Kezdőlap


Üdvözöljük a LELKES JÁNOS - MIKROTSZK honlap látogatóit és használóit.

Az előzményeket az Öntözési Kutató Intézetben művelt témáink, valamint az EU forrásokkal támogatott GVOP-3.1.1.-2004-05-0476/3.0 Tessedik Sámuel Főiskolán menedzselt projekt és minden eddigi munkatársammal közösi szaktanácsadói gyakorlatunk adta. Létrehozása a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28) FVM rendelet alapján történt. Fő célunk az, hogy Területi Szaktanácsadó Központ szervezetként szakszerű és hathatós segítséget nyújtsunk a magyar mezőgazdaság főszereplőinek, a gazda ügyfeleknek. Elsősorban saját a MIKROTSZK szervezetünk keretei között működő szaktanácsadóknak, a hazai és az európai uniós támogatások igénybevételéhez, elnyeréséhez, szabályos felhasználásához, továbbá a termelés eredményességének bármilyen növeléséhez.

A honlap teljes egészében a szaktanácsadásnak van alárendelve, amelynek zárt része felhasználónév és jelszó segítségével használható :

- Biztosítja, hogy a zárt belső levelező információcsere érdekében a MIKROTSZK vezetője regisztrálni tudja mindazon szaktanácsadókat, akikkel egyébként is szerződéses kapcsolatban van,

- Biztosítja, hogy minden regisztrált szaktanácsadónk saját maga is regisztrálni tudja szaktanácsolt ügyfeleit, akikkel így szintén zárt belső levelező információs kapcsolatba kerül, és akik egyébként is a MIKROTSZK szerződéses partnerei,

- Kizárja, hogy a szaktanácsadók egymás üzeneteit lássák, és hogy az ügyfelek is belelássanak a sajátjukon kívül mások ügyeibe, ezzel kapcsolataink bizalmas jellegűek,

- Megteremti azt a lehetőséget, hogy rendeleti, a közlemény változás, vagy más indíttatásból szükséges sürgős esetben a MIKROTSZK azonnali üzenetküldéssel informálja szaktanácsadóit és azok ügyfeleit,

A honlap nyitott, közcélú része a MIKROTSZK szakmai és etikai nézőpontja szerint válogatja ki és cseréli az általánosan hozzáférhető anyagokat, amelyeket a szokásos hivatkozási szabályok betartásával gyűjt össze. Ezen az úton lehetővé válik, hogy a nem regisztrált ügyfelek és más látogatók is a Cikkek, Hírek, Linkek és Képtár információs szolgáltatásait igénybe vegyék. A Vendégkönyvben szívesen vesszük közreadásra célszerűnek gondolt szaktanácsadási tapasztalataikat,véleményüket, kéréseiket, javaslataikat.

A honlapot a Mikroöntözési Kutató Szolgáltató Kft tartja fenn, amivel a 2000 óta megszűnt Öntözési Kutató Intézet egyes szolgáltatásait kívánja pótolni. Hangsúlyozzuk, hogy a honlap a vonatkozó rendeletekkel szabályozott Ügyfél - Szaktanácsadó kapcsolatok munkaeszköze, amelynek a szakmai témákon kívüli használata nem ajánlott, ilyesmire bárkinek rendelkezésre áll a privát e-mail és a saját honlap lehetősége.


Aktuális hír

Több mint 19 milliárd forint kisméretű terménytárolók, szárítók és tisztítók építésére, korszerűsítésére
2016-06-15 08:58:26

Az áprilisi fagykárok május 23-ig folyamatosan bejelenthetők
2016-05-09 15:11:23

Az Irányító Hatóság felfüggeszti Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése című felhívást
2016-05-09 15:10:33

VÁRHATÓAN MEGHOSSZABBÍTJÁK AZ EGYSÉGES KÉRELEM BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJÉT
2016-05-09 15:09:26

Változások a nitrát adatszolgáltatásban 2017-től
2016-02-17 09:12:38Területi Szaktanácsadási Központ Szarvason


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ( EMVA ) a szaktanács- adási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, ( és módo-sításai ) alapján, a Területi Szaktanácsadási Központok ( TSzK ) alakul- tak. Ezek a mezőgazdasági termelők a kertészek és erdőgazdálkodók megrendelésére, a velük kötött megállapodás alapján, a hazai és közösségi jogszabályok-ban meghatározott szaktanácsadói szolgáltatást végeznek a támogatásra jogosult ügyfelek részére.

A TSzK-k olyan, hazai hatóság által akkreditált szervezetek, amelyek a gazdálkodók megrendelésére, a velük kötött megállapodás alapján, a hazai és az EU jogszabályokban meghatározott szellemi szolgáltatást végeznek a gazdálkodók részére. A TSzK – k ezt természetesen a hozzájuk tartozó regisztrált szaktanácsadókkal végeztetik el. A TSzK - k szerepe azért fontos, mert kizárólag rajtuk keresztül lehet szaktanácsadási támogatás-hoz jutni.

A Szarvason bejegyzett Mikroöntözési Kutató Szolgáltató Kft TSzK - rövi-dített nevén MIKROTSZK – 2007 augusztus 24-én került akkreditálásra. Felismerve, hogy a szaktanácsadási célkitűzések vonatkozásában társasá-gunk a legtöbb szakmai területen megegyező filozófiát követ, mint a Békéscsabai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ, vala-mint a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, ezért együttműködés keretében dolgozunk.

A MIKROTSZK akkreditációs száma: 9109022079

A MIKROTSZK jellemző profilja az öntözéses gazdálkodás, de törvényi kötelezettsége a gazda ügyfeleket bármilyen, a jogszabályban leírt kérdéskörben segíteni. Az együttműködés vonzáskörében működő szakta-nácsadóknak ugyanis ezeken a meghatározott szakterületeken olyan elmé-leti és gyakorlati szakértelemmel kell rendelkezni, amely szükséges a gazdálkodók ismerethiányának vagy munkaidő kapacitáshiányának pótlására.

A szaktanácsadói alkalmasságról a dolog természete szerint a gazdálkodó mond ítéletet azzal, hogy köt vele Szaktanácsadási Szerződést.

Ettől függetlenül minden szaktanácsadót az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete, amely a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye ( FVM VKSZI ) oktat, vizsgáztat, beszámol-tat és honlapján közzéteszi ( www.vkszi.hu ) névsorukat, szakterületüket és elérhetőségüket.Ugyanitt érhetők el az agrártanácsadással összefüg-gő jogszabályok, a közleményekben megfogalmazott fontosabb tudnivalók is.

A szaktanácsadás személyi, szervezeti hátterét a FVM VKSZI szervezi és a szaktanácsadási szolgáltatás adminisztratív megfelelését, a támogatá-sok jogszerűségét a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal ( MVH ) elle-nőrzi, illetve bonyolítja a támogatási összegek ügyfelekhez történő át-utalását. .

A megkötött szerződésekről illetve a párhuzamosan benyújtott támogatási kérelmekről befogadási határozat készül, majd a bírálat után támogatási határozatot adnak ki. A szaktanácsadás végrehajtásáról szóló szaktanács-adási napló, a szolgáltatásról kiállított számla kiegyenlítése után kifi-zetési kérelmet kell benyújtani, amelyet kifizetési határozat követ. Ez gyakorlatilag néhány nappal előzi meg a számla 80 %-át kitevő támogatás átutalását.

A teljes folyamatot különböző mellékletek beszerzése és elküldése is kísérheti...

Dr Lelkes János, szaktanácsadó ( regisztrációs szám: 10585-03 ) .