Cikkek


Dr. Lelkes János / MIKROTSZK: Mit tegyenek az új szaktanácsadók ?

Mit tegyenek az új szaktanácsadók ?

A szaktanácsadói névjegyzékbe való felvételének részletes szabályait a 29/2002.(IV.17.) FVM rendelettel és 51/2001. (VII. 31.) FVM rendelettel módosított 95/1999. (XI. 5.) FVM rendelet (rendelet) tartalmazza.

1. A kérelmet (rendelet 1.sz. melléklet) a minisztériumnak címezve, (FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály 1055 BP, Kossuth tér 11.), de a helyileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani.
2. Az írásbeli nyilatkozatot, miszerintalábbi dokumentumokat is be kell benyújtani:
-nem folytat az agrárgazdasággal összefüggő ügynöki, vagy kereskedelmi tevékenységet
- Felsőoktatási intézményben szerzett, oklevéllel tanúsított végzettségei hiteles másolatát. A hitelesítést a Hivatal szakreferensei az eredeti dokumentumok bemutatása után ingyenesen hitelesítik!
- Büntetlen előéletet bizonyító erkölcsi bizonyítványt
-Ajánló véleményt, amelyet a kérelmező részére - az agrárgazdasággal összefüggő kereskedelmi és/vagy ügynöki tevékenységet nem folytató - intézmény, szervezet, vagy köztestület állított ki
- Egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány és az adóbejelentő lap hiteles másolatát (vagy az eredeti dokumentum bemutatása alapján a hivatal által hitelesített másolatát).
-Növényvédelmi szakterület megjelölése esetén a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, állatorvoslás szakterület megjelölése esetén a Magyar Állatorvosi Kamara működési engedély igazolását és regisztrációs számát.
-A speciális kérdések megoldásában segítséget nyújtó gyakorlatiintézmény(ek) segítségnyújtásra vonatkozó nyilatkozatát. bemutatást vállaló gazdaságok/üzemek nyilatkozatát arról, hogy a szaktanácsadó rendelkezésre állnak
-A szakmai tevékenységének részletes ismertetését. A szakmai tevékenység ismertetése során az egyes - választott - szakterületeken végzett tevékenységet külön-külön kell részletesen ismertetni
3. Javaslat a szakmai tevékenyég részletes ismertetéséhez: 1. szakterület munkahely megnevezése beosztás évszám (-tól, -ig) szakmai tevékenység leírása 2. szakterület munkahely megnevezése beosztás évszám (-tól, -ig) szakmai tevékenység leírása 3. szakterület munkahely megnevezése beosztás évszám (-tól, -ig) szakmai tevékenység leírása
4. Javasoljuk, hogy a kérelmező - a későbbi jobb elérhetősége érdekében - az e-mail címét, telefonszámát, és mobilszámát is adja meg és kérje a MIKROTSZK segízségét. dr Lelkes János 30 903 37 38