és
••az utolsó kifizetési kérelemre hozott határozat a módosító rendelet hatályba lépéséig nem emelkedett jogerőre.
További szükséges feltétel, hogy az ügyfél
• 2012. január 2-ig (Öntözés II. támogatási köre esetében 2012. április 30-ig) nyújtott már be kifizetési kérelmet, és
• a támogatási határozatban jóváhagyott műveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja.
A módosítás értelmében a fentiek együttes teljesülése esetén a megvalósítási határidőt megtartottnak kell tekinteni, és a művelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése, illetve a Szárítók jogcím tekintetében a jogcímrendelet 4. § (6) bekezdés c) pontja alapján meghatározott határidő utolsó napja tekintendő.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidő 2012. december 17. napján vagy azt megelőzően jár le, az utolsó kifizetési kérelmet a 2012. augusztus 1. napjától 2012. december 31. napjáig tartó időszakban kell benyújtani. Amennyiben az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidő 2012. december 17. napját követően jár le, az utolsó kifizetési kérelmet a határidő lejártáig kell benyújtani.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vhr. 25. § (8) bekezdésében foglalt vélelmezett megvalósítás szabályainak kizárása okán, amennyiben a beruházás engedélyköteles, abban az esetben a használatbavételi, illetve az egyéb, üzemeltetéshez szükséges hatósági engedély(ek)nek legkésőbb 2012. december 17. napjáig jogerőre kell emelkednie, tehát a jogszabály értelmében sem az engedélyezési eljárás megindításának igazolása, sem a még nem jogerős engedély megléte nem elegendő.
További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2012-07-17 08:56:06 Elfogadta az Országgyűlés az agrárkamarai törvényt

Elfogadta az Országgyűlés a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt. A jogszabály legfontosabb célja, hogy egy olyan egységes agrárkamarai szervezet jöjjön létre, amelyben kötelező módon tagok a mezőgazdasági termelők, a termékeket feldolgozók és a kereskedők is. Mindez növeli az ágazat hatékonyságát és versenyképességét is.
A Vidékfejlesztési Minisztérium a hazai agrártársadalom összefogásának támogatása és a mezőgazdaság versenyképességének növelése érdekében alkotta meg az új agrárkamarai törvényt.
A magyar mezőgazdaság megerősítésének egyik sarkalatos pontja az agrárkamarai rendszer újjászervezése, ezért tűzte ki célul a kormány, hogy önálló törvény szülessen az agrárkamarákról.
A jogszabály célja, hogy a kamara egyes szűk érdekcsoportok helyett a teljes agrár- és élelmiszergazdaság általános és együttes érdekegyeztetési fóruma legyen. A törvény szerint a tagság minden mezőgazdasági és élelmiszergazdasági szereplőnek - a termelők mellett a feldolgozóknak is - alanyi jogon jár.
A tagsági kör kiszélesítésével a kamara potenciálisan több százezer tagot tömöríthet és így a jelenleginél jóval erősebben láthatja el érdekképviseletüket. A jövőben a kamara - a gazdálkodók és a kormányzat között önkormányzati elven működő köztestületként - az agrárágazat egészét erősíti, a gazdálkodók piacra jutását segíti és versenyképességüket növeli.
Az agrárkamara létrehozása csökkenti az állam szerepvállalását az agrár- és élelmiszergazdaság területén, közelebb viszi a szolgáltatásokat az ágazat szereplőihez, és egy harmadik pillért képez a törvényhozó és a végrehajtó hatalmi ágak mellett.
Kulcsfontosságú a szétszakított élelmiszerlánc ismételt összekapcsolása. Ennek köztestületi, intézményi kereteit teremti meg az élelmiszerlánc mentén szerveződő agrárkamara.
Az újjászerveződő agrárkamarának az érdekképviselet mellett hasznos információkkal kell ellátnia a résztvevőket.
A törvénytervezet szerint az éves tagdíjat az Alapszabályban kell rögzíteni, a tagok gazdasági súlya szerint, sávosan meghatározva.
Az etikai normák belső betartatásával a jövőben a kamara maga szűrheti ki a tisztességtelen módszerekkel élő gazdaságokat, a tagok egymás közti vitáit házon belül lefolytathatja.
Az új intézmény elsősorban szolgáltatni fog, a jelenleginél jóval nagyobb körnek nyújtva az eddigieknél több és hatékonyabb segítséget.

(Forrás: www.kormany.hu)2012-07-17 08:54:54 Feloldották az országos tűzgyújtási tilalmat

Feloldotta az országos tűzgyújtási tilalmat a vidékfejlesztési miniszter. Az általános korlátozást július 5-én rendelte el a tárcavezető az erdőkre és a fás területek környékére a rendkívüli meleg, száraz időjárás miatt.
A megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által elrendelt és jelenleg is hatályban lévő tűzgyújtási tilalmakat ez a döntés nem érinti, így azok továbbra is érvényben vannak.
A tilalommal nem érintett erdőkben tüzet gyújtani kizárólag a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben lehet. A tüzet tilos felügyelet nélkül hagyni, távozás előtt pedig mindig el kell oltani.
A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az avar- és gazégetésnél fokozott figyelemmel járjanak el, mert a gyorsan terjedő tűz könnyen elérheti az erdőket illetve a lakott területeket, és súlyos károkat okozhat.
A megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságainak tűzgyújtással kapcsolatos közleményei a NÉBIH oldalán elérhetők.

(Forrás:www.kormany.hu)2012-07-17 08:52:22 Általános de minimis támogatást kapnak 2012-ben a szárított takarmány-feldolgozók

Nemzeti forrásból elkülönített általános de minimis támogatást nyújt a hazai szárított takarmány-feldolgozóknak a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az idén. A vállalkozások évente legfeljebb 66.666 eurót – mintegy 20 millió forintot – igényelhetnek ebből a keretből.
A VM azért biztosítja a feldolgozók nemzeti forrását, hogy fenntartsa az állattenyésztés számára is kiemelten fontos hazai szárított takarmány-gyártását, ezáltal megőrizze az ágazatban dolgozók munkahelyét.
A fehérjetakarmányok termeléshez kötött támogatását 2003-ban az Európai Unió megszüntette, ám Magyarország uniós csatlakozásakor átmenetileg engedélyt kapott arra, hogy 2012. április 1-ig közösségi forrással segítse a hazai takarmánygyártással foglalkozó vállalkozásokat.
A határidő lejártával a VM az ágazat fenntartása érdekében továbbra is hozzájárul a gazdaságok nyersanyagköltségéhez, így a már termeléstől független támogatási rendszerben a szárított takarmány-feldolgozók megemelt összegű közvetlen forráshoz juthatnak.
Általános de minimis támogatásnak minősül minden olyan állami forrásból nyújtott támogatás, amelynek egy jogosult által igénybe vehető összege három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintot, és amiről a támogatást nyújtó, vagy a jogszabály kimondja, hogy általános de minimis támogatásnak minősül.
A szárított takarmány feldolgozóknak – a korábbi, termeléshez kötött támogatásuk megszűnésével - kevesebb igazolást kell benyújtaniuk, továbbá egyszerűsödik a gazdák korábbi adminisztratív nyilvántartás-vezetési kötelezettsége. Az intézkedés – a Magyary Program célkitűzésének megfelelően - jelentősen csökkenti a vállalkozások adminisztratív terheit.
A rendelet július 13-tól hatályos.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-06-07 09:39:21 2012. évi egységes kérelem: június 11. az utolsó határidő!

Az egységes kérelem 2012. május 15-ét követően még 2012. június 11-ig benyújtható a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), de ebben az esetben a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökken.
2012. június 1-től a többlet támogatási igény bejelentésére irányuló egységes kérelem módosítására már csak a késedelmes módosításra vonatkozó jogkövetkezmény alkalmazása mellett van mód június 11-ig. A módosítással érintett támogatási jogcímre megállapított támogatási összeg ebben az esetben munkanaponként 1%-kal csökken.
A 2012. június 11. után benyújtott egységes kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve az egységes kérelem többlet támogatási igény bejelentésére irányuló módosítását nem tudja befogadni.
A mai napig 177 771 kérelem érkezett, területalapú támogatást több mint 5 millió hektárra igényeltek.
Az idén bevezetett jogcímek közül az elkülönített bogyós gyümölcs támogatásban csak mintegy 35%-a érkezett be a várt kérelmeknek. Az igényelheti ezt a támogatást, aki 2008-ban rendelkezett az egységes területalapú támogatásban jóváhagyott földieper, vagy málna területtel. Az MVH több mint 600 ilyen ügyfelet tart nyilván, azonban eddig körülbelül 220 ügyfél igényelte csak a támogatást. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki elmulasztja 2012. június 11-ig az igénylést, annak elkülönített bogyós támogatást az MVH nem fizet.
Az idei évben megnyílt Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatásra eddig mintegy 2500 ügyfél nyújtott be kérelmet. Annak ellenére, hogy a beadott kérelmek darabszáma az előző heti adatokhoz jelentősen növekedett, ez még mindig jóval kevesebb, mint az előzetesen várt kérelemszám. Azok az érintett ügyfelek, akik nem nyújtottak be igénylést a jogcímre, 2012. június 11-ig még megtehetik.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2012-06-07 09:38:10 Őshonos vetőmagok segítenek a természetes környezet megőrzésében

A hazai természetes gyepeken előforduló, őshonos fajokból összeállított takarmány vetőmagkeverékek is árusíthatóak a jövőben - rögzíti a június 4-én hatályba lépett kormányrendelet.
A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtését a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségek (KTVF), a forgalmazását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) engedélyezi. A részletes feltételeket a hamarosan megjelenő külön miniszteri rendelet fogja szabályozni.
A természetes környezet, a biológiai sokféleség – különösen hazai, egyedi gyeptípusaink – megőrzése miatt fontos. A jó természeti adottságú területekről származó, őshonos növényeink magjait tartalmazó keverékek csak Magyarországon vethetőek.
Fontos, hogy a vetőmagkeverékek begyűjtését és forgalmazását kizárólag a származási régión belüli területre engedélyezhetőek. A takarmány vetőmagkeveréket csak a meghatározott termőhelyen lehet vetni. A megőrzést biztosító vetőmagkeverékek forgalmazásának engedélyezési kérelmét 2013. február 1-től lehet benyújtani.
Az őshonos növényeink magvaiból álló, megőrzési célú keverékek szélesítik a hazai piacon elérhető választékot, a genetikai erőforrások fenntartásával a természetes környezet megőrzését szolgálják.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-06-07 09:36:45 Továbbra is együttműködnek a nagy áruházláncok a Vidékfejlesztési Minisztériummal a hazai tejtermelők érdekében

Együttműködésükről biztosították a nagy áruházláncok képviselői a Vidékfejlesztési Minisztériumot, így a szaktárca és az áruházláncok közösen lépnek fel a kibontakozó tejpiaci válság ellen. Dr. Budai Gyula a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára hat nagy üzletlánc – Auchan, CBA, Coop, Lidl, Spar, Tesco - képviselőivel egyeztetett Budapesten.
Az államtitkár tájékoztatást adott a résztvevőknek a Brüsszelben tett, ágazatot érintő kormányzati lépésekről, valamint a hazai jogalkotási kezdeményezésekről. A résztvevők üdvözölték a szaktárca rendszeres egyeztetési kezdeményezését, és elmondták, hogy a korábbi tárgyalások eredményének megfelelően intézkedtek az import az UHT tejet és trappista sajtot népszerűsítő kampányaik leállításáról.
Az áruházláncok kellő árualap biztosítása esetén készek segítően közreműködni nagyobb mennyiségű hazai termék értékesítésében.
Dr. Budai Gyula a megbeszélésen közölte, hogy a továbbiakban az egyes üzletláncok képviselőivel külön-külön is egyeztetni kíván a témában.
A parlament a jövő héten folytatja a tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló 2009. évi XCV. törvénymódosítás részletes vitáját. A parlament elé terjesztett törvényjavaslatban új szabályként jelenik meg a diszkriminatív árazás tilalma. Ennek köszönhetően kiküszöbölhető például, hogy azonos termékek esetén más-más árrést alkalmazzanak a magyar, illetve a külföldi árunál.
Az áruházláncok képviselői egyetértésüket fejezték ki a kormányzati jogalkotási törekvésekkel, így elsősorban az említett törvény fogalomrendszerének pontosítását célzó módosításokkal kapcsolatban.


(Forrás: www.kormany.hu)


2012-06-07 09:35:47 A Parlament elsöprő többséggel fogadta el az új földmérési és térképészeti törvényt

Az Országgyűlés elfogadta az új földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényt. A jogszabály célja, hogy az elmúlt 15 évben bekövetkezett informatikai, technikai és technológiai fejlődés, valamint az egységes ingatlan-nyilvántartás növekvő szerepe miatt új törvényben határozza meg a földmérési, földügyi és térképészeti szakterületek állami feladatait.
Újraszabályozza az állami alapadatok előállításának és szolgáltatásának feltételeit, az állami adatbázisok körét, a földmérési és térképészeti tevékenység előírásait.A törvény összhangban van az Európai Uniós ajánlásokkal és előírásokkal is.
A korábbi jogszabály informatikai és elsősorban térinformatikai szempontból elavult volt, ezért nem felelt meg a téradat infrastruktúrák műszaki és jogi követelményeinek.
Az új törvényben, a papíralapú térképek alkalmazásának előírásait a digitális térképi adatbázisok szabályozása váltja fel.
Új elem a háromdimenziós ingatlan-nyilvántartás megjelenése, amellyel lehetővé válik olyan földalatti, földfeletti objektumok, valamint azokhoz kapcsolódó jogok ábrázolása, nyilvántartása, térbeli elhelyezkedésének és egymáshoz való viszonyának elemzése, melyeket korábban nem, vagy csak részben lehetett megtenni. Az új szabályozással a szolgalmi jogok és vezetékjogok eddig csupán tényszerű bejegyzése mellett a jogosultság mértéke a térbeli elhelyezkedéssel együtt a digitális térképi adatbázisban is megjeleníthető lesz. A jogviták számának csökkenését eredményezheti, hogy egyértelmű lesz: melyik fél, milyen mértékben, és milyen területen gyakorolhatja jogait.
Lényeges újdonság, hogy az állami alapfeladatokat, az állami alapadatok előállításának és szolgáltatásának fő szabályait, az állami adatbázisok körét, valamint a földmérési és térképészeti tevékenység lényeges előírásait a törvény a világszerte egyre növekvő számban megjelenő egységes ingatlan-nyilvántartással szabályozza.
A törvény a nemzeti téradat infrastruktúra kötelező alapjaként az állami térképi adatbázisokat jelöli ki.
Az adatbázisok megjelenésével immár állami adatvagyonról van szó, melynek megőrzése és ésszerű felhasználása nemzeti érdek. Ezt az adatvagyont azonban nemcsak őrizni kell, hanem kezelni és karbantartani is. A nemzetközi törekvésekkel összhangban erre az egységes ingatlan-nyilvántartásért felelős földügyi szakigazgatás szervei a legalkalmasabbak.
Az informatika fejlődés következtében a digitális adatok olyan fontosak egy állam, egy nemzetgazdaság életében, akár egy ország vasút-, vagy telekommunikációs hálózata. A térbeli helyzethez köthető téradatok pedig a digitális adatokon belül is kiemelt jelentőségűek. A térbeli adatok biztosítják az alapot az ország geometriai rendjének megteremtéséhez, a korszerű téradat infrastruktúrákat felhasználó eszközök üzemeltetéséhez, legyen szó helykeresésről, autó navigációról, vagy akár a precíziós mezőgazdaságról.
A törvényt széleskörű társadalmi egyeztetés és vita előzte meg. A szakmai előkészítést a Vidékfejelsztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztálya a Földmérési és Távérzékelési Intézettel, a tizenkilenc Megyei és a Fővárosi Kormányhivatal Földhivatalaival, a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatával, a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Nonprofit Kft.-vel valamint szakmai felsőoktatási intézményekkel és civil szervezetekkel együtt végezte el. A széleskörű egyeztetésnek is köszönhető, hogy a jogszabálytervezetet a parlamenti pártok mindegyike alaposan előkészítettnek minősítette, és végül az Országgyűlés elsöprő többséggel szavazta meg.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-06-07 09:34:45 250 Natura 2000 területhez készül fenntartási terv

A Vidékfejlesztési Minisztérium új pályázatot hirdetett: a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési programjának támogatásával közel 250 Natura 2000 területre készülhet fenntartási terv. A költségvetési szervek, a civil szervezetek és a gazdasági társaságok igényelhetnek forrást a csaknem 550 millió forintos keretből.
A támogatás feltétele a Vidékfejlesztési Minisztériumban létrejött Szakmai Bizottság javaslata. A bizottsághoz a projekt- és a kommunikációs tervet, illetve a szakmai hozzáértést igazoló referenciát kell benyújtani június 1-15. között. A dokumentumokat a következő címre kell küldeni: Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. A borítékon olvashatóan fel kell tüntetni az alábbi hivatkozást: 43/2012. VM rendelet. A beadandó dokumentumokhoz csatolt kísérőlevélben, illetve a postai borítékon olvashatóan szerepelnie kell az ügyfél nevének és címének, ahova a Szakmai Bizottság a beadási határidő után 30 napon belül megküldi a javaslatát. A támogatási kérelmeket ezután a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani 2012. július 15. és augusztus 15. között.
A Natura 2000 területeket, melyek az Európai Unió ökológiai hálózatának részei, a természetes élőhelyek, valamint az állat- és növényfajok védelme érdekében jelölték ki. Ezeken a területeken össze kell hangolni a gazdálkodást a természetvédelmi célkitűzésekkel. A fenntartási terv a Natura 2000 területen élő állat- és növényfajok védelmével és a terület céljaival összhangban fogalmaz meg ajánlásokat. Magyarországon a Natura 2000 területek jelentős része mezőgazdasági hasznosítású. A fenntartási tervek segítik a gazdálkodókat, hogy megismerjék a terület természeti értékeit, a környezetvédelmi célokat és a gazdálkodási és területhasználati irányelveket. A kapott forrást például a területek felmérésére, szakértők bevonására, tájékoztató anyagok kiadására lehet felhasználni.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-05-18 11:15:30 Továbbra is lehet egységes kérelmeket benyújtani az MVH-hoz!

Május 15-én lejárt a szankciómentes egységes kérelem beadási határideje a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH). Az új kérelmeket még június 11-ig is fogadja a Hivatal, ám a megállapított támogatási összeg már munkanaponként 1%-kal csökken. A május 15-ig beadott kérelmek módosítására május 31-ig van lehetőség. Az egységes kérelemben összesen 26 jogcímre lehet pályázni. A legnagyobb tétel, a közel 280 milliárd forintos területalapú támogatás, de érdemes kiemelni az agrárkörnyezet gazdálkodáshoz járó forrást is.Az MVH adatai alapján két jogcímre sokan még nem nyújtották be kérelmeiket. Az elkülönített bogyós gyümölcs támogatásnál húsz százalék körüli a kérelmezők száma az összes bogyós termelőhöz képest. Az európai uniós forrással 6-800 bogyós gyümölcstermelő összesen évi 391 ezer eurót, mintegy százmillió forinthoz juthat.A Natura 2000 erdőterületeken gazdálkodók kompenzációs támogatásnál is a várakozásokhoz képest kevesebben nyújtottak be kérelmet. Az idén először meghirdetett jogcímre 10,5 milliárd forintot biztosít a Vidékfejlesztési Minisztérium. A magán-erdőgazdálkodók hektáronként, faállomány szerint 40-230 eurót (12-69 ezer forintot) kaphatnak, amely a kieső jövedelem 60%-át fedezi. A támogatás célja a különleges fajok, élőhelyek védelme, az ökológiai szempontból is fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-05-16 10:31:40 Kezdődnek az idei határszemle ellenőrzések!

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét, hogy a tárca elrendelte a 2012. évi határszemle ellenőrzéseket.
A határszemlén az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1)-(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.
A hivatkozott jogszabályi előírás arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. A szőlőket és gyümölcsösöket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.
A hasznosítási kötelezettség felróható elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).
A határszelme ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.
Az idei határszemle ellenőrzések egyik kiemelt célja a zártkerti földrészletek hasznosítási kötelezettségének a vizsgálata.
A VM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya kéri a földhasználókat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

(Forrás:www.kormany.hu)


2012-05-16 10:30:33 A magyar gazdák érdekeit szem előtt tartó földtörvény készül

Bár az Európai Unió egy liberalizált földpiac létrehozását várja Magyarországtól, az új földtörvény elsősorban a hazai gazdálkodók érdekeit tartja majd szem előtt – jelentette ki Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a nagykátai gazdafórumon.
Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón a miniszter elmondta: még az országgyűlés tavaszi ülésszakában előterjesztik az új földtörvény tervezetét. A jogszabályról szólva pedig a fórumon úgy fogalmazott: „az unió egy liberalizált földpiac létrehozását várja tőlünk, a magyar kormány célja azonban elsősorban a hazai gazdálkodók érdekeit képviselő feltételrendszer kialakítása”. Jelezte: hasonló szabályozók működnek több EU-tagállamban, így egyebek mellett Ausztriában és Franciaországban is.
A termőföld pótolhatatlan nemzeti kincs, amely az elmúlt években több 100 ezer hektárral megfogyatkozott. Ekkora terület került ki ugyanis a művelés alól. A tárca azonban a nemzeti parkok mellett a nagy földhasználókkal is egyeztetésre készül, amelytől további több 10 ezer hektár termőföld bevonását reméli – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2012. június 1-jéig lehet benyújtani az osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti kérelmeket, a határidő jogvesztő.
A politikus elmondta: három Pest megyei gazdával kötöttek kedden ünnepélyes keretek között haszonbérleti szerződést Nagykátán. Ők a megállapodásnak köszönhetően 7 és 130 hektár közötti parcellákhoz jutottak.
A földtörvény előkészítéséről szólva közölte: számos kérdés vár tisztázásra a birtokméretek kategóriába sorolásától a zártkertek sorsán át az őstermelő fogalmának tisztázásáig.
A minisztérium mindezek mellett új agrárkamarai törvény, valamint a pályázat feltételeket egyszerűsítő csomag előkészítésén is dolgozik.
Fazekas Sándor az elmúlt két év eredményeit említve aláhúzta: a tárca hiánypótló, iránymutató programalkotásba kezdett, és jelenleg az ágazati stratégiák megfogalmazásánál tart.
„Időnként úgy tűnik, szándékosan mulasztották el mindezt az előző 8 év kormányai, amelyek ellenségként, ellenfélként tekintettek a gazdákra” – fogalmazott.
Szólt arról, hogy jelenleg mintegy 300 milliárd forint „mozog” a Nemzeti Vidékstratégia rendszerében, amelyre körülbelül 160 jogcímen lehet pályázni. Gyorsult továbbá az agrártámogatások kifizetése, és a kabinet számos intézkedést hozott a magyar termékek védelmében - sorolta.
Az elmúlt időszakban számos új külföldi piacot nyitott meg és korábbi exportlehetőséget élesztett fel a kabinet, amelynek következtében 2011-ben például csak Oroszországba 20 százalékkal növekedett a kivitel – emlékeztetett a miniszter.
Mint mondta, folyamatosan védeni kell a magyar piacot. Ennek érdekében bevezették a másodlagos termékvizsgálatot, mellyel sikerült visszaszorítani a silány, rossz minőségű élelmiszerek boltokba jutását. Ezen túl segítették a közvetlen vásárlást a gazdapiacon, mellyel a multikkal szemben a helyi termelőket támogatják.
Két területen is „közelharcot” kellett vívni az elmúlt időszakban – emlékeztetett a miniszter. A dioxin- és uborka-botrány alaposan megviselte az ágazatot, azonban összefogással és gyors reagálással sikeresen meghaladták ezeket a problémákat. Hozzátette, hogy emellett a kárenyhítést érintő új szabályozás két és félszeresére emeli azt az összeget, melyet a gazdák kártalanítására lehet fordítani.
Czerván György, agrárgazdaságért felelős államtitkár elmondta, hogy tavaly a külkereskedelmi mérleg és a mezőgazdaság teljesítménye is kiemelkedő volt. Az elmúlt napokban kirobbant vitákra reagálva úgy fogalmazott: az idei agrártámogatások 80 százaléka, mintegy 500 milliárd forint az Európai Uniótól származik.
Az új programokról szólva felhívta a figyelmet a kérődző szerkezetátalakítási programra, mely a 2013-ban megszűnő top up támogatás pótlására szolgál.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-05-16 10:28:20 5 milliárd forintos pályázat élelmiszer feldolgozóknak

5 milliárd forintos kerettel jövő héten megjelenik az élelmiszer feldolgozók fejlesztését szolgáló pályázat - jelentette be Fazekas Sándor A sonka világa, a világ sonkái elnevezésű szakmai konferencián, amelyet a 2010-ben felélesztett Magyar Konyha Magazin szervezett a magyar és a külföldi sonkákról.
A miniszter úgy fogalmazott, a vásárlók kifinomult ízlése a legjobb rosta, olyan értékmérő, ami kiszűri a silány élelmiszereket a piacról. Minél gyorsabban eltűnik a dömpingáru a boltok polcairól, annál hamarabb lesz nyereséges a sonkatermelés és a mangalicatartás - tette hozzá.
Ezért a kormány a maga eszközeivel is tesz, a miniszter kiemelte a másodlagos élelmiszervizsgálatról szóló rendeletet, ami segít megvédeni a magyar élelmiszereket.
Fazekas Sándor aláhúzta, a gazdasági világválsággal is jobban dacolhatnánk, ha visszatalálnánk a vidék alapjaihoz. Hozzáfűzte, a magyarság mindig a vidéki közösségben tudta túlélni a nehéz időket.
A kormány vidékfejlesztési politikájában egy lapra tartozik a helyi közösségek, a helyi termelés, a helyi értékesítés, az őstermelés, az egyéni és családi gazdálkodók, a mikro-, kis- és középvállalkozók ügye, támogatásuk biztosítása. A modern, egészséges Magyarország elképzelhetetlen erős vidéki közösségek, dinamikusan fejlődő falvak és városok nélkül - mondta.
Mindennek az alapja a hagyományok megőrzése, gyarapítása. Termelési hagyományaink, évszázados receptjeink, a sonkakészítés mesterségének fortélyai, konyhaművészetünk éppúgy kultúránk része, mint népzenénk, népművészetünk, táncaink.
Fazekas Sándor emlékeztetett, a kormány első intézkedése volt a kistermelőkre vonatkozó rendelet módosítása, a jogszabályban egyszerűsítették az élelmiszertermelés, az élelmiszerfeldolgozás és értékesítés feltételeit. “Tulajdonképpen megnyitottuk a magyar piacot a magyar gazdák előtt” - fogalmazott.
Kiemelte: a rendelet biztosítja a hagyományok megőrzését, lehetővé teszi a disznóvágást falusi vendéglátónál vagy rendezvényeken. A kistermelő évente 12 sertést vághat le és dolgozhat fel, az ételeket fel is szolgálhatja saját asztalán, mellé pedig saját pálinkáját tudja kínálni.
Másik fontos intézkedésként a miniszter a közbeszerzési törvény módosítását említette, amivel lehetővé vált, hogy a kistermelők közvetlenül értékesítsék termékeiket a közétkeztetésben.
Egyszerűsítettek a vágópontok szabályozásán is, hogy könnyítsék a helyi húsfeldolgozás feltételein.
A sertéstartás és az arra épülő feldolgozóipar a vidék gazdaságnak egyik fontos szegmense, ezért a kormány kiemelten kezeli a területet. A sertéságazat fellendítésének alapfeltétele, hogy a húsfeldolgozás a különleges minőségű, magas áron értékesíthető termékek irányába mozduljon el, Fazekas Sándor példaként említette a kiváló mangalicatermékeket.
Bejelentette, hogy az Új Széchenyi Terv keretében 5000 fő alatti települések mikrovállakozásai számára nyílik gazdaságfejlesztési pályázati lehetőség, a Darányi Ignác Tervben pedig 5 milliárdos keret fog szolgálni az élelmiszeripari vállalkozások fejlesztésére.
A konferencián mesterek, kutatók, nagykereskedők, tenyésztők és étteremtulajdonosok vettek részt, a tanácskozás után pedig az I. Magyar Sonkaszelető Verseny keretében mesterséfek mérhették össze tudásukat.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-05-16 10:26:52 Új adatokkal bővült a szennyezés-kibocsátási nyilvántartás

Ipari üzemek szennyezőanyag-kibocsátási, valamint hulladékelszállítási adatait teszi közzé a vidékfejlesztési tárca a magyar PRTR honlapon. A minisztérium kiemelten fontosnak tartja, hogy a környezeti adatokat a nyilvánosság megismerje, ezekhez az információkhoz bárki hozzáférhessen.
Az Európai Unió 2006-ban határozott a szennyezőanyag kibocsátási és –szállítási nyilvántartás (E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register) létrehozásáról, a tagállamoknak évente egyszer kötelező adatokat közölni. Magyarország idén már negyedik alkalommal teljesíti ezt a kötelezettségét az Európai Bizottság felé.
A jelentés 655 hazai ipari és mezőgazdasági üzem 2010-es szennyezőanyag-kibocsátási, valamint hulladékelszállítási adatait tartalmazza. A nyilvántartás 65 féle ipari tevékenységről és összesen 91 szennyezőanyagról ad átfogó képet. A jelentés gyakorlatilag Magyarország legfontosabb ipari és mezőgazdasági eredetű környezetterheléséről szóló leltára.
Az Európai Unió elvárásaival és az Aarhusi Egyezmény előírásaival összhangban Magyarország maradéktalanul teljesíti a környezeti adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségeit. Az információk nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetők, segítségükkel a közvélemény aktívan részt vehet a környezetvédelemmel kapcsolatos döntési folyamatokban. Ezáltal a társadalom környezettudatossága növekszik, a szennyezés mértéke pedig csökkenhet.
A 2010-es E-PRTR jelentés adatai megtekinthetők az Európai Unió (prtr.ec.europa.eu/) honlapján (a korábbi évek adataival együtt), valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium saját PRTR honlapján (prtr.kvvm.hu).

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-05-16 10:21:19 50 millió forintos állami támogatással jövedelemkiegészítő programok indulnak vidéken

Öngondoskodási programokkal segíti a vidéken élőket a Vidékfejlesztési Minisztérium, a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ (KÁTKI), a Tetrabbit Kft. és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI). Jövedelemkiegészítő program indul kiváló minőségű magyar baromfitermékek előállítására, és bővül a Nyúl-unk a munkáért nyúltenyésztési program is – jelentette be V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár Gödöllőn.
Az állam ötven millió forint támogatást ad a programok lebonyolításához. V. Németh Zsolt kiemelte: az ilyen kezdeményezések akkor lehetnek sikeresek, ha van gazdasági alapjuk, van mögöttük akarat és szaktudás.
Nyúlhús előállításába vonná be a Nyúl-unk a munkáért programban résztvevő családokat a KÁTKI és a programot elindító Tetrabbit Kft. A szervezetek idén Gödöllőn és Törökszentmiklóson őshonos magyar fajtákból tenyésztelepeket alakítanak ki, amelyek génmegőrzési központként működnének, és ellátnák a családokat nyulakkal – tájékoztatott az államtitkár. Emellett évente három új térségi anyanyúl-telepet hoznak létre, és évente kétszer 80-100 családhoz helyeznek ki tenyésznyulakat. A számítások szerint a harmadik év végére több mint ezer család állíthat elő magyar nyúlhúst.
Sándor Ferenc, a Tetrabbit Kft. ügyvezetője emlékeztetett: a Nyúl-unk a munkáért programot 2011-ben hirdette meg a Zika Szövetkezet és a Nagyhajmási Gazdaszövetkezet hátrányos helyzetű családok 10-16 éves gyermekeinek. Az akció több száz család megélhetési gondjain enyhít. 2011 szeptemberében 13 hátrányos helyzetű falu 250 családja kapott ingyen nyulat és takarmányt.
A HU-BA (Hungarikum Baromfitermékek) falu program célja a régi magyar baromfifajták megőrzése természetes élőhelyükön – mondta a vidékfejlesztésért felelős államtitkár. A program a helyi lakosság önellátását is segíti. Az induláskor 100-150 család bevonását tervezik 4 helyszínen: Egerág, Megyer, Mátraverebély és Újkígyós környéki településeken. A harmadik év végére a szaporodó szárnyasokból 1200 családhoz juthat baromfi. Az állatok kihelyezését a KÁTKI szervezi. Szalay István főigazgató kijelentette: a 2010. november 1-jén alakult intézet szolgálatnak tekinti a magyar őshonos állatok fenntartását.
V. Németh Zsolt elmondta: a Vidékfejlesztési Minisztérium minden eszközzel segíti a helyi termékek feldolgozását és értékesítését, de sok termelőnél hiányzik a szakértelem. Ennek megoldására a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet oktató- és tájékoztatóanyagokat állít össze, és módszeres képzéseket indít a Tanyaprogramban résztvevő a gazdáknak.
Mezőszentgyörgyi Dávid, a NAKVI főigazgatója hozzátette: a szakmai, módszertani tananyagokat már elkezdte kidolgozni az intézet. Az elkészül tájékoztatókat az interneten is közzétennék, a témakörök pedig folyamatosan bővülni fognak. A NAKVI alapvető gyakorlati ismeretek átadására törekszik például a hús-, a tej- vagy a mézfeldolgozásról.
A tájékoztató zárásaként V. Németh Zsolt jelképesen átadott 100 napos csibét a HU-BA programban résztvevő Egerág, Mátraverebély és Megyer képviselőinek.

(forrás: www.kormany.hu)


2012-05-16 10:20:21 Június 1-ig lehet jelentkezni az állam által finanszírozott földmegosztásra

A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja az érintettek figyelmét, hogy június elsejéig élhetnek az osztatlan közös földtulajdonok megszüntetésének államilag finanszírozott lehetőségével. Az önálló ingatlan iránti kérelmeket a határidőig lehet benyújtani a területileg illetékes körzeti földhivatalokhoz. A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő, tehát ezt követően csak saját költségen, összetettebb eljárásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. tv (Ptk.) alapján szüntethető meg az osztatlan közös tulajdon.
A Vidékfejlesztési Minisztérium az érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében - a lakosság részéről leggyakrabban felmerülő kérdéseket és válaszokat tartalmazó - összeállítást készített, amely a www.ujfoldtorveny.kormany.hu honlapon olvasható.
Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van Magyarországon. Ez közel 272 000 db földrészletet és 2 millió tulajdonost jelent.
Az Országgyűlés 2012. január 1-i hatállyal módosította a Földrendező és földkiadásról szóló törvényt, amely kimondja: a 2012.június 1-ig kérelmezett földmegosztás költségét az állam viseli. A jogszabály alapján, ha a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyezték, akkor bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg.
Az osztatlan közös földtulajdon rendezésével könnyebb a föld értékesítése és egyszerűbb a hasznosítása.
A 2014. április 30-áig tartó földmoratórium feloldásáig rendeznünk kell a birtokviszonyokat, és fel kell készülnünk a teljes körű liberalizációra. Ennek egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös földtulajdonok igény szerinti kimérésének, a tulajdonosok birtokba helyezésének, a földek egymás közötti adásvételének, cseréjének illetve a fennmaradó/felajánlott területek állami felvásárlásának felgyorsítása.
A Vidékfejlesztési Minisztérium még az idén beterjeszti az Országgyűlés elé az új föld- és az új családi gazdaságokról szóló törvényt, amely meg fogja akadályozni a spekulatív célú földszerzéseket és rendezi a gazdátlan földek helyzetét is.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-04-23 09:53:53 Érdemes mezőgazdasági biztosítást kötni!

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy érdemes mezőgazdasági biztosítási szerződést kötni, mert csak így kaphatnak teljes összegű kárenyhítési juttatást. Fontos, hogy a termelők május 15-ig az egységes kérelem benyújtásával egyidőben csatlakozhatnak a kárenyhítési rendszerhez.
A biztosítás jelentősége
A csatlakozással járó kárenyhítő juttatás teljes összegére azok a termelők lesznek jogosultak, akik az üzemi szintű referencia hozamértékük legalább felére, és az adott növénykultúrára jellemző káreseményre kiterjedő mezőgazdasági biztosítást kötnek. Ennek hiányában a termelő csak az egyébként járó kárenyhítő juttatás felére lesz jogosult az uniós szabályok alapján.
A termelő az adott kárenyhítési évben az első kár bejelentésekor köteles tájékoztatni az agrárkár-megállapító szervet, vagyis a területe szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát arról, hogy rendelkezik-e biztosítással a károsult termőföldre és a bejelentett kár kockázatára.
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy azok a gazdák is jogosultak a kárenyhítő juttatás teljes összegére, akik az első kárbejelentésekor még nem, de a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtási határidejéig (2012. november 30.) megkötik a mezőgazdasági biztosítást. A biztosítási szerződés meglétét a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elbírálásakor vizsgálják.
Tehát a 2012. évi tavaszi fagykár után teljes összegű kárenyhítő juttatásban részesülhet akkor is a termelő, ha a 2012. évi tavaszi fagykárt követően köt – üzemi szinten a referencia hozamérték legalább felére és az adott növénykultúrára jellemző –mezőgazdasági biztosítást.
Azoknak a gazdálkodóknak, akik még nem rendelkeznek mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, javasoljuk a szerződés mielőbbi megkötését. (A biztosítási szerződéseket jellemzően minden év április-májusa környékén kötik.)
A mezőgazdasági biztosítások közül a termelők figyelmébe ajánljuk a 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerinti díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási konstrukciókat.
Akit az elmúlt időszakban mezőgazdasági károk (tavalyi őszi aszály; illetve a téli-, és idei tavaszi fagy) értek, és már rendelkezett mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, az mindenképpen jogosult lesz teljes összegű kárenyhítő juttatásra.
A kárenyhítés kifizetése 2013 elején várható.
Csatlakozás az agrárkár-enyhítési rendszerhez
Az új kárenyhítési rendszernek kötelezően és automatikusan tagja lesz az a termelő, aki egységes támogatási kérelmet nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH), és termőföldje meghaladja szőlő-gyümölcs ültetvényeknél az 1 hektárt, szántóföldi zöldségtermelésnél az 5 hektárt, egyéb szántóföldi művelési ágban a 10 hektárt. Az ennél kisebb földterületen gazdálkodó termelő önkéntesen, az egységes kérelemben megtett nyilatkozattal - 3 év folyamatosságot vállalva – csatlakozhat az agrárkár-enyhítési rendszerhez.
A káresemény bejelentése
A termelőknek a károsodás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteniük a káreseményt a károsodott terület szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. Fontos, hogy a káresemény bekövetkezésének időpontja az, amikor a mezőgazdasági kár a növényi kultúránál először érzékelhető.
A határidő elmulasztása a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elutasításával jár.
A kárenyhítő juttatás igénybevételének további feltételeit a mezőgazdasági kockázatkezelési törvény és a rendelet részletesen szabályozza.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-04-17 10:56:24 Az országos tűzgyújtási tilalom feloldása

A vidékfejlesztési miniszter feloldotta az erdőkre és az erdők melletti területekre 2012. március 10-én elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat. A korábbi napok időjárása, valamint a meteorológiai előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalom fenntartása tovább nem indokolt.
A szaktárca felhívja a lakosság és a kirándulók figyelmét, hogy az erdőben tüzet gyújtani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben lehet. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig minden esetben gondoskodni kell annak eloltásáról.

Az erdőn kívüli területeken történő avar, gyom illetve növényi hulladék égetésénél is minden esetben fokozottan kell figyelni, mert a tűz felügyelet nélkül könnyen továbbterjedhet és súlyos károkkal járó tűzeset forrása lehet.

(Forrás: www.kormány.hu)2012-04-17 10:54:52 Egyszerűbben lehet visszaigényelni a gazdáknak a gázolaj jövedéki adóját

Megjelent a Magyar Közlönyben a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló kormányrendelet módosítása, melynek célja, hogy a gazdálkodók adminisztratív terhei csökkenjenek. A jogszabálytervezetet a Vidékfejlesztési (VM) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) készítette elő.
A gazdák 2013. január 1-től a gázolaj jövedékiadó-visszatérítési igényeiket közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) nyújthatják be.
Az új rendszerben a gazdáknak nem kell előzetesen kérniük az Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (falugazdász), a megyei kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság, az erdészeti és vízügyi hatóság előzetes igazolását a mezőgazdasági munka tényleges elvégzéséről és a megművelt terület nagyságáról. Ezeket az igazolásokat a hatóságok egymás között szerzik be. A termelőknek nem kell csatolniuk a gázolajvásárlásról vagy a gépi bérmunka szolgáltatásról kiállított számlákat sem. A kormány döntésének értelmében a NAV általi földhasználati lap lekérdezésének díját sem kell kifizetniük a gazdáknak, amennyiben az igazolás a gázolaj visszaigényléshez szükséges.
A termelők adminisztrációs terhei jelentősen csökkennek, hiszen a korábbi jogszabályban előírt két, illetve három hatóság megkeresése helyett csak a vámhatósághoz kell fordulniuk.
Tovább gyorsítja az ügyintézést, hogy a gazdák a visszatérítési igényeiket elektronikusan is benyújthatják. A falugazdászok és igény esetén az erdészeti és vízügyi hatóságok továbbra is segítik a termelőket a gázolaj jövedékiadó-visszatérítési igények benyújtásában.
Az intézkedés - az Egyszerű Állam program célkitűzésének megfelelően - jelentősen csökkenti a mezőgazdasági termelők adminisztratív terheit.

(Forrás:www.kormány.hu)2012-04-17 10:53:51 Szigorodtak a légi permetezés feltételei

Megjelent a közlönyben a légi permetezésről szóló vidékfejlesztési miniszteri rendelet, mely szerint csak indokolt esetben, engedély birtokában és szakirányító felügyeletével lehet a mező- és erdőgazdaságban levegőből növényvédő szert permetezni.
Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében változtak a légi permetezés feltételei. A nagy múlttal rendelkező, több évtizedes hagyományokra épülő hazai légi növényvédelem eddig is szigorú feltételek között működött, a mostani változtatásokra egy uniós irányelv miatt volt szükség.
A légi permetezést végzőnek eddig csupán bejelentési kötelezettsége volt, ezt most engedélyezési eljárás váltja. Vagyis a légi növényvédelem megrendelője által benyújtott kérelemről a hatóság dönt. Az engedélyező hatóság a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága. Az ide benyújtott kérelemben indokolni kell a légi permetezés szükségességét. Emellett a kérelemnek tartalmaznia kell a légi permetezés kijuttatási tervét, melyben a megrendelő többek között a permetezés idejéről, valamint az alkalmazott növényvédő szer mennyiségéről és típusáról tájékoztatja a hatóságot.
A mezőgazdasági repülés végzéséhez ezentúl is kizárólag légi permetezés céljára jóváhagyott növényvédő szer használható, valamint csak érvényes engedéllyel rendelkező légi jármű és kijuttató berendezés használható. A légi növényvédelmet továbbra is felsőfokú képesítéssel rendelkező személy, a szakirányító (növényorvos) irányítja.
Hazánkban a légi növényvédelem lehetőségének fenntartását a gyakori rendkívüli időjárási körülmények, helyenként pedig a természeti adottságok is indokolják. Emellett bizonyos növény-egészségügyi helyzetekben felmerülhet az azonnali és hatékony légi beavatkozás igénye. Magyarországon a mezőgazdasági repülés több évtizedes múltra tekint vissza, ennek megfelelően a légi permetezéshez szükséges szakértelem és gyakorlati tapasztalat is rendelkezésre állt.

(Forrás: www.kormány.hu)2012-04-17 10:52:55 Új jogcímek az egységes kérelemben

Hatvanöt százalékos díjtámogatást nyújt a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) nemzeti forrásból az időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítási díjhoz. A díjtámogatást is az április 2-án megnyílt egységes kérelem elektronikus kitöltő felületén igényelhetik a termelők.
A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás mellett a VM még négy, új jogcímet hirdetett meg az idén. Közülük a legjelentősebb a kérődző szerkezetátalakítási támogatás, melyre több mint 10 ezer gazdálkodó nyújthat be kérelmet, ha 2011-ben volt szarvasmarhája - hízott bikája, anyatehene - vagy juhállománya. A tárca 13 milliárd forintot különített el erre a célra.
További újdonság a különleges rizstámogatás, az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó bogyós gyümölcs támogatás, és a Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtott kompenzációs támogatás, melyeket szintén az egységes kérelemben lehet igényelni.
Az egységes kérelemben összesen 26 jogcímre lehet pályázni. A legnagyobb tétel, a közel 280 milliárd forintos területalapú támogatás, de érdemes kiemelni az agrárkörnyezet gazdálkodáshoz járó forrást is.
Összesen 490 vizsgáztatott és felkészített falugazdász, és 202 kamarai tanácsadó segíti a gazdákat, hogy időben és ütemesen pályázhassanak.
Az egységes kérelem keretében benyújtott területalapú támogatás és a többi 25 megjelenő jogcím is uniós határidőhöz kötött, tehát a benyújtási határidő fix, május 15. Azt követően június 9-ig napi egy százalékos támogatásösszeg csökkenés mellett lehet új kérelmeket benyújtani. A határidők jogvesztőek, nincs fellebbezési lehetőség. Az MVH éppen ezért arra törekedett, hogy minél előbb megnyissa az ügyfélkaput. Az idén az uniós tagságunk óta a legkorábbi időpontban már április 2-án megnyílt a rendszer a jelentkezők előtt.
Az április 2-től benyújtott kérelmek módosítására, javítására, kiigazítására május 31-ig szankciómentesen van lehetőség. Azt követően június 9-ig napi egy százalékos támogatásösszeg csökkenés mellett lehet a már benyújtott kérelmet módosítani.”

(Forrás: www.kormány.hu)


2012-04-17 10:52:00 Újból pályázhatnak a gazdák a területalapú (SAPS) és nemzeti kiegészítő (top-up) támogatásokra

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott egységes területalapú támogatásról, valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások igénybevételéről szóló rendelet.
A termelők a rendelet hatályba lépésétől kezdődően május 15-ig adhatják be a SAPS, valamint a termeléshez kötött jogcímeknél a top up támogatási kérelmüket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A gazdák valamennyi területalapú támogatási igényüket egyszerre és elektronikusan nyújthatják be az ügyfélkapun át a 2009-től bevezetett egységes kérelem rendszerén keresztül. Fontos, hogy a kérelem módosítása - az önellenőrzés -, 2012. június 9-ig lehetséges.
Egyes termeléshez kötött támogatásokhoz a kérelmeket az MVH honlapján közzétett nyomtatványokon kell a hivatalhoz benyújtani a rendeletben meghatározott időszakban.
A rendeletben szereplő támogatások nemcsak a versenyhátrány részbeni ellentételezését szolgálják, hanem 180 ezer gazdálkodót segítenek mezőgazdasági termelésük fenntartásában, ezáltal hozzájárulnak a vidék népességmegtartó szerepének megőrzéséhez is.
A Magyarországra érkező uniós közvetlen támogatások fokozatosan érik el a régi tagállamok támogatottsági szintjét. A magyar gazdák 2011-ben a területalapú támogatások 80%-át kapták a Közösségtől, 2012-ben ez az összeg 90%-ra nő. Magyarország SAPS támogatási szintje 2013-ra éri el a hazánk számára megítélt támogatás 100%-át.
A rendelet április 3-tól hatályos.

8Forrás: www.kormány.hu)


2012-03-27 09:11:42 Hamarosan indul az egységes kérelem beadása

A 2012. évi egységes kérelem keretében - a változásvezetési kérelmen felül - 25 jogcímre lehet kérelmet kitölteni és benyújtani. Az elektronikus kérelemkitöltő felület 2012. április 2-án nyílik meg.
2012-ben az egységes kérelem keretein belül összesen 25, köztük az alábbi 5 jogcím alapján igénybe vehető támogatásokra lehet kérelmet benyújtani.
• A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása;
• Különleges rizstámogatás;
• Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített bogyós támogatás;
• Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;
• Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.
Az MVH nem tervez alapvető változásokat a kérelem kitöltés, illetve benyújtás folyamatára vonatkozóan. A kérelem kitöltését és benyújtását a korábbi éveknek megfelelően az alábbiak szerint tudják az ügyfelek megtenni:
o Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, saját nevében saját ügyfélkapuján keresztül.
o Amennyiben a gazdálkodó nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval
a)technikai közreműködőként igénybe veheti falugazdászát, vagy agrárkamarai tanácsadóját,
b)meghatalmazhatja falugazdászát, vagy agrárkamarai tanácsadóját,
c)meghatalmazást adhat saját tanácsadójának.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy
o az ügyfelek már az elektronikus kérelemkitöltő felület megnyílása előtt kezdjék meg nyilvántartási adatik felülvizsgálatát, pontosítását;
o a meghatalmazott a kérelem kitöltését csak az MVH által nyilvántartásba vett, érvényes meghatalmazással tudja megkezdeni;
o amennyiben a gazdálkodó technikai közreműködőt kíván igénybe venni, minden esetben - függetlenül attól, hogy 2011-ben adott-e megbízást technikai közreműködésre - időben gondoskodjon a 2012. évi EK beadására vonatkozó, technikai közreműködés igénybevételéről szóló nyomtatvány kitöltéséről.
A támogatás igénylésére vonatkozó részletes feltételeket tartalmazó tájékoztató 2012. márciusától az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) található meg.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2012-03-27 09:10:49 Tájékoztatás Katasztrófavédelmi hozzájárulásról

Az új katasztrófavédelmi törvény 2012-től vezeti be a katasztrófavédelmi hozzájárulást. Az új közterhet a veszélyes anyagokkal foglalkozó vállalkozásoknak kell majd megfizetni.
A hozzájárulásra kötelezettek
Két alanyi kör kötelezett a hozzájárulás megfizetésére:
az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményt, küszöbérték alatti üzemet működtet, vagy döntő befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működésére (a továbbiakban: üzemeltető);
• az üzemeltetőnek nem minősülő, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály (ADR egyezmény) szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezet.
Nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni
• az állami és önkormányzati szervnek,
• a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltatónak,
• a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárolás kizárólag közvetlenül a lakosság részére történő kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik,
• az üzemeltetőnek és a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárgyévet megelőző évben az éves nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladja meg,
• az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítménynek és radioaktívhulladék-tárolónak.
A hozzájárulás mértéke
Üzemeltetőnek minősülő gazdálkodó szervezetek esetén a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett – a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett – éves nettó árbevételének 0,1 százaléka. A törvény értelmezése szerint veszélyes tevékenység az olyan ipari, biológiai (mezőgazdasági), kémiai eljárások felhasználásával végzett tevékenység, amely ellenőrizhetetlenné válása esetén tömeges méretekben veszélyeztetheti, illetve károsíthatja az emberi egészséget, a környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot.
a tevékenységet végző által fizetendő katasztrófavédelmi hozzájárulás egynegyede felhasználható a veszélyes tevékenység által jelentett kockázat szintjének csökkentését szolgáló műszaki intézkedésekre (például lakossági riasztó és tájékoztató rendszer kiépítése, védelmi infrastruktúra kiépítése), ez esetben a befizetett hozzájárulás egynegyedének visszatérítését lehet kérelmezni.
Egyéb gazdálkodóknál:
• saját tulajdonban lévő, vagy egyéb, nem visszterhes jogviszony alapján tárolt veszélyes áru esetén a veszélyes áru értékesítéséből keletkező,
• nem saját tulajdonban lévő veszélyes áru tárolása esetén a tárolási szolgáltatásból származó,
• gyártás esetén a veszélyes áru, mint termék értékesítéséből származó,
a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1 százaléka.
Ha a gazdálkodó szervezet a felsoroltak közül több tevékenységet is folytat, úgy a katasztrófavédelmi hozzájárulást azon tevékenység után fizeti meg, amelyik alapján a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a legnagyobb.
Ha a kötelezett nem tudja hitelt érdemlően, ellenőrizhető módon bizonyítani a hozzájárulás mértékét, akkor a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a teljes tevékenységéből származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1 százaléka.
Eljárási szabályok
A hozzájárulásra kötelezett 2012. március 31-ig köteles a katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó bejelentést megtenni a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak.
Ezt követően 2012. június 30-ig kell írásban nyilatkozni a kötelezett által megállapított, a tárgyévet megelőző év adataiból meghatározott katasztrófavédelmi hozzájárulás összegéről, és ezzel egyidejűleg a hozzájárulás összegének 40 százalékát előlegként be kell fizetni a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság számlájára. Csatolni kell a hozzájárulás összege megállapításának alapját képező iratokat és az előleg befizetéséről szóló igazolást.
A hatóság a tárgyév október 31-ig dönt a katasztrófavédelmi hozzájárulásnak az előleg befizetését követően fennmaradó összegéről, amelyet a tárgyév december 31-ig kell befizetni.

(Forrás: www.vkszi.hu)


2012-03-27 09:09:58 Országos tűzgyújtási tilalom

Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter 2012. március 11-től átmeneti időre.
Magyarország erdeiben a csapadékmentes és szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkben, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani. A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre is, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is.
A miniszter felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy az égő cigarettát ne dobják el, mert ez fokozott tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-03-27 09:08:06 Ismét lehet borszőlő-ültetvény telepítési jogot venni

Március 19. és május 31. között a gazdák újból igényelhetnek újratelepítési jogot borszőlőültetvény létrehozásához a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) központi tartalékából.
A szőlő- és bortermelést az Európai Unió szabályozza, ezért az újratelepítési jogok rendszerét az uniós csatlakozásunk után kellett bevezetnünk.
A bortörvény értelmében árutermelő, törzs-, és kísérleti borszőlő ültetvényt csak az MVH engedélyével lehet telepíteni Magyarországon. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen legalább a betelepíteni kívánt területtel megegyező nagyságú újratelepítési joggal. Az engedély kiadásához szükséges az illetékes hegybíró és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hozzájárulása is.
Európai uniós csatlakozásunk óta a termelők 11.106 hektáron számoltak föl szőlőültetvényt, míg 13.808 hektáron telepítettek, vagy újítottak meg ültetvényeket a közösségi forrásból finanszírozott szerkezetátalakítási támogatásból. Az MVH központi jogtartalékából a hazai bortermelők még 1816 hektárra igényelhetnek telepítési jogot.
A telepítési jog vásárlás feltételeiről és a szükséges nyomtatványokról az MVH honlapján tájékozódhatnak a gazdák.
Az Unió 2015-től el akarja törölni a szőlőtelepítési szabályozást, ami a tömegborok előállítóinak kedvezne, ezért hazánk nem támogatja a szőlőtelepítés liberalizációját.

(Forrás: www.kormany.hu)


2012-03-27 09:07:15 A kormány elfogadta a Nemzeti Vidékstratégiát

A kormány fontos kitörési pontként kezeli a mezőgazdaságot – nyomatékosította Giró-Szász András a szerdai sajtótájékoztatón, ahol Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel közösen jelentették be, hogy a kormány elfogadta a nemzeti vidékfejlesztési stratégiával kapcsolatos előterjesztést.
Giró-Szász András elmondta: a kormány álláspontja szerint egy nemzet akkor van biztonságban, hogyha erőforrásként kezeli a vidéket és a mezőgazdaságot. E kettő védelme stratégiai cél. A kormány fontos kitörési pontként kezeli a mezőgazdaságot, fontos hogy minél többen válasszák a jó minőségű, biztonságos, GMO-mentes magyar élelmiszereket – tette hozzá.
Fazekas Sándor hangsúlyozta, a Nemzeti Vidékstratégia megalkotásával hosszú évek óta tátongó űrt sikerült most betölteni. Hosszú, bő egy esztendeig tartó társadalmi vita előzte meg a program elfogadását. Több tízezer észrevételt és számos tanulmány anyagát dolgozták a 130 oldalas stratégiába a versenyképes vidék és mezőgazdaság megteremtésének érdekében.
A miniszter kifejtette, már ma is vannak olyan eredmények, amelyek igazolják, hogy milyen fontos gazdasági ágazatot képvisel hazánkban a mezőgazdaság. Ezért fontos cél a belföldi és külföldi piacok megtartása – fogalmazott.
A stratégia elkötelezett a családi gazdaságok támogatása mellett, megóvja környezeti értékeinket, és biztosítja a fenntartható gazdálkodást hazánkban – szögezte le Fazekas Sándor.
A Nemzeti Vidékstratégia fontos célkitűzéseket is tartalmaz: a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát 2020-ig 700 ezer főre tervezi növelni, a gazdák által közvetlenül bonyolított helyi értékesítés arányát 20 százalékra emelné, a fiatal gazdák arányát pedig 21-ről 30 százalékra igyekszik növelni. Ehhez a kormány több programon keresztül biztosít számukra támogatást – mondta el a vidékfejlesztési miniszter.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-11-28 09:43:37 Gazdálkodási Napló web-GN beküldés

Felhívjuk a tisztelt gazdálkodók figyelmét, hogy 2011. november 30-ig kell beküldeni az agrárkörnyezet-gazdálkodásban érintett ügyfeleknek a 2. gazdálkodási évre (2010. szeptember 1. - 2011. augusztus 31.) vezetett gazdálkodási naplót a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz, elektronikus felületen.”

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-11-28 09:43:14 Elindult a Halastavi Környezetgazdálkodási Program

Elindult a halastavak természeti értékeinek megőrzését és fejlesztését támogató Halastavi Környezetgazdálkodási Program (HKP), ami lehetővé teszi, hogy a haltermelők részleges kompenzációt kapjanak természetvédelmi jellegű szolgáltatásaikért.
A támogatás célja a környezettudatos gazdálkodás, a fenntartható táj-használat kialakítása, és a gazdaságok életképességének növelése. A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb 52 ezer forint lehet halastó hektáronként, ami a teljes, 5 éves támogatási időszakra vonatkozik. Az adott gazdálkodási évben kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a haltermelő előző évi halászati árbevételének 15 százalékát. A kifizetés két részletben történik. Az első évben a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.
A magyar tógazdasági haltermelés jellemzője, hogy bár a halastavak nagyon sok természetvédelmi szempontból értékes növénynek és állatfajnak adnak élő és táplálkozó helyet, az állományok fenntartásának jelentős költségei a termelőket terhelik.
A programban résztvevő tógazdasági haltermelőknek vállalniuk kell, hogy halastavaikon 5 éven keresztül betartják a program előírásait. A vállalt kötelezettségek teljesítését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adminisztratív úton, illetve a helyszínen is folyamatosan ellenőrzi.
Támogatási kérelmet 2011. december 1-31. és 2012. augusztus 1-31. között lehet postai úton a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központjába (1385 Budapest 62. Pf. 867.) lehet benyújtani. A támogatási kérelmek beadásához szükséges adatlapok és a benyújtás részleteiről tájékoztató közlemény az MVH honlapján elérhető.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-11-28 09:42:21 A földutak felújítását is támogatja a VM

Mezőgazdasági utak építésére, felújítására ír ki 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium. A hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a. Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők és önkormányzatok nyújthatnak be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2012. január 1-31. között.
Az elmúlt nyolc év kormányzati időszakában nem helyeztek megfelelő hangsúlyt a külterületi földutak fejlesztésére, aminek következménye az utak állagának romlása. A rossz minőségű utak miatt jelentős veszteségek keletkeznek a mezőgazdasági termelésben, magasabbá vált a termelés önköltsége. A Vidékfejlesztési Minisztérium a földutak helyreállítását az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásaiból kívánja támogatni.
Az ÚMVP-ből korábban is lehetett támogatást igényelni mezőgazdasági utak fejlesztésére, de csak burkolt utak építésére, felújítására vagy bővítésére. Ezek a beruházások magas önerőt igényeltek, és sok gazdálkodó anyagi lehetőségeit meghaladták. A Vidékfejlesztési Minisztérium módosította a támogatás igénybevételének feltételeit szabályozó rendeletet, hogy alacsonyabb beruházási igényű, a természetbe illő, környezetbarát földutak építésére, felújítására is lehessen forrást kérni.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-11-28 09:41:46 November 29. és december 5. között lehet beadni a LEADER pályázatokat!

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) soron kívül módosította a LEADER pályázatok beadásáról szóló rendeletet, hogy azok is benyújthassák kérelmeiket, akik az elektronikus rendszer túlterheltsége miatt november 15-én ezt nem tudták megtenni. November 29. és december 5. között 7 napjuk lesz az érintetteknek a pályázatok feltöltésére.
A LEADER pályázatokat szeptember 30. és november 15. között kizárólag elektronikusan lehetett benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A hivatal elektronikus rendszerébe szeptember 30-tól november 14-ig 1984 darab pályázatot töltöttek fel, míg az utolsó 24 órában 5572 pályázat érkezett. A túlterhelés miatt a rendszer lelassult, ez okozhatott problémát a kérelmek beadásakor.
A rendeletmódosítás lehetővé teszi, hogy azok is beadhassák a pályázataikat, akiknek az utolsó napon ez nem sikerült.
A LEADER Program gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldását segíti a Helyi Akciócsoportok támogatásával, akik maguk dönthetnek arról, milyen fejlesztéseket kívánnak megvalósítani.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-11-16 09:54:27 Szemléletváltás a hazai állattartásban

Egyéni viselkedése alapján lehet egy kutyát veszélyessé nyilvánítani, központi nyilvántartást hoznak létre a chippel jelölt ebeknek, illetve ebrendészeti hozzájárulást is szedhetnek az önkormányzatok. Elfogadta az Országgyűlés az állatvédelmi törvénymódosítást.
A hazai állattartási kultúrában szemléletváltásra van szükség. A szabályozás célja, hogy csak az tartson állatot, aki felelős gazdája tud lenni a házi kedvenceknek, mind erkölcsi, mind anyagi értelemben. További cél az európai elvárásoknak megfelelő állattartási szemlélet meghonosítása, az állatokkal való felelős bánásmód minél szélesebb körű terjesztése.
A törvény legfontosabb új eleme a veszélyes ebekkel kapcsolatos szabályok újragondolása. A korábbiakkal ellentétben a kutyákról, pusztán fajtája alapján nem ítélkezhet majd a hatóság. Az új jogi szabályozás kialakításának vezérelve szerint nem az állat anatómiai, külső jegyei határozzák meg a tulajdonságait, agresszióra való hajlamát, hanem a tartási körülményei, a gazda hozzáállása.
A törvény a laikusok számára enyhébb szabályokat sejtet, ugyanakkor sokkal következetesebb az elődjénél. Legnagyobb erénye, hogy a betarthatatlan szabályok helyett a gyakorlatban is megvalósítható, a fokozatos, ugyanakkor messzemenőkig következetes szankcionálás hosszú távú eredményességére alapoz. Kikerüli azt a csapdát, amit az egyes fajtákhoz kötött szabályozás rejt: hatékonyan képes kezelni a magyarországi kutyák döntő többségét képező, és a súlyos balesetekért legtöbbször felelős keverék ebek kérdését.
Egyes becslések szerint mintegy 2-2,5 millió kutya él Magyarországon, a gazdátlan ebek száma eléri a százezret, az ebrendészeti-telepek és a civil állatvédelmi szervezetek mentőhelyei tűrőképességük határán működnek. Az elvadult kóbor kutyák óriási károkat okoznak a mezőgazdasági haszonállatokban, a vadállományban és az egyéb természeti értékekben. E kaotikus állapot felszámolásának leghatékonyabb eszközei a kutyák minél szélesebb körű egyedi jelölése és nyilvántartása, valamint ivartalanítása. Jelenleg hozzávetőleg az ebek mindössze 5-10%-a van transzponderrel ellátva, illetve ivartalanítva.
A törvény értelmében a chippel jelölt kutyákat kötelező lesz egységes, országos adatbázisba bejelenteni és ott nyilvántartani. A tárca így szeretné elérni, hogy átláthatóbb legyen a hazai eb állomány, és csökkenjen a kóbor kutyák száma.
A jogszabály alapján a jövőben ebrendészeti hozzájárulást szedhetnek az önkormányzatok. A segítő vagy közfeladatot ellátó kutyák, illetve menhelyről származó vagy ivartalanított ebek, illetve az őshonos magyar kutyafajták (kuvasz, komondor, magyar vizsla, puli, pumi, mudi, magyar agár, erdélyi kopó) gazdáinak nem kell fizetniük. Az ebenként fizetendő hozzájárulás összege maximum havi 500 forint lehet, veszélyes kutyáknál elérheti az évi 20 000 forintot is. Az önkormányzatoknak a bevétel teljes összegét az ebek ivartalanításra, állatjóléti vagy közegészségügyi intézkedésre kell fordítaniuk.
Az önkormányzatok háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, ami a járványvédelmi (veszettség), illetve ebrendészeti feladatok elvégzése érdekében szükséges. A jelölt ebek adatbázisát az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működteti.
A törvény előírja, hogy a jövőben csak olyan, a küllemet érintő operációt lehet elvégezni az állatokon, amelyet a törvény végrehajtási jogszabálya felsorol. Átalakul az állatvédelmi bírság is: nemcsak a kiszabható összeg nő, de a mulasztókat állatvédelmi oktatásra lehet majd kötelezni.
Változnak a prémtermelésre vonatkozó szabályok is. Alapvetően nem lehet majd állatot tartani a szőrméjéért, azonban lesznek kivételek, amelyeket később végrehajtási rendeletben szabályoz a tárca.
A Vidékfejlesztési Minisztérium többször egyeztetett a civil állatvédelmi szervezetekkel és a törvénymódosítás elkészítésénél figyelembe vette álláspontjaikat. Az európai elvárásoknak megfelelő állattartási szemlélet meghonosítása fontos feladat, amelynek egyik első és fontos lépése a módosított állatvédelmi törvény. A tárca bízik abban, hogy a szabályozással az állatokkal való felelős bánásmód minél szélesebb körben válik jellemzővé hazánkban.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-11-16 09:50:18 Egymilliárd forintos támogatás a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek együttműködésére

Az Európai Unió 2011-re is engedélyezte Magyarországnak, hogy nemzeti kiegészítő támogatást nyújtson a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteknek (TÉSZ), ezért a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) - a nemzeti és a közösségi forrást összevéve - 1 milliárd forintos támogatást nyújt a TÉSZek együttműködésének fejlesztésére kiírt jogcímre. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek 2010-ben 980 millió, az idén 1,4 milliárd forint nemzeti támogatást kaptak. 2012-ben erre a célra várhatóan 1,8 milliárd forint áll rendelkezésre, amelyet a VM közösségi forrással is kiegészít.
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatásáról szóló rendelet átdolgozásával a tavalyihoz képest tovább egyszerűsödik a támogatás igénybevétele. A TÉSZek önállóbban dönthetnek az együttműködés kialakításáról, így tovább erősödhet a termelők alkuereje a multinacionális vállalatokkal szemben.
Az Unió azokban a régiókban engedélyezi a nemzeti kiegészítést, ahol a TÉSZek részesedése az összes zöldség-gyümölcs termelésből alacsonyabb, mint 20%. A támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezetek, illetve tagjaik által a szervezet működési alapjába befizetett hozzájárulás 80%-át.
A nemzeti támogatáshoz azok a TÉSZek juthatnak hozzá, amelyek termelői szervezetek társulásának (TSZT) tagjaként értékesítik terményeiket. A mintegy egymilliárd forintos forrást jelenleg 35 TÉSZ igényelheti. A támogatásból eredő előnyöket azok gazdák élvezhetik, akik a termékeiket valamely termelői szervezet tagjaként forgalmazzák.
A kormány célja, hogy a nemzeti támogatás elősegítse a TÉSZek megerősödését, a termelői szervezetek, és közvetetten a zöldség-gyümölcs termelői csoportok közötti együttműködés, koncentráció létrejöttét. A forrás ösztönzi a TÉSZek közös piaci fellépését, elősegítve ezzel a feketekereskedelem visszaszorítását. A három éve folyamatosan nyújtott nemzeti kiegészítő támogatásnak köszönhetően összesen 11 TSZT alakult.
Az intézkedés – a kormányprogrammal és az Európai Unió célkitűzéseivel összhangban – hozzájárulhat a vidéki munkahelyek megőrzéséhez, ezzel biztosítva több száz, mezőgazdaságból élő család megélhetését.
A TÉSZeknek, a támogatásuk alapjául szolgáló működési programjaikat a vidékfejlesztési tárcához, kifizetési kérelmeiket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) kell benyújtaniuk. A támogatás 2012. február 15-ig igényelhető, a megítélt összeget az MVH legkésőbb 2012. október 15-ig folyósítja.
A rendelet november 13-tól hatályos.

(Forrás: www.kormany.hu)
2011-11-16 09:46:12 4 milliárd kertészetek korszerűsítésére

Négymilliárd forintra pályázhatnak 2012. január 1-31. között a mezőgazdasági termelők, zöldség-gyümölcs termelői csoportok, szervezetek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban kertészetek korszerűsítésére. A kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz kell benyújtani.
A támogatási rendszer feltételeinek átalakítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium átdolgozta a kertészetek korszerűsítésének támogatásáról szóló rendeletet. Az új jogszabályban az egyik legfontosabb változás, hogy az eddigi, célterületenkénti 200 millió forint helyett egy kérelemre maximum 50 millió forint adható, így több kertészet juthat támogatáshoz. A változás kedvez a kistermelőknek, akik kisebb forrásigényű beruházásaikhoz is tudnak így hozzájárulást nyerni.
A mezőgazdasági termelők, zöldség-gyümölcs termelői csoportok, szervezetek három célterületre kérhetnek forrást:
- a kertészetben szükséges épületek, létesítmények építéséhez, felújításához;
- új tárolók, manipuláló létesítmények építéséhez, korszerűsítéséhez;
- az épületek energiaellátását biztosító beruházások megvalósításához.
A kertészetek korszerűsítésének támogatása hozzájárul az ágazat versenyképességének javításához, a foglalkoztatás növeléséhez, a vidéken élők helyben maradásához.

(Forrás:www.kormany.hu)2011-11-16 09:45:27 Csökkennek az állattartás, a húsipar, és a borászat terhei

Igazságosabb lesz az élelmiszerlánc-felügyeleti díjak megoszlása, arányosabb lesz a teherviselés - mondta Bognár Lajos az élelmiszer termékpálya szereplőinek. A helyettes államtitkár az élelmiszerlánc-felügyeleti díjak új szabályozásáról tájékoztatta az érintetteket. Csökkennek az állattartás, a húsipar, és a borászat terhei, így az őstermelők is jobban járnak. Többek között alacsonyabbak lesznek a húsvizsgálat, az állatszállítás, az állatjelölés díjai, valamint egyes minősítő vizsgálatok és az engedélyeztetés költségei.Az új szabályozás célkitűzése, hogy a költségekből azok a piaci szereplők is részt vállaljanak, akik jelenleg is hatósági felügyelet alatt állnak, de nem fizetnek érte; ezzel egy időben pedig a teherviselésben túlzottan érintett ágazatok költségei csökkenjenek. A túlterhelt ágazatokra is vonatkozó, új felügyeleti díj befizetését jelentősen kompenzálja, hogy az általuk eddig fizetett díjak nagyban csökkennek.Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevezetésének alapvető célja még, hogy az élelmiszerlánc egyes szektorainak bevételéhez igazítsák az adott szektorra kiszabott, fizetendő díjtételeket. Mivel az igazgatási szolgáltatási díjak meglévő rendszere nem alkalmas erre, ezért a szaktárca egy általánosan fizetendő, bevétel alapon számolt felügyeleti díjat állapított meg. A díjak jogszabályi hátterének átalakításával a rendszer átláthatóbbá válik.Az új díjtétel rendelet már a jövő év elején megjelenik - így az élelmiszerlánc piaci szereplői meg tudják tervezni a jövő évi költségeiket -, de a csökkentett díjtételek csak 2012. július 1-jével lépnek hatályba, mivel az élelmiszerlánc-felügyeleti díj első részletét július 31-ig kell befizetni.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-11-16 09:43:51 Egyszerűsödnek az intervenciós felvásárlás és a raktárkiválasztás szabályai

A Vidékfejlesztési Minisztérium módosítja a gabona és a rizs intervenciójáról szóló rendeletet, így világosabbá, egyértelműbbé válnak a felvásárlás és a raktárkiválasztás szabályai. Az Európai Unió a gabona ágazatban intervenciós rendszert működtet, aminek lényege, hogy jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, rendszeresen felvásárolja a felajánlott terményt.
Jelenleg csak a búza esetében határozzák meg a felvásárolható mennyiséget, ez évi három millió tonna - összeurópai szinten -, 101,31 EUR/t fix áron. E mennyiség felett nem elég a termény felajánlása, a kívánt vételár megadásával kell pályázni. Minden más intervencióra jogosult gabona - kukorica, árpa, rizs, durumbúza, cirok - esetében a felvásárolható mennyiség nulla tonna. Ez nem azt jelenti, hogy semmit sem vásárolnak fel az említett gabonákból, hanem azt, hogy kizárólag piaci zavar esetén, pályáztatás útján fogadják be azokat. A felvásárlás mértékén - az aktuális piaci helyzettől függően - az Európai Bizottság természetesen változtathat.
A gabona hazai intervenciójáért a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felelős. A tavalyi, 2010/2011-es gazdasági évben nem volt gabona felvásárlás Magyarországon, az azt megelőző évben – 2009/2010-ben – viszont 300.000 tonna árpát és 130.000 tonna búzát vásárolt fel az MVH.
A mostani rendeletmódosítás három legfontosabb változása – a jogharmonizációs, technikai változtatásokon kívül - a felvásárlást, a tárolást és az értékesítést is érinti. Az eddigi gyakorlattól eltérően az MVH csak a hiánytalan dokumentációjú felajánlásokat fogadja be, így gyorsítva a felvásárlási folyamatot. Ezentúl újra jogszabályban meghatározott minőségi feltételeknek kell megfelelnie azoknak a raktáraknak, amelyeket a MVH kibérel az intervenciós gabona tárolására; illetve a közösségen belüli értékesítés kapcsán pontosították a rendeletben az ÁFA szabályokat, és pénzügyileg zárttá tették a rendszert.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-11-16 09:42:30 Tejtermelők figyelem: állatorvosi igazolásokat vár az MVH!

November 1-től 11-ig nyújthatják be a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás igénylői a szükséges állatorvosi igazolásokat.
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásról szóló 71/2011. (IV. 14.) számú MVH közlemény szerint a támogatás igényléséhez a paraziták elleni védekezés bizonyítására- erre vonatkozó kötelezettség vállalása esetén- a kérelmezőnek igazolást kell csatolnia.
Az ellátó állatorvos/állatorvosok igazolását, mely szerint a támogatási rendeletben (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet) meghatározott paraziták elleni védekezés megtörtént, az MVH által ajánlott, a közlemény mellékletében található D 4505-01 jelű nyomtatványon célszerű benyújtani. A dokumentumot az adott tenyészethez tartozó összes tartási helyre vonatkozóan, tartási helyenként kell kitölteni, a 2011. május 1. és október 31. között elvégzett kezelések alapján. A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges segédletet a 71/2011. (IV.14.) számú MVH közlemény 4. számú melléklete tartalmazza.
Az igazolást 2011. november 1. és 11. között postai úton, egy példányban kell az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltséghez benyújtani. Ennek hiányában a kérelmet az MVH elutasítja.

( Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-11-16 09:41:37 Indul az AGRYA új programja, a Vidék Kaland Hivatásos

Agrár-felsőoktatásban tanuló fiatalok jelentkezését várja most induló Vidék Kaland Hivatásos című programjába a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA). A kezdeményezés személyes példákon keresztül erősítené meg a diákokat abban, hogy a mezőgazdasági termelést, mint hivatást és életformát válasszák. Jelentkezni 2011. december 9-ig lehet.
Az AGRYA nyáron hirdette meg a Vidék Kalandot, amely városi fiataloknak adott lehetőséget arra, hogy kipróbálják a fiatal gazdák életét. A programba olyan diákok is jelentkezetek, akik valamelyik egyetem mezőgazdasági karán tanultak – ez adta az ötletet a szervezőknek, hogy elindítsák a Vidék Kaland Hivatásost. A kezdeményezés hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövő termelői gyakorló gazdákkal építsenek ki szakmai kapcsolatokat, és erősítheti a gazdálkodók közötti együttműködést is.
A résztvevők lehetőséget kapnak, hogy 2012. április 1. és 2013. március 31. között bekapcsolódjanak egy kiválasztott gazdaság tevékenységébe, kövessék annak egyéves működését. A 12 hónap alatt az AGRYA a termelés fontos szakaszaihoz kapcsolódó tanulmányutakat szervez, amikor a diákok részt vehetnek a gazdaságok munkájában. A fiatalok elhelyezéséről és ellátásáról a fogadó gazdák gondoskodnak.
A jelentkezés feltétele érvényes hallgatói jogviszony és két lezárt félév valamely agrár-felsőoktatási intézményben. A résztvevőket személyes meghallgatásokon választják ki az AGRYA munkatársai. A jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy a gazdaságban szerzett tapasztalataikat közzé teszik egy külön erre a célra létrehozott weboldalon. A jelentkezési lap és további információk elérhetők a szervezet honlapjain (www.agrya.hu, www.videk-kaland.hu).

(Forrás: www.kormany.hu)2011-11-16 09:40:51 Új törvény a mezőgazdasági természeti károk enyhítésére

2012. január 1-től új, kétpilléres kockázatkezelési rendszer állhat a növénytermesztési és kertészeti ágazatban dolgozó mezőgazdasági termelők rendelkezésére. Az új rendszernek köszönhetően a termelők a jelenleginél jóval szélesebb körű védettséget élvezhetnek a kedvezőtlen időjárási jelenségekkel szemben.
A Kormány elfogadta a mezőgazdasági termelést érintő időjárási- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényről készített előterjesztést. A jogszabályt a vidékfejlesztési tárca hamarosan az Országgyűlés elé terjeszti.
Hazánk számára fontos kitörési pont a mezőgazdaság. Az utóbbi években bekövetkezett természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási jelenségek nagy károkat okoztak a magyar mezőgazdasági termelőknek. A károkat sem a meglévő kárenyhítési rendszer, sem a drága üzleti biztosítás nem tudta megfelelően kezelni. A veszteségeket a gazdálkodók kénytelenek voltak évről-évre maguk előtt görgetni, ami veszélyeztette működőképességük megőrzését.
Az agrárkárok kezelésére a Vidékfejlesztési Minisztérium új rendszer bevezetését javasolja. Olyan hatékony, lehetőleg minden termelőt elérő kockázatkezelési rendszerre van szükség, ami a veszteségekkel arányos kompenzációt tud nyújtani a bajba jutott termelőknek.
A Kormány fontosnak tartja, hogy a rendszer átalakítása növelje a gazdálkodók öngondoskodási hajlandóságát, és ösztönözze a hazai biztosítótársaságokat az agrárbiztosítási piac fejlesztésére.
A tervek szerint az új kárenyhítési rendszerhez azok a termelők csatlakozhatnak, akik egységes támogatási kérelmük alapján támogatást kapnak, és a termőföldjük nagysága meghaladja szántóföldi művelési ágban a 10 hektárt, szántóföldi zöldségtermelésnél az 5 hektárt, ültetvényeknél az 1 hektárt.
A rét-, legelő-, gyepterületek, valamint a termőre még nem fordult ültetvények nem tartoznak a kárenyhítési intézkedés hatálya alá, így azokkal a kárenyhítési rendszerhez csatlakozni nem lehet. A befizetések mértéke a tervezet szerint szántóföldi növénytermesztésnél évente 1000 Ft/ha, szántóföldi zöldségek, valamint szőlő, gyümölcsös és egyéb ültetvényeknél 3000 Ft/ha.
A termelői befizetésekből összegyűlt összeget az állam a központi költségvetésből ugyanannyival kiegészíti.
Az új - öngondoskodásra ösztönző - rendszerben csak azok a termelők kaphatnak teljes összegű kártérítést, akik a tevékenységük legalább 50 %-ra biztosítási szerződést kötnek egy üzleti biztosítóval, míg a biztosítási szerződéssel nem rendelkezők a kárenyhítő juttatás 50 %-ra számíthatnak.
Az új kárenyhítési rendszer I. pillére az árvíz- és viharkárokkal kibővült kockázati körben, jóval nagyobb termelői kört átfogva, ezzel nagyobb kockázatközösséget és nagyobb kárenyhítési alapot képezve, a termelői elvárásokhoz jobban igazodva nyújt méltányos kárenyhítő juttatást a gazdáknak.
Az előzetes számítások szerint az új kárenyhítési rendszerben a termelői befizetések nagysága elérheti a 4,-4,1 milliárd forintot, a tervezett költségvetési hozzájárulással együtt így évenként 8-8,2 milliárd forint fordítható az alapkezelőből kárenyhítésre.
Az új kockázatkezelési rendszer II. pillérét egy üzleti alapon működő mezőgazdasági biztosítási konstrukció képezi azoknak a termelőknek, akik a központi kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják csökkenteni a termelési kockázataikat. Újdonság, hogy az agrárbiztosítóknál az aszályra, a tavaszi fagyra, a felhőszakadásra és az árvízre is lehet biztosítást kötni.
A termelők a biztosítás díjához 65%-os, uniós- és hazai költségvetési forrásokat is tartalmazó támogatást vehetnek igénybe.
Az I. és a II. pillér szorosan összefügg, és kiegészíti egymást. A két pillér együttes működésével az eddiginél jóval több termelő, a jelenleginél jóval nagyobb védettséget élvezhet a kedvezőtlen időjárási jelenségekkel szemben, mivel egy károsult gazdálkodó mind kárenyhítésben, mind pedig biztosítói kárkifizetésben is részesülhet ugyanazon káresemény után.
A kárenyhítő juttatásokat a termelők március 31-ig megkapják a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. Tekintettel arra, hogy a rendszer állami támogatást tartalmaz, ezért az Európai Bizottságot is tájékoztatni kell.
A törvényjavaslat társadalmi egyeztetésébe a tárca bevonta a Magyar Biztosítók Szövetségét, a Magyar Agrárkamarát, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségét, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségét, a HANGYA-t, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát, az Országos Erdészeti Egyesületet, valamint a Fiatal Gazdák Szövetségét (AGRYA).

(Forrás: www.kormany.hu)2011-11-16 09:39:03 Változtak a Natura 2000 és az erdészeti pályázatok feltételei

Több agrártámogatásról szóló rendeletet módosított egy jogszabályban a Vidékfejlesztési Minisztérium. A változások az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) pályázóit érintik. Az új szabályozás meghosszabbítja az erdő-környezetvédelmi és az erdő szerkezetátalakítási pályázatok beadási időszakát, illetve a Natura 2000 gyepterületeken gazdálkodóknak rövidebb időt szab a kötelező képzés elvégzésére.
A két erdészeti jogcímre idén november 30-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket a jelentkezők. Az erdők szerkezetátalakítását segítő pályázat célja az erdők természetességének, biológiai sokféleségének, egészségi állapotának javításához kapcsolódó beruházások támogatása. Az erdő-környezetvédelmi intézkedések az erdők természeti értékének növeléséhez járulnak hozzá.
A Natura 2000 területeken gazdálkodóknak a rendelet meghatározza, hogy a támogatási határozat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül el kell végezniük az előírt képzést, vagy igazolniuk kell, hogy 2008 óta már részt vettek a tanfolyamon.
A tanfolyamon a termelők megismerhetik, hogyan lehet környezetkímélő módon, mégis eredményesen gazdálkodni a Natura 2000 területeken, milyen előírásokat kell betartaniuk a természet védelme érdekében. Tájékoztatást kapnak arról is, hogyan kell vezetni a gazdálkodási naplót, és milyen dokumentumokat kell bemutatniuk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ellenőreinek. Ezek az ismeretek segítenek a gazdálkodóknak elkerülni, hogy valamilyen szabálytalanság miatt elveszítsék a támogatási jogosultságukat.
A Natura 2000 területek a természetes élőhelyek, valamint az állat- és növényfajok védelme érdekében kijelölt tájak, melyek az Európai Unió ökológiai hálózatának részei. Ezeken a területeken össze kell hangolni a gazdálkodást a természetvédelemmel, a támogatás ennek biztosítására szolgált.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-10-19 13:53:45 Fazekas Sándor miniszter indította el a területalapú támogatások előlegének kifizetését

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Palkovics Péter a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elnöke közös sajtótájékoztató keretében indította el a területalapú támogatások (SAPS) előlegfizetését.
Október 17-től utalja a 2011. évi területalapú támogatás 50%-os előlegét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, így mintegy 135 milliárd forintot kapnak a gazdálkodók.
Az egységes területalapú támogatásra (SAPS) jóváhagyott pénzügyi keret a 2011-es évre 958 593 000 euró. Ez az összeg az Európai Bizottság irányadó árfolyamával (292,55 HUF/EUR) számolva több mint 280 milliárd forintot tesz ki, ami 50 milliárddal több a tavalyinál.
Az Unió által jóváhagyott 4,829 millió hektár SAPS bázisterületet figyelembe véve a fajlagos maximum támogatás hektáronként 58 073 forint lehet a tavalyi 47 485 forinttal szemben. Mivel a termelők több mint 5 millió hektárra nyújtottak be igényt, így a pontos összeg a szükséges ellenőrzések, adategyeztetések, illetve az arányos visszaosztás alkalmazása után állapítható meg.
A Hivatal első lépésben október 17-én indít hozzávetőlegesen 127 milliárd forintot. A hektáronkénti maximum 27 991 forint kifizetése azon kérelmeknél indulhat meg, ahol már kalkulálható az előleg összege, a lezárt ellenőrzésekkel megállapított terület és a jogszabályokban előírt esetleges előzetes levonások alapján, így a napokban körülbelül 169 ezer gazdálkodó részesül az előlegben. A támogatás teljes összegének kifizetése 2011. december 1. és 2012. június 30. között esedékes.
Ezzel egy időben érkezik a különleges tejtámogatás előlege is. Magyarországon több mint 46 millió euró összeget, azaz 13,5 milliárd forintot kapnak a tejtermelők ezen a jogcímen. Mintegy 2700 kérelmező kaphat támogatást, előlegként összesen 6,7 milliárd forintot. Figyelembe véve a kiosztható összeget, és jogosult 1,36 milliárd kg tejet, kilogrammonként 9,7 Ft támogatás jár 2011-ben.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-10-10 14:39:50 20 millió forintos pályázat génmegőrzésre

A hazai mezőgazdaság sokszínűségének megőrzése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelten fontosnak tartja a növényi genetikai erőforrásaink, mint nemzeti örökségünk megóvását.
A biológiai alapok, a genetikai változatosság védelme a hazai mezőgazdaság jövője szempontjából alapvető fontosságú.

Ennek érdekében a vidékfejlesztési miniszter állami génmegőrzési feladatok ellátására pályázatot hirdet. A támogatásra 120 millió forint áll rendelkezésre.

A pályázat célja a mezőgazdasági termelés növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak fenntartása és fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdasági célú genetikai erőforrások begyűjtésére, dokumentálására, valamint kutatási, oktatási és termesztési célú hasznosítására.
A támogatásra a nemzeti génvagyonhoz tartozó, nyilvántartott növényi génkészlettel - beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is -, vonal- és fajtagyűjteménnyel, illetve törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek jogosultak. A jelentkezők nem pályázhatnak nemesítői gyűjtemények génkészleteivel.

A támogatáshoz nem szükséges önerő, a tárca által nyújtott előfinanszírozás mértéke 100 %.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 7., az elbírálásra várhatóan még az idei évben sor kerül.

(Forrás:www.kormany.hu)2011-10-10 09:45:32 Általános tájékoztató az ÚMVP beruházási jogcímekkel kapcsolatosan

„Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 90/2011. (X. 3.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról, továbbá a 91/2011. (X.3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, mellyel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet is módosításra került.

A fenti módosítások nyomán mind az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelettel meghirdetett szaktanácsadás, mind a 139/2008. (X.22.) FVM rendelettel meghirdetett szakképzés jogcím keretében az erdőgazdálkodók részére nyújtott támogatás de minimis támogatásnak minősül, amely módosítás a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazandó.

A szaktanácsadás jogcím esetén a rendeletmódosításnak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy az ügyfelek minden évben kössenek szaktanácsadási szerződést és arra támogatási kérelmet nyújtsanak be, évente legfeljebb 700 euronak megfelelő forint értékű támogatásra. Eltörlésre került tehát az a feltétel, hogy az ügyfelek ebben a programozási időszakban legfeljebb háromszor részesülhetnek támogatásban a jogcím keretében, legfeljebb 1500 euro értékig.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX.29.) FVM rendelet 6.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezték, így a jogcím kapcsán támogatási kérelem jelenleg nem nyújtható be.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéshez nyújtandó támogatások jogcímre 2011. október 14-ig lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy megnyílt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos beadási időszak. A támogatást igénylő ügyfeleknek 2011. szeptember 30 - 2011. november 2. között van lehetősége arra, hogy az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton pályázatot nyújtson be.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások igénybevételének részletes rendjét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 149/2011. (IX. 20.) számú KÖZLEMÉNYE tartalmazza.

Fontos: a támogatások részletes feltételeit tartalmazó 76/2011. (VII.29.) VM rendelet 3.§ (4) alapján a célterületekre a HBB (Helyi Bíráló Bizottság) által kiállított támogató nyilatkozat csatolásával nyújtható be pályázat, ennek elmulasztása esetén nincs lehetőség hiánypótlásra.

Felhívjuk a figyelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) és a támogatási rendelet (76/2011. (VII.29.) VM), valamint a kapcsolódó pályázati felhívás (az ÚVMP Irányító Hatóságának 99/2011. (VIII./2) sz. Közleménye és módosításai (továbbiakban pályázati felhívás) alapos tanulmányozására a támogatási kérelem benyújtása előtt, tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre.”

FIGYELEM!!!

Felhívjuk azon ügyfeleink figyelmét, akik bármely beruházási jogcím keretében olyan támogatási határozattal rendelkeznek, amely 2010. december 23-án emelkedett jogerőre, hogy a 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján a támogatási határozat közlésétől, azaz kézhezvételétől számított 9 hónapon belül kötelesek kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak. Kifizetési kérelem benyújtása hiányában a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 35. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy a nem terület- és állatlétszám alapú intézkedésekre vonatkozó kifizetési kérelmekhez a bizonylatok (pénzügyileg rendezett bizonylat, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat) másolatát szükséges csatolni, amelyen az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat”és azt alá kell írnia.”

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-10-10 09:44:40 AKG rendelet módosítása

Tisztelt Szaktanácsadók, Gazdálkodók!

Megjelent a Magyar Közlöny 114. számában a 92/2011. (X. 5.) VM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 114. száma elérhető a „Dokumentumok” menüben.

Dr.Lelkes János, Gombos Edit / MikroTSZK2011-10-10 09:44:03 Tisztelt Fiatal Gazdálkodók!

Október elsejétől igényelhetik támogatásuk 90%-nak kifizetését azok a fiatal gazdák, akik ezt júliusban elmulasztották. A támogatás kifizetését 2011. október 1-31. között igényelhetik az érintettek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál. Fontos, hogy a 2009. szeptember 15. és október 31. között támogatási kérelmet benyújtott, támogatásban részesült termelőnek legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követően másodikként megnyíló kifizetési időszak végéig köteles a támogatási összeg 90 %- ára kifizetési kérelmet benyújtani. A 2011. júliusi volt az első, tehát ez az októberi a második kifizetési időszak!

Dr. Lelkes János, Gombos Edit / MikroTSzK2011-10-10 09:43:30 Szeptember 30-tól megnyílt a LEADER!

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a LEADRER pályázatok benyújtására 2011. szeptember 30 - 2011. november 2. között van lehetőség. A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, melyhez a kapcsolódó webes felület 2011. szeptember 30-án 8.00 órától elérhető. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeit a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet tartalmazza.

Dr. Lelkes János, Gombos Edit / MikroTSzK
2011-10-04 10:21:21 Változás az ÚMVP által támogatott képzésben és szaktanácsadásban

Rendeletbe foglalták azokat a képzéssel és szaktanácsadással kapcsolatos változásokat, amelyeket 2011. szeptember 30-án az OMÉK keretében megrendezésre kerülő „Szaktanácsadók Országos Értekezlete” konferencián hallottunk, s ez megjelent a Magyar Közlöny 113. számában:

• a 90/2011. (X. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról. A képzési jogcím esetében módosításra került: an19-a mezőgazdasági szállítás tananyaga bővítésre került, és a vizsgadíj is visszaigényelhető. A második AKG képzés tananyaga kevesebb, ez lehetővé teszi az 1 napos tanfolyamot. Nagy volt az igény a pályázatírási oktatásra, így ez is elérhetővé vált az an21 –es számú tanfolyammal.

• a 91/2011. (X. 3.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A szaktanácsadási rendelet módosításának legjelentősebb mozzanata, hogy eltörölték a 3 alkalommal összesen 1500 euró értékben igényelhető támogatást. A rendelet módosítás lehetővé teszi a régi ügyféllel több alkalommal kötött szerződést, tehát az is jogosult támogatásra, akinek már megvan a 3 szaktanácsadási szerződése, és a támogatási összeg elérte az 1500 eurót. A támogatás összege egy naptári évben nem lépheti túl a 700 eurót. Jó hír, hogy nem kell jogszabályi hivatkozással indokolni az ismételt szerződéskötést sem. Ezeket a változásokat a VKSZI szerződéskezelő felületen már átvezették, a szerződéseket folyamatosan lehet rögzíteni.
Változást jelent az is, hogy mind a képzést, mind pedig a szaktanácsadást erdőgazdálkodóként igénybe vevőkre a „de minimis” támogatások szabályát kell alkalmazni!
A Magyar Közlöny 113.száma letölthető a „Dokumentumok” menüből.


Dr.Lelkes János, Gombos Edit / MikroTSzK2011-09-29 08:47:07 Fagykár-enyhítés: megkezdődtek a kifizetések!


Az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásra összesen 5345 termelő nyújtott be kérelmet a szakigazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok közreműködésével a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Az MVH-nál az elmúlt hét második felében lezárult a kérelmek elbírálása, illetve a rendelkezésre álló támogatási keret felosztása a jogosult kérelmezők között. A kormányhivatalok által végzett megfeszített ütemű ellenőrzés, és az MVH részére szeptember 5-én átadott kérelmek feldolgozása rendkívül rövid idő alatt – három héten belül – megtörtént, így már szeptember 23-án megszületett a támogatási határozatok egy jelentős része, és megkezdődhetett a támogatások kiutalása. A támogatás „de minimis” jellegére való tekintettel a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet a támogatásra biztosított pénzügyi keret kettős visszaosztását írta elő, amelyek eredménye alapján a hároméves időszakra nézve 7500 euró összegű mezőgazdasági „de minimis” keretüket teljes mértékben kihasználó termelők károsodott hektáronként 48 996 forintos támogatásban, míg az e keretet részlegesen kihasználó termelők 55 828 Ft/ha támogatásban részesülnek. Az MVH összesen 5151 igénylő kérelmére hozott teljes egészében vagy részben jóváhagyó határozatot, az 1,27 milliárd forintos támogatási keret kifizetése pedig még a rendeletben előírt határidő előtt megtörténik.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-09-28 08:56:50 Bemutatta új ügyfél-tájékoztatási rendszerét az MVH

Szeptember végétől új elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer segíti a gazdálkodókat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál. A program használatát sajtótájékoztató keretében mutatta be a Hivatal.
Az elektronikus ügyfél-tájékoztatás céljára kialakított rendszer teljes körű megvalósítása után aktuális információkat szolgáltat az MVH-hoz benyújtott kérelmek elbírálásának állásáról, az egyes projektek előrehaladásáról, illetve a Hivatal által nyilvántartott regisztrációs adatokról.
Ügyfélkapus belépést követően személyre szabott elektronikus felületen megjelenik a felhasználó összes MVH-hoz benyújtott kérelme (például támogatás-igénylés, kifizetés-igénylés) melyek közül számos szűrőfeltétel és rendezési lehetőség használatával bármelyik ügyének részleteibe betekinthet - számolt be Palkovics Péter elnök a fejlesztésről.
A tájékoztatón elhangzott: a rendszer bevezetése több lépcsőben történik. Az első lépésben a regisztrációs adatok áttekintése és módosítása, illetve az EMVA beruházási típusú támogatásainak adatai válnak elérhetővé, amiben közvetlenül körülbelül 37 ezer ügyfél érintett. Az ezt követő fázisokban fokozatosan bővül majd az elérhető ügyek köre. Elsőként, még ebben az évben, az EMVA-ból igényelt egyéb támogatásokra, majd az egységes kérelemmel igényelt összes területalapú támogatásra terjeszti ki az MVH az elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszert. A teljes körű feltöltés után közel 250 ezer gazdálkodó tájékozódhat gyorsan és korszerűen mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásuk elbírálásáról.
A rendszer indítása az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás időpontjához igazodott, így a szeptember 28 és október 2 között zajló eseményen mutatják be az érdeklődőknek az ügyfél-tájékoztatási fejlesztést az MVH szakemberei.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-09-07 08:39:22 Aktuális

Tisztelt gazdálkodók!


Az AKG támogatást elnyert gazdáknak a 61/2009 FVM rendelet 12. §. szerint az öt éves program első és utolsó évében kötelező képzésen kell részt venni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az ÚMVP IH 107/2011.(VIII.31) számú Közleménye, a második kötelező AKG képzési időszakra vonatkozóan. A második AKG képzés az elsőtől eltérő, átdolgozott és az Irányító Hatóság által jóváhagyott képzési program alapján valósul meg. Az MVH jogcím útmutatója szerint: „a képzésre kötelezett gazdálkodók írásbeli értesítést fognak kapni postai úton arra vonatkozóan, hogy a képzésen való részvételi kötelezettségüknek hol és mikor tegyenek eleget”. Előfordulhat azonban, hogy a megadott időpont vagy helyszín nem megfelelő az Önök számára, ebben az esetben egy nyilatkozat kitöltésével átjelentkezhetnek egy másik, Önök számára kedvezőbb helyszínen és időpontban megrendezésre kerülő tanfolyamra. A képzés 100%-ig támogatást élvez az ÚMVP keretében.
Az egyéb ÚMVP által támogatott szabadon választható képzésekre (pl: Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei, Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése, Jó Mezőgazdasági Gyakorlat, stb.), illetve kötelező képzésekre (A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása, Natura 2000 kifizetések, Állattartó telepek korszerűsítése, Öntözés, melioráció fejlesztése, stb.) jelentkezhetnek folyamatosan, a képzési időpontokat a jelentkezők igényei alapján határozzuk meg. Igény szerint a kívánt helyszínen tartjuk a tanfolyamot.

Várhatóan 2011. október 1-31. között lehet visszaigényelni a már teljesített választható és kötelező képzések díját. A visszaigényléshez szükséges dokumentumok: a képző szervezettel megkötött felnőttképzési szerződés, a képző szervezet által kiállított eredeti számla, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat (bevételi pénztárbizonylat vagy csekk feladóvevény vagy az átutalásról szóló banki igazolás), Ügyfélkapus belépéshez azonosító és jelszó (saját belépéskor), az ügyfél MVH kódja a meghatalmazás rögzítéséhez (szaktanácsadói belépéshez).
A Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadói Iroda vállalja a tanfolyamok szervezését, lebonyolítását és a képzési díj visszaigénylését.

Az Európai Unió pénzügyi támogatással ösztönzi az öntözés fejlesztését, melynek részletes feltételeit a többször módosított 34/2008.(III.27.) számú FVM rendelet és 140/2011.((IX.05.) számú MVH Közlemény tartalmazza. A támogatási kérelmet a 2011. szeptember 15. és október 14. közötti időszakban lehet benyújtani a Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

A 2011–es év utolsó szerződéskötési időszaka a hatályos jogszabálynak megfelelően 2011. szeptember 8 és október 8 között kerül sor. Akkreditált Területi Szaktanácsadási Központunkon (MikroTSZK) keresztül az EU által támogatott szaktanácsadást vehetnek igénybe a mezőgazdasági és kertészeti termelők, vállalkozások. A támogatás mértéke a szerződésben rögzített szaktanácsadási díj 80 %-a. A 2007-2013. időszak alatt egy gazdálkodó legfeljebb 3 alkalommal jogosult a támogatás igénybevételére, összesen 1500 euró értékig, de egy évben maximálisan 700 euró összeg lehet. A támogatás célja a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele révén a kölcsönös megfeleltetés és a munkabiztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása.
Szerződéskötés esetén az alábbi szolgáltatásaink közül választhat: ÚMVP támogatási és kifizetési kérelmek határidő figyelése, készítése, menedzselése; Gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv, nitrát adatszolgáltatás, földhasználati terv készítése; GPS területazonosítás, vis-major eseményekhez kapcsolódó GPS mérések; Szántóföldi vízgazdálkodási és agrotechnikai mérések; Talajminták, vízminták, tápoldat minták gyűjtése és elemzése; Bejelentés-kötelezett agrotechnikai műveletek adminisztrációja; Területalapú kérelmek elkészítése, e-kérelem meghatalmazás, monitoring adatszolgáltatás, elektronikus ügyintézés; Kölcsönös megfeleltetési előírások teljesítése érdekében helyszíni szemle, konzultáció, Felkészülés MVH helyszíni ellenőrzésekre, segítségnyújtás a hatóságokkal történő eljárások kezelésében (pl. hiánypótlás), Általános irodai adminisztráció, internet-szolgáltatások.

Aktuális teendők, határidők:
1. Agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevőknek:
2011. augusztus 31-én lezárult a második gazdálkodási év. A lezárt év gazdálkodási adatait az összes betakarított növény termésátlagával, és a 2010/2011. évi Tápanyag-gazdálkodási terv adataival 2011. szeptember 1 – november 30 között kell benyújtani az MgSZH-hoz elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az ún. webGN adatszolgáltatás keretében. A november 30-i határidő jogvesztő, hiánypótlásra nincs lehetőség. Az adatszolgáltatás elmulasztása 30% támogatáscsökkentést von maga után. Változás a tavalyi évhez képest, hogy bővült a jelentésben szereplő adatok köre: az egyes táblákat érintő vis maior bejelentésekkel és a permetezési napló adataival kiegészített jelentés fogadható el.
2. Nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak:
2011. szeptember 1 – december 31. között kell a nitrátjelentést beküldeni az MgSZH-hoz a 2010. szeptember 1 – 2011. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan. Az adatszolgáltatást minden nitrátérzékeny területen gazdálkodónak be kell küldenie, függetlenül attól, állattartással foglalkozik vagy sem, illetve felhasznál szerves trágyát vagy sem.
A nitrátérzékeny területen gazdálkodókra vonatkozó egyéb kötelezettségek:
- folyamatos és naprakész nyilvántartás vezetése (Gazdálkodási napló, FÜGGETLENÜL az AKG-támogatástól)
- műtrágya felhasználás esetén 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmény megléte
(Ezeket a követelményeket a hatóságok a Kölcsönös Megfeleltetés keretében ellenőrzik.)

Szolgáltatásaink igénybevételéhez folyamatosan segéd-űrlapokat készítünk, amelyeket letölthetnek www.mikrotszk.hu honlapunk „dokumentumok”menüből. Honlapunk szeptember 30-tól megújul, bízva abban, hogy használata megkönnyíti az Önök és szaktanácsadóink mindennapi munkáját is.
Azon gazdálkodók, akik igénybe szeretnék venni a szaktanácsadási szolgáltatásért járó támogatást, illetve akik már a múlt évben igénybe vették, de a gazdaságukban jelentős változás következett be, esetleg bármilyen szaktanácsadással- EMVA támogatási jogcímmel, képzési díj visszaigényléssel kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal.

Szarvas, 2011. szeptember 7.

Dr. Lelkes János, Gombos Edit, Bánfi Zsuzsanna
(Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadói Iroda)2011-09-02 10:23:26 4 milliárd forintot különített el a kormány a GMO károsult gazdák kártalanítására

Mától lép hatályba az a kormányhatározat, melynek alapján a genetikailag módosított szervezetekkel (GMO) szennyezett vetőmagok miatt károsult magyar gazdák hektáronként 360 ezer forint kártérítést kapnak az államtól.
A kabinet 4 milliárd forintot különített el a kárrendezésre, ebből kaphatják meg a gazdák a 360 ezer forint "fix hektáronkénti kárfedező juttatást." Ezt az összeget a kormány az elmúlt évek termésátlagából és a termények átlagárából számította ki. A gazdák szeptember 30-ig nyújthatják be kártérítési igényeiket a megyei kormányhivatalokhoz. A termelők legkésőbb december közepéig megkapják a kártérítést.
Magyarország számára nemzetstratégiai érdek, hogy hazánk GMO mentessége megmaradjon, és ez szerepel az új Alaptörvényben is. Semmi olyan tény vagy indok nem merült fel, amely miatt a tárca és a magyar kormány változtatna ezen az állásponton.
A mezőgazdasági piacokat jellemző kiélezett verseny és a mind szigorúbb minőségi előírások mellett Magyarország azért képes a világ ötödik legnagyobb vetőmag exportőreként jelen lenni a világpiacon, mert megköveteli a jó minőségű, igazolt eredetű, génmódosítástól mentes vetőmagok előállítását. Ez az ország számára kiemelkedő gazdasági előnyt jelent, és a kormány a hatályos jogszabályok betartásával és betartatásával mindent megtesz az ország GMO mentes mezőgazdaságának fenntartása érdekében.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2011.április 27-én a vetőmagoknál fokozott GMO ellenőrzésre adott utasítást. Július végéig a Mezőgazdasági Szakigazgatási hivatal (MgSzH) Növénytermesztési és Kertészeti igazgatósága 535 vizsgálatot végzett és a szakemberek 4 szója illetve 10 kukorica tételben találtak GMO szennyeződést.
Azokon a területeken, ahol GMO szennyezett vetőmagokat vetettek, az MgSzH a jogszabályoknak megfelelően minden esetben a növények megsemmisítését rendelte el, mert az állomány további GMO szennyeződések forrása lehetett volna.
A kormány, a szaktárca és a hatóságok a továbbiakban is határozottan fellépnek a GMO-val szennyezett vetőmagok magyarországi jelenléte ellen.

(Forrás:www.kormany.hu)2011-09-01 15:37:36 Szeptember 1-től lehet pályázni tojótyúkketrecek korszerűsítésére

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) pályázatot ír ki az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) tojótyúkketrecek korszerűsítésére, hogy megkönnyítse a tojástermelőknek az EU irányelvek betartását, és megtérítse költségeik egy részét. Az Európai Unió 1999-ben meghatározta a tojótyúkok ketreces tartásának minimumkövetelményeit. 2012. január 1-től csak azokban a ketrecekben tarthatók tojótyúkok, amelyek megfelelnek az EU előírásainak.
Az irányelv szerint az állatoknak legalább 750 cm2 ketrecterületet kell biztosítani, és a ketrecben minden tyúknak egy 15 cm-es ülőrudat kell elhelyezni. Gondoskodni kell egy korlátozás nélkül használható etetővályúról, melynek tyúkonként legalább 12 cm hosszúnak kell lennie. Ezen felül minden szárnyasnak két szelepes vagy két csészés itatóhoz kell hozzáférnie.
Magyarországon – az Állategészségügyi Igazgatóság felmérése alapján – összesen 551 tojótyúk-tartó telep van, melyből 67 a fenti előírások szerint működik, míg 291 hagyományos ketreces telep. Utóbbiaknak kíván segíteni a VM.

A most kiírt támogatás keretösszege 3 milliárd forint, melyből egy pályázó minimum 5, legfeljebb 200 millió forintot igényelhet. Támogatási kérelmeket baromfiteleppel már rendelkező ügyfelek nyújthatnak be 2011. szeptember 1-30. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Hozzájárulást gépbeszerzéshez lehet kérni, így azok is pályázhatnak, akik nem ketreces, hanem egyéb (bio, mélyalmos, vagy szabad) tartási módot választottak a tojástermeléshez.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-09-01 15:35:50 Mától kérhetnek támogatást az őshonos állatokat tenyésztő gazdák

Mától szeptember 30-ig nyújthatnak be támogatási kérelmet az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatokat tartó gazdák a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A Vidékfejlesztési Minisztérium rendeletmódosításának köszönhetően már azok is kérhetnek hozzájárulást, akik 2010 után kezdtek őshonos állatok tenyésztésével foglalkozni.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból segítik az őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyésztését. Ennek rendje eddig nem tette lehetővé, hogy azok a gazdák is kapjanak támogatást, akik 2010 után kezdtek őshonos állatok tartásával foglalkozni. A Vidékfejlesztési Minisztérium augusztus 1-től hatályos rendeletmódosítása azt célozza, hogy ezentúl évente lehessen kérelmet benyújtani az MVH-hoz. Így például az, akinek 2010. január 1-jén még nem volt a rendelet előírásai szerint tartott állata, jogosulttá válik a támogatási kérelem benyújtására.
Az érdekelt gazdák a 2011. január 1-től kezdődő támogatási időszakra vonatkozóan 2011. szeptember 1. és 30. között, formanyomtatványon, írott formában adhatják be kérelmeiket az MVH a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-09-01 15:34:08 Szeptember 1-től igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya

Új időszámítás kezdődik az agrárfinanszírozásban, szeptember 1-től a bankok meghirdetik az Agrár Széchenyi Kártyát – mondta Fazekas Sándor a mai sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, Krisán László, a KA-VOSZ vezérigazgatója, Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Dávid Ferenc a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára és Herczeg András az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány /AVHGA/ ügyvezető igazgatója.
A magyar mezőgazdaság presztízse az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkent, ezért 2010-ben a kormány deklarálta, hogy kiemelt figyelmet fordít a hazai agrárgazdaságra: tíz évre szóló vidékstratégiával és ágazati programokkal állítja vissza a hazai agrárium gazdasági súlyát és tekintélyét. Ennek részeként indul el szeptember 1-jén az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció, mellyel a kormány támogatja az agrárgazdaság szereplőit, hogy könnyebben juthassanak finanszírozási forrásokhoz - mondta a miniszter.
A kormány a Széchenyi Kártya Programot kiterjesztette az őstermelőkre, a családi gazdaságokra, az erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással és halgazdálkodással foglalkozó kis- és középvállalkozásokra. Az egy, kettő vagy három éves lejáratú folyószámlahitel összege minimum 500.000 Ft, felső határa 25 millió Ft. A konstrukcióhoz a magyar állam 2 % kamattámogatást és kezességvállalási díjtámogatást biztosít.
A program bővítésére azért volt szükség, hogy a mezőgazdasági szektorban dolgozó szereplők versenyképessége nőjön, pénzügyi helyzete javuljon - hangsúlyozta a tárca vezetője.
Az Agrár Széchenyi Kártya program segíti a vidéki munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, biztosítva ezzel több száz mezőgazdaságból élő család megélhetését. Feldman Zsolt kiemelte, hogy a kedvezményes folyószámlahitel felvételét az AVHGA kezességvállalása segíti. Az éves kezességvállalási díj 50 %-át az állam átvállalja. A kérelmeket a KA-VOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban lehet benyújtani. A helyettes államtitkár kiemelte, hogy a kormány a költségvetésből 600 millió forintot biztosít a kamat- és kezességi díjtámogatásra, amely jó befektetés lesz az állam számára, hiszen milliárdos hiteleket mozgat meg, segítve ezzel a mezőgazdasági termelés folyamatos finanszírozását.
Krisán László a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója hozzátette, az Agrár Széchenyi kártya Program nem jöhetett volna létre, ha nincs állami kamat- és garanciatámogatás, amelynek segítségével a magyar bankszektor képviselői könnyebben nyújtanak hitelt a vállalkozásoknak.
Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt hangsúlyozta, hogy a mintegy tíz éve működő KA-VOSZ gazdaságfejlesztési intézménnyé fejlődött, nyolc pénzügyi eszközt biztosít a vállalkozásoknak.
Herczeg András az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) ügyvezető igazgatója ismertette a folyószámlahitelhez kapcsolódó kezességvállalási szabályokat.
A kártyát a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a területi kereskedelmi és iparkamarák, valamint a KA-VOSZ több mint 100 irodájában lehet igényelni országszerte. Egyelőre az OTP és a Volksbank kapcsolódott be az Agrár Széchenyi Kártya hitelfolyósításba, a későbbiekben a Széchenyi Kártya programban részt vevő többi pénzintézet is csatlakozik.

(Forrás: www.kormany.hu)2011-09-01 15:31:36 Mától indul a Tanyaprogram!

Szeptember 1-jétől lehet pályázatot benyújtani a Tanyafejlesztési Program két célterületének összesen 930 millió forintos keretére. A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek, települések fejlesztésére, és a tanyagazdaságok megújítására a pályázók 2011. szeptember 30-ig nyújthatják be kérelmüket a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézethez (VKSZI).
A Tanyafejlesztési Program a Nemzeti Vidékstratégia egyik kulcsfontosságú eleme. Kiemelt célja a tanyarendszer korszerű megújítása, valamint az ott élők helyzetének, gazdálkodásának támogatása. Jellegzetes földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai alapján a tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség és egyben az európai örökség részét képezi.

A programra fordítható 930 millió forint azon a 206 alföldi településen vehető igénybe, ahol az Országos Területfejlesztési Koncepció tanyás térségek besorolása szerint legalább 2% vagy legalább 200 fő a külterületi népesség aránya. A támogatás mértéke a települési és térségi fejlesztéseknél az összes jogosult (elszámolható) költség 90%-a, míg a tanyagazdaságok megújításánál 75%-a. Az elnyert támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig támogatási előleg is nyújtható. A pályázatok elbírálásának határideje 2011. november 30. A nyertesekkel a szerződést a VKSZI 30 napon belül köti meg.

A tanyaprogram legfontosabb pályázati céljai: a rossz állapotú utak felújítása, az ehhez szükséges gépek beszerzése, a tanyai áruk piacra jutásának elősegítése, állatállomány kialakítása, bővítése, térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása, vetőmag és gyümölcsfa beszerzése, a tanyák energiaellátásának és ivóvízellátásának javítása, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, valamint a gazdálkodáshoz szükséges eszközök, épületek korszerűsítése.

Az idén első alkalommal, kizárólag nemzeti forrásból megvalósuló program támogatja a magyar tanyavilágnak, - mint nemzeti örökségünknek, hazánk kultúrtörténeti és tájképi sajátosságának - a fennmaradását és megőrzését, továbbá visszaállítja a tanyasi emberek munkájának becsületét.
A tanyaprogram nem muzeális értékekre és nosztalgiázásra épül. A szerves fejlődésben kialakult külterületi gazdálkodási-, élet-, és települési forma fontos része a jövő korszerű mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének. Ezek a tájak a fenntartható fejlődés, a többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének mintapéldái lehetnek. Ennek sikeres megvalósításához járulnak hozzá a pályázaton elnyerhető források.

A pályázati felhívások:
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására

(Forrás: www.kormany.hu)


2011-08-29 09:33:05 Marhalevél, marhaútlevél: papír alapon száz százalékkal drágít az MgSzH - E-ügyintézésnél maradnak az 500 forintos díjak

Az eddigi darabonkénti 500-ról 1000 forintra emeli szeptember elsejétől a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) a marhalevél és a szarvasmarha útlevél szolgáltatási díjait. Sürgősségi esetben 2000 forintot kell fizetni. Ugyanakkor e díjak csak a papír alapú benyújtásra vonatkoznak, míg az elektronikus (webes vagy email-es) ügyintézésnél az 500 forintos korábbi összegek maradnak érvényben. Sürgősségi benyújtásnál viszont az e-ügymenetben is magasabb, 750 forintos a tarifa. Az indoklás szerint az MgSzH azért volt kénytelen díjat emelni, mert a papír alapú kérelmek feldolgozása nagy költséggel jár. Megmaradt azonban annak az esélye, hogy a megrendelők terhei ne növekedjenek, ha élnek az e-kérelmek nyújtotta lehetőséggel - közölte az agromonitor.hu-val a hivatal sajtóirodája.
Száz százalékkal, az eddigi darabonkénti 500 forintról 1000 forintra növeli szeptembertől a marhalevél és a szarvasmarha útlevél díjait az MgSzH, ha a megrendelők kérelmeiket papír alapon nyújtják be – tájékoztatta az agromonitor.hu-t a hivatal sajtóirodája. A sürgősségi esetekben az MgSzH az ügyintézésért 2000 forintot kér. A hivatal a díjakat a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről és Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló minisztériumi rendelet, illetve az ide vonatkozó EK-szabályozás alapján számlázza ki az állattartóknak.
A korábbi, 500 forintos díjtételek megmaradnak, ha az igénylők kérelmeiket elektronikusan nyújtják be – hangsúlyozza ugyanakkor az MgSzH. A sürgősségi ügyintézésért azonban itt is többet, 750 forintot kell fizetni. A hivatal a papír alapú áremelést azzal indokolja, hogy ez esetben nagyok a kérelem-feldolgozási költségek. Emellett – érvel a sajtóiroda – az állattartóknak is többletkiadásokkal kell számolniuk a posta- és papírköltségek miatt. A webes benyújtás – szemben a papír alapúval - hibás bizonylatkitöltést nem tesz lehetővé, így az ügyfelek az esetlegesen számukra kiküldött hibalevelek kitöltése és újraküldése alól is mentesülnek – szögezi le a hivatal.

(Forrás: Agromonitor.hu)2011-08-29 09:32:34 Szeptembertől igényelhető az őshonos állatok támogatása

2011. szeptember 1-30. között támogatási kérelem benyújtási időszak nyílik a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból.

A támogatás feltételeit a 38/2010 FVM rendelet tartalmazza. Azok a gazdálkodók, akik az őshonos állatfajták támogatása jogcímre egy adott célprogram vonatkozásában a korábbi támogatási kérelemre vagy kötelezettségátadási kérelemre hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkeznek, az érintett célprogramra támogatási kérelmet már nem nyújthatnak be. A programban már részt vevő ügyfelek csak új célprogramban pályázhatnak. A támogatásba most belépő ügyfelek részére az ötéves kötelezettségvállalási időszak 2011. január 1-től kezdődik.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-08-12 09:41:27 Szeptember 1-től lehet pályázni a tanyaprogramra

Megjelent a Tanyafejlesztési Programról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Az összesen 825 millió forintra szeptember 1-től 30-ig pályázhatnak az érintett őstermelők, családi gazdálkodók, önkormányzatok, kistérségi társulások és tanyagondnoki szervezetek.
A pályázatokat a Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) bírálja el legfeljebb 60 napos elbírálási idővel és a támogatott pályázókkal 30 napon belül szerződést is köt.

A Tanyafejlesztési Program a Nemzeti Vidékstratégia egyik kulcsfontosságú eleme. Kiemelt célja a tanyarendszer korszerű megújítása, valamint az ott élők helyzetének, gazdálkodásának támogatása. Jellegzetes földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai alapján a tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség és egyben az európai örökség részét képezi.

A programra fordítható 825 millió forint összesen 206 településen vehető igénybe, a támogatás mértéke települési és térségi fejlesztéseknél a beruházás teljes költségének 90%-a, míg tanyagazdaságok fejlesztésénél 75%-a. Előleget is lehet igényelni, amely a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a lehet.

A tanyaprogram legfontosabb pályázati céljai: a rossz állapotú utak felújítása, az ehhez szükséges gépek beszerzése, a tanyai áruk piacra jutásának elősegítése, állatállomány kialakítása, bővítése, térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása, vetőmag és gyümölcsfa beszerzése, a tanyák energiaellátásának és ivóvízellátásának javítása, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, valamint a gazdálkodáshoz szükséges eszközök, épületek korszerűsítése.

A tanyaprogram nem muzeális értékekre és nosztalgiázásra épül. A szerves fejlődésben kialakult külterületi gazdálkodási-, élet-, és települési forma fontos része a jövő korszerű mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének. Ezek a tájak a fenntartható fejlődés, a többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének mintapéldái lehetnek. Ennek sikeres megvalósításához járulnak hozzá a pályázaton elnyerhető források.

(Forrás: Kormány.hu)2011-08-11 08:51:22 Az MVH megkezdte az Escherichia coli járvány által a zöldség-gyümölcs ágazatban okozott válság miatti rendkívüli támogatások kifizetését

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az előzetes várakozásokkal szemben már augusztus első felében megkezdte a zöldség-gyümölcs ágazatban elszenvedett károkat kompenzáló támogatások kifizetését.

Az 1,515 millió euró összegű támogatás kifizetésének határidejét az Európai Bizottság 585/2011/EU rendelete 2011. október 15-ében állapította meg, azonban az MVH már kiadta azokat a támogatási határozatokat, amelyek alapján augusztus 9-étől a pénzügyi kifizetések döntő többsége is teljesülhetett. A kérelmek egy kisebb, valamilyen egyedi, technikai problémával érintett köre esetében ugyanakkor még zajlanak a keresztellenőrzések, így e kérelmek kifizetéséről a döntés az elkövetkezendő napokban születik meg.
Az Escherichia coli baktérium által okozott járvány miatt a zöldség-gyümölcs ágazatban kialakult értékesítési gondokra tekintettel az Európai Bizottság június hónapban lehetővé tette a válság által leginkább érintett termékek (uborka, paradicsom, édes paprika, cukkini, saláta- és endíviafélék) piacról történő támogatott kivonását. Az árukivonások lebonyolítása és a kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtása után - figyelemmel a tagállamoktól beérkezett igényekre - a Bizottság az eredeti 210 millió euróról 227 millió euróra emelte a támogatási keretösszeget. A 2011. augusztus 3-án kihirdetett, a gyümölcs- és zöldségágazatnak nyújtandó ideiglenes és rendkívüli uniós támogatásra vonatkozó odaítélési együttható megállapításáról szóló 769/2011/EU bizottsági rendelet alapján végül nem vált szükségessé egységes visszaosztás elvégzése, így az MVH a jogos igénylések teljes összegét ki tudja fizetni a termelők részére.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-08-11 08:50:28 Augusztus 19-éig egyszeri támogatás igényelhető az ültetvényeket 2011 májusában sújtó fagykárok enyhítésére

2011. augusztus 19-éig nyújthatnak be támogatási kérelmet azok a mikro-, kis-, illetve középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők (ideértve az őstermelőket is), akiknek ültetvényékben legalább 70%-os kár keletkezett a 2011. májusi fagyok következtében.

A támogatás iránti igényt postai úton a kérelemben feltüntetett termőterület(ek) elhelyezkedése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához, vagy személyesen a kérelemben feltüntetett termőterület(ek) elhelyezkedése szerint illetékes megyei kormányhivatal kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalának falugazdászához vagy a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani.
A támogatás részletes feltételeit a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet, a támogatási kérelem N0300 számú nyomtatványát és a kormányhivatalok elérhetőségét az MVH 128/2011. (VIII. 2.) számú közleményének mellékletei tartalmazzák.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-08-09 09:33:43 3 milliárd tojótyúkketrecek korszerűsítésére

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) pályázatot ír ki az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (ÚMVP) tojótyúkketrecek korszerűsítésére, hogy megkönnyítse a tojástermelőknek az EU irányelvek betartását, és megtérítse költségeik egy részét. A tárca rendelete augusztus 6-tól hatályos.
Az Európai Unió 1999-ben meghatározta a tojótyúkok ketreces tartásának minimumkövetelményeit. 2012. január 1-től csak azokban a ketrecekben tarthatók tojótyúkok, amelyek megfelelnek az EU előírásainak.
Az irányelv szerint az állatoknak legalább 750 cm2 ketrecterületet kell biztosítani, és a ketrecben minden tyúknak egy 15 cm-es ülőrudat kell elhelyezni. Gondoskodni kell egy korlátozás nélkül használható etetővályúról, melynek tyúkonként legalább 12 cm hosszúnak kell lennie. Ezen felül minden szárnyasnak két szelepes vagy két csészés itatóhoz kell hozzáférnie. Magyarországon – az Állategészségügyi Igazgatóság felmérése alapján – összesen 551 tojótyúk-tartó telep van, melyből 67 a fenti előírások szerint működik, míg 291 hagyományos ketreces telep. Utóbbiaknak kíván segíteni a VM.
A most kiírt támogatás keretösszege 3 milliárd forint, melyből egy pályázó minimum 1,2, legfeljebb 200 millió forintot igényelhet. Támogatási kérelmeket baromfiteleppel már rendelkező ügyfelek nyújthatnak be 2011. szeptember 1-30. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Hozzájárulást gépbeszerzéshez lehet kérni, így azok is pályázhatnak, akik nem ketreces, hanem egyéb (bio, mélyalmos, vagy szabad) tartási módot választottak a tojástermeléshez.

(Forrás: Kormány.hu)2011-08-09 09:31:39 Kártérítés a gazdáknak a GMO-val szennyezett vetőmagok miatt

A Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezésére a kormány döntött arról, hogy a genetikailag módosított szervezetekkel (GMO) szennyezett vetőmagok miatt károsult magyar gazdák hektáronként 360 ezer forint kártérítést kaphatnak az államtól.
A kabinet 4 milliárd forintot különített el a kárrendezésre, ebből kaphatják meg a gazdák a 360 ezer forint "fix hektáronkénti kárfedező juttatást." Ezt az összeget a kormány az elmúlt évek termésátlagából és a termények átlagárából számította ki. A gazdák szeptember 30-ig nyújthatják be kártérítési igényeiket, amelyek novemberi elbírálása után a termelők decemberben jutnak az összegekhez. A kormány egy tárcaközi munkacsoport létrehozásáról is döntött, amely a Vidékfejlesztési Minisztérium vezetésével, és az igazságügyi, a külügyi, a nemzetgazdasági valamint a nemzeti erőforrás tárcák részvételével javaslatokat tesz további kormányzati lépésekre Magyarország teljes GMO mentességének megőrzése érdekében.
Magyarország számára nemzetstratégiai érdek, hogy hazánk GMO mentessége megmaradjon, és ez szerepel az új Alaptörvényben is. Ezt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter többször hangsúlyozta itthon és külföldön egyaránt. Semmi olyan tény vagy indok nem merült fel, amely miatt a tárca és a magyar kormány változtatna ezen az állásponton.
A mezőgazdasági piacokat jellemző éles verseny és a mind szigorúbb minőségi előírások mellett Magyarország azért képes a világ ötödik legnagyobb vetőmag exportőreként jelen lenni a világpiacon, mert megköveteli a jó minőségű, igazolt eredetű, génmódosítástól mentes vetőmagok előállítását. Ez az ország számára kiemelkedő gazdasági előnyt jelent, és a kormány a hatályos jogszabályok betartásával és betartatásával mindent megtesz az ország GMO mentes mezőgazdaságának fenntartása érdekében.
Az ország és minden mezőgazdaságból élő termelő alapvető érdeke, hogy a magyar agrárium jó hírét megőrizzük. Közvélemény-kutatási adatok is bizonyítják, hogy az európai fogyasztók, ha tehetik, kerülik a GMO termesztésből származó termékeket, és ezért a magyar kukoricáért magasabb árat is hajlandóak fizetni, de csak addig, amíg az garantáltan GMO-mentes.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2011.április 27-én a vetőmagoknál fokozott GMO ellenőrzést rendelt el. Július végéig a Mezőgazdasági Szakigazgatási hivatal (MgSzH) Növénytermesztési és Kertészeti igazgatósága 535 vizsgálatot végzett és a szakemberek 4 szója illetve 10 kukorica tételben találtak GMO szennyeződést.
Azokon a területeken, ahol GMO szennyezett vetőmagokat vetettek, az MgSzH a jogszabályoknak megfelelően minden esetben a növények megsemmisítését rendelte el, mert az állomány további GMO szennyeződések forrása lehet.
Az MgSzH laboratóriumaiban végzett hivatalos vizsgálatok egyértelműen kimutatták a GMO jelenlétét az adott kukorica és szója tételekben, és ezt különböző módszerekkel illetve többszöri vizsgálattal igazolták a szakemberek. A hatóság eredményei a hazai jogszabályoknak megfelelően megkérdőjelezhetetlenek és hitelesek.
A kormány, a szaktárca és a hatóságok a továbbiakban is határozottan fellépnek a GMO-val szennyezett vetőmagok magyarországi jelenléte ellen.

(Forrás: Kormány.hu)2011-08-02 09:25:43 Már igényelhető a szőlősgazdáknak járó fagykárenyhítő támogatás

Csekély összegű (de minimis) támogatást kaphatnak azok a szőlősgazdák, akik idén májusban legalább 70 százalékos fagykárt szenvedtek – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM). A kárenyhítésre rendelkezésre álló keret 1,27 milliárd forint, a támogatás feltételeiről szóló VM-rendelet szerint a 70 százalékos fagykárt az előző 3 év átlaghozamához kell mérni.
Támogatást csak regisztrált termelő igényelhet és csak akkor, ha a károsodott ültetvényének nagysága eléri a 0,3 hektárt. Nem jár a kárenyhítés annak, akinek köztartozása van, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, illetve nehéz helyzetben lévő vállalkozónak minősül.
A támogatás összege attól függ, hogy mekkora területre igénylik a termelők augusztus 19-éig a támogatást – idézi az MTI a VM közleményét. A rendelkezésre álló összeget ugyanis el kell osztani az összes károsodott területtel, majd az egy hektárra jutó fajlagos összeget kell megszorozni az adott termelő károsodott területével. A kérelmek befogadásáról szeptember 23-áig dönt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), majd szeptember végéig intézkedik a kifizetésről.

(Forrás: Agromonitor.hu)


2011-08-02 09:24:31 Támogatják az őshonos állatokat tenyésztő új gazdákat

Hatályba lép augusztus 1-jén az őshonos és veszélyeztetett állatokat tenyésztő új gazdák támogatását lehetővé tévő VM-rendeletmódosítás.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból segítik az őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyésztését. Ennek rendje eddig nem tette lehetővé, hogy azok a gazdák is kapjanak támogatást, akik 2010 után kezdtek őshonos állatok tartásával foglalkozni. A Vidékfejlesztési Minisztérium rendeletmódosítása azt célozza, hogy ezentúl évente lehessen kérelmet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Így például az, akinek 2010. január 1-jén még nem volt a rendelet előírásai szerint tartott állata, jogosulttá válik a támogatási kérelem benyújtására.

Az érdekelt gazdák a 2011. január 1-től kezdődő támogatási időszakra vonatkozóan 2011. szeptember 1. és 30. között, formanyomtatványon, írott formában adhatják be kérelmeiket az MVH a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.

(Forrás: Kormány.hu)


2011-08-02 09:23:16 Módosított földtörvény: megerősítik a családi gazdaságokat

Augusztus elsején életbe lép a földtörvény-módosítás, melynek lényege, hogy ezután a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek (NFA) nem kell alkalmaznia a földtörvényben rögzített elővásárlási és előhaszonbérleti sorrendet az állami termőföldek hasznosításakor. A módosítások a spekulációk megakadályozásán túl a családi gazdaságok megerősítését és a fiatal gazdák földhöz jutását segítik. A jogszabályban a családi gazdálkodók körébe vonták a testvéreket is, így váratlan események bekövetkeztekor van kinek tovább vinnie a gazdaságot.

A termőföldről szóló törvény módosításának egyik fő célja, hogy rendezze, a jogalkalmazók számára egyértelműsítse e törvény és a Nemzeti Földalap-törvény közötti viszonyt. Az állami földvagyon – főszabály szerinti – haszonbérbe adása pályáztatással nehezen egyeztethető össze az előhaszonbérleti jog polgári jogi intézményével. Hangsúlyos tény, hogy ez nem jelent a termőföldről szóló törvényben preferált jogosultak számára hátrányt.

Ha a közös tulajdonban lévő föld egyik tulajdonostársa akarja eladni a maga tulajdoni hányadát, elővásárlási joga van a többi tulajdonostársnak, s csak akkor vásárolhatja meg idegen a földet, ha ők nem élnek ezzel a lehetőséggel. A törvénymódosítás a tulajdonostársak közötti adás-vétel esetére is kiterjeszti az állam elővásárlási jogát.

A Nemzeti Földalap – egyes kivételektől eltekintve – csak versenyeztetéssel adhat el földet. A pályázatok kiírása és értékelése során kell olyan szempontrendszereket meghatározni, hogy a törvényben deklarált földbirtok-politikai irányelvek érvényesülhessenek. Ellenkező esetben ugyanis előfordulhat, hogy egy támogatandó gazdálkodói kör számára (például demográfiai földprogram, állattartó gazdaságok földhöz juttatása) kiírt pályázat eredményhirdetése után olyan személy szerzi meg a földterület haszonbérletét, aki nemcsak hogy nem indult a pályázaton, de annak feltételeinek sem felel meg, ugyanakkor helyben lakóként élt az előhaszonbérleti jogával.

A változtatások nyomán az állami földek felett rendelkező Nemzeti Földalapkezelő (NFA) kötelezettsége lesz, hogy a pályáztatás során a családi gazdaságokat erősítő feltételeket határozzon meg. A törvénymódosítás kimondja, hogy a termőföld tulajdonjogát ajándékozás jogcímén csak közeli hozzátartozók, közalapítvány, önkormányzat, egyházi jogi személy és a magyar állam javára, valamint a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként lehet átruházni. Ezzel nemcsak a családi gazdaságok fejlődését, hanem a fiatalabb generációk termelésbe bevonását is segítik.

Az új jogszabály a családi gazdálkodók körébe tartozónak mondja ki a testvéreket, akik a gazdálkodó halála esetén így továbbvihetik a gazdaságot. A jogszabály-módosítással a spekulációt és a zsebszerződéseket akarják megelőzni, a vásárlásokkal pedig alapot teremtenek a fiatal gazdászok földhöz juttatásához, illetve a már termelő gazdák is ki tudják bővíteni földterületüket a haszonbérlet révén.

A törvénymódosítás újraszabályozza a Nemzeti Földalapba tartozó területek pontos körét, és rögzíti, hogy vannak olyan földrészletek, melyek egy része a Nemzeti Földalapba, míg a másik része Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyoni körébe tartozik. Ez utóbbi ingatlanok kapcsán a módosítás lefekteti a közös tulajdonosi joggyakorlás alapszabályait.

A jövőben természetvédelemre, vízgazdálkodásra és erdőtelepítésre is sajátítható ki föld, új szabályként jelent meg az a rendelkezés, hogy a kisajátítással állami tulajdonba került földet is az NFA-ba kell helyezni.

(Forrás: Kormány.hu)


2011-06-21 15:36:22 "Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei" tanfolyam!

Tisztelt mezőgazdasági termelők!

A Szarvasi Mezőgazdasági Szaktanácsadói Iroda az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által támogatott képzéseket szervez a mezőgazdasági és kertészeti termelők számára. A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján egy ügyfél egy naptári évben 4 képzésre nyújthat be támogatási-kifizetési kérelmet, legfeljebb 275 000 Ft értékben.

Soron következő képzésünket „Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei” témakörben szervezzük, mert az MGSZH ezeket a követelményeket ellenőrzi a közeljövőben.

A tanfolyam időtartama a kötelező óraszámok miatt 2 nap (22 elméleti óra).

A tanfolyam díja 30.000.Ft, mely 100%-ban visszaigényelhető. Feltétel MVH regisztrációs szám megléte saját maga vagy munkáltatója révén! A képzési program előfinanszírozással valósul meg. A képzés befejezését követően az ügyfél kérésére Szaktanácsadó Irodánk segítséget nyújt a képzési díj visszaigénylésében. A tanfolyamon bárki részt vehet, de a képzési díj csak a regisztrált mezőgazdasági termelők esetében igényelhető vissza.

A képzés tartalma röviden:
- Kölcsönös megfeleltetés célja, alapelvei, jogszabályi háttere, a követelmények csoportosítása, a követelmények ellenőrzése, természet- és környezetvédelmi követelmények, állatjelölés és nyilvántartás)
- A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai, Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés; Előzmények; Az új HMKÁ előírásokról általában; Az uniós jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) ismertetése.
- Az agrár-szakigazgatás rendszere
- Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Kölcsönös megfeleltetés önellenőrző csomag.

Képzéseinkre jelentkezhetnek folyamatosan, a képzési időpontokat a jelentkezők igényei alapján határozzuk meg. Az első tanfolyam időpontját a július 4-ei hétre tervezzük.
Amennyiben a tanfolyam felkeltette érdeklődését, kérem, hogy jelentkezési szándékát jelezze a kepzesinformacio@freemail.hu címen. A jelentkezését követően további részletes tájékoztatást nyújtunk.
Minimális létszám 5 fő, 10 főtől igény szerint a kívánt helyszínre megyünk.

Értesítse gazdatársait is!

Szarvas, 2011.június 21.

Dr.Lelkes János, Gombos Edit, Bánfi Zsuzsanna


2011-06-21 09:20:10 Türelmi időt kapnak a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási támogatást igénylő termelők

Módosult a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási támogatás igénylésének feltételeiről valamint a mezőgazdasági vállalkozások által csekély összegű (de minimis) támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló rendelet.
A magyar zöldség, gyümölcs és dohánytermelők 2010 és 2013 között vehetik igénybe az uniós forrást. Korábban a gazdálkodók bármikor átruházhatták egymás között a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságot, ami sokszor adminisztrációs bonyodalmakhoz vezetett.
A támogatási jogosultság átruházásának feltételei 2012. január elsejével megváltoznak. A jogosultság átadására 2012. március 1. és április 1 között lehetséges, tehát a következő évtől már csak a megadott időszakban adhatják be a termelők a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) az átírási kérelmüket, amelyhez mellékelni kell az átruházást igazoló köz-vagy magánokiratokat.
Fontos változás a rendeletben, hogy ha az MVH a támogatási időszak első évében állapítja meg a kötelezettségek megsértése miatt fizetendő bírságot, a termelőnek nem kell fizetnie. Azonban ha a gazdálkodó a támogatási időszak hátralévő bármelyik évében újból nem teljesíti a szerkezetátalakítási programban vállalt kötelezettségeit, akkor az MVH egyszeri emelt összegű bírságot szab ki.
A rendelet június 20-tól hatályos.

(Forrás: Kormány.hu)


2011-06-21 09:19:06 Június 30-ig kell beérkeznie az agrárkár-enyhítési befizetéseknek!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja az agrárkár-enyhítési rendszerhez csatlakozott valamennyi mezőgazdasági vállalkozás és termelő figyelmét arra, hogy az egységes kérelem végleges területadataira alapozva hivatalos értesítésben ismerteti az érintettekkel a befizetendő kárenyhítési hozzájárulás pontos összegét és a fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó részletes feltételeket.

A kárenyhítési hozzájárulás befizetésére előírt határidő 2011. június 30., ám ez a határidő a befizetésnek a kárenyhítési lebonyolítási számlára történő jóváírására, és nem a banki átutalás elindítására vonatkozik! A kárenyhítési törvény értelmében a befizetés kizárólag banki átutalással teljesíthető, és csak az fogadható el, ahol az előírt kötelezettség teljes összegét legkésőbb június 30-án jóváírják a kárenyhítési lebonyolítási számlán. Az átutalást tehát ajánlatos annak időigényére - ami pénzintézetenként elérő, akár több munkanap is lehet - figyelemmel, a befizetendő összeg ismertében késlekedés nélkül megtenni!
Az összeget a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára kell utalni, a közlemény rovatban az ügyfél-regisztrációs szám megadásával.
A kárenyhítési törvény értelmében a fizetési kötelezettségüket elmulasztóktól be kell hajtani a hátralékot: a kárenyhítési hozzájárulás a fizetendő egyéb támogatásokból visszatartható, ugyanakkor ebben az esetben a határidőn túli befizetés következtében a gazdálkodó a tárgyévben kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2011-06-21 09:18:06 Ismét igényelhető az anyatehéntartás támogatása

Június 1-étől megkezdődött a 2011-es termeléshez kötött anyatehéntartás támogatási kérelmek benyújtási időszaka. A kérelmeket július 31-éig szankciómentesen lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Mivel 2011-ben július 31-e vasárnapra esik, ezért a következő munkanapon, augusztus 1-jén postára adott kérelem még határidőben benyújtott kérelemnek számít.

A termeléshez kötött, állatlétszám alapú anyatehéntartás támogatása egyike az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatásoknak.
A támogatható minimális állatlétszám három egyed. A kérelmező köteles a kérelmezett állatokat 6 hónapon keresztül birtokán tartani. Az igénybevétel további feltételeinek megismeréséhez a Hivatal honlapján is közzétett Gazdatájékoztató nyújt segítséget.
A támogatási kérelmet az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A támogatási összeget 2012. június 30-ig fizetik ki.

(Forrás:www.mvh.gov.hu)2011-06-03 09:57:20 A minisztérium meghosszabbítja a Nemzeti Vidékstratégia társadalmi vitáját

Az agrárstratégia megalkotásával és végrehajtásával a minisztérium a vidéki Magyarország egészének megújítására törekszik.
A tárca 2011. április 9-én bocsátotta társadalmi vitára a koncepciót, és az elmúlt hetekben számos vidéki fórumon, szakmai és érdekegyeztető tanácskozáson vitatták meg a tervezetet civilek, politikusok, szakértők és tudósok.
Tekintettel a nagy érdeklődésre, a minisztérium a társadalmi vita lezárásának eredeti, május 31-i határidejét június 17-ig meghosszabbítja.
A 2020-ig szóló agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégiai vitaanyagra mintegy 200 véleményt küldtek be eddig, és folyamatosan érkeznek be az újabb javaslatok.
A határidő meghosszabbítását az is indokolja, hogy a kormány az eddig hiányzó Nemzeti Vidékstratégiával alapvető és minőségi fordulatot akar végrehajtani a vidéki életben és az agráriumban. Ezért a minisztérium a lehető legszélesebb társadalmi párbeszédre törekszik a vidék „alkotmányának” megalkotása érdekében.
A stratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden érintett számára érezhető javulás következzen be.

(Forrás: Kormány.hu)


2011-06-03 09:54:32 Több milliárd forint jut az idén az állatbetegségek elleni védekezésre

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírta a járványos, esetenként emberre is veszélyes állatbetegségek megelőzéséről és felszámolásáról szóló jogszabályt.
A tárca rendeletben szabályozza a járványos állatbetegségekkel kapcsolatos feladatokat és a megelőzésre, védekezésre szánt idei keretösszeget is. Minden uniós tagország kötelessége védekezni a kéknyelv betegség, a szalmonella, a sertéspestis,a madárinfluenza, a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak, illetve a veszettség ellen, miután ezek egy része a lakosságot is veszélyeztetheti. A feladatokhoz idén 1 milliárd 680 millió forinttal járul hozzá a nemzeti költségvetés, állami támogatás formájában. A pénzügyi forrás több millió eurós másik részét az Európai Unió biztosítja. Az állattartók terheinek részleges átvállalásával segíthető a versenyképességük, megteremthetőek az egészséges élelmiszerek előállításához szükséges feltételek és javul hazánk járványügyi helyzete.
Ezek a járványos állatbetegségek hatalmas károkat okozhatnak a mezőgazdasági haszonállat-állományokban (pl. sertéspestis), ugyanakkor állatról emberre is terjedhetnek, mint például a szalmonella és a veszettség. Éppen ezért kiemelten fontos volt megalkotni az ezekre vonatkozó jogszabályt.
Az Európai Bizottság évente határozza meg a tagállamoknak nyújtott – tárgykörre vonatkozó - pénzügyi hozzájárulás mértékét. A Bizottság határozata egy évre szól, emiatt szükséges a 2011. évre a támogatási összegeket és feltételeket új magyar jogszabályban is rögzíteni. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bírálja el a kérelmeket és fizeti ki a támogatásokat.

(Forrás: Kormány.hu)


2011-06-03 09:50:02 Nem termelő mezőgazdasági beruházások– kezdődik a kérelem benyújtási időszak!

2011. június 1 és 30. között támogatási kérelmet nyújthatnak be azok az ügyfelek, akik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III.27.) FVM rendelet alapján sövénytelepítésre, mezővédő fásításra, gyeptelepítésre, bakhát létesítésére, kerítés kialakítására vagy madárodúk kihelyezésére támogatást kívánnak igénybe venni. A támogatási kérelmek benyújtására elektronikus úton a mai naptól nyílik lehetőség!
A támogatási kérelmek benyújtásának feltételeit és a papír alapon benyújtandó nyomtatványokat a 86/2011. (VI.01.) MVH Közlemény tartalmazza.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2011-06-03 09:48:58 Június 9-ig szankcióval lehet módosítani az Egységes Kérelmeket

Az eddig beérkezett mintegy 178 ezer Egységes Kérelem mellett a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfelei május 17-től 31-ig több mint hatezer adatváltozást nyújtottak be. Június 1-től 9-ig a kérelmek módosítása már csak szankcióval tehető meg.

A kérelem módosításáról beszélünk, ha az ügyfél a már bejelentett támogatási igényét növeli (például új tábla bejelentésével). A módosítás keretében növelt igénylésre vonatkozó támogatás összege munkanaponként 1%-kal csökken.
Az olyan adatváltozások bejelentésére, amelyek nem irányulnak a támogatási igény növelésére (például a kérelem teljes, vagy részben történő visszavonása, vagy a korábbi igénylések csökkentése) továbbra is szankciómentes lehetőség van.
Szintén június 9-ig lehet igénylést benyújtani azokra a jogcímekre, amelyekre az ügyfelek eddig még nem igényeltek, holott jogosultak lennének a támogatásra. A jelenlegi benyújtási statisztika alapján összesen mintegy 100 ügyfél nem igényelt a meglévő jogosultságai alapján a területalapú támogatáshoz kapcsolódó elkülönített zöldség-gyümölcs, illetve elkülönített cukor, valamint a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási támogatást.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2011-05-31 08:58:21 Hamarosan megkezdik a határszemléket a földhivatalok

Az ingatlanügyi hatóságként eljáró földhivatalok a napokban kezdik meg a határszemléket – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM). A határszemle keretében elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt általános hasznosítási kötelezettség, továbbá az ideiglenes hasznosítási és a mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzik, és szabálytalanságok esetén földvédelmi bírságot szabhatnak ki.
Az általános, és az ideiglenes hasznosítási kötelezettség előírása a termőföldeket, valamint a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földeket érintően áll fenn – emlékeztet a VM közleménye. A termőföldnek nem minősülő ingatlanokon (például beruházási területeken) a mellékhasznosítási kötelezettségnek kell eleget tenni. A jogszabályok arra kötelezik a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. A szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területeken a földrészleteket kizárólag a művelési ágának megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.
A hasznosítási kötelezettség felróható elmulasztása esetén a földhivatalok földvédelmi bírságot szabnak ki. A határszemlék a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett kiterjednek a termőföldek engedély nélküli hasznosításának feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is – áll a közleményben.

(Forrás: Agromonitor.hu)


2011-05-31 08:57:29 KAT, Natura 2000: nem gátolja a forgalomképességet a besorolás - A bérleti díj és a támogatás a döntő szempont

Egységesnek tekinthető a hazai földpiac, mivel az egyes földterületekre vonatkozó szabályozási előírások és korlátozások alapvetően nem befolyásolják a forgalomképességet – derül ki a földpiaci adásvételekben vezető szerepet betöltő miskolci Tiszacash Zrt. tapasztalataiból. Így például a kedvezőtlen adottságú területeknél (KAT) és a Natura 2000-es termőföldeknél az árakat elsősorban nem a földrészletek besorolása határozza meg, hanem sokkal inkább az, hogy egybefüggő vagy elaprózódott területekről van-e szó. A pénzügyi befektetők a KAT-ba vagy a Natura 2000 programba tartozó földeknél is elsősorban az elérhető haszonbérleti díjakra és a későbbi várható árnövekedésre koncentrálnak. A szakmai befektetőknél ugyanakkor előnynek számíthat, hogy e területekre többletforrások járnak a mintegy 50 ezer forintos hektáronkénti területalapú támogatásokon felül. Bár a szakmai vásárlók azt is mérlegelik, hogy a megszerezhető pluszpénzek a megkötöttségek miatt kieső jövedelmet kompenzálják-e. A Naturás földeknél korlátozó tényező lehet, hogy azok nem minősíthetők át más művelési ágakba. A KAT-ra és a Natura 2000 programra vonatkozó részletes szabályozási feltételekről Jogi esetek című rovatunkban olvashatnak.
Bár az ország termőterületének jelentős részét teszik ki, a szabályozási előírások és korlátozások ellenére nincs elkülönült piaca a KAT-ba és a Natura 2000 programba tartozó termőföldeknek – mondta az agromonitor.hu-nak Lajtos Ferenc, a Tiszacash Zrt. értékesítési szakembere. A Natura földek az ország területének 21 százalékát képviselik, vagyis 1,95 millió hektárt fednek le, a KAT-ba pedig 883 ezer hektár támogatható terület tartozik, és ez a hazai összterület 9,5 százalékának felel meg.
A Tiszacash a földpiaci adásvételeknél nem kezeli külön kategóriaként e területeket, mert a forgalomképességet a besorolás alapvetően nem határozza meg. Lajtos Ferenc szerint az adásvételek és az árak szempontjából sokkal inkább döntő tényező, hogy e földterületek egybefüggőek-e vagy sem. A földpiaci pénzügyi befektetők közül kevesen kérdezik meg, hogy a megvásárolni kívánt földek KAT-os vagy Naturás kategóriába esnek-e. Egyes szakmai befektetőknél viszont a besorolás a vásárlásoknál fontos szempont is lehet – tette hozzá a szakértő.
A vétel szempontjából e területeket vonzóbbá teheti, hogy a használók többletforrásokat kaphatnak az uniós területalapú támogatásokon felül, amelyek az idén hektáronként 185 euró körüli összeget tesznek ki. A KAT-os területekre lehatárolástól függően hektáronként 10,94 euró, illetve 85,9 euró, a Natura 2000-es gyepekre pedig 38 eurós kompenzációs pluszforrás vehető igénybe. A KAT területek támogatása a gazdálkodás eredményességének növelésére szolgál, kompenzálva a kedvezőtlen adottságokból származó kieső jövedelmet. A Natura 2000 program célja pedig az élőhely és a természeti állapot fenntartása és megőrzése az e kategóriába tartozó gyepterületeken. A támogatások megszerzéséhez azonban a gazdálkodóknak számos feltételt és előírást is teljesíteniük kell, illetve több megkötöttséget is tudomásul kell venniük. Így például a Naturás területeknél el kell fogadniuk, hogy azok nem minősíthetők át más művelési ágakba – húzta alá a Tiszacash értékesítési szakembere.
A KAT-ot és a Naturát érintő speciális támogatási formák legfőbb jellemzője, hogy a rájuk vonatkozó földterületeknek is speciális tulajdonságaik vannak. Ezek az elhelyezkedésből, a talaj összetételéből, a termőföldön található őshonos növény- és állatfajokból eredhetnek. E jellemzők elsősorban nem ökonómiai, hanem ökológiai szempontból képviselnek értéket, viszont a speciális támogatásokkal pótolni lehet a gazdálkodók kieső jövedelmét. A speciális támogatásokra jogosult termőterületeken a gazdálkodóknak szigorúbb szabályoknak kell megfelelniük, vagy például a KAT-os földeken sokszor olyan „extrém” körülmények között kell termelniük, amelyek jelentős többletköltségekkel járnak.
A pénzügyi befektetők a termőföldeket alapvetően befektetésként vásárolják, azokon gazdálkodni nem akarnak. Úgy tekintenek rájuk, mint egy kedvező befektetési formára, amely éves szinten meghatározott összegű jövedelmet hoz a haszonbérbe adásból származó díjak révén, illetve a későbbi értékesítéskor profitot eredményez. A Tiszacash tapasztalatai szerint a pénzügyi befektetők szempontjából ezért nem lényeges, hogy milyen jogcímeken lehet a termőföld után támogatásokat igényelni. A döntésüket sokkal inkább befolyásolja, milyen összegű bérleti díjakat kaphatnak évente – állapította meg Lajtos Ferenc.
A szakmai befektetők ugyanakkor egészen más szempontok szerint döntenek, amikor termőföldeket vásárolnak. Nekik megélhetési forrásuk a termőföld, ezért általában határozott elképzelésük van arról, hogy a mezőgazdaságon belül milyen fő irányban (a szántóföldi növénytermelésben, az állattenyésztésben vagy például az erdőgazdaságban) kívánnak tevékenykedni. A termőföldeket pontosan az alapján választják ki, hogy az általuk elképzelt gazdálkodás megvalósítható legyen.
Tisztában vannak azokkal az elvárásokkal és korlátozásokkal is, amelyeket a szabályozás egy-egy területre előír a speciális támogatások miatt. A Natura 2000-es besorolású gyepeken például az engedélyekhez kötött kaszálást csak előzetes bejelentés alapján, az év meghatározott időszakában és vadriasztó lánc használata mellett lehet elvégezni, és az előírások még a kaszálás irányát is meghatározzák. A szakmai befektetőknél tehát az igényelhető támogatások a termőföldek árát mindenképpen befolyásolják, de azt is mérlegelik, hogy a speciális források az előírt feltételrendszer betartásához elegendő kompenzációt nyújtanak-e.

(Forrás: Agromonitor.hu)2011-05-20 10:23:58 Adatváltozások bejelentésére vonatkozó határidők

2011. május 17. napján az elektronikus kérelmezés menüpontja alatt megjelent az adatváltozások bejelentésére szolgáló W0112 kérelem. Ez utóbbi keretében kell a vis maior bejelentésen kívüli adatváltozást bejelenteni.

A W0112 kérelem keretében bejelenthető adatváltozások típusától függően az alábbi határidőkre hívjuk fel a figyelmet:
- 2011. május 31-ig lehet a már benyújtott kérelem adatain az adatváltozását késési szankció nélkül jelezni a W0112 kérelmen.
- Május 31. után június 9-ig is lehet a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozásokat (pl. meglevő terület növekedése, új még be nem jelentett táblára történő igénylés, új jogcím igénylés, stb) benyújtani, de ebben az esetben már számolni kell az érintett adatváltozások esetében a támogatási összeg munkanaponkénti 1% -os késési szankcionálásával (a késést május 31-től kell számolnia a hivatalnak).
Természetesen az egyéb (támogatás növelésére nem irányuló) adatváltozás ebben az időszakban késési szankció nélkül tehető meg.
- Június 9. után bizonyos adatváltozások továbbra is bejelenthetőek; ezek olyan adatváltozások, amelyek nem irányulnak támogatási igény növelésére (pl. meglevő tábla területének csökkentése, tábla visszavonása, adott táblánál egyes jogcímek visszavonása, stb). Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy június 9. után is bejelenthető olyan terület, amely még nem volt bejelentve (ld. terület-bejelentési kötelezettség), de ebben az esetben a táblához semmilyen támogatási jogcímre vonatkozóan nem lehet igénylést megadni.
Általános előírás az, hogy addig fogadható el az adatváltozás amíg az ügyfelet szabálytalanságról nem értesíti a hivatal (pl. adategyeztetés), vagy kiértesítették helyszíni ellenőrzésről, de ez utóbbi ellenőrzés az adott területtel kapcsolatosan szabálytalanságot nem tárt fel. Ha az előbb leírt feltételek valamelyikét sérti, akkor nem fogadható el a bejelentés (pontosabban a bejelentésben levő különbség jogosulatlan területnek számít).

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-05-20 10:22:31 Már olvasható a közlönyben a rendelet az Agrár Széchenyi Kártyáról

Megjelent az Agrár Széchenyi Kártya bevezetéséről szóló miniszteri rendelet a Magyar Közlönyben; a kedvezményes folyószámlahitel várhatóan júniustól igényelhető – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM. Az Agrár Széchenyi Kártya Program a gazdasági válság és az elemi károk által leginkább sújtott őstermelőknek, családi gazdaságoknak, összességében az agrár kis- és középvállalkozásoknak nyújt segítséget.
A gazdák a kedvezményes folyószámlahitelt a KA-VOSZ, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közös részvénytársasága által kiadott üzletszabályzat megjelenését követően igényelhetik, előreláthatólag júniustól. Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel azok a vállalkozások és természetes személyek – többek között őstermelők, családi gazdálkodók, kistermelők –igényelhetnek, akik megfelelnek a kis- és középvállalkozások (kkv-k) jogszabályi feltételeinek. A hitel összege minimum 500 ezer forint, maximum 25 millió forint lehet. A kamattámogatás a teljes hitelösszegre és a teljes futamidőre évi 2 százalékpont. Az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel futamideje 3 év, típusa szabad felhasználású hitel.
A kedvezményes folyószámlahitel felvételét az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességvállalása segíti. Az éves kezességvállalási díj 50 százalékát az állam átvállalja a „de minimis” azaz a kis összegű támogatások figyelembevételével. A szaktárca közleménye szerint a kormány Agrár Széchenyi Kártyáról szóló döntésével csökkenthető a kisvállalkozások versenyhátránya, mérsékelhetőek lesznek a hazai mezőgazdasági kkv-k finanszírozási költségei. Kisebbek lesznek például a nagyvállalatok és a kkv-k hitelei közötti tényleges kamatszint különbségek, emellett bővülnek a hitelintézetek által túl kockázatosnak tartott agárágazati mikro- és kisvállalkozások támogatási lehetőségei. Az Agrár Széchenyi Kártya Program segíti a vidéki munkahelyek megőrzését, a további munkahelyteremtést, biztosítva ezzel több száz mezőgazdaságból élő család megélhetését – idézi az MTI a közleményt.

(Forrás:Agromonitor.hu)2011-05-10 15:09:18 Megjelent a mikrovállalkozások támogatásáról szóló új rendelet


2011-től évente június 15. és július 15. között lehet benyújtani támogatási kérelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére szóló támogatás igénybevételére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Megjelent a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
A rendelet 9.§ (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2011-től évente június 15. és július 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Az ebben a kérelem benyújtási időszakban benyújtásra kerülő támogatási kérelmek feldolgozásában nem vesznek részt a helyi akciócsoportok. Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatban felmerült kérdéseikkel forduljanak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfélszolgálatához.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-05-10 15:08:45 Május 15-ig kell bejelenteni a szőlőkivágás elvégzését

A szőlőkivágás támogatása kapcsán kiadott mintegy 4 200 darab kivágási engedély birtokában elvégzett műveleteket legkésőbb 2011. május 15-ig kell bejelenteni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a 115/2010. (VII. 29.) MVH közleményben közzétett B1092 számú nyomtatványon. Mivel ez a dátum munkaszüneti napra esik, a bejelentő lapokat legkésőbb 2011. május 16-án még postára lehet adni.
A határidő elmulasztása jogvesztő, az azon túl benyújtott dokumentumokat az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A támogatás kiutalásának feltétele, hogy a gazdálkodó a szőlőültetvény kivágását a vonatkozó 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendeletben meghatározott módon - a szőlőtőkék föld feletti részeit, illetve a föld alatti részekből legalább a gyöktörzset eltávolítva, a területet mezőgazdasági művelésre alkalmas állapotba hozva - hajtsa végre. A támogatást a kivágásra vonatkozó feltétel helyszíni ellenőrzésének elvégzését követően folyósítja a Hivatal.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-05-04 14:21:45 Új KM követelmények

Tisztelt Gazdálkodók!

A 32/2011. (IV. 28.) VM rendelet alapján új elemekkel bővült a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet. A KM követelményeit a növényvédelemre, az élelmiszerbiztonságra, valamint az állategészségügyre vonatkozó előírásokkal egészítették ki.

Dr. Lelkes János, Gombos Edit / MikroTSZK2011-04-28 15:38:55 Április 22-től lehet bejelenteni a vis maior eseményeket

Április 22-től lehetőség van a vis maior események bejelentésére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján, az egységes kérelem elektronikus kitöltő felületén.
Vis maior bejelentést akkor kell tenni, ha a 2011. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt.
2011. április 22-től elektronikus úton lehet benyújtani az MVH-hoz a bejelentést - az egységes kérelem beadásához hasonlóan - az Ügyfélkapun keresztül, a vis maior esetén használatos W0113 formanyomtatványon. A vis maior bejelentéshez kapcsolódó felhasználói kézikönyv az MVH honlapján elérhető a „Kitöltést segítő felhasználói tájékoztató" címszó alatt lévő "Vis Maior bejelentés - felhasználói kézikönyv" címen.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-04-28 10:49:07 Új előírások a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot szabályozásában

Április 23-ai hatállyal több ponton is megváltoztatta a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásrendszerét – közölte a kormányzati honlapon a tárca sajtóirodája. Az Európai Unió (EU) által meghatározott keretek között kidolgozott nemzeti HMKÁ-előírások be nem tartása a támogatási összeg csökkenésével jár – hívja fel a gazdálkodók figyelmét a VM.

A 29/2011. VM-rendelet (mellékelve küldöm) egyebek közt módosítja a vetésváltási szabályokat. A gazdálkodó például ugyanazon a területen négy egymást követő éven keresztül termelhet vetőmagtermesztés céljából hibridkukoricát. Ugyanazon a területen egymást követő évben nem termeszthető a burgonya, a napraforgó, a káposztarepce, a szójabab, a cukorrépa, az olajtök és a dinnye. További újdonság, hogy a két évig termelhető kultúrák köre kiegészül a zabbal és a cirokfélékkel.
A gyommentes állapot fogalmát is pontosítja a módosított rendelet, egyértelműsíti az öntözési célú vízhasználat előírását, tisztázza a kunhalmok – vagyis a mesterségesen létrehozott védett dombok – területén a fafelhasználás szabályait.
Az EU 2003-as közös agrárpolitikai (KAP) reformja vezette be a kölcsönös megfeleltetést (KM), amely a termeléstől elválasztott közvetlen támogatások új egységes szakmai feltételrendszere. A KM meghatározza az uniós mezőgazdasági termelésre vonatkozó kötelezettségeket és előírásokat, a szabályok betartását, ellenőrzését és a meg nem felelés esetén, szankciók alkalmazását – áll a tárca tájékoztatójában. A közvetlen támogatási kifizetések így elősegítik a környezet megóvását és a mezőgazdasági földterület jó ökológiai állapotának megőrzését.
A KM egyik része a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények, amely az uniós rendeletekben és irányelvekben foglalt természetvédelemre, környezetvédelemre, állatjelölésre, élelmiszerbiztonságra, állatjólétre, állategészségügyre vonatkozó követelményeket tartalmazza. Másik része pedig a most módosított feltételrendszerű HMKÁ, amely a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotának fenntartását határozza meg.

(Forrás: Agromonitor.hu)2011-04-27 14:50:23 Májusi szerződéskötési időszak

A 2011–es év második szerződéskötési időszaka a hatályos jogszabálynak megfelelően 2011. május 1-31. között várható. Akkreditált Területi Szaktanácsadási Központunkon (MikroTSZK) keresztül az EU által támogatott szaktanácsadást vehetnek igénybe a mezőgazdasági és kertészeti termelők, vállalkozások. A támogatás mértéke a szerződésben rögzített szaktanácsadási díj 80 %-a. A 2007-2013. időszak alatt egy gazdálkodó legfeljebb 3 alkalommal jogosult a támogatás igénybevételére, összesen 1500 euró értékig, de egy évben maximálisan 700 euró összeg lehet. A támogatás célja a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele révén a kölcsönös megfeleltetés és a munkabiztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás összteljesítményének javítása.

Szerződéskötés esetén az alábbi szolgáltatásaink közül választhat:
• ÚMVP támogatási és kifizetési kérelmek határidő figyelése, készítése, menedzselése.
• Gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv, nitrát adatszolgáltatás, földhasználati terv készítése.
• GPS területazonosítás, vis-major eseményekhez kapcsolódó GPS mérések.
• Szántóföldi vízgazdálkodási és agrotechnikai mérések.
• Talajminták, vízminták, tápoldat minták gyűjtése és elemzése.
• Bejelentés kötelezett agrotechnikai műveletek adminisztrációja.
• Területalapú kérelmek elkészítése, e-kérelem meghatalmazás, monitoring adatszolgáltatás, elektronikus ügyintézés.
• Kölcsönös megfeleltetési előírások teljesítése érdekében helyszíni szemle, konzultáció.
• Felkészülés MVH helyszíni ellenőrzésekre, segítségnyújtás a hatóságokkal történő eljárások kezelésében (pl. hiánypótlás).
• Általános irodai adminisztráció, internet-szolgáltatások.

Azon gazdálkodók, akik igénybe szeretnék venni a szaktanácsadási szolgáltatásért járó támogatást, illetve akik már a múlt évben igénybe vették, de a gazdaságukban jelentős változás következett be, esetleg bármilyen szaktanácsadással- EMVA támogatási jogcímmel kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal. A „dokumentumok” menüből letölthető a „Jelentkezési lap a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez”, melyet postai úton vagy e-mailben kérünk visszaküldeni az adatlapon található címre.

Dr. Lelkes János, Gombos Edit / MikroTSZK

2011-04-27 14:49:48 KKV minősítő kód megadása!

Tisztelt Ügyfelünk!

A minősítés bejelentésének részletes feltételeit a 27/2011.(III.9.) számú MVH Közlemény tartalmazza. A KKV minősítő kód megadása egyéni vállalkozóknak, cégeknek, állami szervezeteknek és non-profit szervezeteknek kötelező. Amennyiben még nem történt meg a minősítés bejelentése, haladéktalanul meg kell tenni a G002 – es formanyomtatványon, a lakhely/székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, postai úton vagy személyesen.

Dr. Lelkes János, Gombos Edit / MikroTSZK2011-04-27 14:28:35 Gázolaj-támogatás a szőlő- és gyümölcstermelőknek

A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű – azaz a „deminimis” – támogatási kérelmet május 31-ig lehet benyújtani az illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához. A Magyar Agrárkamara azt közölte: az érintett termelői kör kompenzálására született meg a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű támogatásról szóló rendelet. Ennek értelmében a támogatás mértéke a szőlő- és gyümölcsös ültetvényterületen ténylegesen felhasznált, a hektáronkénti 97 liter mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de legfeljebb évente, hektáronkénti száz liter után literenként hetven forint.

(Forrás:MTI)2011-04-27 14:26:25 Agrár-környezetgazdálkodás: megkezdte az ellenőrzéseket az MVH - Kiemelten vizsgálják a gazdálkodási naplókat

Megkezdte a napokban az idei agrár-környezetgazdálkodási (akg) támogatások kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzéseket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) – hívja fel a gazdálkodók figyelmét az agromonitor.hu számára készített elemzésében Nagy Ferenc, a földpiaci adásvételekben meghatározó miskolci Tiszacash Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az MVH a vállalt kötelezettségek teljesítését vizsgálja, és az adminisztratív ellenőrzéseken túl helyszíni szemléket is tart. A Tiszacash információi szerint az egyik fő ellenőrzési szempont a gazdálkodási naplók megtekintése és elemzése lesz, ezért a termelőknek naplóikat érdemes naprakésszé tenniük, ha azokban most elmaradás van. Amennyiben nincs gazdálkodási naplójuk vagy tápanyag-gazdálkodási tervük, az akg-támogatásokból ki is zárhatják őket. Az MVH a gazdálkodók helyszíni ellenőrzésekor vizsgálja a jogszerű földhasználatot is, ezért bekérheti az öt évre szóló földhasználatot igazoló dokumentumokat és földhasználati lapokat is. A termelők a mostani gazdálkodási évre szóló kifizetési kérelmeiket az MVH-hoz május 16-ig adhatják be. Ha kérelmeiket később nyújtják be, munkanaponként egy százaléknyi támogatást levonnak tőlük, a június 9-e után beérkezett kérelmeket pedig érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az MVH. Most az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, ötéves akg-program második gazdálkodási éve zajlik – állapította meg Nagy Ferenc. A termelők az erre vonatkozó kifizetési kérelmeket – az úgynevezett egységes elektronikus kérelembeadás részeként - május 15-ig nyújthatják be, mivel azonban ez munkaszüneti napra esik, a kérelmek május 16-ig adhatók be. Aki ezután nyújtja be kérelmét, annak munkanaponként egy százalékkal csökken az elfogadott támogatási összege. A június 9-e után beérkezett kérelmeket pedig érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az MVH – húzta alá az elnök-vezérigazgató.
Az akg-támogatások megszerzéséhez a termelőknek számos követelményt kell teljesíteniük. Az igénylések egyik komoly feltétele, hogy a gazdálkodóknak legyen támogatási- és területazonosítási kérelemnek helyt adó, illetve részben helyt adó határozatuk. Kifizetési kérelmet tehát azok nyújthatnak be, akik előzőleg beadták területazonosítási kérelmüket is. Ugyanakkor a támogatási és a területazonosítási kérelem nem foglalja magában a kifizetési kérelmet. Ha tehát a támogatásra jogosultak az adott gazdálkodási évben nem nyújtottak be kifizetési kérelmeket, nem kaphatnak támogatást sem, vállalt kötelezettségeik viszont fennállnak.
Nagy Ferenc tájékoztatása szerint a termelők naprakész gazdálkodási naplót kötelesek vezetni, papír alapon vagy elektronikus úton. A gazdálkodási naplókban a tevékenységeket legkésőbb az elvégzéstől számított egy héten belül rögzíteniük kell, a dokumentumot pedig a gazdálkodási év lezárása után a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (MgSzH) elektronikusan minden évben meg kell küldeniük. A támogatási összeg 30 százalékkal is csökkenhet, ha a termelők a gazdálkodási naplót nem küldik be.
Az idei agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalások teljesítéséről az MVH a napokban megkezdte a támogatások kifizetéséhez kapcsolódó ellenőrzéseket – hívta fel a figyelmet Nagy Ferenc. E vizsgálatok az adminisztratív ellenőrzéseken túl a helyszíni szemléket is magukban foglalják. A vállalat információi szerint az egyik fő ellenőrzési szempontot a gazdálkodási naplók megtekintése, elemzése jelenti majd. Ezért a gazdálkodóknak érdemes naprakésszé tenniük naplóikat, amennyiben azokban esetleg elmaradásuk lenne. A támogatási összegek csökkentésével járhat, ha az MVH ellenőrzés hiányosságokat talál. Amennyiben a termelőknek nincs gazdálkodási naplójuk vagy tápanyag-gazdálkodási tervük, az akg támogatásokból kizárhatják őket. A helyszíni ellenőrzésekkor vizsgálják a jogszerű földhasználatot is, így bekérhetik az öt éves földhasználatot igazoló dokumentumokat, illetve földhasználati lapokat is.

(Forrás: Agromonitor.hu)2011-04-27 14:22:28 Agrár Széchenyi Kártya: húszmilliárd forint forrás április végétől

Április végétől lesz elérhető az Agrár Széchenyi Kártya program, amelynek keretében mintegy 20 milliárd forintnyi forráshoz juthatnak az agrárágazatban működő vállalkozások, őstermelők és családi vállalkozások – hívja fel a figyelmet közleményében a Körics Euroconsulting pályázati tanácsadó iroda. A szabad felhasználású hitel összegének minimuma 500 ezer, maximuma 25 millió forint, futamideje pedig három év lehet.
A hitelt két százalékos állami kamattámogatás és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása mellett vehetik fel a gazdálkodók. Az éves kezességvállalási díj felét az állam vállalja át – tájékoztatott a tanácsadó cég. A szabadon felhasználható folyószámlahitel az agrárágazat minden szereplője számára elérhető: a mezőgazdasági termelők, feldolgozók, forgalmazók, valamint a vadászat, halászat, erdészet területén működő kisvállalkozások is igényelhetik.
Azok a vállalkozások és természetes személyek kérhetik a kedvezményes hitelt, akik megfelelnek a kis- és középvállalkozások jogszabályban meghatározott feltételeinek. A kártyát a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) és az iparkamarák irodáiban, valamint a Körics Euroconsultingnál lehet igényelni.
A jelenleg ismertek alapján az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelnek nem lesz feltétele a tárgyi biztosíték megléte, 5 millió forint alatt nem kell majd ingatlanfedezetet biztosítani, afeletti összeg esetén pedig a hitelt nyújtó bankok döntik el, hogy igénylik-e azt – idézi az MTI a tanácsadó közleményét.

(Forrás: Agromonitor.hu)


2011-04-27 14:16:54 Pénzt kapnak a fiatal gazdák

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkezdte a fiatal gazdálkodóknak járó támogatás kifizetését.
A támogatási kérelmet benyújtó és támogatást nyert ügyfelek a kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követően két kifizetési időszak alkalmával igényelhetik a támogatási összeg 90 %-át. Most a 2011 januárjában benyújtott kifizetési kérelmek határozathozatala és kifizetése zajlik. Ez alapján várhatóan több mint 830 millió forintot fizet ki az MVH 83 fiatal gazdának.
Azok, akik jóváhagyó határozattal rendelkeznek, de még nem igényelték a támogatási összeg 90 %-át, április 30-ig még megtehetik. A következő kifizetési kérelembenyújtási időszak 2011. július 1-től 31-ig lesz.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-04-27 14:14:43 Állatjóléti támogatást igényelhetnek a tejtermelő gazdák!

Április 30-ig lehet a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás jogcímre támogatási kérelmet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
2011. április 1-jén a 18/2011. (III.9.) számú VM rendelet felhatalmazása alapján megnyílt a lehetőség a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás igénybe vételére. Az intézkedés a tejhasznú szarvasmarhát tartó gazdák számára nyújt támogatást legfeljebb öt éves támogatási időszakon keresztül, amelynek köszönhetően az állatjólét lényeges javításával a tejtermelés szerkezetében is jelentős átalakulás mehet végbe. A támogatás igénybevételének részletes szabályait a 36/2011. (III. 22.) számú MVH, illetve az ezt módosító 71/2011. (IV. 14.) számú MVH közlemények állapítják meg.
A támogatási kérelmet - amely a 2011. évben egyben kifizetési kérelemnek is minősül - 2011. április 30-ig lehet postai úton benyújtani az MVH illetékes megyei kirendeltségeihez.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-04-27 14:10:48 Anyajuhtartás támogatás igényelhető

Május 23-ig lehet anyajuhtartásra támogatási kérelmet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
A termeléshez kötött, állatlétszám alapú anyajuhtartás támogatása egyike az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatásoknak.
A támogatható minimális állatszám tíz egyed. A kérelmező köteles a juhokat május 24-től száz egymást követő napon át birtokán tartani. Az igénybevétel egyik további feltétele, hogy a gazdálkodó gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat használatról. A támogatás elnyeréséhez kapcsolódó részletes szabályokat a 66/2011 (IV. 12) számú MVH Közlemény tartalmazza.
Kérelmet az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani az ügyfél székhelye szerint illetékes megyei kirendeltséghez.
Az MVH felhívja a figyelmet arra, hogy 2011. évre vonatkozóan a történelmi bázis alapú kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás csak az anyajuh támogatásra jogosult darabszámig vehető igénybe.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-04-11 11:43:54 Indul a 2011. évi egységes kérelem beadása

Április 8-tól nyílik lehetőség a legtöbb gazdálkodót érintő, egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint további 20 jogcímen elérhető támogatás igénybevételéhez szükséges egységes kérelem véglegesítésére. Az elektronikus kitöltő felületen március 21-től kezdődhetett meg az előzetes munka.
Az egységes kérelmeket elektronikus úton, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján lévő „e-Egységes kérelem" menüponton keresztül, ügyfélkapus bejelentkezés után lehet kitölteni és beadni.
A benyújtás határideje a jogszabály alapján május 15-e, mivel azonban idén ez munkaszüneti napra esik, május 16-ig adható be a kérelem. Aki május 16-a után nyújtja be kérelmét, annak már munkanaponként egy százalékkal csökken az elfogadott támogatási összege. A június 9-e után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A kérelmeken módosítást szankciómentesen május 31-ig lehet végezni, ezután –június 9-ig- viszont már a támogatási összeg csökkentésével jár a módosítás.
A beadással kapcsolatban felmerült kérdésekkel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyfélszolgálatához lehet fordulni a 06-1/374-3603 illetve a 06-1-/374-3604 telefonszámokon, illetve a honlapon található „Kérdések / Kérdés feltevése" menüponton keresztül lehet kérdéseket feltenni, melyre a Hivatal munkatársai rövid időn belül válaszolnak.
Az egységes kérelem benyújtásáról további részletek a 65/2011 (IV.7.) számú MVH Közleményben olvashatók.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-04-05 09:22:42 Gazdálkodói kézikönyv 2011.

Kölcsönös megfeleltetés – egységes szakmai követelményrendszer.

Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek?

„Alszik a gazda, alszik a birtok", vagyis, ha a gazdálkodó nem jár utána kötelezettségeinek, feladatainak, akkor azok nem is fognak időben teljesülni. Jelen kiadványunkkal a „jó gazda gondosságához", kötelezettségeinek teljesítéséhez, és az ebből fakadó eredményességhez szeretnénk segítséget nyújtani. A tájékoztató folyamatosságot biztosít a 2009-től bevezetett szabályozórendszer precíz megis¬meréséhez és alkalmazásához. Az érdeklődők a www.kolcsonosmegfeleltetes.hu portálon is nyomon követhetik a KM-et érintő jogszabályi változásokat, választ kaphatnak a felmerülő kérdéseikre.

Az új „Gazdálkodói kézikönyv” letölthető a dokumentumok menüből.

( Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-03-17 14:27:16 Figyelem: Módosultak a beruházási támogatások feltételei!

A napokban jelent meg és lépett hatályba az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételeinek általános szabályairól szóló rendelet módosítása. A változások leginkább a beruházási támogatást kapott gazdálkodókat érintik.

A módosítás alapján a beruházási támogatásoknál vis maior bejelentés mellett a megvalósítási határidőt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja.

Azok az MVH ügyfelek, akiknek a támogatási határozatuk 2011. március 4-e után emelkedik jogerőre, a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át kötelesek teljesíteni. Az érintett gazdálkodók - gépberuházások kivételével - kötelesek a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott összeg 50 %-ával elszámolni.

Gépberuházások esetén a támogatási határozat kézhezvételétől számított legfeljebb 24 hónapon belül kötelesek teljesíteni a jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át.

Építési beruházások esetében ezentúl 10 %-ról 20 %-ra emelkedik az adott támogatási határozat adott építési tételei vonatkozásában engedélyezhető munkanemek közötti belső költségátcsoportosítás mértéke.

A rendeletmódosítás hatályba lépését követően benyújtott kifizetési kérelmeknél a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell alkalmazni. Amennyiben ez az Építési Normagyűjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor az első olyan, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepel. Engedélyköteles beruházások esetében a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg feletti támogatási igény esetében már a támogatási kérelemhez kell csatolni a jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció hiteles másolatát. Az átváltáshoz használandó árfolyam a támogatási kérelem benyújtási évének január 1-jén érvényes, Európai Központi Bank által közzétett hivatalos középárfolyama.
További információk olvashatóak a 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet módosításában.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-03-17 14:14:18 Áprilistól új állatjóléti támogatást lehet igényelni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás új jogcímként lehetőséget nyújt arra, hogy az állatjólét lényeges javítása által a tejtermelés szerkezetében is jelentős átalakulás menjen végbe. A támogatás elindítását a napokban megjelent 18/2011. (III.9.) VM rendelet tette lehetővé, az igénybevétel részletes szabályait pedig az MVH hamarosan megjelenő közleménye fogja tartalmazni.

Az intézkedés kiemelt céljai közé tartozik az állatállomány sűrűségének csökkentése, és az állatok szabadban tartásának elősegítése azokban a gazdaságokban, ahol ez lehetséges. További cél a tejelő tehenek és borjak számára jobb állattartási körülmények biztosítása, a takarmányozás körülményeinek javítása, valamint a betegségek és az élősködők okozta fertőzések megelőzése. A támogatás igénybevételéhez az állatok javát szolgáló szigorúbb higiéniai és takarmányozási előírásokat kell teljesíteni.

A támogatásban azok a tejtermelők részesülhetnek, akik önkéntes alapon a hatályos jogszabályban előírtaknál magasabb színvonalú követelmények betartására vállalnak kötelezettséget. A támogatás öt évre szóló normatív, vissza nem térítendő, kompenzációs jellegű, amelynek számítási alapja az állategységben (ÁE) kifejezett állatlétszám.

A támogatási kérelmeket, amik ebben az évben egyben kifizetési kérelmeknek is minősülnek, 2011. április 1. és április 30. között postai úton lehet benyújtani az MVH illetékes megyei kirendeltségeire.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)
2011-03-17 14:00:54 Támogatáshoz a kis- és középvállalkozások minősítését be kell jelenteni!

2009 óta csak az az ügyfél kaphat támogatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH), amely bejelentette vállalkozása minősítését.

A vállalkozás minősítését az ügyfélnyilvántartásba vétel iránti kérelmen (G001 jelű Regisztrációs Lap nyomtatvány), vagy az ügyfél-regisztráció módosítási adatlapon (G002 jelű Regisztráció módosító lap) kell bejelenteni, melyek megtalálhatóak a Hivatal honlapján (http://www.mvh.gov.hu/), az Ügyfélnyilvántartás menüpont alatt.

2010. december 30-át követően indult eljárásokban, amennyiben mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő ügyfél támogatási vagy kifizetési kérelmet kíván benyújtani, és legkésőbb ezzel egyidejűleg nem jelenti be minősítését, úgy az MVH a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. További információ a Hivatal honlapján olvasható.

(Forrás:www.mvh.gov.hu)

2011-03-17 13:50:34 Meghosszabbodott az E-monitoring adatszolgáltatás határideje!

Március 18-a éjfélig kell adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesíteniük azoknak a gazdáknak, akik agrártámogatást kaptak. A kötelezettség kiterjed minden, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és Halászati Operatív Program (HOP) keretében meghirdetett támogatási formára és csak elektronikusan nyújtható be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalba.

Eddig az érintett gazdálkodók mintegy 74%-a teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, azonban annak a 10 ezer gazdálkodónak, akik még nem töltötték ki a felületet már csak két napjuk maradt erre.

Az E-monitoring benyújtása összesen 38 ezer termelőt érint és a korábbi évekhez hasonlóan interneten, Ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon. Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat.

Az adatszolgáltatás elvégezhető meghatalmazott útján is, ám fontos, hogy ebben az esetben a meghatalmazást kinyomtatva, papír alapon is el kell juttatni az MVH illetékes kirendeltségére.

A meghatalmazás kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes, amennyiben valaki elveszítette, elfelejtette, a „G946" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról is.

A hatékony feldolgozás érdekében a meghatalmazást minél előbb, de legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtásával egyidejűleg érdemes postára adni.

A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH központi ügyfélszolgálata, a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók nyújtanak segítséget.

Az agrár- és vidékfejlesztés területén hazánknak nyújtható közösségi források mértéke alapvetően függ a megvalósult projektek és programok eredményességének korrekt jelentéseken alapuló bemutatásától.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)
2011-03-17 13:48:02 Technikai közreműködők is segítik a gazdákat az egységes kérelem beadásnál

A hamarosan induló egységes kérelem elektronikus beadásánál a korábbi évekhez hasonlóan falugazdászok és agrárkamarai tanácsadók térítésmentes segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak, s számukra az úgynevezett technikai közreműködés bevezetésével egyszerűsödik a kérelemkitöltő felület használata.

A 2011-ben az egységes kérelmet háromféle módon lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH): amennyiben az ügyfél rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval saját ügyfélkapuján keresztül, amennyiben nem rendelkezik, technikai közreműködő vagy meghatalmazott útján.

Technikai közreműködők a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók lehetnek. Ők azoknak a gazdálkodóknak nyújtanak segítséget, akik nem rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval, illetve kérelmüket megbízható szakmai segítséggel szeretnék beadni. A technikai közreműködő nem jogosult az ügyfél képviseletére, feladata az egységes kérelem beadására, az adatváltozás-bejelentése, az ügyfél tájékoztatására, valamint technikai és szakmai segítségnyújtásra korlátozódik.

A falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók a saját ügyfélkapus belépésük után az elektronikus kérelem kitöltő felületen, első lépésben a gazdálkodó egyedi jelszavának segítségével kitöltik a technikai közreműködés bejelentésére vonatkozó nyomtatványt és ügyfélkapun keresztül benyújtják azt. Ezt követően a technikai közreműködő azonnal be tud lépni az egységes kérelem-kitöltő felületre, és el tudja kezdeni az érdemi munkát.

Ha valaki nem falugazdászt vagy kamarai tanácsadót bíz meg kérelme kitöltésével, meghatalmazás útján bárkinek megbízást adhat képviseletére a kérelem kitöltésénél. A meghatalmazottnak ügyfélkapus regisztrációval és MVH regisztrációs számmal is rendelkeznie kell, de csak akkor tud a kérelem-kitöltő felületre belépni, ha a meghatalmazás az ügyfélkapus beadást követően papír alapon is beérkezik a Hivatalba és ott feldolgozzák azt.

Ezért azoknak, akik meghatalmazottat bíznának meg a kitöltéssel, minimum 20 nappal az egységes kérelem tervezett beadása előtt el kell készíteniük a meghatalmazást, és el kell küldeniük az ügyfél lakhely/székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére.

A meghatalmazás, illetve a technikai közreműködés kitöltéséhez szükséges a Hivatal által kiadott jelszó. 2011. évben a 2010. évben használt jelszó érvényes; amennyiben valaki elveszítette vagy elfelejtette, új jelszót a lakóhely/székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségen a G946 nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)
2011-03-03 11:06:31 Monitoring adatszolgáltatás 2011.

2011. évben február 15-től március 15-ig egy hónap áll az agrártámogatást kapott gazdálkodók rendelkezésére, hogy teljesítsék monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő évtől kezdődően áll fenn, azt követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan.
Az adatszolgáltatás elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül tehető meg. Az ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének saját nevében vagy meghatalmazott útján (szaktanácsadó) is eleget tehet. Az adatszolgáltatási kötelezettség az adatszolgáltatás évét megelőző évre vonatkozóan teljesítendő.
Az MVH jogosult helyszíni ellenőrzés során vizsgálni az adatszolgáltatás valóságtartalmát. Amennyiben az Ügyfél a fent leírt teljes körű adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesít, mulasztási bírsággal sújtható. Kérünk minden érintett, nyertes pályázót, hogy készüljön az adatszolgáltatás elvégzésére! Amennyiben kérdései, illetve problémái merülnének fel a monitorig adatszolgáltatással kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal!

Dr. Lelkes János2011-03-03 11:04:29 Folytatódik az agrár-környezetgazdálkodási támogatások kifizetése

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatás keretében februárban 5 992 ügyfélnek közel 12,2 milliárd forintot utalt át.
A támogatás kifizetése, illetve az adatmódosítással, vis maiorral és helyszíni ellenőrzésekkel érintett kérelmek feldolgozása folyamatos.
Az AKG intézkedések a mezőgazdaság által érintett fizikai és természeti környezet állapotának megőrzésére és javítására szolgálnak, ezzel is elősegítve a minőségi termékek előállítását. Az intézkedések öt, illetve tíz éves célprogramokban valósíthatók meg.
Kedvezőtlen adottságú területek (KAT) és Natura 2000 gyepterületek támogatására már 2010 decemberében elkezdődtek a kifizetések. Eddig a KAT keretében 5 064 ügyfél több mint 1,4 milliárd forintot, a Natura 2000 támogatásnál 3 956 gazdálkodó közel 985,2 millió forintot kapott meg.
A KAT támogatás a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás eredményességének növelésére szolgál. A Natura 2000 területek olyan európai uniós szinten védett helyek, melyekre szigorú gazdálkodási előírások vonatkoznak. A támogatás ezen területek közül a gyepterületekre vonatkozó előírások betartásával járó többletkiadások kompenzációjára szolgál. Mindkét jogcímre minden évben, a területalapú támogatással egy időben lehet kifizetési kérelmet benyújtani.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-03-03 11:02:55 Most jelentkezzen, aki tejet akar termelni!

Még három hétig, március 16-ig lehet új tejtermelési kvótát igényelni. Ez azért fontos, mert ennek hiányában tilos olyan tejet előállítani, amelyet piacon, vagy tejfeldolgozónak értékesít a tehenészet. Akik nem rendelkeztek kvótával, azok most tehenenként és évente 7000 kilogrammra adhatnak be kérelmet – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.
Ebben az évben a közlemény kihirdetésétől, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2011. március 16-ig lehet az országos tartalékból tejkvótát igényelni. Erről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) adott ki tájékoztatót. Összesen 60 millió kilogramm közvetlen értékesítési és 60 millió kilogramm beszállítási tejkvótát oszthat ki az MVH. Külön gondoltak az új, pályakezdő fiatal gazdálkodókra, ugyanis számukra az előbbi mennyiségből 5-5 millió kilót tartanak fenn.

Mi is az a tejkvóta?
Az Európai Unióban a tej azon agrártermékek közé tartozik, melynek piacát a közösség szigorúan és részletesen szabályoz. Így a termelést is meghatározott keretek között lehet csak folytatni az EU-ban. Tejet csak az termelhet eladásra - ez lehet közvetlen piaci és közvetett, tejfeldolgozónak, tejfelvásárlónak szánt értékesítés -, aki rendelkezik kvótával. Az aki túllépi kvótáját kénytelen vagy új kvótát venni, vagy ha akkora a túllépése, szankciókkal szembe nézni. A tejkvóta rendszer szabályozza a megtermelt nyerstej mennyiségét, ami egyéb piacszabályozási eszközökkel együtt garantálja a piaci egyensúly megteremtését és fenntartását. A kiosztott mennyiségek (egyéni kvóták) a tejtermelők tulajdonába kerülnek, akik azokkal a vonatkozó jogszabályok keretein belül szabadon rendelkeznek - olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.
Miért most hirdeti meg az MVH a kvótákat? Azért, mert a kvóta év minden év április 1-től kezdődik és március 31-ig tart. Vagyis a kvótaigénylés időszaka megelőzi a kvótaév kezdetét. A közvetlen értékesítési kvóta azt jelenti, hogy ezt a mennyiséget a fogyasztóknak közvetlen módon - például ilyenek az itthon egyre terjedő tejkimérések, tejautomaták, házhoz szállítások, termelői értékesítések - eladható mennyiséget, míg a beszállítási a felvásárlók számára értékesíthető mennyiséget jelenti. A kvótaév április 1-jétől a következő naptári év március 31-ig tart.
Azok a tejtermelők igényelhetnek tejkvótát az országos kvótatartalékból, akik a 2009/2010 kvótaévben a kvótájukat túlteljesítették, vagy akik eddig nem rendelkeztek kvótával. Előbbi esetben a túlteljesítés mértékére, utóbbi esetben az ENAR nyilvántartásban megtalálható tejtermelő állatokra (egyedenként 7000 kg kvótára) nyújthatnak be igénylést a termelők.
A kérelmeket az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. címére (2101 Gödöllő, Pf.: 260) március 16-ig kell eljuttatni, s ezután a beérkezés sorrendjében az MVH dönt a kiosztásukról.
A jóváhagyott kvótamennyiségek után történelmi bázis jogosultság nem kerül megállapításra.
Az igénylés részletes feltételeit, valamint a benyújtandó nyomtatványt a 14/2011 (II.10.) MVH Közlemény tartalmazza, mely a www.mvh.gov.hu honlapon elérhető

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2011-03-03 10:59:25 2011-ben jelentős bővítés következik be a Kölcsönös Megfeleltetés követelményrendszerében

A 2003-as KAP reform a megújult, termeléstől elválasztott közvetlen támogatási rendszer új egységes szakmai feltételrendszerét vezette be. Ez az ún. kölcsönös megfeleltetés (KM) rendszere (kötelezettségek és előírások meghatározása, illetve azok betartása, ellenőrzése és meg nem felelés esetén szankciók alkalmazása). Hazánkban a kölcsönös megfeleltetés szabályzórendszere négy lépcsőben kerül bevezetésre.

2004-től: Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai (HMKÁ);

2009-től: HMKÁ + nyolc jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény (JFGK 1-8: környezetvédelem, állatok azonosítása és nyilvántartása)

2010-től AKG minimumkövetelmények

2011-től: HMKÁ + JFGK 1-8 +AKG minimumkövetelmények + újabb hét jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény (JFGK 9-15: közegészségügy, állat-és növényegészségügy, megbetegedések bejelentése)

2013-tól: HMKÁ + JFGK 1-15 +AKG minimumkövetelmények + újabb három jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény (JFGK16-18: állatjólét)

A kölcsönös megfeleltetés rendszerének 2011-es bővüléséről a „dokumentunok” menüben.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség2011-02-09 10:09:22 ÚMVP Képzési díj visszaigénylési időszak

2010. február 1-28. között lehet újra visszaigényelni a már teljesített kötelező, illetve választható ÚMVP jogcímekre vonatkozó képzések díját.
Kötelező képzés pl.: AKG kifizetések, Natura 2000 kifizetések, Fiatal gazda képzés, stb. Választható képzés pl.: Tápanyag-gazdálkodási terv készítés, Számítástechnikai ismeretek, stb.
A képzés visszaigénylésének részletes útmutatója a Dokumentumok menüben érhető el.2011-02-09 09:59:22 Újabb segítség a sertéságazatnak

Február elsejétől igényelhető támogatás a magántároláshoz.
A sertéshús ágazatban kialakult nehéz piaci helyzet enyhítésére az Európai Bizottság rendeletben hirdette meg a sertéshús magántárolási támogatását. Az intézkedés célja, hogy a piacról ideiglenesen sertéshúst vonjanak ki. A kínálatszűkítéssel a sertésárak további csökkenése megállítható.
A magántárolási időszak lejárta után a feldolgozók a sertéshúst várhatóan kedvezőbb piaci helyzetben értékesíthetik a belső piacon vagy harmadik országokban. A magántárolás alkalmazása közvetve a termelőket is segíti, hiszen a vágósertések felvásárlási ára a kínálat szűkülése miatt várhatóan emelkedni fog.
A Bizottság várhatóan addig tartja majd fenn ezt a támogatási lehetőséget, ameddig azt a piaci helyzet ismeretében szükségesnek tartja.
A sertéshús magántárolását 90, 120, vagy 150 napra lehet igényelni. A támogatást azok a feldolgozók (vágóhidak) vehetik igénybe, amelyek vállalják, hogy a tárolásra felajánlott húst a fent említett ideig raktározzák. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a támogatást a kérelem benyújtásától számított 120 napon belül fizeti ki.
A sertéshús magántárolásával kapcsolatos minden fontos gyakorlati információ megtalálható az MVH honlapján.

(Forrás: kormany.hu)2011-01-27 15:15:49 Változtak a gázolaj jövedéki adó visszatérítés szabályai

Változott az agrár- és erdőgazdasági, illetve halászati termelők gázolaj jövedéki adó visszatérítésének menete. Egyrészt az évek óta használt melléklet helyett újat kell használni és az adóhatóság régiós postázási címei megszűntek és újra a megyei - ma már NAV - kirendeltségekre kell postázni a kérelmeket!
Ettől az évtől változtak a gázolaj-felhasználással kapcsolatos adó visszatérítés szabályai, pontosabban az ehhez 2011-ben használható mellékletek lettek újak. Az előző években használt mellékletek már nem jók, azaz a falugazdászok nem a korábbi évről megszokott brossurát kell aláíratni, hanem egy új nyomtatványt kell használni!
Másik újdonság, hogy a 2011-ben végzett agrártevékenység során felhasznált gázolaj után kért jövedéki adó visszatérítés igazolásán az azt leigazoló szervezetnél már megyei kormányhivatal részéről 2 aláírás, a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer ellenőrző hivatal
(a mezőgazdasági munka elvégzését igazolja) és a Földművelésügyi Igazgatóság (a megmunkált földterület nagyságát igazolja földhasználati lap alapján) részéről szükséges a 341/2007 XII. 15. Kormányrendelet módosításának értelmében.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – ez az új elnevezése a korábbi, vámhatósággal kibővített APEH-nek – ez év elejétől nem regionális, hanem ismét megyei rendszerben dolgozik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gazdálkodóknak küldeményeiket (elektronikus bevallás esetén a számlákat és az igazolást, illetve a papíralapú igénylésnél a nyomtatványt) nem a régi, regionális postázási címre kell
küldeni, hanem a megyei kirendeltségek címeire – olvasható a Magyar Agrárkamra közleményében.

(Forrás: OrientPress Hírügynökség)


2011-01-27 15:10:52 Kertészet, növénytermelés, fiatal gazdák: január végéig kérhető a támogatás

Január végéig kérvényezhetik az ágazati szereplők a kertészeti gépek beszerzéséhez és a növénytermesztési létesítmények korszerűsítéséhez felhasználható forrásokat. A fiatal mezőgazdasági termelők szintén január végéig kérvényezhetik támogatásaik lehívását. Az MA közleménye szerint a kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás kifizetésének igénylésére január 1.-31. között van lehetősége azoknak, akik
rendelkeznek a Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) - támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó - határozattal. A pénzeket a lakóhely vagy székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltségen lehet igényelni. A kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított két éven belül meg kell valósítani. Ugyancsak január 1.-31. között lehet kérelmet benyújtani a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás kifizetésének igénylésére. A kérelmenkénti támogatási összeg nem haladhatja meg a 735 000 eurós, forintban kifejezett
támogatási felső határt. A fiatal mezőgazdasági termelők ugyanezekkel a határidőkkel hívhatnak le támogatást. Idén
január 1-31. között a 2009-től nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90 százalékát lehet igényelni. A kamara hangsúlyozza: most azoknak kell figyelniük, akik 2009.szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan helyt
adó vagy részben helyt adó MVH-határozatot kaptak.
Azoknak is érdemes figyelniük, akik 2007-ben nyújtottak be támogatási kérelmet önálló, építéssel nem járó gépek és technológiai berendezések beszerzésének támogatására, és még
nem számoltak el ezzel - hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara. A 2007-ben benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban kibocsátott jogerős - támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – MVH-határozattal rendelkező ügyfelek 2011. január 1. és 31. között kifizetési kérelmet nyújthatnak be postai úton a lakóhely vagy székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez.

(Forrás:PTI Hírlevél)


2011-01-24 10:02:39 Új lendületet ad a Széchenyi Terv a vidékfejlesztésnek

Az Új Széchenyi Terv azokra az életképes elképzelésekre épít, amelyek a gazdaság szereplőitől származnak, hiszen az elmúlt fél évben konzultáció folyt a gazdaság megerősítéséhez szükséges lépésekről – mondta Fazekas Sándor Karcagon, ahol a helyi vállalkozók előtt ismertette a Széchenyi Terv agráriummal és vidékfejlesztéssel kapcsolatos részleteit.
A vidékfejlesztési miniszter kijelentette: a következő 15-20 évben nem élhetünk úgy, ahogyan eddig, sokkal rugalmasabb munkaerőpiacra, jóval nagyobb termelékenységre, hatékonyságra lesz szükség a jövőben, ha Magyarország és Európa versenyképes akar maradni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az új kormány lendülete a Széchenyi Terven is érződik. Gyorsítjuk, egyszerűsítjük az eljárásokat, fele annyi jogszabály, fele akkora terjedelem, fele annyi ügyintézési idő mellett az eddiginél sokkal hatékonyabb támogatási rendszert építünk ki a tárcánál – tette hozzá.

Az Új Széchenyi Tervben kiemelt helyet kaptak a kis- és középvállalkozásokat támogató pályázatok, ha ez a szektor erősödik, akkor új munkahelyek lesznek, és beindul a magyar gazdaság is. A ma kezdődő program 80 pályázatára 500 milliárd forint áll rendelkezésre. Az ÚSZT hét programja közül öt kapcsolódik szorosan a vidékfejlesztéshez: az Egészségipari, a Zöldgazdaság-fejlesztési, a Vállalkozásfejlesztési, a Foglalkoztatási és a Közlekedésfejlesztési Program.
Az Egészségipari Programon belül megtalálhatók a növényházi kertészet fejlesztési lehetőségei, a kertészetek geotermikus-energia alapú energetikai korszerűsítése, és a bio élelmiszerek növényházi kertészetekben történő termesztésének ösztönzése.

A Zöldgazdaság-fejlesztési Program a „zöld mezőgazdaságra” helyezi a hangsúlyt, ami magában hordozza a mezőgazdasági alapanyagok, melléktermékek, megújuló energiaforrások hasznosítását; továbbá előmozdítja az öko- és környezetbarát termékek előállítását. Pályázni lehet olyan technológiák beszerzésére, gyártására, infrastruktúrafejlesztésre, amelyek a mezőgazdasági és erdészeti alapanyagokból, melléktermékekből energiát állítanak elő.

A Vállalkozásfejlesztési Programhoz szervesen kötődik az Agrár Széchenyi Kártya, amelyet nagy várakozás előz meg. A Vállalkozásfejlesztési Program része az „élelmiszeripari vállalkozások támogatása alapprogram”. Fazekas Sándor kijelentette: támogatjuk azokat a fejlesztéseket, amelyek segítségével magasabb hozzáadott értékű, kiemelkedő minőségű, különleges igényeket kielégítő termékeket lehet előállítani.Segítjük az elérhető legjobb technológiák alkalmazását, amelyek garantálják a minőséget, a fenntarthatóságot, az élelmiszerbiztonságot. Pártfogásba vesszük a nagy kézimunka igényű „kézműves” termékek előállításához szükséges beruházásokat, támogatjuk, hogy újraéledjenek a hagyományőrző kisipari tevékenységek. Ez ugyanis nagyban hozzájárul a vidéki családok megélhetéséhez, a vidék életminőségének javításához. Emellett növeli a helyi foglalkoztatást, és megállítja a falvak elnéptelenedését, az elvándorlást.

A Foglalkoztatási Program elsődleges célja, hogy bővüljön a munkaerőkínálat; előmozdítsa a közvetlen munkahelyteremtést, segítse a család és a munka összeegyeztetését, támogassa a munkaerőigényes vállalkozásokat. A Közlekedésfejlesztési Programban pedig a közös raktárbázisok kialakítására nyílik lehetőség – foglalta össze Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Széchenyi Terv agráriumot és vidékfejlesztést érintő elemeit.

(Forrás: www.fvm.hu)


2011-01-24 10:01:19 Három támogatási jogcím kifizetését indította el az MVH

Kedvezőtlen adottságú területek (KAT) és Natura 2000 gyepterületek támogatására már 2010 decemberében elkezdődtek a kifizetések. A KAT keretében 3 486 ügyfél több mint 750 millió forintot, a Natura 2000 támogatásnál 2 513 gazdálkodó közel 520 millió forintot kapott meg.
A kedvezőtlen adottságú területek támogatása a gazdálkodás eredményességének növelésére szolgál. A Natura 2000 területek olyan európai uniós szinten védett helyek, melyekre szigorú gazdálkodási előírások vonatkoznak, s ezek betartását segíti elő a támogatás. Mindkét jogcímre minden évben, a területalapú támogatással egy időben lehet kérelmet benyújtani.
Januárban a tavaly beadott Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatások kifizetése is elindul. Erre a jogcímre várhatóan ezen a héten 3 407 kérelmezőnek összesen 5,24 milliárd forint utal az MVH. Az AKG intézkedések a mezőgazdaság által érintett fizikai és természeti környezet állapotának megőrzésére és javítására szolgálnak, ezzel is elősegítve a minőségi termékek előállítását. Az intézkedések öt, illetve tíz éves célprogramokban valósíthatók meg.
Mindhárom jogcímnél folyamatosak a határozatok postázása és a kifizetések.

(Forrás:www.mvh.gov.hu)


2011-01-24 09:59:47 Elindult az anyajuhtartás és anyajuh de minimis támogatások kifizetése

Az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a támogatások keretében 2,6 milliárd forintot utalt 5 812 gazdálkodónak. A támogatási összegek január közepétől várhatóak.
2011. 01. 12.
A 37/2010 (XII. 14.) VM rendelet szerint az anyajuhok után egyedenként legfeljebb 1 750 Ft támogatás vehető igénybe.
Amennyiben a mezőgazdasági termelő juhtejet vagy juhtejterméket értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként legfeljebb 1 400 Ft lehet.
Az anyajuh de minimis támogatásnál pedig a gazdák 1 240 forintot kaphatnak állatonként. Ez a támogatási forma azoknak az állattartóknak nyújt segítséget, akik gazdaságukban juhhús előállítás céljából nőivarú juhokat tartanak.
Fennálló köztartozás esetén az MVH az anyajuhtartás és az anyajuh de minimis támogatásokat a lejárt köztartozás összegével csökkentve fizeti ki.

(Forrás:www.mvh.gov.hu)2011-01-24 09:58:47 Az MVH megkezdte a nemzeti tejtámogatás kifizetését

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a nemzeti tejtámogatás keretében 11,5 milliárd forintot utal 7 500 gazdálkodónak. A határozatokat a napokban vehetik át az ügyfelek, a támogatási összegek utalása január közepétől várható.
2011. 01. 12.
A tejtermelés támogatását 2010-re vonatkozóan a 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet alapján elválasztották a termeléstől és történelmi bázis alapján állapították meg.
A támogatás összegét az MVH a tejtermelő rendelkezésére álló egyéni történelmi bázis mennyisége és a fajlagos támogatási összeg (6 Ft/TB jogosultság) alapján határozta meg. Fennálló köztartozás esetén az adóhatóság nyilatkozata alapján a lejárt köztartozás összegével csökkentve fizetik ki az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatást (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatásokat, így a nemzeti tejtámogatást is (top up).
Minderről részletes információ a 37/2010 (XII. 14.) minisztériumi rendeletben olvasható.

(Forrás:www.mvh.gov.hu)


2011-01-07 11:01:44 Nitrát adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatás az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján kötelező:
a) nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatónak
b) nitrátérzékeny területen kívül háztartási igényt meghaladó mértékben állattartást végző gazdálkodóra. Háztartási igénynek számít baromfi esetében 3 számosállatnyi mennyiség, összesen 300 kg élőtömegig, vegyes állattartás esetén 5 számosállatnyi mennyiség, összesen 500 kg élőtömegig.

A rendelet előírja a kötelező nyilvántartás vezetését is, amely az Agrár-környezetgazdálkodási támogatásokból ismert Gazdálkodási Napló, vagy annak adattartalmával megegyező dokumentum lehet.
A kötelezően vezetendő lapok nem AKG-s gazdálkodóknak:
GN01 – Főlap + alapadatok
GN07 – Folyamatos műveleti napló – táblánként
GN08 – Legeltetési napló (ahol szükséges)
GN12 – Trágyázási napló
GN13 – Szervestrágya mérleg
GN14 – Állatállomány-változás
GN15- Nitrátérzékeny összesítő

A nitrátérzékeny területek blokk szinten történő lehatárolását a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet tartalmazza. A Békés megyére vonatkozó nitrátérzékeny blokkok településenkénti felsorolásban a Dokumentumok menüben letölthetők.
A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a nyilvántartást és a beküldött adatlap másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg kell őriznie.
2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. közötti időszakra az adatszolgáltatást 2010. december 31-ig kell teljesíteni a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak (Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: 5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34.).

Dr. Lelkes János


2010-12-08 09:00:44 Az új agrárhitel feltételei...

Hivatalossá váltak az új agrárhitel feltételei

Legfeljebb öt éves futamidővel vehető igénybe az idén vis maior esemény fennállását, vagy agrárkárenyhítő juttatásra való jogosultságát igazoló mezőgazdasági termelő vállalkozás számára. Ez több mint húszezer gazdaságot, illetve egyéni gazdát érinthet. Egy gazdaság 1-50 millió forint közötti hitelösszeghez juthat kedvezményes feltételek között a Magyar Fejlesztési Bank programjához csatlakozó különféle pénzintézeteknél – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a Magyar Agrárkamara közleményében. Megjelent az MFB hivatalos közleménye a vis maior forgóeszköz hitelprogramról. A kormány az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram keretében 6 milliárd forint összegig biztosít a költségvetésből kedvezményes hitelforrást a nehéz helyzetbe került mezőgazdasági termelők számára.
A programban azok a mezőgazdasági termelő vállalkozások vehetnek részt, akik elháríthatatlan külső okok árvíz, belvíz, viharpusztítás, vagy egyéb katasztrófa miatti külső ok fennállását igazolni tudják, vagy agrárkár-enyhítő eljárásban vettek részt és a juttatásra vonatkozóan jogosultsággal rendelkeznek, és ezt igazolják. A katasztrófa, vagy elemi kárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelfelvételéhez szükséges igazolásokat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok állítják ki. A hitel összege a vis maior vagy agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentéssel érintett szántó és legelő után legfeljebb 200 000 forint hektáronként, ültetvény után legfeljebb 500 000 forint hektáronként, egy állategység után legfeljebb 200 000 forint. A feltételek között azonban fontos szempont, hogy a hitel összege egyik esetben sem lehet kevesebb, mint 1 millió forint és nem haladhatja meg az 50 millió forintot! – figyelmeztet a köztestület. A hitelt nem az MFB, hanem a vele szerződést kötő kereskedelmi bankoktól lehet majd felvenni. A finanszírozó hitelintézet a késedelmi kamaton és az alábbi díjakon kívül más költséget, díjat nem számíthat fel a maga részére. Így a kamat 3 havi EURIBOR + 2,5 %/év MFB-kamatfelár + legfeljebb 2,5 % a hitelintézetek részéről alkalmazható kamatfelár. A kezelési költség legfeljebb egyszeri 1 %, amely az első folyósításkor kerül felszámításra, a hitel teljes összege után. Előtörlesztési díj, rendelkezésre tartási jutalék nem lehet, míg a hitelszerződés módosításánál az adott kereskedelmi bank, pénzintézet aktuális szabályozása alkalmazható. S hogy mikortól vehető mindez igénybe? Az attól függ, hogy a konstrukcióhoz mikor és melyik bank csatlakozik, azaz köt szerződést az MFB-vel. Arról, hogy mely pénzintézetek vesznek részt a programban, arról az MFB internetes honlapján ad felvilágosítást, ahogy a konstrukció további részleteiről is: https://www.mfb.hu/tevekenyseg/hitelprogramok/vallalkozasok/13097-f69a)

(Forrás: Dr. Kiss István-PTI Hírlevél, 2010. december 8.)
2010-12-08 08:56:47 Agrártámogatások előfinanszírozása...

Előfinanszírozzák az agrártámogatásokat a pénzügyi intézmények

Előfinanszírozzák a bankok a gazdálkodóknak járó támogatásokat – hívja fel a figyelmet a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). A termelőknek azonban igazolniuk kell, hogy támogatási kérelmet nyújtottak be. Egy gazdálkodóhoz csak egy bankszámlaszám tartozhat, amelynek szerepelnie kell az MVH ügyfél-nyilvántartásában is.
A gazdáknak lehetőségük van arra, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által nyújtott várható támogatások összegét a bankok előfinanszírozzák – állapítja meg a hivatal közleménye. A termelők a támogatás meghitelezésére finanszírozási kapcsolatot kezdeményezhetnek az általuk kiválasztott hitelintézettel. A szerződés megkötéséhez igazolniuk kell, hogy támogatási kérelmet nyújtottak be az MVH-hoz. A bankok különböző mértékig finanszírozzák elő az összeget. Egy gazdálkodóhoz csak egy bankszámlaszám tartozhat, amely az MVH ügyfél-nyilvántartásában is szerepel -. hívja fel a figyelmet az MVH. Kifizetés pedig kizárólag erre a nyilvántartott bankszámlaszámra történhet. A bank számára pedig az nyújt garanciát, hogy a gazdálkodó csak a hitelintézet hozzájárulásával változtathatja meg az MVH-hoz bejelentett számlaszámot, ezzel egyben biztosított a gazdának nyújtott hitel visszafizetése. Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlaszám módosítását az MVH abban az esetben fogadja el, ha a hitelintézet, illetve egyéb pénzügyi intézmény (például faktorcég) hozzájárult a módosításhoz, illetve a bankszámla megváltoztatására vonatkozó megállapodást az MVH felé bejelentették.

(Forrás: Dr. Kiss István-PTI Hírlevél, 2010. december 8.)2010-12-08 08:55:59 Pénzt csak a 90%-ban megvalósult NDP beruházás után kapnak az ügyfelek!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elbírálta a Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP) keretében benyújtott beruházási támogatási kérelmeket. Az ügyfeleknek a jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 90%-val el kell számolniuk. Emellett a határidők figyelembevételére és betartására is figyelmeztet a hivatal, hosszabbításra nincs lehetőség.
A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében az egykori cukorgyárak vonzáskörzetében, így Petőháza, Kaba, Szerencs és Szolnok térségében beruházást tervező természetes személyek, társas vállalkozások, egyházak, nonprofit szervezetek és önkormányzatok igényelhettek támogatást.

A beruházásokat az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból és nemzeti forrásból finanszírozza az MVH. Az ügyfeleknek a megvalósítási határidőig a támogatási határozattal jóváhagyott kiadások legalább 90%-át számlával kell igazolniuk. Amennyiben nem történik meg időben az elszámolás, akkor a már kifizetett támogatási összeget is - kamattal növelten - vissza kell fizetni - hangsúlyozza a hivatal.
A beruházás megvalósítása határidőhöz kötött és határidő hosszabbításra nem lesz lehetőség. Aki nem valósítja meg a beruházását határidőn belül, vagy nem a kellő időben nyújtja be a kifizetési kérelmét elesik a teljes támogatástól. Azok az ügyfelek, akik 2010. április-májusban kaptak támogatási határozatot, a beruházást várhatóan legkésőbb 2011. március 31-ig meg kell valósítaniuk. A befejezéshez - az engedélyköteles építési beruházásoknál - hozzátartozik a jogerős használatbavételi engedély megszerzése is. A 2010. december 1. után kézhez kapott határozatok esetében várhatóan legkésőbb 2011. december 31-ig kell befejezni a beruházást. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendeletnek a megvalósítási határidő hosszabbítására vonatkozó módosítása folyamatban van és várhatóan 2010. év végéig kihirdetik.
Az Unió előírja azt is, hogy ha a beruházás költsége meghaladja a 13 521 000 forintot, akkor magyarázó táblát, 135 210 000 forint felett pedig plakátot kell felállítaniuk a beruházás helyszínén. A magyarázó táblán és a plakáton is fel kell tüntetni a művelet leírását és hogy a beruházás az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában és a Magyar Köztársaság támogatásával készült.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2010-12-08 08:54:34 Az AKG rendelet módosításáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 76/2010. (XII. 1.) közleménye
Az AKG rendelet módosításáról

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy 2010. november 30-án kihirdetésre került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása.

A módosításokat a vidékfejlesztési miniszter 35/2010. (XI. 30.) VM rendelete tartalmazza, amelynek legfontosabb rendelkezései a következőek:

A gazdálkodási napló (web-GN) elektronikusan rögzítendő adatait első alkalommal 2010. december 10-ig kell benyújtani a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz, az általa működtetett elektronikus felületen keresztül. A kötelezően feltöltendő adattartalmat az ÚMVP IH 22/2010. (IV. 13) közleménye tartalmazza, további információk az MgSzH honlapjának Nyomtatványok/Xml feltöltő menüpontja alatt találhatóak. A továbbiakban az adatfeltöltésre változatlanul minden év szeptember 1. és november 30. között van lehetőség.

A gazdálkodási napló papíralapon történő benyújtása nem felel meg a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18.§ (7) pontjában előírt kötelezettség betartásának.

A gazdálkodási naplóval egyidőben a 2009/2010. gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmát is be kell nyújtani.

A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet, továbbá a jogutódlás bejelentését a kötelezettségátvevőjének elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A kötelezettség átvevője által elektronikusan benyújtott kérelem egy kinyomtatott példányát a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó - jogutódlás bejelentésekor a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével - együttes aláírásával ellátva kell benyújtani a kötelezettségátadást kérelmező lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre. A kötelezettségátadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában 2010. december 31.

A teljes kérelem visszavonás, a teljes célprogram visszavonás, valamint a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonás iránti kérelmet- a támogatott ügyfél elhalálozása esete kivételével - elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz. A támogatott elhalálozása esetén a fenti kérelmeket postai úton, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatásra jogosult székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségére.

Bejelentett vis maior esemény bekövetkezésekora kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása iránti kérelmet az adott gazdálkodási évre vonatkozóan az adott évre vonatkozó egységes kérelem benyújtási időszak végéig kell elektronikusan benyújtani az MVH-hoz.

Kapcsolódó cikkek: 35/2010. (XI. 30.) VM rendelet

(Forrás: www.fvm.hu)2010-12-08 08:52:33 Újra megnyílt a tenyésztésszervezési feladatok támogatási kerete

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter november 3-tól hatályon kívül helyezte a tenyésztésszervezési támogatások felfüggesztéséről szóló augusztus 18-i közleményét.
A támogatásokra fordítható keret július 15-én kimerült, és ezt követően a kifizetéseket felfüggesztették.

Annak érdekében, hogy a gazdák ne szenvedjenek jelentős károkat, a tárca most 77,383 millió forint átcsoportosításával újra megnyitotta a tenyésztésszervezési feladatok támogatására fordítható keretet.

Az eddig beadott kérelmeket nem kell újra benyújtani az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

(Forrás: www.fvm.hu, 2010. december 3.)
2010-12-02 10:20:11 Meghosszabbított határidő a gazdálkodási napló beadására

A gazdák érdekében kitolódott a gazdálkodási napló beadási határideje az Agrár Környezetgazdálkodási (AKG) rendelet módosításával.
A gazdálkodási napló meghatározott adatait 2010. november 30 helyett december 10-ig elektronikusan kell benyújtani a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (MgSzH). Fontos a leadási határidő betartása, mert a támogatás 30%-ától esik el az a gazdálkodó, aki nem juttatja el időben az adatokat az MgSzH - hoz.
A termelők egy része megkésve és még mindig papíron nyújtja be a gazdálkodási naplót, ami nem felel meg az előírásoknak.
A gazdálkodási naplóval egyidőben a tápanyag-gazdálkodási terv adatait is be kell nyújtani az agrár környezetgazdálkodási támogatások igénylőinek. A következő években az adatokat változatlanul mindig szeptember 1. és november 30. között kell beküldeni.

A rendeletmódosítással a 2010/2011.-es gazdálkodási évre a kötelezettség átadási kérelem beadási határideje is meghosszabbodott 2010. december 31-re. A kötelezettség átadásra vonatkozó kérelmet, továbbá a jogutódlás bejelentését szintén elektronikusan kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

(Forrás: www.fvm.hu , 2010.december 1.)2010-11-29 10:38:53 Befejezte a területalapú támogatás (SAPS) előlegek kifizetését az MVH

Lezárult a területalapú támogatás előlegek kifizetése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál. Az idén minden korábbi évnél előbb már október közepétől megindultak a kifizetések.
A szükséges helyszíni és adminisztratív ellenőrzések után 171 ezer gazdálkodó, a kérelmezők 95 százaléka kapta meg az előleget, összesen 107,5 milliárd forintot.
Olyan esetekben, ahol az ügyfélnek köztartozása volt, nem a végzésen feltüntetett összeget fizette a Hivatal, de erről minden érintett külön értesítést kapott.
Mintegy 7400 termelőnél megakadályozta az előleg fizetését a túligényelt támogatás, ezért nekik adategyeztetésre felszólító végzést küldött a Hivatal. Az egy blokkban lévő földdel rendelkező gazdatársaknak érdemes közösen fordulniuk a falugazdászokhoz és a Magyar Agrárkamara helyi tanácsadóihoz, mert a valós terület nagysággal kapcsolatos adatok náluk megtalálhatóak. A falugazdászoknál személyesen leadhatóak az aláírt, eredeti adategyeztető lapok, s a továbbításról is ők gondoskodnak.

Az érintett blokkok listája nyilvános, az MVH honlapján megtalálható (www.mvh.gov.hu)

Az adategyeztető levelek beérkezése és feldolgozása, valamint az úgynevezett visszaosztási ráta meghatározása után, 2010 decemberében indulhat a maradék támogatások kifizetése.

Fazekas Sándor 2010. július 12-én Brüsszelben, a Mezőgazdasági és Halászati Miniszterek Tanácsülésén kérte az EU mezőgazdasági minisztereit, hogy támogassák a Bizottsághoz benyújtott SAPS előlegfizetésre vonatkozó magyar kérelmet, mivel Magyarországon a rendkívüli árvíz és időjárás miatt kritikus helyzet alakult ki, és a termelők súlyos károkat szenvedtek.

A Bizottság szeptember 21-én mind az SAPS előlegnél, mind a különleges tejtámogatásnál a maximális 50%-os előlegfizetésre adott engedélyt. Hazánkon kívül Belgium, Franciaország, Görögország, Olaszország, Írország, Lettország, Litvánia Spanyolország és Románia kapott előlegfizetési lehetőséget.

Forrás: www.fvm.hu, 2010. 11.25.)2010-10-20 10:03:11 Akg - ne késlekedjen a jelentéssel...

Akg: a támogatás harmadát viheti el a késés
November 30-áig kell benyújtaniuk a gazdálkodási naplót a 2009-től agrár-környezetgazdálkodási
(akg) támogatásban részesülő termelőknek.
Az első gazdasági évre vonatkozó dokumentumot elektronikusan, a Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal (MgSzH) honlapján lehet beadni. Ennek elmulasztása esetén szankcióként a gazdálkodó a
támogatási összeg csökkentésével számolhat.
A programra évente összesen 56 milliárd forint biztosított a résztvevő mintegy 15 ezer gazdálkodónak.
A gazdálkodási napló meghatározott adatainak elektronikus benyújtása minden akg-támogatásra
jogosult termelő számára kötelező, az első gazdálkodási évre 2010. szeptember 1-jétől november 30-
áig. Az adatokat az MgSzH-hoz kell benyújtani ügyfélkapus bejelentkezés után, az ebből a célból
működtetett elektronikus felületen („web-GN”) keresztül.

(Forrás:Agromonitor.hu)2010-10-13 09:15:24 A tavalyihoz képest nőtt a hektáronkénti területalapú támogatás összege

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal várhatóan október 18-tól utalja a 2010. évi területalapú támogatás 50%-os előlegét. Az Európai Bizottság által meghatározott 275,75 forint/euró árfolyam alapján közel 114,7 milliárd forintot fizethet ki a Hivatal a gazdáknak.

Az Európai Unió Közvetlen Támogatások Irányító Bizottsága jóváhagyta az egységes területalapú támogatásra (SAPS) vonatkozó pénzügyi keretet, amely a 2010-es évre 831 578 000 euró. Ez az összeg az Európai Bizottság október 1-jén megjelentetett irányadó árfolyamával (275,75 HUF/EUR) számolva összesen 229 307 633 500 forintot tesz ki.

„Az Unió által jóváhagyott 4,829 millió hektár SAPS bázisterületet figyelembe véve a fajlagos maximum támogatás hektáronként 47 485,53 forint lehet a tavalyi 42 173 forinttal szemben. Mivel a termelők több mint 5 millió hektárra nyújtottak be igényt, így a pontos összeg a szükséges ellenőrzések, adategyeztetések, illetve az arányos visszaosztás alkalmazása után állapítható meg" - mondta Palkovics Péter, az MVH elnöke.

„A Hivatal várhatóan az október 16-át követő első munkanaptól utalja majd a területalapú támogatás 50%-át, amely automatikusan érkezik azokhoz, akik májusban nyújtottak be kérelmet. Az összesen 114 653 816 750 forint, illetve a hektáronkénti maximum 23 742,76 forint kifizetése azon kérelmeknél indulhat meg, ahol már kalkulálható az előleg összege a lezárt ellenőrzésekkel megállapított terület és a jogszabályokban előírt esetleges előzetes levonások alapján" - tette hozzá az elnök. A támogatás fennmaradó részét 2010. december 1. és 2011. június 30. között fizeti ki a Hivatal.

A rendkívüli tejtámogatás ötven százalékát is október 16-át követően utalja az MVH a jogosult tejtermelők számára. A támogatás mértékét külön jogszabály fogja tartalmazni, amely még nem jelent meg. A keretösszeg 46 164 000 euró, amely a szeptember 30-i hivatalos árfolyamot figyelembe véve 12 729 723 000 forintnak felel meg.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2010-09-24 08:49:19 Október közepétől megkaphatják a gazdák a 124 milliárd forintos SAPS előleget

Elfogadták Brüsszelben Magyarország SAPS előlegfizetési kérelmét, így a gazdák már október 16-tól megkaphatják a 2010. évi egységes terület alapú támogatások (SAPS) 50 %-át, ami körülbelül 124 milliárd forintot jelent.
Az előleg kifizetését azoknak a tagállamoknak engedélyezte az Európai Unió Közvetlen Támogatások Irányító Bizottsága, amelyek rendkívüli eseményre hivatkozva, megfelelő érvanyaggal alátámasztva nyújtottak be kérelmet.

Fazekas Sándor 2010. július 12-én Brüsszelben, a Mezőgazdasági és Halászati Miniszterek Tanácsülésén kérte az EU mezőgazdasági minisztereit, hogy támogassák a Bizottsághoz benyújtott SAPS előlegfizetésre vonatkozó magyar kérelmet, mivel Magyarországon a rendkívüli árvíz és időjárás miatt kritikus helyzet alakult ki, és a termelők súlyos károkat szenvedtek.

Mivel a Bizottság az idén nem adott ki általános, mind a 27 tagállamra kiterjedő, előlegfizetési felhatalmazást, ami akár 80%-os előleg kifizetését is lehetővé tette volna, ezért a 73/2009/EK tanácsi rendelet 29-es cikk 4. pontjának b/i pontját kellett alkalmazni.
A jogszabály értelmében, ha nem minden tagállam kér és kap támogatást, akkor maximálisan 50%-os előlegfizetés engedélyezhető, ezért Magyarország az idén mind az SAPS előlegnél, mind a különleges tejtámogatásnál a maximális 50%-os előlegfizetésre kapott engedélyt.
Hazánkon kívül Belgium, Franciaország, Görögország, Olaszország, Írország, Lettország, Litvánia Spanyolország és Románia kapott előlegfizetési lehetőséget.

A rendkívüli időjárás következtében kialakult helyzet miatt az SAPS/SPS, valamint a különleges tejtámogatás előlegét – az MVH ellenőrzéseit követően – október 16-tól kaphatják meg az igénylők. 180 000 termelőt és 5 millió hektár földet érint a kifizetés.
SAPS előlegként max. 86 € hektáronkénti támogatásban részesülhetnek a gazdák, amely mintegy 24 350 Ft/ha támogatást jelent. Az új jogcímként az idén először bevezetett, soron különleges tejtámogatás 50%-os előlege 6.5 milliárd (23.1 M.€), ez tejkilogrammonként 4.5-5.0 Ft.-ot tesz ki.

(Forrás: www.fvm.hu)2010-09-23 10:52:23 Talajlaborok és levélanalízis laborok

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 58/2010. (IX. 20.) közleménye
az agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételéhez szükséges talaj - és növényvizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriumok jegyzékéről

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdésének d) pontja és 14. § (3) bekezdése alapján, az egyes célprogramok előírásainak teljesítéséhez szükséges talaj - és növényvizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriumok jegyzéke a csatolt dokumentumokban olvasható.


A támogatások igénybevételéhez szükséges paraméterekre történő megkezdett akkreditációs eljárás esetén, a kiadott vizsgálati eredmények az agrár-környezetgazdálkodási célprogramok teljesítésének ellenőrzése során elfogadhatóak.

A jegyzékeken való szerepeltetés, illetve azokról való törlés, valamint az adatokban bekövetkező változás átvezetése a Minisztérium értesítésével kérhető. A jegyzékek aktualizálására - törlés esetének kivételével – gazdálkodási évenként egy alkalommal, legközelebb 2011. augusztus 31-ig kelül sor.

E közlemény kihirdetésével az ÚMVP Irányító Hatóságának 30/2009. (V. 19.), valamint 31/2009. (V. 19.) közleménye hatályát veszti és helyükbe jelen irányító hatósági közlemény lép.

(Forrás: www.fvm.hu)

A talajlaborok és a levélanalízis laborok listáját a „dokumentumok” menüben olvashatják.2010-09-20 09:03:43 Változás a vis maior események bejelentésével kapcsolatban

A termeléshez kötött állatalapú támogatások (anyatehéntartás és anyajuhtartás) esetében is megváltoztak a vis maior események bejelentésének szabályai, melyekre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ez úton kívánja felhívni ügyfelei figyelmét.

A vis maior kérelem benyújtására a továbbiakban is akkor van lehetőség, ha a kérelemben megjelölt állatokkal/állománnyal előre nem látható, váratlan esemény történik, melynek elhárítása a termelő minden igyekezetének ellenére sikertelen maradt.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a vis maior eseményeket a termeléshez kötött támogatási formák esetében a K0708 VIS MAIOR BEJELENTŐ LAPON lehet megtenni, melyet a területileg illetékes MVH kirendeltséghez kell benyújtani. A vis maior formanyomtatvány szerves részét képezi az eseményt alátámasztó egyéb dokumentum (pl. állatorvosi igazolás, jegyzőkönyv, halotti anyakönyvi kivonat másolata stb.) is, mely alapján a kérelem elbírálásra kerül.

FIGYELEM! A vis maior esemény bejelentésére a termelőknek 10 MUNKANAPJA VAN. Abban az esetben, ha a vis maior esemény 2010. augusztus 1-én, vagy azt követően történt, a bejelentő lapot legkésőbb a 10. munkanap végéig postázni kell az MVH felé. A határidő elmulasztása esetén a vis maior kérelem elbírálása érdemben nem lehetséges.

Amennyiben az ügyfél elhunyt, annak örököse a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül jelentheti be ezt az MVH illetékes kirendeltségén.

Ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza (pl. hosszas kórházi tartózkodás), annak megszűntét követő 10 munkanapon, de legkésőbb 6 hónapon belül van lehetősége a vis maior esemény bejelentésére.

(Forrás:www.mvh.gov.hu)2010-09-17 10:51:23 Figyelem! Szeptember végéig minden pénznek be kell érkeznie a kárenyhítési alapba!

Felhívjuk az agrárkár-enyhítési rendszer tagjainak figyelmét arra, hogy a 2010. évi kárenyhítési hozzájárulás befizetésére előírt határidő hamarosan lejár! A befizetést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10032000-00281629-00000017 számú Kárenyhítési lebonyolítási számlájára banki átutalással kell befizetni úgy, hogy az összeg legkésőbb 2010. szeptember 30-áig a számlára megérkezzen. A hatályos jogszabályi rendelkezések (a 2008. évi CI. törvény, valamint a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet előírásai) értelmében ugyanis kizárólag az a befizetés fogadható el, amit - az előírt kötelezettség teljes összegére vonatkozóan - legkésőbb 2010. szeptember 30-án jóváírnak a kárenyhítési számlán. A hozzájárulás megfizetésére vonatkozó határidő tehát ennél korábbi: az átutalást javasolt legkésőbb szeptember 20-ig elindítani, hogy ez a feltétel biztonsággal teljesüljön, ugyanis az átutalás időszükséglete pénzintézetenként eltérő, akár több munkanap is lehet!

A 2010 évi szélsőséges időjárás okozta rendkívüli károkra figyelemmel különösen fontos, hogy az érintettek a fenti határidőben teljesítsék fizetési kötelezettségüket, mivel ez a kárenyhítési juttatás iránti jogosultság egyik alapfeltétele, és késedelem esetén méltányosság gyakorlására nincs lehetőség!

Ki kell emelni, hogy a kárenyhítési törvény értelmében a fizetési kötelezettségüket elmulasztóktól mindenképp be kell hajtani a hátralékot: a kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, tehát ezt az összeget az MVH a kifizetendő egyéb támogatásokból visszatartja, ugyanakkor ilyen esetben - a határidő utáni fizetés következtében - a gazdálkodó a tárgyévben kárenyhítő juttatásra nem lesz jogosult.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer - a jogszabályokban előírt részletes feltételek teljesülése esetén - jégesőkár, fagykár, belvízkár, aszálykár bekövetkezésekor biztosít kárenyhítő juttatást az érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők részére. A kárenyhítő juttatás iránti igénynek tárgyév október 20-ig kell beérkeznie az igénylő lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz, az igény-bejelentéshez szükséges nyomtatványok letölthetőek az internetről az mgszh.gov.hu oldalról a „Nyomtatványok / Letölthető nyomtatványok / Földművelésügyi és Agrár-környezetgazdálkodási Igazgatóság / Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet formanyomtatványai" elérési úton, vagy az alábbi közvetlen linken keresztül: http://mgszh.gov.hu/aktualitasok/hirek_kozlemenyek/agrarkar.html

A gazdálkodó által igényelt kárenyhítő juttatás összegének kiszámításakor az egységes kérelemben feltüntetett termőterületen bekövetkezett hozamérték csökkenés összegéből kell kiindulnia, amelynek meghatározásakor az előző három elemikár-mentes év tényleges betakarítási adatait kell figyelembe vennie.
Figyelem! Jelen tájékoztató kizárólag a kárenyhítési rendszer főbb aktualitásaira hívja fel a figyelmet, a jogok és kötelezettségek részleteit, illetve a kárenyhítő juttatás igénybevételi feltételeit teljeskörűen a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény, valamint az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet tartalmazzák!

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2010-09-01 09:18:42 A fiatal gazdák támogatásának 2010. évi kifizetési kérelembenyújtási időszakáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 53/2010. (XI. 1.) közleménye
a fiatal gazdák támogatásának 2010. évi kifizetési kérelembenyújtási időszakáról
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet folyamatban lévő módosítása értelmében a 2009. évi benyújtási időszak alapján támogatott ügyfelek számára a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet 2010. szeptember 6. és november 2. között lehet benyújtani.

(Forrás: www.fmv.hu)2010-08-27 09:45:40 Lezárult az induló fiatal gazdák számára hozott támogatási döntések felülvizsgálata

A 113./2009. (VIII.29) FVM rendelet alapján a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott 6164 db támogatási kérelemből 906 került jóváhagyásra.

A forráshiány miatt elutasított kérelmezők jelentős része a pontozással kapcsolatban tett észrevételt, hiszen a legtöbb esetben ezen múlt a támogatás megítélése. A Hivatalhoz érkezett panaszok minden esetben kivizsgálásra kerültek. E folyamat során, illetve állampolgári bejelentések nyomán került sor a jóváhagyó határozatok felülvizsgálatára is. A felülvizsgálat lezárult, mely alapján 78 ügyfél esetében került sor a támogatási döntés visszavonására, egyben a támogatási kérelem elutasítására. Az ezáltal felszabadult forrás újra felhasználható, amivel további ügyfelek lehetnek jogosultak a támogatásra.

A támogatási összeg 90 százalékának igénylésére a támogatásra jogosult ügyfelek 2010. szeptember 1. és október 31. között nyújthatnak be kifizetési kérelmet az MVH megyei kirendeltségeire.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2010-08-27 09:43:10 Állattenyésztési feladatok támogatása

A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III.18.) FVM rendelethez biztosított 2010. évi forrás kimerüléséről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 78. § (2) bekezdésében, valamint a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III.18) FVM rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi közleményt adja ki a vidékfejlesztési miniszter.

A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III.18) FVM rendelet szerinti támogatás forrását képező „Állattenyésztési feladatok támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat kerete a 2010. július 15-én benyújtott igény jóváhagyásával kimerült. A támogatási keret kimerülése következtében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2010. július 15-ét követően benyújtott kérelmek a 2007. évi XVII. törvény 56. § (3) bekezdés a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A keretkimerülés miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasított támogatási kérelmek benyújtásáról az állattenyésztési feladatok támogatása igénybevételének feltételeit meghatározó szabályok fognak rendelkezni.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)


2010-08-24 15:51:50 Nem lesz idén fiatal gazda támogatás

Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 52/2010. (VIII. 17.) közleménye a fiatal gazdák támogatásának 2010. évi támogatási és kifizetési kérelembenyújtási időszakának változásáról.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, hogy folyamatban van a 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása.

A módosítás értelmében támogatási kérelmek benyújtására a 2010. évben nem lesz lehetőség. Továbbá a 2009. évi benyújtási időszak alapján támogatott ügyfelek számára a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelmet 2010. szeptember 1. és október 29. között lehet benyújtani.

(Forrás: www.fvm.hu)


2010-08-24 15:47:58 Illetékmentes gazdaságátadás

Mától adó és illetékmentesen, apáról fiúra szállhat a családon belüli gazdaság
A Vidékfejlesztési Minisztérium nyár elején kezdeményezte az illetéktörvény módosítását.

Az új jogszabály segíti az egymást követő nemzedékek kapcsolatának erősödését, a családon belüli gazdálkodás folytonosságát, stabilitását.

Mentes a vagyonátruházási illeték alól a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló, stb.) valamint ingó – ide értve a gépjárművet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése közeli hozzátartozóknál (többek között házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, testvér).

Az illetékszabályok módosítása elősegíti, hogy a tradicionálisan mezőgazdasági tevékenységből élő családokban többletteher viselése nélkül, – ne csak öröklés jogcímén, – átörökíthető legyen minden, ami a mezőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges. A törvény összhangban áll az európai vidék- és agrárpolitikával, amelynek alapjait az egyéni és családi gazdaságok adják.

(Forrás: www.fvm.hu)


2010-08-09 10:34:46 Ügyfélszolgálat segíti az idénymunkáról érdeklődőket

Augusztus 1-jén hatályba léptek az egyszerűsített foglalkoztatás – mezőgazdasági és idegenforgalmi idénymunka, alkalmi munka – adminisztrációját lényegesen megkönnyítő szabályváltozások.

Az új törvény alkalmazásánál felmerülhetnek jogértelmezési kérdések, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai Államtitkársága átmenetileg ügyfélszolgálatot működtet, hogy az érintett munkáltatókat és munkavállalókat segítse.

Kérdését az alkalmimunka@ngm.gov.hu e-mail címen vagy a helyi tarifával hívható – elsősorban az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony bejelentésére szolgáló – 185-ös telefonszámon keresztül teheti fel.

A témában eddig felmerült kérdések és válaszok a http://ngm.gov.hu/feladataink/alkalmimunka.html címen olvashatók.

(Forrás: www.fvm.hu, 2010. augusztus 6.)2010-08-05 14:50:57 Kevesebbért, egyszerűbben, többet

Életbe lépett a mezőgazdasági idénymunkára vonatkozó új törvény (hatályos augusztus 1-től)
Kevesebb közterhet kell fizetni a mezőgazdasági idénymunka után, egyszerűsödik az adminisztráció és emelkedik a foglalkoztathatóság maximális időtartama. Mindez annak köszönhető, hogy augusztus elsejétől életbe lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló új törvény, amely szabályozza a mezőgazdasági idénymunka feltételeit is.

Az eddigi jogszabály életszerűtlen, bürokratikus és bonyolult volt. Jogosan elégedetlenkedtek mind a munkáltatók, mind a munkavállalók. Az új kormány ígéretéhez híven megkönnyítette az alkalmi és az idénymunkások legális foglalkoztatását. Az augusztus 1-től hatályos új jogszabály illeszkedik a kormány rugalmas foglalkoztatásról, munkahelyteremtésről és a túlzott bürokratikus szabályok megszűntetéséről alkotott elképzeléseihez.

Mi az, ami változott augusztus 1-től a mezőgazdasági idénymunkára vonatkozóan?
Eddig a jogszabály külön rendelkezett a növénytermesztésben foglalkoztatottakról, mostantól rájuk is a mezőgazdasági idénymunka szabályai vonatkoznak.

1. Megszűnt számos bürokratikus előírás, egyszerűbb lesz az adminisztráció

Nem kötelező a munkaszerződés megkötése és nem kell jelenléti ívet vezetni augusztus 1-től.
• Munkaszerződést a munkavállaló kérésére továbbra is lehet kötni, de az nem kötelező, mint eddig.
• A jövőben nem kell jelenléti ívet vezetni. Eddig a jelenléti íven rengeteg adatot kellett szolgáltatni és naponta, munkavállalóként kellett kitölteni.
• A munkáltatóknak továbbra is bejelentési kötelezettségük lesz. Ezt megtehetik elektronikusan, ügyfélkapun keresztül vagy telefonon (helyi tarifás 185-ös hívószámon), illetve várhatóan december 1-től SMS-en is.
• Különbség, hogy a bejelentést minden esetben előre kell megtenni. Eddig a növénytermesztési idénymunkánál lehetett utólag is, a tárgyhót követő 12-éig.
A bejelentés jóval egyszerűbb lesz, sokkal kevesebb adatot kell közölni, mint eddig.
• Egyszerre több napot is be lehet jelenteni.
• A bejelentést lehet módosítani, ha a munkavégzésre bármilyen oknál fogva nem kerül sor. Például nem jön el a foglalkoztatott, vagy rossz idő miatt nem lehet dolgozni stb.(Részletek a 4. pontban.)
• A munkáltató a tárgyhót követő 12-éig köteles teljesíteni a bevallási kötelezettségét. Ezt megteheti elektronikusan, ügyfélkapunk keresztül és papír alapon.
A jövőben nem szükséges foglalkoztathatósági egészségügyi szakvéleményt beszerezni.
• Kivétel: nyugdíjasok, fiatalkorúak, és terhes illetve szoptató anyák.
• Eddig 3000 forintba került ennek a papírnak a megszerzése és minden idénymunkásnak rendelkeznie kellett vele. A munkáltatónak azonban meg kell győződnie arról, hogy a foglalkoztatott a munka elvégzésére alkalmas állapotban van-e.

2. Kedvezően változik a fizetendő közteher mértéke.

Az eddigi 30% helyett idénymunka esetében 500 Ft/nap/munkavállaló a közteher összege.
• A munkáltatónak a közterhet a tárgyhót követő 12-éig kell megfizetnie az adóhatóság beszedési számlájára.
• Új szabály, hogy az a munkáltató, akinek a tárgyhónapban 300 ezer forint vagy ennél nagyobb összegű adótartozása van, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult addig, míg adótartozását ki nem egyenlíti.
• A munkavállalónak nem kell az idénymunka után személyi jövedelemadót fizetnie, ha az idénymunkából származó éves jövedelme nem haladja meg a 840 ezer forintot.
• Pozitív változás az is, hogy a munkavállaló nem esik el az álláskeresési támogatástól, ha közben idénymunkát vállal.
• Harmadik országbeli állampolgár is vállalhat mezőgazdasági idénymunkát. (TAJ szám és adóazonosító jel szükséges)

3. Emelkedik az idénymunka egy évre vonatkozó maximális időtartama.

Eddig 90 napig foglalkoztathatott adott munkáltató adott munkavállalót, mostantól 120 napig teheti meg évente.
• A munkavállalókra vonatkozóan nincs korlátozás. Ha 120 nap után átmegy egy másik céghez, ott folytathatja tovább a munkát. Tehát akár egész évben is dolgozhat.

4. Milyen adatokat kell közölni a bejelentéskor és mikor kell az esetleges változásokat megtenni?

A bejelentéskor az eddigieknél jóval kevesebb adatot kell közölni. Ezek a következők:
- a munkáltató adószáma
- a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma
- a munka jellege (mezőgazdasági idénymunka)
- a munkaviszony napjainak száma

Harmadik országbeli állampolgár esetén a TAJ számot és az adóazonosító jelet közölni kell.
Ha EU-s állampolgárt alkalmaz a munkáltató, akkor közölni kell, hogy van-e a munkavállalónak a saját országában biztosítotti jogviszonya.
A változásokat (pl. foglalkoztatás meghiúsulása esetén) a foglalkozatás bejelentését követő két órán belül vagy ha előző nap történt a bejelentés, akkor a következő nap délelőtt 8 óráig kell a változást közölni.

( Forrás: www.fvm.hu , 2010.08.01.)2010-08-05 14:44:58 A learatott búza 60-70 százaléka étkezési minőségű az idén!

Közlemény az aratás befejezéséről

Július második felében a korábbinál szárazabb és melegebb időjárásnak köszönhetően felgyorsultak az aratási munkák, amelyek augusztus első hetére lényegében befejeződtek.

Az augusztus 2-i adatok szerint az őszi búza 1 millió hektáros betakarítható területének 92%-án megtörtént az aratás. A kedvezőtlen időjárás miatt a korábban becsültnél gyengébb, országosan 3,7 t/ha termésátlaggal így mintegy 3,5 millió tonnát takarítottak be, amely a tavalyi eredménynél mintegy 20%-kal alacsonyabb. Az őszi árpa aratása is befejeződött. 185 ezer hektáron 3,6 tonna/ha országos termésátlag mellett 665 ezer tonna került a raktárakba. Ez a tavalyi eredménynél mintegy 6%-kal alacsonyabb.

A hátralévő időszakban még kisebb területeken folynak aratási munkák, de ezek várhatóan nem lesznek kihatással az országos eredményekre. Jelentős mennyiségű szabad raktárkapacitás áll rendelkezésre, így a learatott áru probléma nélkül betárolható.

Az eddigi vizsgálatok alapján a learatott búza 60-70%-a malmi minőségű, míg 30-40%-ot tesz ki a takarmányminőség. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt egyes területeken eltérő mértékben előfordulhatnak gombafertőzések is, de a jelentős fertőzésről felröppent – vélhetően spekulációs szándékú – híreknek nincs alapjuk.

Az idei búzatermés a hazai élelmezési célú szükségletet bőven fedezi. Az árpával és az ősszel betakarítandó kukoricával együtt pedig a jövő évi takarmányigény is várhatóan biztosítható. A hazai felhasználáson felül jelentős mennyiségű gabonakivitelre is számítunk.

A hazai gabonapiaci árak a nemzetközi tendenciáknak megfelelően július második felétől jelentősen emelkednek, az elmúlt két hétben a búza és árpa jegyzései 20% körüli mértékben nőttek.

Az aratási időszak alatt az érintett szakmai szervezetek és hatóságok részvételével folyamatosan működtek az Aratási Koordinációs Bizottságok, melyek megyei és országos szervezetei igyekeztek a betakarítással kapcsolatban felmerülő problémákat lehetőleg helyi szinten, azonnal kezelni. Az aratást veszélyeztető jelentősebb fennakadásra nem került sor.

(Forrás:www.fvm.hu , 2010.08.03.)2010-08-05 14:41:47 Könnyebb lett a vis maior ügyintézés

Mától hatályos a módosított vis maior rendelet

Egyszerűsödik az árvíz és belvíz miatti vis maior bejelentés és az igazolás megszerzése. A termelőnek ezentúl kizárólag a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) kell bejelentenie a káreseményt.
Korábban a gazdálkodónak két helyen, az MVH-nál és a Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatalnál (MgSzH) is jeleznie kellett a vis maiort, hogy a támogatáshoz hozzájusson.
További könnyítés, hogy a káresemény bejelentője mentesül a vis maior igazoláshoz kapcsolódó eljárási illeték befizetése alól is.
Csak az MVH –hoz tartozó (egyablakos) vis maior estek a következők:
• A mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár.)
• A termelő állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés.
• Az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása.
• Az intervenciós tevékenységgel összefüggő, szállítási útvonalon bekövetkezett, előre nem látható váratlan, tartós akadály, amelyet a szállító önerejéből képtelen elhárítani és az alternatív útvonal használata jelentős többletköltséggel jár.
A gazdálkodónak, a vis maior bekövetkezésétől számított tíz munkanapon belül, kivételes esetben a káreset bekövetkezésétől számított hat hónapig kell jeleznie a káresetet az MVH -nak.

(Forrás:www.fvm.hu , 2010.07.31.)2010-07-28 10:41:59 Az AKG rendeletben szereplő, belvíz elvezetését tiltó előírás ideiglenes feloldásáról

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 46/2010. (VII. 26.) közleménye
Az AKG rendeletben szereplő, belvíz elvezetését tiltó előírás ideiglenes feloldásáról
Tekintettel a 2010. év során lehullott kiugróan nagy csapadékmennyiség által előidézett helyzetre, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az alábbiakat teszi közzé.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 69. § (4) bekezdés ag), bg) pontjaitól, valamint 70. § ag), bg) pontjaitól eltérően, a gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális célprogramok esetében (gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal, gyepgazdálkodás élőhely fejlesztési előírásokkal), azokról a károsodással fenyegetett Magas Természeti Értékű gyepterületekről, amelyek nem tartoznak az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet hatálya alá (nem Natura 2000 gyepterületek), a károsodást előidéző vízmennyiség a működési terület szerint érintett nemzeti park igazgatóság véleményére alapozottan térben és időben korlátozva elvezethető.

A Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § 2) bekezdése alapján a Natura 2000 gyepterületeken a vízelvezetés továbbra is tilos.

A belvíz szankciómentes elvezetésének feltételei a következők:
1. Vis maior esemény bejelentése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján 2010. június 23-án közzétett tájékoztató alapján.
2. Az MVH honlapján elérhető belvíz elvezetéséhez való hozzájárulást igazoló formanyomtatvány kitöltése, kinyomtatása és a működési terület szerint érintett nemzeti park igazgatóság által történő hitelesítése.
3. A területet károsodással fenyegető vízmennyiség elvezetése után az eredeti állapot visszaállítása (talajfelszín viszonyok rendezése), amelynek ellenőrzésére a helyszínen sor kerülhet.
A második pontban foglalt igazolást a gazdálkodónak nem kell beküldenie az
MVH-hoz, az eredeti példányt meg kell őriznie, és helyszíni ellenőrzéskor be kell tudni mutatnia az ellenőrnek.

(Forrás: www.fvm.hu, 2010. július 23.)2010-07-28 10:39:47 Az Országgyűlés megszavazta a Nemzeti Földalapkezelő létrehozásáról szóló törvényt

Szeptember elsején megalakul a Nemzeti Földalapkezelő
• A kormány a Nemzeti Földalap létrehozásával megteremti a közcélú földkészlet-gazdálkodás feltételeit, földhöz juttatja a fiatal gazdákat. A jogszabály-módosítás célja, hogy a földspekulációt és a zsebszerződésekkel való visszaéléseket megakadályozza.

• A Nemzeti Földalap visszakerül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt.-től a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, azért hogy a kormány népesedési, demográfiai földprogramját végrehajtsa.

• A Nemzeti Földalapba tartozó földeket négy módon lehet hasznosítani: nyilvános pályázaton történő eladással, haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adással, továbbá földcserével.

• A földtulajdonosoknak elsőként az NFA-nak kell felajánlaniuk az eladásra szánt földjüket, amelyért a helyben kialakult piaci árat fizeti az alapkezelő.

• A megkötött szerződés tartalmából nyilvános lesz a szerződő neve, a föld fekvése és helyrajzi száma, az ellenszolgáltatás összege és a fizetési határidő, valamint haszonbérletnél és vagyonkezelésnél a szerződés időtartama is. A nettó 5 millió forintnál magasabb ellenértékű szerződéseket az NFA a honlapján teszi közzé.

• A földek hasznosításának fő szabálya, a nyilvános pályáztatás.

• Az NFA jogutóda a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, ezért a korábbi szerződéseknél nem kell szerződést módosítani.

• A Nemzeti Földalap kezeli az állam tulajdonában lévő mező- és erdőgazdasági földterületeket. Az állam tulajdonosi jogait az agrárpolitikáért felelős miniszter – a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) útján – gyakorolja az alap felett.

• A Nemzeti Földalapban lévő nagy értékű (100 millió Ft. vagy 100 hektár feletti) földterületek hasznosításáról a Birtokpolitikai Tanács dönt.

• A Nemzeti Földalapba tartozó földek hasznosításából származó bevételeket, földvásárlásra valamit a földbirtok politikai irányelvek megvalósításra kell fordítani.
• Az állami tulajdonban lévő erdőket nem lehet eladni.

• A Termőföldről szóló törvény módosításának a célja, hogy megakadályozza a földspekulációt és a zsebszerződések realizálását.

• Az új törvényben változik az elővásárlási jog sorrendje. Első helyen a magyar állam jogosult élni elővásárlási jogával, hogy a birtokpolitikai irányelveknek megfelelően „piaci szereplőként” tudjon fellépni.

• A földpiac aktív szereplőjévé előlépő állam elővásárlási jogának biztosításával létrejön a föld köztulajdona, amelyből tartós, örökölhető földbérleti jogot ad elsősorban a gazdálkodó családoknak valamint a fiatal pároknak, ha vállalják, hogy letelepednek, gazdálkodnak, és 2-3 gyermeket felnevelnek.

• A törvény újraszabályozza a „ helyben lakó” definícióját. Helyben lakónak az a családi gazdálkodó vagy nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó magánszemély minősül, akinek a bejelentett lakóhelye legalább három éve azon a településen, illetve 15 km-en belüli szomszédtelepülésen van, amelynek közigazgatási területén a termőföld vagy tanya fekszik.

(Forrás: www.fvm.hu, 2010. július 23.)2010-07-28 10:39:00 Illetékmentesen apáról fiúra szállhat a gazdaság

Az Országgyűlés megszavazta az illetéktörvényt
A családon belüli gazdaságátadás megkönnyítése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium kezdeményezte az illetéktörvény módosítását. A jogszabály a kihirdetésétől számított 3. naptól hatályos, ekkortól illeték és adómentes lesz a családon belüli gazdaságátadás.

A jogszabály-módosítás segíti az egymást követő nemzedékek kapcsolatának erősödését, a családon belüli gazdálkodás folytonosságát, stabilitását.
Mentes a vagyonátruházási illeték alól a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló, stb.) valamint ingó – ide értve a gépjárművet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése közeli hozzátartozóknál (többek között házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, testvér).

Az illetékszabályok módosítása elősegíti, hogy a tradicionálisan mezőgazdasági tevékenységből élő családokban többletteher viselése nélkül, – ne csak öröklés jogcímén, – átörökíthető legyen minden, ami a mezőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges. A törvény összhangban áll az európai vidék- és agrárpolitikával, amelynek alapjait az egyéni és családi gazdaságok adják.

(Forrás: www.fvm.hu, 2010. július 23.)
2010-07-28 10:37:55 Jó hír a gazdáknak!

Az Országgyűlés megszavazta a vízgazdálkodási hozzájárulás eltörlését (2011. január 1-jétől hatályos)
A vízgazdálkodási törvény módosításával a jövőben nem szedhetnek a termelőktől járulékot a vízgazdálkodási társulatok.

Eddig sok gazdának bosszúságot okozott, hogy hozzájárulás címén fizetniük kellett a társulatoknak azért, hogy a területükön vagy annak közelében, a kezelésükben lévő árkokat, csatornákat, árokpartokat a társulatok megtisztítsák. Az esetek többségében azonban a vízgazdálkodási társulatok – elsősorban pénzhiány miatt – nem tudták elvégezni a feladatukat, a gazdáktól mégis adó módjára behajtották a járulékot.
Ez a helyzet 2011. január 1-jétől, a jogszabály életbe lépésétől megszűnik.

A vízgazdálkodásról új, átfogó szabályozás készül, az ezzel kapcsolatos feladatok egységes állami irányítás alá kerülnek.

(Forrás: www.fvm.hu, 2010. július 23.)2010-07-09 09:47:12 Kölcsönös Megfeleltetés ellenőrzések

Tisztelt Gazdálkodók!

Információink szerint várhatóan július 15-től indulnak a Kölcsönös Megfeleltetés (KMF) előírásainak betartását vizsgáló hivatali ellenőrzések.

Dr. Lelkes János


2010-06-24 08:51:43 Vis maior tájékoztató

A 2010. évi egységes kérelmekhez kapcsolódó árvíz és belvíz miatt bekövetkezett vis maior esemény bejelentésekkel, továbbá az agrárkár-enyhítési rendszer keretében fennálló kárbejelentési kötelezettséggel kapcsolatos tudnivalókról.
A 2010. tavaszi-nyáreleji esők és viharok, illetve a tavaszi belvíz jelentős károkat okoztak az ország számos mezőgazdasági területén, amely káresemények kapcsán a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) ismételten felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét a 2010. évi egységes kérelmekhez kapcsolódó vis maior bejelentések fontosságára, valamint a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer tagjainak kárbejelentési kötelezettségére – külön kiemelve a két kárbejelentési kötelezettség közötti különbségeket.

Vis maior bejelentési kérelem – „W0103- Egységes kérelem kérelemszintű vis maior 2010”
Vis maior bejelentést kell tenni, amennyiben a 2010. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény történt (például árvíz, belvíz) és a vis maior esemény bekövetkezése miatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamely feltételt.

Bejelentés módja:
A vis maior bejelentést 2010. május 19-étől lehet benyújtani elektronikusan az MVH-hoz - az egységes kérelem benyújtásához hasonlóan - az Ügyfélkapun keresztül.
A vis maior esemény bejelentéshez kapcsolódó, az esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat – a lentiekben részletezett kivételektől eltekintve - papír alapon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye szerint területileg illetékes kirendeltségéhez (a továbbiakban: az MVH területileg illetékes kirendeltsége).
Amennyiben az ügyfél a vis maior eseményt alátámasztó beküldendő dokumentumokat postai úton nem küldi meg, a vis maior kérelme elutasításra kerül.
Figyelem! Tekintettel az ár- és belvíz miatt bekövetkezett vis maior események várhatóan nagy számára, az ilyen ok miatti bejelentéseket az MVH és az MgSzH az ügyfelek érdekében egyszerűsített eljárásban kezeli! (ld. lentebb)

Bejelentés határideje:
A vis maior bejelentést 10 munkanapon belül kell benyújtani, attól az időponttól számítva, amikor a mezőgazdasági termelő olyan helyzetbe kerül, amely ezt lehetővé teszi.
Akkor tekinthető a vis maior esemény bejelentést lehetővé tevő helyzetben lévőnek a mezőgazdasági termelő, amikor képessé válik a káresemények elmúltával adminisztrációs kötelezettségek teljesítésére, valamint annak megállapítására, hogy a vis maior esemény által okozott kár lehetetlenné teszi számára egyes támogatási feltételek teljesítését. A támogatási feltételek teljesítését lehetetlenné tevő esemény, például amikor a tervezett tavaszi vetésű növényi kultúrák elvetésére már nincs lehetőség, vagy az őszi vetésű növények a vízborítás miatt kipusztultak. A vis maior esemény bejelentése 2010. június 9-e után is megtehető, emiatt külön jogkövetkezményre nem kell számítani.
A vis maior esemény bejelentését – az előzőeknek megfelelően - nem annak bekövetkezésekor (mindazonáltal a tavaszi, nyár eleji időszakhoz képest nem is egy ésszerűtlenül hosszúra kitolt, pl. őszi időpontban), hanem akkor célszerű bejelenteni, amikor a vis maior esemény által okozott probléma már egyértelműen meghatározható.
Javasoljuk, hogy a bejelentést olyan időpontban tegyék meg, amikor már biztosan megállapítható, hogy kipusztult a növénykultúra, vagy már bizonyos, hogy nem vethető el a tervezett növény, illetve nem kétséges, hogy a vis maior esemény a terület megfelelő kultúraállapotban tartását biztosan akadályozza. Olyan esetekben, amikor még esély van arra, hogy pl. a belvíz visszahúzódik, a bejelentéssel várjanak addig, amíg nincs kétségük a felől, hogy a probléma bizonyosan nem hárul el oly módon, hogy a támogatás feltételei teljesíthetőek legyenek.

Igazoló dokumentumok:
A „W0103” bejelentő felületen a vis maior eset tényét alátámasztó dokumentumokat meg kell jelölni.

Árvíz és belvízkár esetén:
Az ár- és belvíz miatt bekövetkezett vis maior eseményeket bejelentését az MVH és az MgSzH - az ügyfelek érdekében - egyszerűsített eljárásban kezeli Ennek értelmében az ügyfélnek elegendő az MVH honlapjáról elérhető elektronikus felületén bejelenteni az érintett parcellákra a vis maior esemény bekövetkezésének tényét, illetve bepipálni az „MgSzH igazolás” rubrikát (Ehhez a meghatalmazással rendelkező falugazdász vagy agrárkamarai tanácsadó ingyenes segítsége is igénybe vehető). Ezen bejelentés alapján az MgSzH kivizsgálja a vis maior eseményt annak eredményéről szakhatósági állásfoglalás formájában igazolást állít ki, amelynek egy-egy példányát megküldi a bejelentő (ügyfél) valamint az MVH részére. Az ügyfélnek tehát nem szükséges az MgSzH által kiadott igazolást külön az MVH területileg illetékes kirendeltségének megküldenie!

Az egységes kérelemben bejelentett növényi kultúra megváltoztatása:

Amennyiben a gazdálkodó valamely parcellája vis maiorral érintett, abban az esetben meg kell adnia azt a hasznosítási kódot, amely a vis maiorral érintett területen a valóságban is megtalálható. Ennek megfelelően, ha a tavaszi vetésű növényi kultúra elvetésére már nincs lehetőség, vagy az őszi vetésű kultúra elpusztult és a területen nincsen növényi kultúra, akkor, javasoljuk, hogy a vis maior bejelentésre szolgáló elektronikus felületen az érintett terület hasznosítási kódját „Pihentetett terület”-re (PIH01) változtassa.
Figyelem! Abban az esetben, amikor a „W0103” bejelentő felületen a vis maior bejelentéssel egyidejűleg az érintett terület hasznosítási kódját „pihentetettre” minősítette át, azonban később az derül ki, hogy a tavaszi vetésű kultúra elvetésére mégis van mód, a hasznosítás pontosítását a „W0102” felületen kell jelölni. Amennyiben az akadály elhárulása nem csak a terület bevethetőségét teszi lehetővé, hanem az egyéb támogatási feltételek betartását is, javasoljuk a vis maior kérelem visszavonását, ugyancsak a „W0103” elektronikus felületen. Az ilyen esetek száma csökkenthető, ha a vis maior bejelentésre nem elhamarkodottan kerül sor.


Agrárkár-enyhítési rendszer keretében fennálló kárbejelentési kötelezettség
Az agrár kárenyhítési rendszerben érvényes tagsággal rendelkező mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtására való jogosultság megszerzéséhez – az előírt hozzájárulás-fizetési kötelezettség maradéktalan és határidőben való befizetése mellett –belvíz-, jégeső- vagy fagykár elszenvedése esetén határidőben be kell jelentsék a káreseményt az alábbiak szerint.

Bejelentés módja:
A káreseményt - az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalommal - az MgSzH által a honlapján (www.mgszh.gov.hu) közzétett bejelentőlapon az MgSzH termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes területi szervéhez kell bejelenteni.

Bejelentés határideje:
A káreseményeket a káresemény bekövetkezésétől számított tíz naptári napon belül kell bejelenteni a termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez. A káresemény bekövetkezésének időpontja a gyakorlatban azt az időpontot jeleni, amikortól a kár felmérhető, vagyis a termelő olyan helyzetbe kerül, hogy képes a káresemény megállapítására (pl. a tervezett tavaszi vetésű kultúrák elvetésére nincs lehetőség, vagy az őszi vetésű növények a vízborítás miatt kipusztultak).

Kultúraváltás:
Alapesetben az egységes kérelemben „pihentetett területként” bejelentett területek az agrárkárenyhítési-rendszerben nem vesznek részt (azokra vonatkozóan a termelőnek nem keletkezik befizetési kötelezettsége, és az ezen területeken bekövetkezett káreseményre kárenyhítő juttatás sem igényelhető). Amennyiben azonban a termelő vis maior esemény következtében kényszerült a kultúraváltásra és vis maior bejelentés keretében a hasznosítási kódot „pihentetettre” módosította az érintett terület vonatkozásában, részt vehet az agrárkár-enyhítési rendszerben (feltéve, hogy a rá vonatkozóan megállapított kárenyhítési hozzájárulás összegét az MVH számlájára határidőben, maradéktalanul megfizeti).
Figyelem! A vis maior bejelentése illetve a káresemény bejelentése két, egymástól független esemény, azokat külön-külön kell megtenni!

(Forrás: www.mvh.gov.hu, 2010. június 23. )2010-06-21 11:07:07 Gazdálkodók ÚMVP képzése:

Tájékoztatjuk a tisztelt gazdálkodókat, hogy a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, ha a MIKROTSZK képzésén kívánnak részt venni, akkor szíveskedjenek előzetesen kiölteni a „dokumentumok” között elhelyezett „Jelentkezési lap ÚMVP képzésre” űrlapot, és juttassák el azt a rajta található levelezési- vagy e-mail címre.

Dr. Lelkes János2010-06-09 11:24:25 Fizetik a támogatást az induló gazdálkodóknak

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkezdte a támogatások kifizetését azon fiatal gazdálkodóknak, akik a teljes gazdaságot kiépítették a korábban vállalt szinten. Elindult a határozathozatal a fiatal gazdálkodók által 2010. januárjában benyújtott kifizetési kérelmekre.

A 2007/2008 telén pályázó és támogatást nyert fiatal gazdálkodók számára négy év állt ugyan rendelkezésre, hogy a vállalt gazdaságméretet elérjék, de közel 300 pályázó már ez év elején jelezte, hogy teljesítette e feltételt. A január végéig beérkezett kifizetési kérelmek az utolsó, 10 százalékos részlet megszerzésére vonatkoztak, és ezzel együtt akár a 10 millió forintot meghaladó induló támogatási szintet is el tudták érni a fiatal agrárvállalkozók. A kifizetési kérelmek ellenőrzése - nem utolsó sorban a magas támogatási szint, és a bonyolult előírások miatt - csak azon kérelmek esetében zárult le, ahol a gazdaság méretére vonatkozó adatkör teljessé vált. A kérelmek feldolgozása és a hátralévő közigazgatási döntések meghozatala a továbbiakban a rendelkezésre álló adatok keresztellenőrzésével párhuzamosan folyamatosan történik.

(Forrás: www.mvh.gov.hu)2010-06-07 09:29:39 Tájékoztató az öntözés bejelentéséről

A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásai a 73/2009/EK tanácsi rendelet III. melléklete alapján új, 2010. január 1-jétől alkalmazandó előírással bővültek, amely a víz öntözési célú engedélyköteles felhasználásával kapcsolatos. Ennek értelmében az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008 (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete az alábbi előírással egészült ki:

„10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető."

Az új előírás betartására irányuló ellenőrzés során az MVH azt vizsgálja, hogy a gazdálkodó rendelkezik-e a területre érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amennyiben területein mezőgazdasági célú öntözést folytat. Abban az esetben, ha az engedély nélküli, vagy lejárt engedély alapján történő öntözési tevékenység megállapításra kerül, a gazdálkodó szankcióra számíthat.

Az előíráshoz tartozó meg nem felelések súlyosságának, mértékének, tartósságának ellenőrzési megállapításai alapjául szolgáló kritériumok a következők:

Kismértékű (gazdaságon belüli): A meg nem felelés hatása a kedvezményezett földterületére korlátozódik.

Nagymértékű (gazdaságon átnyúló): nem megállapítható

Enyhe: A vizsgált területre vonatkozóan a földhasználó nem a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint jár el.

Súlyos: A vizsgált területre vonatkozóan a földhasználó nem rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetéséről jogerős döntést hozott, vagy a vízjogi üzemeltetési engedély lejárt.

Helyrehozható: Az öntözési célú vízhasználathoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedély beszerezhető.
Maradandó: nem megállapítható.

Amennyiben a termelő olyan területen végez mezőgazdasági célú öntözési tevékenységet, amelyre nincs érvényes, az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiállított öntözési engedély, akkor a termelő a kölcsönös megfeleltetés keretrendszerén belül szankcióra számíthat. A szankció mértéke gondatlan meg nem felelés esetén a támogatási összeg 1, 3, vagy 5%-a lehet (a meg nem felelés fent felsorolt súlyosságának, mértékének, tartósságának függvényében). Szándékos meg nem felelés esetén a levonás 15%-tól 100%-ig terjedhet. A szankcionálás részleteit a 81/2009. FVM rendelet tartalmazza.

A szankciót a 2010-es támogatási évben a következő jogcímek kifizetésein kell alkalmazni:
• egységes területalapú támogatás (SAPS);
• elkülönített cukortámogatás;
• elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás;
• feldolgozóipari célú málna- és földieper termesztésének támogatása;
• héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása;
• a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása;
• a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó 2010. évi különleges támogatás;
• kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs kifizetés;
• Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs kifizetés
• mezőgazdasági földterületek első erdősítésének támogatása;
• agrár-környezetvédelmi kifizetések;
• erdő-környezetvédelmi kifizetések;
• szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatása;
• szőlőültetvények támogatott kivágása.

A 2010. évi egységes eljárási szabályokról szóló 34/2010 FVM rendelet 4. § (1) előírja, hogy az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a táblákat, amelyeken öntözési tevékenységet kíván végezni. Ennek értelmében az egységes kérelem benyújtó felületen a táblaadatoknál az öntözés mezőben pipával kell jelölni, ha az adott táblán öntözési tevékenységet végeznek.
A táblára vonatkozóan az öntözést akkor kell jelölni, ha azon az illetékes vízügyi hatóság vízjogi üzemeltetési engedélyéhez kötött mezőgazdasági célú öntözést végeznek. A bejelölési kötelezettség a hígtrágya-kijuttatásra nem vonatkozik.
Az egységes kérelemben valószínűleg a rendszeresen öntözött tábláknál tudják az ügyfelek bejelölni az öntözési tevékenységet - tehát amelyeknél a kérelem benyújtásakor biztosan tudják, hogy öntözést végeznek majd rajta.
Felhívjuk ugyanakkor tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a kérelembenyújtási időszak után olyan parcellán kezdenek mezőgazdasági célú öntözésbe (pl. aszály miatt), aminek a vonatkozásában a kérelmen ezt még nem tudták jelezni, akkor ennek a tényét az egységes kérelem adatváltozás felületén pontosításként a későbbiek folyamán is be kell jelenteni, még az öntözési tevékenység megkezdése előtt. Az öntözési tevékenység bejelentése a gazdálkodó adatszolgáltatási kötelezettsége, melynek elmulasztása esetén mulasztási bírság szabható ki!

(Forrás: www.mvh.gov.hu, 2010. június 3.)

2010-06-04 10:58:45 Fontos a vis maior bejelentése!

Tekintettel az ország egyes területein jelentős nagyságú mezőgazdasági területet érintő árvízre, illetve belvízre, külön kiemeljük a vis maior bejelentésének fontosságát, ugyanis kizárólag a megalapozott és az MVH által elfogadott vis maior bejelentés alapján, az érintett ügyfeleket mentesíteni tudjuk az egyes jogcímekhez kapcsolódó kötelezettségek be nem tartásából fakadó szankciók, illetve levonások alól.
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy amennyiben a 2010-es egységes kérelemében megjelölt területei vonatkozásában vis maior esemény történt (pl. belvíz, árvíz), abban az esetben vis maior bejelentést kell tennie.
Amennyiben a tervezett tavaszi vetésű kultúra elvetésére nincs lehetőség vagy az őszi vetésű kultúra a vízborítás miatt kipusztul, az érintett terület hasznosítási kódját javasoljuk a vis maior bejelentésére szolgáló felületen „Pihentetett terület"-re (PIH01) változtatni.
- A SAPS támogatás pihentetett területre elutasított vis maior kérelem esetén is kifizetésre kerül, hiszen a támogatásnak nem feltétele egy adott növénykultúra, az a megfelelő kultúrállapotban tartott (tehát pl. nem gyomos) területre is kifizethető.
- AKG jogcím esetében azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „Pihentetett terület" hasznosítási kódra kifizetés kizárólag csak elfogadott, azaz indokolt vis maior esetén lehetséges.
Az elfogadott vis maior igazolás abban az esetben is lehetőséget biztosít a támogatás teljes összegű kifizetésére, ha az ügyfél a Kölcsönös Megfeleltetés, ezen belül például a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásait (pl. gyommentesség biztosítása) a vis maior esemény miatt nem tudja betartani (ez az árvízzel, avagy belvízzel érintett pihentetett területen is szükséges!).
Vis maior bejelentés, illetve annak kezelése egyes gyakran előforduló esetekben:
- Benyújtási határidő elmulasztása betegség miatt, amennyiben ezt vis maior bejelentés keretében indokolja, mentesül a késési szankció alól. Felhívom a figyelmét, hogy 2010. június 9-e után nem fogadható el a kérelem benyújtási határidő elmulasztására vonatkozó vis maior kérelem!
- A parcella teljes területén a kérelemben bejelentett növénykultúra pl. belvíz miatt nem található meg.
- A közcélra, illetve közérdekből igénybevett ingatlanokon végzett tevékenységek következtében (pl: villamos energia ellátás biztosításához szükséges berendezések telepítése, karbantartása stb.) a tábla egy részén vagy teljes egészén nem tudják a Kölcsönös Megfeleltetés előírásait betartani.
- A vis maior kérelem elbírálásának eredményét a hatáskörrel rendelkező hatóság a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzése során tett megállapításokról és azok értékeléséről szóló határozatban közli az ügyféllel. A vis maior bejelentés benyújtására vonatkozó fontosabb információk:
- A vis maior bejelentést 2010. május 19-étől lehet benyújtani elektronikusan - az egységes kérelem benyújtásához hasonlóan - az Ügyfélkapun keresztül.
- A vis maior bejelentést 10 munkanapon belül kell benyújtania, attól az időponttól számítva, amikor abba a helyzetbe kerül, hogy képessé válik a vis maior bejelentés megtételére.
- Belvíz és árvíz esetén a falugazdászok igazolást állítanak ki, melyet papír alapon kell eljuttatnia az MVH-hoz.
- A vis maior bejelentést alátámasztó igazoló dokumentumokat (kórházi zárójelentés, állatorvosi igazolás, MgSzH igazolás, halotti anyakönyvi kivonat stb.), amelyeket az „W0103- Egységes kérelem kérelemszintű vis maior 2010" kérelemben is bejelölnek, az illetékes MVH kirendeltség címére kérjük postázni.

(Forrás: www.mvh.gov.hu, 2010. május 31. )2009-05-14 13:32:55 Az új AKG-ban ellentételezik a GPS mérések költségeit.

Kapható-e valamilyen ellentételezés a területmérés elvégzéséért az új AKG-ban?
Jelenlegi terv szerint, igen.
Minden egyes gazdálkodó 20 euró összegre jogosult, továbbá 2 eurónak megfelelő forintösszegre hektáronként, amely összeget nem kell számlával alátámasztani.
A jogosult összeg az első gazdálkodási évre jutó támogatással egyidejűleg kerül kifizetésre


2009-05-05 11:06:59 A Gazdálkodási Napló vezetése kötelező !

A Gazdálkodási Napló vezetése kötelező !


2009 január 1-től, a KM bevezetése miatt megváltozott a Gazdálkodási Napló vezetési kötelezettség. Ezért honlapunk „Dokumentumai„ között letölthetővé tettünk egy kényelemesen használható formát. Kérdés, hogy kiknek is kell vezetniük ? Eredetileg (150/2004 rendeletet ) a GN-t, az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és a kedvezőtlen adottságú területeken (KAT) kompenzációs támogatásaiban résztvevő gazdáknak kellett vezetnie.

Ez a kör folyamatosan bővült és az újabb EMVA támogatásokat kapott gazdálkodóknak szintén kötelező lett. A körbe bekerültek a nitrát érzékeny területen gazdálkodók, valamint a NATURA-s területeket hasznosítók is.

A KM idei bevezetése miatt majdnem mindenki beleesik (JFGK 1,5; JFGK 3; JFGK 4; JFGK 9). Láthatjuk, hogy ezek a követelmények majd felölelik a gazdálkodás teljes vertikumát.

Miről kell vezetni ? Ha a gazdálkodónak csak egyetlen parcellája van, amely GN-re kötelezett, akkor a gazdaság egészéről kell naplót készíteni. A naplót naprakészen kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a szántók és ültetvények alap- és támogatási adatait.; a parcellákon folytatott növényvédelmi-, öntözési-,agrotechnikai eseményeit; a tápanyag-gazdálkodási adatokat; az állatállomány változásokat. Fő szabályként a tevékenységeket azok elvégzését követően egy héten belül rögzíteni kell. Napi rendszerességgel vezetendők a növényvédelmi megfigyelések és kezelések; heti rendszerességgel az agrotechnikai műveletek; havi rendszerességgel az állatállomány változásai.

A naplót mindig készenlétben kell tartani, mert ellenőrzéskor az MVH ellenőrei elkérik. Ott kell lenni a tápanyag-gazdálkodási tervnek is. Ennek alapján állapíthatnak meg különböző terhelő adatokat, amelyeket a jegyzőkönyvükben is rögzítenek. Jobb ezeket betartani már csak a gazdálkodás érdekében is.

Egyébként a tápanyag gazdálkodási tervnek öt évről kell szólnia. Hogy ezt meg lehessen tenni, erre az időszakra vetésváltási tervvel is kell rendelkezni. A szigorúbb ellenőrök kérik az öt évre szóló tápanyag gazdálkodási tervet. Esetleg probléma lehet, hogy táblára vagy parcellára kell-e készíteni a tápanyag-vizsgálati tervet ? Abból kell kiindulni, hogy mi is a parcella fogalma: ha ezt meg lehet határozni, akkor már minden érthetővé válik: egyféle növénnyel hasznosított terület egy blokkon belül. Tehát ez lehet akár 100 ha is, meg 10 ha is. A lényeg az, hogy hányszor 5 ha fedi le, mert ennyi egy mintatér a talajvizsgálatnál. Vagyis a 100 ha 20 részmintából áll össze egy átlagminta, ami ezt a területet jellemezi; ha 10 ha, akkor 2 és ha 3 ha, akkor 1 és így tovább. A talajvizsgálati eredmények alkalmazásánál a feladat az kell, hogy legyen, hogy blokkszámok szerint azonosítani kell a területeket. Ha ez megvan, akkor a kultúrát is mellé lehet írni. GN 9 lapokat e szerint kell kitölteni. Ennek van egy tápanyag terv rovata, oda írható be az N, P és K hatóanyag, de arra 170 kg-nál több N – t nem szabad beírni, mindegy, hogy mit javasol a terv. A tervet nem kell beküldeni sehova, mint ahogyan a talajvizsgálati eredményeket sem, de ennek adatait be kell írni a GN 8-as megfelelő blokkszámú lapjaira.

Forrás : http://www.tarferenc.hu/forum.php